Studio JZK - Rolnik
  FAQ    POMOC    KONTAKT 
  OPIS I FUNKCJE    CENNIK    ZAMÓW!    POBIERZ! 

 

Rolnik X6

Nieoceniona pomoc dla nowoczesnego rolnika. Rejestr inwentarza żywego i prac polowych. Flota maszyn polowych. Działki i dopłaty. Obsługa skupu płodów rolnych. * Program w przygotowaniu.

Przygotowujemy nowy program Rolnik JZK®, będący nieocenioną pomocą przy prowadzeniu nowoczesnego gospodarstwa rolnego. Program dostępny będzie wiosną 2016.

Rejestracja stada

Księga Rejestracji Stada bydła, owiec, kóz, świń. Obsługa identyfikacji zwierząt, kolczyki zwykłe i elektroniczne. Dokumentacja przybycia, padnięcia, uboju etc.

Szczegółowe informacje dotyczące zwierząt zgodnie z wymogami ARiMR, m.in. numer identyfikacyjny zwierzęcia, datę urodzenia zwierzęcia, datę przybycia zwierzęcia do siedziby stada, dane o pochodzeniu zwierzęcia, płeć i rasę zwierzęcia, numer identyfikacyjny matki zwierzęcia, datę ubycia zwierzęcia ze stada, przyczynę ubycia zwierzęcia ze stada, dane o miejscu, do którego zwierzę przekazano oraz adnotacje o przeprowadzonych kontrolach.

Rejestracja działek

Zestawienie działek według wymogów ARiMR, m.in. województwo, powiat, gmina, dane wg ewidencji gruntów i budynków (nazwa obrębu ewidencyjnego, numer obrębu, numer arkusza mapy, numer działki ewidencyjnej), powierzchnia upraw według rodzaju, wysokość otrzymanych dopłat i pomocy de minimis.

Obsługa prac polowych

Rejestr prac polowych, zasiewów i zbiorów, zakupów, usług obcych, sprzedaży plonów. Rejestr dopłat bezpośrednich, analiza zyskowności według działek i profili produkcji rolnej.

Obsługa sprzedaży

Wystawianie faktur i rachunków, obsługa sprzedaży. Standardowe funkcje obsługi firmy, znane z Druczka.

Nowa wersja na rok 2016

Program dostępny będzie w roku 2016.


Wykaz modułów, cennik i opis programu jest aktualny dla bieżącej wersji programu i może ulec zmianie. Rodzaj uruchomionej wersji zależy od posiadanej licencji. Przejrzyj FAQ czyli Częste Pytania. Zachęcamy także do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
© Studio JZK, 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.