Baza Wiedzy

1. Instalacja, aktywacja i aktualizacja
2. Użytkownicy i tożsamości
3. Kontrahenci
4. Praca z dokumentami
5. Fakturowanie
6. Sprzedaż detaliczna i fiskalizacja
7. Sprzedaż usług
8. Produkcja
9. Magazyn
10. Zakupy
11. Zaliczki, oferty i zamówienia
12. Moduły finansowe
13. Rozliczenia i rozrachunki
14. Moduły kadrowe
15. Moduły branżowe
16. Zaawansowana praca z dokumentami
17. Raporty, obliczenia i kursy
18. Księgowanie i podatki
19. Moduły pomocnicze do księgowania
20. Zaawansowana praca z programem
21. Zaawansowane drukowanie

22. Praca z bazą danych

22.1. KOPIE ZAPASOWE
22.1.1. Kopia zapasowa w chmurze
22.1.2. Przechowywanie danych dla celów kontroli podatkowej
22.1.3. Wykonywanie kopii zapasowej
22.2. BAZA DANYCH
22.2.1. Automatyczna naprawa bazy danych
22.2.2. Edycja metadanych
22.2.3. Nieoczekiwana wartość danych
22.2.4. Odbudowa bazy danych X1
22.2.5. Praca z zewnętrzną bazą danych
22.2.6. Synchronizacja obiektu
22.3. BAZA DANYCH SQL
22.3.1. Awaria bazy danych
22.3.2. Naprawa bazy SQL
22.3.3. SQL nie jest podłączone
22.4. SIECI
22.4.1. Błędy podczas pracy w sieci
22.4.2. Nowa tożsamość sieciowa
22.4.3. Numerowanie w sieci
22.4.4. Ustawienia w sieci
22.4.5. Wymagania do pracy wielostanowiskowej
22.4.6. Zamiana tożsamości lokalnej na sieciową
22.5. PRZENOSZENIE
22.5.1. Jak przenieść instalację programu
22.5.2. Przenoszenie danych z wersji Classic do 365
22.5.3. Przenoszenie danych ze starszej wersji
23. Techniczne