Baza WiedzyPraca z dokumentami E-MAIL → Edycja maila

Edycja maila

Jak zmienić treść przygotowanego maila? Jak dodać załączniki? Jak dodać innych odbiorców? Jak otrzymać potwierdzenie przeczytania?

Maile w programie są buforowane. Każdy przygotowany mail zapisywany jest najpierw w standardowym formacie EML. Możesz przejrzeć maile przed wysłanie i w razie potrzeby zmienić ich treść.

Użyj opcji Zmień. Wyświetlone zostanie okienko edycyjne z podstawowymi opcjami:

Możesz wprowadzić dowolny tekst przewodni.

Okienko wyposażone jest w standardową kontrolę pisowni. Nie przejmuj się, jeśli trudniejsze słowa nie są dostępne w słowniku.

Na zakładce Załączniki i więcej możesz ustawić dodatkowe opcje:

Możesz dodać dodatkowych odbiorców.

Aktualnie z uwagi na ograniczenia techniczne, nie jest możliwe usunięcie pojedynczego odbiorcy.

Jeśli włączysz opcję Wyślij kopię do mnie, zostanie dodany ukryty odbiorca kopii (BCC) z adresem takim samym, jak adres, z którego wysyłasz korespondencję.

Rekomendujemy raczej użycie opcji zapisywania wysłanych maili we właściwym folderze IMAP.

Możesz dodać dowolne załączniki, na przykład pliki PDF, XML lub JPG. Format załącznika jest określany automatycznie na podstawie rozszerzenia. Zalecamy dodawanie załączników spakowanych do ZIP.

Zwróć uwagę na rozmiar załączników. Załącznik przesyłany mailem zajmie średnio o 30% więcej miejsca, niż jego zawartość. Serwery pocztowe nakładają ograniczenia na wielkość maili, standardowo to 10 MB. Czy wszystkie załączniki są konieczne?

Możesz włączyć opcję żądania odesłania potwierdzenia przeczytania. Jeśli odbiorca przeczyta mail, jego program pocztowy odeśle mail z potwierdzeniem.

Funkcjonalność ta obsługiwana jest przez program pocztowy odbierającego i nie jest gwarantowana. W większości takie żądania są w ogóle ignorowane jako naruszające prywatność odbiorcy. Jedynym realnym potwierdzeniem przeczytania maila jest sytuacja, w której odbiorca odpisze na niego.

Wróć na pierwszą stronę. Naciśnij przycisk Zapisz do wysyłki, aby zachować zmiany.

Zobacz także

Import e-maili z starego formatu Jak zaimportować e-maile ze starszej wersji programu? Jak znaleźć maile wysyłane wcześniej?
Konto pocztowe gmail Czy można wysyłać maile z programu korzystając z konta Gmail?
Maile do wysłania Skąd wiem, że są jakieś maile do wysłania?
Problemy z wysyłaniem poczty Jakie są możliwe błędy podczas wysyłki poczty? Co znaczą poszczególne komunikaty?
Przenoszenie ustawień wysyłania Jak przenieść ustawienia wysyłania poczty ze starszej wersji programu? Jak skonfigurować konto pocztowe na nowo?
Status wysyłki e-maila Skąd wiem, czy e-mail został naprawdę wysłany? Jak sprawdzić statusy wysyłki? Jak zweryfikować przyczyny problemu z wysyłką maila?
Ustawienia konta pocztowego Jak ustawić parametry konta pocztowego? Jak skonfigurować inny adres zwrotny dla wysyłanej poczty? Gdzie ustawiam adres serwera e-mail, IMAP, SMTP, wersję TLS 1.2?
Wersja składnika poczty elektronicznej Co to znaczy, że składnik aplikacji obsługujący pocztę elektroniczną jest w wersji starszej, niż wymagana? Co zrobić, jeśli jzkMailer jest w nieprawidłowej wersji?
Wysyłanie poczty z bufora Jak wysłać oczekujące maile? Jak wysłać pocztę z bufora?