Studio JZK - Rolnik

 

Rolnik dla prowadzących gospodarstwo rolne

Nieoceniona pomoc dla nowoczesnego rolnika. Rejestr inwentarza żywego i prac polowych. Flota maszyn polowych. Działki i dopłaty. Obsługa skupu płodów rolnych.

Przygotowujemy nowy program Rolnik JZK®, będący nieocenioną pomocą przy prowadzeniu nowoczesnego gospodarstwa rolnego. Program dostępny będzie wiosną 2016.

Rejestracja stada

Księga Rejestracji Stada bydła, owiec, kóz, świń. Obsługa identyfikacji zwierząt, kolczyki zwykłe i elektroniczne. Dokumentacja przybycia, padnięcia, uboju etc.

Szczegółowe informacje dotyczące zwierząt zgodnie z wymogami ARiMR, m.in. numer identyfikacyjny zwierzęcia, datę urodzenia zwierzęcia, datę przybycia zwierzęcia do siedziby stada, dane o pochodzeniu zwierzęcia, płeć i rasę zwierzęcia, numer identyfikacyjny matki zwierzęcia, datę ubycia zwierzęcia ze stada, przyczynę ubycia zwierzęcia ze stada, dane o miejscu, do którego zwierzę przekazano oraz adnotacje o przeprowadzonych kontrolach.

Rejestracja działek

Zestawienie działek według wymogów ARiMR, m.in. województwo, powiat, gmina, dane wg ewidencji gruntów i budynków (nazwa obrębu ewidencyjnego, numer obrębu, numer arkusza mapy, numer działki ewidencyjnej), powierzchnia upraw według rodzaju, wysokość otrzymanych dopłat i pomocy de minimis.

Obsługa prac polowych

Rejestr prac polowych, zasiewów i zbiorów, zakupów, usług obcych, sprzedaży plonów. Rejestr dopłat bezpośrednich, analiza zyskowności według działek i profili produkcji rolnej.

Obsługa sprzedaży

Wystawianie faktur i rachunków, obsługa sprzedaży. Standardowe funkcje obsługi firmy, znane z Druczka.

Nowa wersja na rok 2016

Program dostępny będzie wiosną 2016. Zapraszamy na targi!


Program da się uruchomić w dowolnej współczesnej wersji Windows, od Windows XP do Windows 10. Zalecamy jednak Windows Vista albo nowsze.

Użytkowników pracujących w starym systemie Windows XP zachęcamy do zmiany systemu operacyjnego. Zobacz dlaczego."

Wydajność komputera

Nie ma żadnych szczególnych wymagań technicznych. Niektórzy użytkownicy programu cały czas korzystają ze starszych maszyn.

Sytuacja zmienia się podczas pracy w sieci albo na dużych bazach danych, zalecamy wtedy minimum 4 GB RAM i dysk SSD lub SSHD. Sprawdź wymogi dotyczące pracy w sieci.

Rozdzielczość ekranu

Programy JZK pisane są tak, żeby możliwe było wyświetlenie w każdej standardowej rozdzielczości, od 1024x768 przy 96 dpi, aż po 2560x1440 przy 150 dpi.

W przypadkach mniejszej rozdzielczości konieczne jest uruchamianie programu w powiększeniu na pełny ekran, aby można było wyświetlić wszystkie elementy ekranowe.

Czytniki i drukarki

Program współpracuje z dowolnymi czytnikami kodów kreskowych i dowolnymi drukarkami dostępnymi w Windows.

Program drukuje paragony fiskalne na wybranych drukarkach fiskalnych: Posnet Temo HS, Thermal HS lub zgodnych w trybie Thermal, Novitus Deon E i podobnych w trybie Posnet Thermal.

Program drukuje paragony fiskalne również na niektórych drukarkach Innova w trybie Posnet Thermal oraz na drukarkach Elzab Mera E za pomocą interfejsu plikowego (ograniczona funkcjonalność).

Zalecamy użycie drukarki Posnet Thermal lub całkowicie zgodnej.

Ochrona danych osobowych

Ważną cechą programu jest lokalne przechowywanie danych w formie zabezpieczonej przed dostępem z zewnątrz, co daje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Aktywacje

Praca z licencją komercyjną wymaga aktywacji, co jest czynnością błyskawiczną i następuje automatycznie.

Aktywacja następuje dla pary komputer+użytkownik, zatem praca na kilku komputerach albo praca na pulpicie zdalnym wymaga posiadania odpowiedniej licencji.

Aktywacje weryfikowane są w puli miesięcznej, znaczące przekroczenie średniej kwartalnej może spowodować niemożliwość aktywacji.