Baza WiedzyPraca z dokumentami USUWANIE → Dokument wprowadzony do obrotu

Dokument wprowadzony do obrotu

Co oznacza wprowadzenie do obrotu? Czy można zmienić albo usunąć dokument, który został wprowadzony do obrotu?

Dokument wprowadzony do obrotu to taki, który przestał być naszym wewnętrznym brudnopisem, a stał się pełnoprawnym dokumentem wydanym innemu podmiotowi. Dokumentem wprowadzonym do obrotu jest na przykład faktura, którą wysłano do klienta.

Od momentu wprowadzenia do obrotu dokumentu nie wolno zmieniać ani usuwać. Użyj funkcji korekty albo wystaw kolejny dokument prawidłowy.

Każdy dokument możesz oznaczyć jako wprowadzony do obrotu.

Uruchom okienko funkcji standardowych. Na zakładce Administracja znajdziesz przycisk Wprowadzony do obrotu:

Naciśnij ten przycisk. Program zapyta o potwierdzenie:

Wybierz Tak. Teraz dokument jest oznaczony jako wprowadzony do obrotu:

Tego statusu nie można już zmienić.

Próba edycji dokumentu wprowadzonego do obrotu będzie wymagać dodatkowego potwierdzenia:

Próba usunięcia dokumentu wprowadzonego do obrotu skończy się niepowodzeniem:

Od momentu wprowadzenia do obrotu dokumentu nie wolno zmieniać ani usuwać. Dotyczy to w szczególności faktur.

Dokument wprowadzony do obrotu jest zaznaczony na zielono:

Zobacz także

Przywracanie usuniętego dokumentu Jak przywrócić omyłkowo usunięty dokument?
Usuwanie dokumentów Jak usunąć niepotrzebne dokumenty? Jak usunąć błędną fakturę, puste zlecenie, niepotrzebny towar albo klienta, którego już nie obsługuję?
Usuwanie zapisów księgowych Jak usunąć błędny wpis w rejestrze księgowym? Jak poprawić błędny zapis?
Wyświetlanie dokumentów usuniętych Jak wyświetlić dokumenty usunięte? Co oznacza, jeśli obiekt jest przekreślony? Jak ukryć dokumenty oznaczone jako usunięte?