Studio JZK - Lokator
  POMOC    KONTAKT 
  OPIS I FUNKCJE    CENNIK    ZAMÓW!    POBIERZ! 

 

Lokator

Naliczenia mediów, zaliczek, innych opłat. Wpłaty, windykacja, faktury i rozliczenia. Najem okazjonalny i długookresowy. Rezerwacje i książka meldunkowa.

Lokator JZK® to rozbudowany program do obsługi rozliczeń wspólnoty mieszkaniowej lub dowolnej innej jednostki, gdzie występuje podział kosztów.

Kompleksowe rozliczenia mediów, stałe opłaty zależne od dowolnych parametrów, naliczenia miesięczne, zaliczki, indywidualne rachunki kontrahentów... Teraz także funkcje do obsługi prywatnego najmu.

Rozliczenia lokatorskie

Prowadzenie rozliczeń lokatorskich. Generowanie miesięcznych naliczeń lokatorskich. Obsługa formatu PDF. Drukowanie karty opłat.

Wspólnoty mieszkaniowe

Rozliczenia jednej lub kilku wspólnot. Dowolna ilość lokatorów we wspólnocie. Kompletne dane lokalu. Automatyczne obliczanie udziałów.

Opłaty

Naliczanie stałych opłat według różnych kryteriów. Dowolne sposoby naliczania opłat, na przykład od powierzchni albo ilości osób.

Media

Ewidencja i rozliczanie zużycia mediów. Automatyczne naliczenia opłat za media według stanu licznika. Obsługa stałych zaliczek.

Rozliczenia

Rejestrowanie naliczeń i wpłat każdego lokatora. Obliczanie salda. Drukowanie przelewów.

Windykacja

Pełna windykacja. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Obliczanie odsetek za zwłokę.

Najem komercyjny

Obsługa najmu komercyjnego z indywidualnymi stawkami dla każdego lokalu. Obsługa dowolnego czynszu miesięcznego, w innej stawce dla każdego lokalu.

*Plan gospodarczy i zaliczki

Plan gospodarczy wspólnoty. Rozliczanie zaliczek. Roczne rozliczenia wspólnoty.

*Uchwały i głosowania

Rejestrowanie uchwał wspólnoty, drukowanie karty do głosowania, obliczanie głosów * - funkcje w przygotowaniu
Program LOKATOR służy do prowadzenia rozliczeń lokatorskich przez administratora, szczególnie w zakresie rozliczeń mediów i kosztów wspólnoty mieszkaniowej. W programie LOKATOR można prowadzić rozliczenia jednej lub kilku wspólnot, a w każdej z nich może być dowolna ilość lokatorów.

W ramach programu można prowadzić dowolnie wiele WSPÓLNOT mieszkaniowych. Nie musi to być wspólnota mieszkaniowa w rozumieniu ustawy o własności lokali – może to być dowolny zestaw lokali mieszkalnych lub użytkowych, zależnie od potrzeb.

Moduł LOKATORZY pozwala wprowadzić lokale należące do danej wspólnoty. Dla każdego lokalu należy podać jego cechy szczególne – powierzchnię, rodzaj dodatkowych elementów, ilość osób zameldowanych itd. Na podstawie tych danych program będzie automatycznie przygotowywał wszystkie naliczenia.

Moduł OPŁATY pozwala zdefiniować typowe opłaty, obowiązujące w danej wspólnocie. Każda opłata jest naliczana w odniesieniu do jakiegoś składnika danego lokalu – od posiadania miejsca garażowego, od metra kwadratowego, od udziału w całości nieruchomości itp. Program daje właściwie nieograniczone możliwości rozliczania typowych kosztów danej wspólnoty.

Oprócz stałych OPŁAT, naliczanych z reguły co miesiąc, z reguły naliczane są opłaty za media – ciepłą wodę, zimną wodę i ścieki oraz ogrzewanie. Stawka opłat za media jest stała dla całej wspólnoty, a konkretna kwota zostaje naliczona każdemu lokatorowi w momencie rozliczenia zużycia.

Przed wykonaniem naliczeń okresowych należy zarejestrować w programie stany liczników. Częstotliwość odczytu zależy od ustaleń danej wspólnoty – może to być raz na miesiąc, raz na kwartał itd. Program przy każdym naliczeniu sprawdza po prostu, czy są jakieś nowe, nie rozliczone dotąd odczyty, i wprowadza odpowiednie pozycje do bieżącego NALICZENIA opłat.

