Baza WiedzyMagazyn DOKUMENTY MAGAZYNOWE → Faktura do WZ

Faktura do WZ

Jak wystawić fakturę do WZ?

Uruchom moduł Magazyn i znajdź wcześniej wystawiony dokument WZ:

Naciśnij Faktura do WZ.

Do jednej WZ możesz wystawić tylko jedną fakturę. Faktura do WZ może dotyczyć tylko jednej WZ. Powiązanie faktury z WZ jest obustronne wg GUID i niedostępne do edycji.

Program zapyta, czy na pewno:

Wybierz Tak, aby przejść do okna faktury:

Faktura pochodna do WZ nie spowoduje ruchów magazynowych nawet, jeśli zmienisz na niej ilość albo dodasz nowe pozycje. Zmiana w tym okienku nie zmieni także oryginalnego dokumentu WZ.

Naciśnij Gotowe, aby wystawić fakturę. Wystawioną fakturę znajdziesz w module Faktury.

Do jednej WZ możesz wystawić tylko jedną fakturę. Faktura do WZ może dotyczyć tylko jednej WZ.

Zobacz także

Faktura zakupowa do PZ Jak wystawić fakturę zakupową do PZ?
MM Przesunięcie magazynowe Jak wykonać przesunięcie magazynowe? Jak przenieść towar do innego magazynu?
PZ do faktury zakupowej Jak wystawić dokument PZ do faktury zakupowej?
Rodzaje dokumentów magazynowych Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie?
WZ do faktury Jak wystawić dokument WZ do faktury sprzedaży? Jak przygotować dokument WZ do dostawy?