Baza Wiedzy

1. Instalacja, aktywacja i aktualizacja
2. Użytkownicy i tożsamości
3. Kontrahenci
4. Praca z dokumentami
5. Fakturowanie
6. Sprzedaż detaliczna i fiskalizacja
7. Sprzedaż usług
8. Produkcja
9. Magazyn
10. Zakupy
11. Zaliczki, oferty i zamówienia
12. Moduły finansowe
13. Rozliczenia i rozrachunki
14. Moduły kadrowe
15. Moduły branżowe
16. Zaawansowana praca z dokumentami

17. Raporty, obliczenia i kursy

17.1. RAPORTY
17.1.1. Rejestr sprzedaży
17.1.2. Wykres zyskowności towaru
17.1.3. Wykresy odwrotne
17.1.4. Zyski i straty
17.2. OBLICZENIA
17.2.1. Cena sprzedaży na fakturze
17.2.2. Efekt zaokrągleń
17.2.3. Groszowe różnice na fakturach
17.2.4. Wartość pozycji na fakturze
17.2.5. Wynikowa cena netto
18. Księgowanie i podatki
19. Moduły pomocnicze do księgowania
20. Zaawansowana praca z programem
21. Zaawansowane drukowanie
22. Praca z bazą danych
23. Techniczne