Studio JZK - Majster
  POMOC    KONTAKT 
  OPIS I FUNKCJE    CENNIK    ZAMÓW!    POBIERZ! 

 

Majster

Zlecenia z kosztorysowaniem i oferowaniem. Rozliczenia z wykonawcami i pracownikami. Magazyn, zakupy i fakturowanie. Obsługa zaliczek i faktur końcowych.

Zlecenia remontowe

Rejestrowanie zleceń. Automatyczne kosztorysowaniem. Drukowanie oferty.

Rozliczanie zleceń

Fakturowanie, zaliczki i płatności do zlecenia. Fakturowanie jednopozycyjne albo szczegółowa faktura detaliczna. Wydruk detalicznego dossier zlecenia. Funkcje biznesowe programu Fakturzysta.

Rozliczenia z wykonawcami

Rejestrowanie i rozliczanie robocizny poszczególnych pracowników i podwykonawców.


Start PRO Ultimate
Zlecenia TAK TAK TAK Rejestrowanie zleceń. Automatyczne kosztorysowaniem. Drukowanie oferty. Fakturowanie, zaliczki i płatności do zlecenia.
Wykonawcy TAK TAK TAK Rejestrowanie i rozliczanie robocizny poszczególnych pracowników i podwykonawców.
Raporty NIE TAK TAK Raportowanie i podsumowanie przychodów ze zlecenia.
Faktury TAK TAK TAK Faktury, rachunki oraz inne dokumenty sprzedaży. Fiskalizacja. Faktury korygujące.
Kopia Elektroniczna EJ TAK TAK TAK Obsługa danych dodatku Kopia Elektroniczna EJ. Może wymagać odrębnej licencji.
Sprzedaż TAK TAK TAK Sprzedaż z VAT i bez VAT.
Rejestr sprzedaży TAK TAK TAK Podatkowy raport ze sprzedaży dla biura rachunkowego.
Wykresy TAK TAK TAK Wykresy sprzedaży. Moduł analizy graficznej.
Zyski i straty NIE TAK TAK Automatyczne podsumowanie osiąganych marż w danym okresie czasu. Filtrowanie wg handlowców, klientów, towarów.
Marża NIE TAK TAK Rejestr marży. Drukowanie faktur w procedurze VAT marża.
Rozliczenia TAK TAK TAK Rozliczanie wpłat do faktury.
Windykacja TAK TAK TAK Generowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych.
Wezwania i noty TAK TAK TAK Nnoty odsetkowe, wezwania do zapłaty.
Zamówienia NIE TAK TAK Zamówienia od klientów. Oferty. Pro-formy. Faktury zaliczkowe i końcowe.
Abonamenty NIE TAK TAK Obsługa sprzedaży abonamentowej. Fakturowanie seryjne i masowe.
Dostawcy NIE TAK TAK Zamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień.
Zamówienia ogólne NIE TAK TAK Zamówienia tekstowe, nie powiązane z listą towarów i magazynem
Reklamacje NIE TAK TAK Zgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja i obsługa reklamacji.
Zakupy TAK TAK TAK Rejestrowanie faktur zakupowych. Automatyczne przyjęcie zakupów do magazynu.
Rolnik NIE TAK TAK Obsługa skupu płodów rolnych.
Magazyn TAK TAK TAK Przyjęcia z zewnątrz PZ i przyjęcia wewnętrzne PW. Wydanie na zewnątrz WZ i rozchód wewnętrzny RW. Przesunięcia magazynowe
Towary TAK TAK TAK Baza towarów i usług. Podgląd zawartości magazynów i cennika
Remanent TAK TAK TAK Automatyczne przygotowanie i rozliczanie arkusza spisu z natury. Rozliczenia i korekty stanów magazynowych. Wycena remanentu w cenach netto i brutto. Wydruk arkusza spisu z natury i wydruk rozliczenia.
Ruchy towarów NIE TAK TAK Podsumowanie i analiza ruchów poszczególnych pozycji towarowych
Produkcja NIE TAK TAK Obsługa produkcji. Tworzenie receptury
Opakowania NIE NIE TAK Obsługa kaucji za opakowania produktów niebezpiecznych.
Wyroby węglowe NIE NIE TAK Obsługa dostawy wyrobów węglowych.
Kasa TAK TAK TAK Kasa. Raporty kasowe. Archiwizacja.
Przelewy TAK TAK TAK Formularze przelewu. Przelewy seryjne. Książeczki wpłat.
Bank TAK TAK TAK Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat.
Waluty TAK TAK TAK Pełna tabela kursów średnich NBP.
Kontrahenci TAK TAK TAK Rozbudowana baza kontrahentów. Dowolny podział na grupy.
Terminarz TAK TAK TAK Terminarz biznesowy. Lista zadań. Plan dnia. Grafik. Planowanie terminów.
CRM NIE TAK TAK Obsługa kontaktów handlowych, proste zamówienia i kontakty z klientami.
Podatki NIE TAK TAK Podsumowanie podatkowe. Wykresy.
Książka NIE TAK TAK Podatkowa książka przychodów i rozchodów.
Ryczałt NIE TAK TAK Ryczałt ewidencjonowany.
VAT NIE TAK TAK Podatek od towarów i usług. Automatyczne zasysanie. Deklaracje.
Środki trwałe NIE TAK TAK Rejestr środków trwałych wraz z amortyzacją.
Wyposażenie NIE TAK TAK Podatkowy rejestr składników wyposażenia, nie będących środkami trwałymi.
Flota NIE TAK TAK Baza samochodów. Kilometrówka.
Kilometrówka NIE TAK TAK Ewidencja przejazdów samochodem osobowym dla celów podatkowych.
ZUS NIE TAK TAK Rejestrowanie składek ZUS. Druki wpłat. Składki dla przedsiębiorców.
Kasa fiskalna NIE TAK TAK Rejestrowanie raportów dobowych z kasy fiskalnej, prowadzanych poza programem.
Poczta NIE TAK TAK Obsługa nadawcy. Zbiorówki. Numery R. Nalepki, koperty, etykiety.
Korespondencja NIE TAK TAK Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Obsługa poczty papierowej i elektronicznej.
Bazy adresowe NIE TAK TAK Dostęp do baz teleadresowych sądów, prokuratur i innych instytucji.
Kody pocztowe TAK TAK TAK Wyszukiwanie kodów pocztowych. Baza miejscowości wg GUS.
Mailing SMTP TAK TAK TAK Obsługa wysyłki poczty e-mail
Dokumenty TAK TAK TAK Dokumenty firmowe. Noty korygujące i obciążeniowe. Potwierdzenia salda. Polecenia księgowania.
Umowy NIE TAK TAK Umowy zlecenia, o dzieło, o pracę.
Wynagrodzenia NIE TAK TAK Rozliczenia umów. Deklaracje PIT.
Delegacje NIE TAK TAK Delegacje krajowe i zagraniczne. Rozliczenia, diety, noclegi, zaliczki.
Urzędy skarbowe TAK TAK TAK Baza urzędów skarbowych.
Komis NIE TAK TAK Obsługa komisu. Sprzedaż, zwrot, rejestr marży.
Chmura JZK TAK TAK TAK Moduł obsługi dodatkowej usługi Chmura JZK (może wymagać odrębnej licencji)