Częstotliwość dokonywania NALICZEŃ lokatorskich jest dowolna, chociaż przyjęło się wykonywać je raz w miesiącu. Naliczenia są przez program tworzone automatycznie na żądanie użytkownika, w oparciu o dane zebrane z sąsiednich modułów. Przed uruchomieniem funkcji zbiorczych naliczeń koniecznie należy się upewnić, czy wprowadzono wszystkie dane, w tym odczyty liczników mediów. Do każdego naliczenia można ręcznie dopisać dowolne pozycje, a można nawet stworzyć ręcznie całe naliczenie dodatkowe. Jest to przydatne w sytuacjach wyjątkowych, na przykład przy podziale lokali, zmianie lokatora itd.

Każdą wpłatę od lokatora rejestruje się w module WPŁATY. Wpłata może zostać wykonana przelewem lub w gotówce. Do wpłat gotówkowych program może automatycznie przygotować KP, które zostanie zarejestrowane w module KASA. Rozliczenia lokatorskie Moduł ROZLICZENIA automatycznie tworzy bilans naliczeń i wpłat dla każdego lokatora, pozwalając na szybką ocenę stanu płatności. W razie niedopłaty można automatycznie wydrukować wezwanie do zapłaty.


Wersja Start

1 tożsamość, 1 użytkownik, 1 kasa, 1 magazyn.
Wspólnoty, Lokatorzy, Opłaty, Liczniki, Zużycie , Rozliczenia, Wpłaty, Naliczenia, Hurtowe, Faktury, Kopia Elektroniczna EJ, Sprzedaż, Rejestr sprzedaży, Wykresy, Rozliczenia, Windykacja, Wezwania i noty, Zakupy, Magazyn, Towary, Remanent, Kasa, Archiwum Kasy, Przelewy, Bank, Waluty, Kontrahenci, Terminarz, Kody pocztowe, Wysłane maile, Dokumenty, Urzędy skarbowe, Chmura JZK,

Wersja PRO

Wszystkie funkcje wersji Start + 5 tożsamości, 5 użytkowników, 5 kas, 5 magazynów.
Wspólnoty, Raporty, Lokatorzy, Opłaty, Liczniki, Zużycie , Rozliczenia, Wpłaty, Naliczenia, Hurtowe, Faktury, Kopia Elektroniczna EJ, Sprzedaż, Rejestr sprzedaży, Wykresy, Zyski i straty, Marża, Rozliczenia, Windykacja, Wezwania i noty, Zamówienia, Abonamenty, Zamówienia ogólne, Dostawcy, Reklamacje, Podsumowanie zamówień, Zakupy, Magazyn, Towary, Remanent, Ruchy towarów, Produkcja, Kasa, Archiwum Kasy, Przelewy, Bank, Waluty, Kontrahenci, Terminarz, CRM, Podatki, Książka, Ryczałt, VAT, Środki trwałe, Wyposażenie, Flota, Kilometrówka, ZUS, Kasa fiskalna, Poczta, Kody pocztowe, Wysłane maile, Dokumenty, Umowy, Wynagrodzenia, Delegacje, Urzędy skarbowe, Komis, Chmura JZK,

Wersja Ultimate

Wszystkie funkcje wersji PRO + Nielimitowana ilość tożsamości, Nielimitowana ilość magazynów i kas.
Wspólnoty, Raporty, Lokatorzy, Opłaty, Liczniki, Zużycie , Rozliczenia, Wpłaty, Naliczenia, Hurtowe, Faktury, Kopia Elektroniczna EJ, Sprzedaż, Rejestr sprzedaży, Wykresy, Zyski i straty, Marża, Rozliczenia, Windykacja, Wezwania i noty, Zamówienia, Abonamenty, Zamówienia ogólne, Dostawcy, Reklamacje, Podsumowanie zamówień, Zakupy, Magazyn, Towary, Remanent, Ruchy towarów, Produkcja, Kasa, Archiwum Kasy, Przelewy, Bank, Waluty, Kontrahenci, Terminarz, CRM, Podatki, Książka, Ryczałt, VAT, Środki trwałe, Wyposażenie, Flota, Kilometrówka, ZUS, Kasa fiskalna, Poczta, Kody pocztowe, Wysłane maile, Dokumenty, Umowy, Wynagrodzenia, Delegacje, Urzędy skarbowe, Komis, Chmura JZK,

Wykaz modułów, cennik i opis programu jest aktualny dla bieżącej wersji programu i może ulec zmianie. Rodzaj uruchomionej wersji zależy od posiadanej licencji. Przejrzyj FAQ czyli Częste Pytania. Zachęcamy także do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
© Studio JZK, 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.