Baza Wiedzy

Faktura końcowa do zaliczek


Jak wystawić fakturę końcową do zaliczek?

Fakturę końcową do zaliczek wolno i należy wystawić wyłącznie do zrealizowanego zamówienia, jeśli zamawiający wcześniej opłacił część zamówienia przed jego realizacją, na dowód czego wystawiono jedną lub więcej faktur zaliczkowych, zaś suma tych faktur nie pokryła wartości zamówienia.

Fakturę końcową wystawia się na pozostałą kwotę, ujmując wcześniejsze zaliczki. Jeśli zaliczki pokryły wartość zamówienia, faktury końcowej nie wystawia się.

Aby wystawić fakturę końcową do faktury zaliczkowej, przejdź do modułu Zamówienia:

Zamówienia - Zamówienia - Zaliczki - Faktura końcowa

Fakturę końcową wystawia się tylko i wyłącznie wtedy, gdy dla konkretnego zamówienia były wystawiane faktury zaliczkowe, ale ich suma jest mniejsza, niż wartość zamówienia.

Użytkownicy często spodziewają się funkcji wystawiania faktury końcowej w module Faktury. Przygotowaliśmy zatem informację:


Faktura zaliczkowa nie była księgowana do Książki. Po wystawieniu faktury końcowej powinieneś zweryfikować, czy program prawidłowo zassa wpis wewnętrzny do modułu Książka. W razie potrzeby wykonaj wpis ręczny i wystaw dowód wewnętrzny.

2021-03-25

zaliczki zamowienia

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się