Baza WiedzyInstalacja, aktywacja i aktualizacja AKTUALIZACJA → Aktualizacja aplikacji

Aktualizacja aplikacji

Jak wykonać aktualizację? Kiedy program się zaktualizuje? Jak pobrać nową wersję?

Jeśli jesteś zalogowany, program automatycznie rozpozna dostępność aktualizacji. Zawsze możesz uruchomić aktualizację ręcznie:

Pomoc - Aktualizacja

Program sprawdzi dostępność aktualizacji. Wyświetlony zostanie komunikat podobny do tego:

Naciśnij TAK, aby pobrać aktualizację. Plik zostanie pobrany w tle, nie przeszkadzając w pracy. Na ekranie zobaczysz potwierdzenie:

O tym, że pobrano właśnie aktualizację, poinformuje menu Pomoc.

Teraz dokończ pracę w swojej aplikacji i zamknij ją tak, jak zawsze.

Program aktualizujący uruchomi się automatycznie. Musisz tylko zaakceptować wydawcę oprogramowania:

Uruchomi się pełny instalator. » zobacz jaki.

Aktualizacja nie uruchomi się, jeśli Twój system operacyjny nie spełnia minimalnych wymagań technicznych albo pracujesz w trybie zgodności z nieaktualną wersją Windows. Wymagania programu nie są wygórowane. » zobacz więcej