Baza Wiedzy

1. Instalacja, aktywacja i aktualizacja
2. Użytkownicy i tożsamości
3. Kontrahenci
4. Praca z dokumentami
5. Fakturowanie
6. Sprzedaż detaliczna i fiskalizacja
7. Sprzedaż usług
8. Produkcja
9. Magazyn
10. Zakupy
11. Zaliczki, oferty i zamówienia
12. Moduły finansowe
13. Rozliczenia i rozrachunki
14. Moduły kadrowe
15. Moduły branżowe
16. Zaawansowana praca z dokumentami
17. Raporty, obliczenia i kursy
18. Księgowanie i podatki
19. Moduły pomocnicze do księgowania
20. Zaawansowana praca z programem
21. Zaawansowane drukowanie
22. Praca z bazą danych

23. Techniczne

23.1. MOWA
23.1.1. Odczytywanie dowolnego dokumentu
23.1.2. Odczytywanie faktury
23.1.3. Odczytywanie podsumowania tabeli
23.1.4. Odczytywanie wiersza tabeli
23.1.5. Ustawienia mowy i dźwięku
23.2. KRYPTOGRAFIA
23.2.1. Klucz kryptograficzny jest nieważny
23.2.2. Klucz kryptograficzny
23.2.3. Resetowanie klucza kryptograficznego
23.3. ZAWARTOŚĆ AKTYWNA
23.3.1. Kody błędów zawartości aktywnej
23.3.2. Problemy z pobraniem zawartości aktywnej
23.4. WEBVIEW
23.4.1. Brak dostępu do WebView2 w starszym systemie Windows
23.4.2. Brakujący dodatek do funkcjonalności on-line
23.4.3. Instalacja rozszerzenia Edge WebView2 Runtime
23.4.4. Interfejs Edge WebView2 nie jest obsługiwany
23.4.5. Usuwanie cache Edge WebView2 Runtime
23.5. VIES
23.5.1. Komponent jzkVIES nie jest dostępny
23.5.2. Nieprawidłowa wersja komponentu jzkVIES
23.6. SKALOWANIE
23.6.1. Skalowanie w Windows
23.6.2. Skalowanie wydruku
23.6.3. Ustawienia skalowania wydruku
23.7. TRYB ZGODNOŚCI
23.7.1. Tryb zgodności