Studio JZK - Gabinet
  POMOC    KONTAKT 
  OPIS I FUNKCJE    CENNIK    ZAMÓW!    POBIERZ! 

 

Gabinet

Grafik wizyt i pełna dokumentacja medyczna. Drukowanie recept, bazy leków, rozliczenia. Drukowanie paragonów fiskalnych i faktur.

Gabinet JZK® to świetne narzędzie dla lekarza prowadzącego samodzielną praktykę. Umawianie wizyt, kompletne funkcje dokumentacyjne oraz drukowanie recept, również w oparciu o bazę leków refundowanych. Formularze zgody na leczenie, ankiety, skierowania, wszystko z możliwością tworzenia własnych wzorców wydruków.

Program GABINET przeznaczony jest do obsługi typowego gabinetu lekarskiego. Pisany był z myślą o samodzielnym lekarzu, prowadzącym prywatną praktykę dowolnej specjalności, także zabiegowej.

Moduł PACJENCI to centrum danych dotyczących Twoich klientów. Słowo klient użyte zostało celowo, bo głównym zadaniem programu jest sprawna i skuteczna obsługa klienta. Program GABINET nie wspomaga w żadnym razie leczenia, natomiast jest niezastąpiony w kwestii ich obsługi, umawiania, rozliczania wizyt itd.

Każdy PACJENT oprócz oczywistych danych teleadresowych może zostać opisany przez przyporządkowanie do grupy dyspanseryjnej. Dostępne jest też sporo luźnego miejsca na własne opisy pacjenta. Ważne jest pole UWAGI, w którym można wpisać ważne informacje, pojawiające się przy każdym wyświetleniu danych pacjenta. Warto wpisać tam informacje o istotnych uczuleniach, chorobach i zespołach przewlekłych itp.

Każda WIZYTA rejestrowana w programie może zostać umówiona wcześniej, lub zostać zarejestrowana post factum. Rejestracja wizyt opiera się o wspólny dla Pakietu JZK moduł HARMONOGRAM. Formularz WIZYTY zawiera miejsca na podanie wywiadu, rozpoznania, leczenia itd. Do WIZYTY można wydrukować SKIEROWANIE, zarejestrować SZCZEPIENIE, a docelowo także przygotować RECEPTĘ z kodem kreskowym. Po wizycie należy wydrukować formularz wizyty i dołączyć go do dokumentacji medycznej pacjenta. Dobrą praktyką jest także wydrukowanie specjalnego POTWIERDZENIA dla pacjenta, zawierającego ewentualne rozpoznanie, zalecenia, dawkowanie leków itd. Przed wydrukiem potwierdzenia można wybrać, które elementy wizyty mają się na nim pojawić, w zależności od potrzeb.

Moduł SKIEROWANIA umożliwia rejestrowanie, a następnie rozliczanie wystawionych skierowań. Wzorce skierowań tworzy się korzystając z narzędzi dostępnych w programie – i może być ich dowolnie wiele. Co więcej, w momencie tworzenia nowego skierowania cała jego treść jest zapisywana i gotowa do wykorzystania kolejny raz. Program pozwala dla każdego skierowania ustalić tryb CITO. Rozliczanie skierowań odbywa się głównie w stosunku do pacjenta. Dobrą praktyką jest egzekwowanie od pacjenta przedstawienia wyniku badań lub konsultacji. Jeśli pacjent długo się nie pojawia, dzięki tej funkcji można się z nim łatwo skontaktować i zaproponować kolejną wizytę kontrolną lub przynajmniej wyjaśnić przyczynę.

Każde BADANIE może być zarejestrowane nie tylko w ramach opisu wizyty, ale także jako samodzielny wpis. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku zmasowanych badań przesiewowych, pozwala także wygodnie zrealizować na przykład białą sobotę lub inne akcje promocji zdrowia.

Moduł ICD oferuje kompletne bazy procedur medycznych, chorób oraz indeks terapeutyczny, według międzynarodowych baz ICD-9, ICD-10 oraz ATC. Bazy te dostępne są jako słownik-ściągawka. W każdym oknie można ręcznie podać dowolny indeks nie uwzględniony w bazie.

