Baza Wiedzy

1. Instalacja, aktywacja i aktualizacja
2. Użytkownicy i tożsamości
3. Kontrahenci

4. Praca z dokumentami

4.1. PDF
4.1.1. Dokumenty PDF
4.1.2. Lecturo PDF
4.1.3. Problemy z drukowaniem
4.1.4. Przeglądanie plików PDF
4.2. E-MAIL
4.2.1. Edycja maila
4.2.2. Import e-maili z starego formatu
4.2.3. Konto pocztowe gmail
4.2.4. Maile do wysłania
4.2.5. Problemy z wysyłaniem poczty
4.2.6. Przenoszenie ustawień wysyłania
4.2.7. Status wysyłki e-maila
4.2.8. Ustawienia konta pocztowego
4.2.9. Wersja składnika poczty elektronicznej
4.2.10. Wysyłanie poczty z bufora
4.3. NUMEROWANIE
4.3.1. Format numerowania
4.3.2. Rozpoczęcie numerowania w trakcie
4.3.3. Ustawienie formatu numerowania
4.3.4. Weryfikacja formatu numerowania
4.4. WYSZUKIWANIE
4.4.1. Aktywny filtr form płatności
4.4.2. Wyszukiwanie faktur
4.4.3. Wyszukiwanie tekstowe
4.5. USUWANIE
4.5.1. Dokument wprowadzony do obrotu
4.5.2. Przywracanie usuniętego dokumentu
4.5.3. Usuwanie dokumentów
4.5.4. Usuwanie zapisów księgowych
4.5.5. Wyświetlanie dokumentów usuniętych
5. Fakturowanie
6. Sprzedaż detaliczna i fiskalizacja
7. Sprzedaż usług
8. Produkcja
9. Magazyn
10. Zakupy
11. Zaliczki, oferty i zamówienia
12. Moduły finansowe
13. Rozliczenia i rozrachunki
14. Moduły kadrowe
15. Moduły branżowe
16. Zaawansowana praca z dokumentami
17. Raporty, obliczenia i kursy
18. Księgowanie i podatki
19. Moduły pomocnicze do księgowania
20. Zaawansowana praca z programem
21. Zaawansowane drukowanie
22. Praca z bazą danych
23. Techniczne