Studio JZK - Rolnik
  FAQ    POMOC    KONTAKT 

 

Rolnik X6 dla prowadzących gospodarstwo rolne

Nieoceniona pomoc dla nowoczesnego rolnika. Rejestr inwentarza żywego i prac polowych. Flota maszyn polowych. Działki i dopłaty. Obsługa skupu płodów rolnych.

Przygotowujemy nowy program Rolnik JZK®, będący nieocenioną pomocą przy prowadzeniu nowoczesnego gospodarstwa rolnego. Program dostępny będzie wiosną 2016.

Rejestracja stada

Księga Rejestracji Stada bydła, owiec, kóz, świń. Obsługa identyfikacji zwierząt, kolczyki zwykłe i elektroniczne. Dokumentacja przybycia, padnięcia, uboju etc.

Szczegółowe informacje dotyczące zwierząt zgodnie z wymogami ARiMR, m.in. numer identyfikacyjny zwierzęcia, datę urodzenia zwierzęcia, datę przybycia zwierzęcia do siedziby stada, dane o pochodzeniu zwierzęcia, płeć i rasę zwierzęcia, numer identyfikacyjny matki zwierzęcia, datę ubycia zwierzęcia ze stada, przyczynę ubycia zwierzęcia ze stada, dane o miejscu, do którego zwierzę przekazano oraz adnotacje o przeprowadzonych kontrolach.

Rejestracja działek

Zestawienie działek według wymogów ARiMR, m.in. województwo, powiat, gmina, dane wg ewidencji gruntów i budynków (nazwa obrębu ewidencyjnego, numer obrębu, numer arkusza mapy, numer działki ewidencyjnej), powierzchnia upraw według rodzaju, wysokość otrzymanych dopłat i pomocy de minimis.

Obsługa prac polowych

Rejestr prac polowych, zasiewów i zbiorów, zakupów, usług obcych, sprzedaży plonów. Rejestr dopłat bezpośrednich, analiza zyskowności według działek i profili produkcji rolnej.

Obsługa sprzedaży

Wystawianie faktur i rachunków, obsługa sprzedaży. Standardowe funkcje obsługi firmy, znane z Druczka.

Nowa wersja na rok 2016

Program dostępny będzie wiosną 2016.


Wykaz modułów jest aktualny dla bieżącej wersji programu i może ulec zmianie, przy zachowaniu ogólnego poziomu funkcjonalności. Biuro Obsługi Klienta nieodpłatnie wyda odpowiednią licencję zastępczą w przypadku zmian.

Rodzaj uruchomionej wersji zależy od posiadanej licencji. Jeśli posiadasz wersję DEMO, aktywne są wszystkie moduły, jak w wersji Ultimate. Upgrade z wersji Start do PRO lub z PRO do Ultimate dostępne jest w każdym momencie. Wystarczy wprowadzić nową licencję. Jeśli do końca Twojej licencji pozostało mniej niż 90 dni, możesz otrzymać bezpłatny upgrade do wyższej wersji.

Program nie ma żadnych szczególnych wymagań technicznych ani systemowych. Instalacja jest automatyczna i nie wymaga wiedzy informatycznej. Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj FAQ czyli Częste Pytania. Zachęcamy także do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
© Studio JZK, 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.