Baza Wiedzy

Aktualizacja aplikacji


Jak wykonać aktualizację? Kiedy program się zaktualizuje? Jak pobrać nową wersję?

Jeśli jesteś zalogowany, program automatycznie rozpozna dostępność aktualizacji. Zawsze możesz uruchomić aktualizację ręcznie:

Pomoc - Aktualizacja


Program sprawdzi dostępność aktualizacji. Wyświetlony zostanie komunikat podobny do tego:


Naciśnij TAK, aby pobrać aktualizację. Plik zostanie pobrany w tle, nie przeszkadzając w pracy. Na ekranie zobaczysz potwierdzenie:


O tym, że pobrano właśnie aktualizację, poinformuje menu Pomoc.


Teraz dokończ pracę w swojej aplikacji i zamknij ją tak, jak zawsze.

Program aktualizujący uruchomi się automatycznie. Musisz tylko zaakceptować wydawcę oprogramowania:


albo


Jeśli są istotne zmiany, uruchomi się pełny instalator. » zobacz jaki.

Jeśli nie ma dużych zmian, aktualizacja zadziała w tle, bez udziału użytkownika.

Aktualizacja nie uruchomi się, jeśli Twój system operacyjny nie spełnia minimalnych wymagań technicznych. » zobacz jakich

Jeśli masz nieaktualną wersję Windows albo pracujesz w trybie zgodności z taką wersją, pobranie aktualizacji nie będzie możliwe. Zobaczysz komunikat podobny do tego:


2021-04-19

instalacja

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się