Baza WiedzyKontrahenci WERYFIKACJA → Biała lista płatników VAT

Biała lista płatników VAT

Co to jest Biała Lista płatników VAT? Jak sprawdzić status VAT kontrahenta?

Przygotowano możliwość pobierania danych z Białej Listy podatników VAT. Na podstawie NIP można pobrać dane o statusie VAT kontrahenta, jego danych rejestrowych, numerach kont zarejestrowanych w danych KAS.

Aby sprawdzić status kontrahenta:

Kontrahenci - prawy klawisz myszy - Sprawdź Białą Listę

Wykonana zostanie uproszczona weryfikacja według numeru NIP. Wynik tej weryfikacji zobaczysz na ekranie:

W wykazie może nie być firm, które nigdy nie były i nie są płatnikami VAT. W przypadku podatników wykreślonych w ostatnim czasie taka informacja może się znaleźć w rejestrze - ale brak informacji o wykreśleniu nie oznacza, że podanik nie został wykreślony wcześniej.

Dla celów dowodowych pobierane dane są archiwizowane w folderze bieżącej tożsamości. Przy próbie kolejnej weryfikacji tego samego numeru NIP danego dnia program wykorzysta już pobrane dane. W przypadku weryfikacji w innej tożsamości konieczne będzie pobranie danych ponownie.

Istnieją limity korzystania z usługi. Należy korzystać z weryfikacji rozważnie. Rekomendujemy weryfikację kontrahentów będących dostawcami (faktura zakupowa) oraz ewentualnie kontrahentów, którym udzielana jest płatność odroczona.

Do weryfikacji wykorzystywana jest usługa on-line Lecturo White. Dla posiadaczy licencji na aplikację Pakietu JZK 365 funkcjonalność weryfikacji podstawowej jest nieodpłatna.

Jeśli posiadasz rozszerzenie Podatki, udostępniony zostaje moduł Biała Lista. Pozwala on przejrzeć już wykonane dotąd weryfikacje.

Zobacz także

VIES Weryfikacja statusu kontrahenta unijnego Jak sprawdzić status VAT kontrahenta unijnego? Kiedy mogę wystawić fakturę unijną z VAT?
Weryfikacja danych Jak program weryfikuje wprowadzane dane? Jak weryfikowane są adresy e-mail, numery telefonów, numeru REGON, PESEL, NIP, VIN, EAN-13, IBAN, kod pocztowy?
Weryfikacja numeru NIP i TIN Co to jest numer TIN? Jak program weryfikuje europejskie i krajowe numery NIP?
Weryfikacja statusu VIES w VAT Jak sprawdzić status VIES kontrahenta unijnego podczas wprowadzania danych do VAT?