Baza WiedzyFakturowanie KOREKTY → Faktura korygująca

Faktura korygująca

Jak wystawić fakturę korygującą? Jak wystawić korektę do faktury lub faktury unijnej?

Fakturę korygującą wystawia sprzedawca wtedy, gdy mowa o zmianie ilości lub wartości towaru, zakresie usług, w tym cenie cenie, rabatach, stawce podatku. W innych wypadkach należy wystawić notę korygującą. » zobacz jak

Najpierw odszukaj fakturę, którą chcesz korygować.

Sprzedaż - Faktury

Możesz korygować każdy rodzaj faktury, z wyjątkiem samej faktury korygującej.

Naciśnij przycisk Faktura korygująca. Program zapyta o powód korekty:

Możesz na przykład skorygować fakturę do zera:

Naciśnij Gotowe. Zobaczysz teraz okienko faktury korygującej:

Zwróć uwagę, że w naszym przykładzie mamy korektę do zera:

Jeśli korekta dotyczy wymiany towaru na inny, dopisz w tym okienku nową pozycję dodatnią.

Faktura korygująca ma co do zasady wartość ujemną. Na wydruku pojawi się podsumowanie różnicowe:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, faktura korygująca pokazuje wyłącznie treść po korekcie. » zobacz jak

Faktura korygująca podlega księgowaniu dopiero po jej zaakceptowaniu przez klienta. » zobacz jak

Zobacz także

Faktura korygująca a nota korygująca Kiedy wystawić fakturę korygującą, a kiedy notę? Czy możliwa jest korekta nazwy towaru?
Jak wystawić notę korygujacą Jak wystawić notę korygującą?
Korekta kursu waluty na fakturze Jak skorygować nieprawidłowy kurs waluty na fakturze? Co zrobić, jeśli w efekcie nieprawidłowego kursu wyliczona kwota podatku jest nieprawidłowa?
Korekta nazwy towaru na fakturze Czy można skorygować nazwę towaru na fakturze?
Księgowanie korekt Kiedy faktura korygująca jest księgowana? Czemu program nie zassał korekty?
Nota korygująca Jak wystawić notę korygującą do faktury zakupowej lub kosztowej?
Treść przed korektą Jak wydrukować treść przed korektą?
Zbiorcza faktura korygująca Jak wystawić korektę zbiorczą za wybrany okres? Jak skorygować jednocześnie kilka faktur? Jak udzielić rabatu handlowego?