Baza WiedzyModuły branżowe ROLNIK → Faktura RR

Faktura RR

Jakie elementy wymagane są na fakturze RR? Gdzie wskazać dane rolnika ryczałtowego?

Zanim wystawisz fakturę RR, upewnij się, że wypełniłeś prawidłowo wszystkie wymagane dane rolnika kontrahenta. Wymagany jest numer dowodu osobistego, data jego wydania, organ wydający oraz numer PESEL.

Dane te wprowadzasz w tabeli z prawej strony okna edycji danych kontrahenta:

Rolnik ryczałtowy musi być osobą fizyczną. Nie można podać nazwy firmy ani numeru NIP.

Następnie wystaw fakturę RR. Dane rolnika zostaną umieszczone na fakturze: