Baza WiedzyZakupy ZAKUPY → Cena zakupu

Cena zakupu

Co to jest dynamiczna cena zakupu? Skąd bierze się cena zakupu towaru? Jak zmienia się w czasie?

Każdy towar w magazynie ma swoją podstawową, statyczną cenę zakupu. To jest cena zakupu podana przy wprowadzaniu towaru magazynu. Możesz ją ustawić samodzielnie:

Standardowo włączona jest także dynamiczna cena zakupu:

Opcje - Ustawienia aplikacji - Wydajność

Poprawne działanie tej funkcjonalności wymaga, aby każdy towar handlowy pojawił się najpierw w dokumencie zakupowym, wystawionym nie później, niż w dniu wystawienia faktury sprzedaży. Jeśli prowadzisz sprzedaż bez pełnej dokumentacji, określenie ceny zakupu nie będzie działać prawidłowo.

Standardowo historia zakupu określana jest na podstawie ścisłego powiązania magazynowego. » zobacz jak

Możesz włączyć szerokie powiązanie, na podstawie zgodności GUID albo kodu towaru.

Opcje - Ustawienia aplikacji - Magazyn

Ta opcja jest przydatna, jeśli masz dane historyczne, wprowadzone w starszych wersjach aplikacji.

Poprawne działanie tej funkcjonalności wymaga z kolei, aby kody dla towarów były ściśle określone. Może istnieć w magazynie więcej pozycji z tym samym kodem, a różniące się na przykład datą dostawy.

Użyj dossier zakupów, aby zobaczyć historię zakupów i sprzedaży wybranego towaru handlowego. » zobacz jak.

We wersji Classic obsługiwana była tylko statyczna cena zakupu. Pakiet JZK 365 przyjmuje tę cenę jako statyczną cenę zakupu.

Zobacz także

Dossier zakupów Jak działa Dossier zakupów? Jak sprawdzić koszty w grupach towarowych? Jak podsumować wydatki na konkretny produkt?
Formuła obliczeń VAT Co oznacza formuła obliczeń? Według jakiej formuły mam wprowadzić fakturę zakupową?
Nota korygująca Jak wystawić notę korygującą do faktury zakupowej lub kosztowej?
Sprzedaż poniżej ceny zakupu Czy program pozwala na sprzedaż poniżej ceny zakupu? Jak ustawić ostrzeżenie przed sprzedażą ze stratą?
Zakupy w walucie Jak zarejestrować zakupy w walucie? Jak wprowadzić fakturę zakupową?