Baza Wiedzy

1. Instalacja, aktywacja i aktualizacja
2. Użytkownicy i tożsamości
3. Kontrahenci
4. Praca z dokumentami
5. Fakturowanie
6. Sprzedaż detaliczna i fiskalizacja
7. Sprzedaż usług
8. Produkcja
9. Magazyn
10. Zakupy
11. Zaliczki, oferty i zamówienia
12. Moduły finansowe
13. Rozliczenia i rozrachunki
14. Moduły kadrowe
15. Moduły branżowe
16. Zaawansowana praca z dokumentami
17. Raporty, obliczenia i kursy

18. Księgowanie i podatki

18.1. KSIĄŻKA
18.1.1. Rozliczenie roczne PIT
18.1.2. Wydruk księgi
18.1.3. Wynik finansowy w Książce
18.1.4. Zasysanie danych do Książki
18.2. RYCZAŁT
18.2.1. Księgowanie ryczałtu
18.3. VAT
18.3.1. Analiza fiskalna
18.3.2. Formuły księgowania VAT
18.3.3. Kolumny rejestru VAT
18.3.4. Księgowanie faktur i paragonów
18.3.5. Księgowanie VAT
18.3.6. Ręczne wpisy w rejestrze VAT
18.3.7. Rejestr VAT nie jest kompletny
18.3.8. Zasysanie danych do VAT
18.4. JPK
18.4.1. Generowanie JPK_V7
18.4.2. Urzędowe potwierdzenie odbioru JPK
18.4.3. Weryfikacja i wizualizacja pliku JPK
18.4.4. Weryfikacja pliku JPK
18.4.5. Wybór między JPK_V7M a JPK_V7K
18.4.6. Wysyłanie JPK z programu
18.4.7. Wysyłanie pliku JPK do fiskusa
19. Moduły pomocnicze do księgowania
20. Zaawansowana praca z programem
21. Zaawansowane drukowanie
22. Praca z bazą danych
23. Techniczne