Studio JZK - Fakturzysta - Zmiany 2014
  PROGRAMY    PLIKI    CENNIK    BLOG    2016    KONTAKT     

Fakturowanie i obsługa firmy handlowej, usługowej, produkcyjnej.

Zamówienia
Cennik
Pobierz TERAZ!
90 DNI GRATIS!

 
Wymagania
Wykaz modułów
Przewodnik

 
Referencje
Opinie

 

Zmiany w roku 2014

Księgowanie faktur do VAT zależy teraz od daty sprzedaży, zakończenia dostawy, otrzymania zapłaty itd., a nie od daty wystawienia faktury. Program uwzględnia ten fakt automatycznie podczas zasysania danych.

Zwróć uwagę na nowe opcje filtrowania, dostępne w module FAKTURY oraz SPRZEDAŻ.

wcześniej
teraz
Termin wystawienia faktury po dostawie lub realizacji usługi
do 7 dnia następnego miesiąca
do 15. następnego miesiąca
Termin wystawienia faktury przed dostawą lub realizacją usługi
niedopuszczalne
do 30 dni wcześniej
Powstanie obowiązku podatkowego w VAT w typowych przypadkach
z dniem wystawienia faktury
z dniem dostawy/realizacji usługi
Data sprzedaży na fakturze
opcjonalna
przestaje istnieć
Data dostawy na fakturze
nieistotna
obowiązkowa
Zbiorcze faktury za poprzedni miesiąc
niedopuszczalne
do 15. następnego miesiąca
Zbiorcze korekty
niedopuszczalne
dopuszczalne
Księgowanie do VAT faktury sprzedażowej
za miesiąc wystawienia
za miesiąc, którego dotyczy
Księgowanie do VAT faktury zakupowej
w miesiącu otrzymania lub następnym
w miesiącu otrzymania lub następnym

Przykład: Zakup dokonany 28 stycznia 2013 roku, faktura mogła być wystawiona do 5 lutego 2013 i wchodziła w księgowanie za luty 2013 dla obu stron. Jeśli ten sam zakup dokonany zostanie 28 stycznia 2014 roku, fakturę można wystawić aż do 15 lutego 2014 roku, ale wchodzi ona w księgowanie sprzedawcy za styczeń 2014! Odbiorca zaksięguje ją normalnie za luty 2014.

Dane wymagane na fakturach w roku 2014

Warto też pamiętać, że od 1 stycznia 2014 zmieniają się przepisy dotyczące danych, które powinny znaleźć się na fakturze. Prezentujemy syntentyczne podsumowanie zmian.
do maja 2004
2005-2012
2013
od 2014
Faktury wyłącznie elektroniczne (np. w formacie PDF)
niedopuszczalne
niedopuszczalne
dopuszczalne
ZALECANE
Kopia wyłącznie elektroniczna (EJ)
niedopuszczalna
niedopuszczalna
dopuszczalne
ZALECANA
Wystarczy sam NIP nabywcy przy kwocie do 450 zł
-
-
TAK
TAK
Miejsce wystawienia faktury
obowiązkowe
zbędne
ZBĘDNE
ZBĘDNE
Imię i nazwisko oraz podpis osoby wystawiającej fakturę
obowiązkowe
ZBĘDNE
ZBĘDNE
ZBĘDNE
Podpis osoby odbierającej fakturę dotyczącą sprzedaży
obowiązkowe
zbędne
ZBĘDNY
ZBĘDNY
Podpis osoby odbierającej fakturę korygującą
obowiązkowe
zalecane
zalecane
zbędne
Kwota faktury słownie
obowiązkowe
ZBĘDNE
ZBĘDNE
ZBĘDNE
Faktura pro-forma
dopuszczalna
nie zalecana
nie zalecana
dopuszczalna
Cena jednostkowa netto lub brutto dla każdej pozycji faktury
dopuszczalna
dopuszczalna
obowiązkowa
OBOWIĄZKOWA
Szczegółowy opis umożliwiający dokładną identyfikację towaru lub usługi na fakturze
-
-
zalecany
WYMAGANY
Data wystawienia faktury
TAK
TAK
TAK
TAK
Data sprzedaży
TAK
TAK
zbędna
niedopuszczalna
Data dostawy towaru lub wykonania usługi
dopuszczalna
dopuszczalna
dopuszczalna
WYMAGANA
Napis ORYGINAŁ/KOPIA
wymagany
dopuszczalny
niedopuszczalny
niedopuszczalny
Termin i forma płatności na fakturze lub informacja o zapłacie
nieistotny
zalecany
zalecany
WYMAGANY

Prezentowane powyżej zestawienie oparte jest o najlepszą wiedzę i doświadczenie twórców aplikacji JZK i dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą w typowych branżach. Niektóre rodzaje działalności objęte są odmiennymi uregulowaniami. Przed zastosowaniem się do wskazanych zaleceń warto zapytać Państwa doradcę podatkowego.

Zobacz więcej informacji o nowych programach w roku 2014.

Nowa kilometrówka

Od dnia 1 kwietnia 2014 zmieniają się zasady rozliczania VAT naliczonego od zakupu samochodu i kosztów ich eksploatacji. Konieczne jest zadeklarowanie, czy samochód wykorzystywany jest wyłącznie do celów służbowych (wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej), czy też samochód wykorzystywany jest do celów służbowych jak i prywatnych. W przypadku wyboru opcji nr 2 koszty eksploatacyjne samochodu tj. zakup części, remonty, akcesoria, przeglądy itp. VAT naliczony od tych zakupów zostanie rozliczony wyłącznie w 50%.

W przypadku wyboru opcji nr 1 zachowują Państwo prawo do odliczenia 100% VAT naliczonego od kosztów eksploatacyjnych, jednakże trzeba spełnić dodatkowe warunki:
1. Do dnia 07.04.2014 złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację VAT-26,
2. Zobowiązani są Państwo do prowadzenia specjalnej ewidencji przebiegu pojazdu,

Zasady te do dnia 30.06.2015 nie dotyczą zakupu paliwa.  

 

Druczek
Fakturzysta
Bar i Restauracja
Gabinet
Hotel
Kancelaria
Lokator
Majster
Rolnik
Szkoła
Warsztat
Pliki
Programy
Cennik
90 DNI GRATIS!
Promocje
Warunki licencji
Licencje edukacyjne
Nowości na rok 2016
ERP
Firma
Blog programistów
Napisz do JZK
Kontakt
Targi
Zaloguj się
Regulamin
Mapa serwisu


1444238505