Baza WiedzyModuły finansowe KASA → Dokument kasowy

Dokument kasowy

Jakie są rodzaje dokumentu kasowego? Jak działa KP i KW?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługe kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty kasowe.

Moduł Kasa znajdziesz w menu Kasa. Uruchom go:

Z prawej strony widać dokumenty kasowe, powiązane z raportem kasowym wybranym z lewej strony:

Dokumenty kasowe to dokumenty KP i KW.

Dokument KP poświadcza przyjęcie gotówki (Kasa przyjmie).

Dokument KW poświadcza jej wydanie (Kasa wyda).

Kliknij dwukrotnie, aby zobaczyć szczegóły wybranego dokumentu kasowego.

Tak wygląda okno dokumentu KP:

A tak wygląda okno dokumentu KW:

Tak, to jest to samo okno. Dokumenty kasowe są polimorficzne. Mają wspólną bazę i obsługują te same funkcje. Jednocześnie KP wie, że jest wpłatą, a KW, że jest wypłatą. Wydruk tych dokumentów będzie inny.

W oknie dokumentu kasowego możesz wybrać walutę wpłaty. Możesz wybrać dowolną walutę z tabeli NBP. » zobacz jak

Dla potrzeby sumowania raportu kasowego kwoty w walurach zostaną przeliczone na złotówki według kursu dla zapisanej daty waluty. Datą waluty powinna być data operacji kasowej.

Dokument kasowy może mieć do 5 pozycji. Kolejne pozycje pokażą się w miarę wypełniania dokumentu. Dokument wypełniony do maksimum wygląda tak:

Dla potrzeb wyświetlania i sumowania pozycje te zostaną podsumowane. Kwotą dokumentu jest suma wszystkich pozycji.

Dokumenty w kasie są automatycznie numerowane. Dla kasy nr 1 istnieje osobna numeracja dokumentów KP i KW. Dla kas od 2 do 10 numeracja dokumentów kasowych jest wspólna.

Dokumenty kasowe mogą być wystawione z ręki, ale mogą być też powiązane z konkretnym dokumentem. Można na przykład przyjąć bezpośrednią zapłatę za fakturę albo zarejestrować wypłatę z tytułu korekty. Dokumenty kasowe mogą być też powiązane z delegacją (zaliczka i zwrot zaliczki) albo z umową (wypłata z tytułu umowy). » zobacz jak

Zobacz także

Dokument kasowy walutowy Jak wprowadzić dokument kasowy w walucie? Jak jest obliczany kurs waluty i wartość dokumentu?
Dokumenty kasowe powiązane Jak działają raporty kasowe powiązane? Do jakiego dokumentu mogę wystawić dokument kasowy KP lub KW?
KP Wpłata do kasy Jak wystawić dokument KP? Jak zarejestrować wpłatę do kasy?
KW Wypłata z kasy Jak wystawić dokument KW? Jak zarejestrować wypłatę z kasy?
Obsługa kasy Jak działa nowy moduł Kasa? Jak otworzyć nowy raport kasowy? Jak wystawić dokument KP i KW?