Baza Wiedzy

1. Instalacja, aktywacja i aktualizacja
2. Użytkownicy i tożsamości
3. Kontrahenci
4. Praca z dokumentami
5. Fakturowanie
6. Sprzedaż detaliczna i fiskalizacja
7. Sprzedaż usług
8. Produkcja
9. Magazyn
10. Zakupy
11. Zaliczki, oferty i zamówienia
12. Moduły finansowe
13. Rozliczenia i rozrachunki
14. Moduły kadrowe
15. Moduły branżowe
16. Zaawansowana praca z dokumentami
17. Raporty, obliczenia i kursy

18. Księgowanie i podatki

18.1. KSIĄŻKA
18.1.1. Rozliczenie roczne PIT
18.1.2. Wydruk księgi
18.1.3. Wynik finansowy w Książce
18.1.4. Zasysanie danych do Książki
18.2. RYCZAŁT
18.2.1. Księgowanie ryczałtu
18.3. VAT
18.3.1. Analiza fiskalna
18.3.2. Formuły księgowania VAT
18.3.3. Kolumny rejestru VAT
18.3.4. Korekta VAT
18.3.5. Korekta wpisu VAT
18.3.6. Księgowanie faktur i paragonów
18.3.7. Księgowanie VAT
18.3.8. Ręczne wpisy w rejestrze VAT
18.3.9. Rejestr VAT nie jest kompletny
18.3.10. Zasysanie danych do VAT
18.4. JPK
18.4.1. Generowanie JPK_V7
18.4.2. Urzędowe potwierdzenie odbioru JPK
18.4.3. Weryfikacja i wizualizacja pliku JPK
18.4.4. Weryfikacja pliku JPK
18.4.5. Wybór między JPK_V7M a JPK_V7K
18.4.6. Wysyłanie JPK z programu
18.4.7. Wysyłanie pliku JPK do fiskusa
19. Moduły pomocnicze do księgowania
20. Zaawansowana praca z programem
21. Zaawansowane drukowanie
22. Praca z bazą danych
23. Techniczne