Wykaz modułów, cennik i opis programu jest aktualny dla bieżącej wersji programu i może ulec zmianie. Rodzaj uruchomionej wersji zależy od posiadanej licencji.

Start PRO Ultimate
Tożsamości (odrębne zestawy danych różnych firm) 1 5 TAK
Użytkownicy (wystawcy dokumentów w ramach tych samych danych) 1 5 TAK
Magazyny (z możliwością przenoszenia stanów pomiędzy nimi) 1 5 TAK
Niezależne kasy z odrębnym raportem kasowym 1 5 TAK
Obsługa rachunków bankowych w różnych walutach 1 5 TAK
Możliwości konfiguracyjne, edycyjne, raporty NIE TAK TAK
Funkcje księgowe, rozliczeniowe, kadrowe NIE TAK TAK
Podstawowa cena licencji rocznej (nowa licencja) 599 899
Dopłata za kolejne stanowisko 359 539
Dopłata za moduł pracy w sieci 149 149
Dodatek: Kopia Elektroniczna EJ 149 149 149
Dodatek: Abonament Serwisowy 149 149 149
Dodatek: Chmura JZK 149 149 149
Dodatek: JZK OnLine NIE 149 149
Dodatek: Księgowalnia JPK NIE 249 249
Przejrzyj FAQ czyli Częste Pytania. Zachęcamy także do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
© Studio JZK, 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.