Baza WiedzyTechniczne WEBVIEW → Brakujący dodatek do funkcjonalności on-line

Brakujący dodatek do funkcjonalności on-line

Jak zainstalować brakujący dodatek do obsługi funkcjonalności on-line? Skąd wziąć WebView2 Edge Rruntime?

Część funkcjonalności on-line, w tym wysyłanie plików JPK, wymaga funkcjonalności przeglądarki internetowej. Funkcjonalność tę zapewnia narzędzie WebView2 Edge Runtime, które jest wbudowaną wersją przeglądarki Edge. Jeśli tego dodatku nie ma jeszcze w Twoim systemie, musisz go pobrać.

WebView2 to nie jest przeglądarka Edge. Pobranie dodatku run-time nie instaluje przeglądarki Edge, podobnie jak uprzednie zainstalowanie przeglądarki Edge nie zwalnia z zainstalowania WebView2.

Aby zainstalować komponent Edge WebView2 Runtime, uruchom instalator aktywny. Instalator pobierze potrzebne komponenty, a następnie je zainstaluje.

» uruchom instalator

Instalacja jest całkowicie automatyczna:

Gdy okienko zniknie, instalacja jest gotowa. Uruchom Pakiet JZK 365 ponownie, aby zauważyć zmiany.

Te komponenty będą użytkowane przez oprogramowanie przystosowane do tego, takie jak Pakiet JZK 365. Nie będą dostępne bezpośrednio. Nie pobierasz samej przeglądarki Edge. Twoja przeglądarka internetowa zostanie taka, jaka była przed uruchomieniem instalatora.

Zobacz także

Brak dostępu do WebView2 w starszym systemie Windows Co oznacza, że grupa lub zasób nie jest w odpowiednim stanie, aby można było wykonać żądaną operację? Dlaczego nie mogę uruchomić programu w starszym systemie Windows?
Instalacja rozszerzenia Edge WebView2 Runtime Jak działa instalacja rozszerzenia Edge WebView2 Runtime? Do czego jest mi to potrzebne?
Interfejs Edge WebView2 nie jest obsługiwany Co oznacza komunikat, że taki interfejs nie jest obsługiwany? Jak poradzić sobie z tym błędem? Czemu nie działa zawartość aktywna?
Usuwanie cache Edge WebView2 Runtime Jak usunąć cache wbudowanej przeglądarki? Gdzie zapisywane są dane sesji?