Baza WiedzyModuły finansowe KASA → Dokument kasowy walutowy

Dokument kasowy walutowy

Jak wprowadzić dokument kasowy w walucie? Jak jest obliczany kurs waluty i wartość dokumentu?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługe kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty kasowe. Każdy dokument kasowy może być w dowolnej walucie z tabeli NBP.

Moduł Kasa znajdziesz w menu Kasa.

Znajdź otwarty raport kasowy, do którego chcesz dodać dokument walutowy. Naciśnij przycisk Wpłata KP.

Zobaczysz okienko nowego dokumentu kasowego. Wybierz kontrahenta:

Domyślną walutą jest oczywiście polski złoty (PLN). Naciśnij przycisk Zmień. Zobaczysz aktualnie dostępne kursy walut:

Pamiętaj, że kursy walut dostępne są dopiero po godzinie 12. Kursem waluty dla operacji na dany dzień jest kurs z poprzedniego dnia roboczego, jeśli dla danego dnia wyznaczano kursy. Jeśli nie widzisz aktualnych kursów, trzeba zaktualizować kursy walut. » zobacz jak

Ponieważ nasz wymyślony kontrahent jest z Turcji, trzeba wybrać lirę turecką (TRY). Naciśnij przycisk Wybierz TRY.

Waluta została zmieniona:

Wprowadź pozostałe dane.

Zwróć uwagę, że pola kwoty opisane są teraz jako TRY.

Naciśnij Gotowe, aby zapisać KP.

Dokument pojawił się w bieżącym raporcie kasowym:

Zwróć uwagę na kwoty. Kwota dokumentu jest wyświetlona w walucie dokumentu. Sumy wpłat i wypłat zostały przeliczone na złote według kursu, który przed chwilą wybrałeś.

Zobacz także

Dokument kasowy Jakie są rodzaje dokumentu kasowego? Jak działa KP i KW?
Dokumenty kasowe powiązane Jak działają raporty kasowe powiązane? Do jakiego dokumentu mogę wystawić dokument kasowy KP lub KW?
KP Wpłata do kasy Jak wystawić dokument KP? Jak zarejestrować wpłatę do kasy?
KW Wypłata z kasy Jak wystawić dokument KW? Jak zarejestrować wypłatę z kasy?
Obsługa kasy Jak działa nowy moduł Kasa? Jak otworzyć nowy raport kasowy? Jak wystawić dokument KP i KW?