Baza leków w programie oparta jest o bazę BAZYL, udostępnioną przez firmę IMS HEALTH. Bazę tę należy traktować jako niezobowiązującą ściągawkę – ułatwiającą pracę, ale nie będącą w żadnym razie podstawą podejmowania decyzji terapeutycznych. Baza dostępna w programie nie zastąpi dużego VADEMECUM LWT lub podobnego wydawnictwa. Z uwagi na ograniczenia licencyjne, nie wszystkie informacje z BAZYLA dostępne są w programie. Występuje również ograniczenie baz danych z uwagi na konieczność ich pobierania przez internet. Z uwagi na ograniczenia ustawowe, bazy danych w programie dostępne są wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept. Przed pierwszym skorzystaniem z baz danych konieczne jest podanie ważnego numeru PWZ.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane o charakterze wrażliwym - czyli te o stanie zdrowia, nałogach itd. - podlegają szczególnej ochronie prawnej. Obowiązkiem każdego użytkownika programu jest zadbanie o odpowiednią ochronę wprowadzanych danych. Warto wykorzystać dostępny w programie system haseł, zarówno hasło programu, jak i poszczególnych baz danych (w tym danych pacjentów).

Ważniejsze jest jednak zabezpieczenie nośnika danych. Najbezpieczniej przechowywać dane na komputerze odpowiednio zabezpieczonym fizycznie, bez dostępu do internetu lub sieci. Każde podłączenie do internetu, choćby najlepiej zabezpieczone, grozi potencjalnym wyciekiem danych w ręce osób nieuprawnionych. Koniecznie należy zadbać o regularne tworzenie kopii zapasowych na płytach CD-ROM i ich przechowywanie w bezpiecznym miejscu, w innej lokalizacji niż sam komputer. Przechowywanie danych na komputerze przenośnym (laptop) lub na przenośnym nośniku danych (PenDrive) jest wysoce ryzykowne i należy mieć tego świadomość. Jeśli już korzystasz z tej możliwości, należy powziąć szczególne środki bezpieczeństwa i nigdy nie pozostawiać nośników ani komputera bez nadzoru, np. w zaparkowanym samochodzie.


Start
Standard
PRO
Ultimate
Dziś TAK TAK Umawianie wizyty, znajdowanie najbliższego wolnego terminu, grafik zajętości fotela. Przypominanie, potwierdzenia mailem oraz przez SMS.
Pacjenci TAK TAK Elektroniczna dokumentacja medyczna. Baza pacjentów.
Wizyty TAK TAK Umawianie wizyt. Harmonogram. Badania lekarskie. Wycena procedur.
Recepty NIE TAK Automatyczne drukowanie recept z kodem kreskowym, rejestrowanie recepty w historii choroby. Tworzenie podręcznego receptariusza do szybkiego wykorzystania.
Wzorce NIE TAK Własne wzorce opisu typowej wizyty. Druki zgody na leczenie, zrzeczenia odpowiedzialności, akceptacji wyników leczenia, ankieta zdrowotna.
Ceny NIE TAK Cennik usług i zabiegów. Szczegółowy opis procedur.
ICD NIE TAK Pełna baza ATC, ICD-10, ICD-9.
Leki refundowane NIE TAK Baza leków refundowanych
Baza leków NIE TAK Pełna baza leków BAZYL
Faktury TAK TAK Faktury, rachunki oraz inne dokumenty sprzedaży. Fiskalizacja. Faktury korygujące.
Kopia Elektroniczna TAK TAK Obsługa danych dodatku Kopia Elektroniczna JZK. Może wymagać odrębnej licencji.
Sprzedaż TAK TAK Sprzedaż z VAT i bez VAT.
Rejestr sprzedaży TAK TAK Podatkowy raport ze sprzedaży dla biura rachunkowego.
Wykresy TAK TAK Wykresy sprzedaży. Moduł analizy graficznej.
Zyski i straty NIE TAK Analiza realizowanych marż. Podsumowania wg handlowców, klientów, towarów.
Rozliczenia TAK TAK Rozliczanie wpłat do faktury.
Windykacja TAK TAK Generowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych.
Wezwania i noty TAK TAK Noty odsetkowe, wezwania do zapłaty.
Zakupy TAK TAK Rejestrowanie faktur zakupowych i kosztowych. Przyjęcie zakupów do magazynu.
Magazyn TAK TAK Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe
Towary TAK TAK Baza towarów i usług. Podgląd zawartości magazynów i cennika
Remanent TAK TAK Spis z natury. Korekty stanów magazynowych. Wycena i rozliczenie remanentu.
Ruchy towarów NIE TAK Podsumowanie i analiza ruchów poszczególnych pozycji towarowych
Kasa TAK TAK Kasa. Raporty kasowe. Archiwizacja.
Przelewy TAK TAK Papierowe formularze przelewu standardowe, podatkowe i ZUS.
Bank TAK TAK Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat.
Waluty TAK TAK Pełna tabela kursów średnich NBP.
Kontrahenci TAK TAK Rozbudowana baza kontrahentów. Dowolny podział na grupy.
Terminarz TAK TAK Terminarz biznesowy. Lista zadań. Plan dnia. Grafik. Planowanie terminów.
Książka NIE TAK Podatkowa książka przychodów i rozchodów.
Ryczałt NIE TAK Ryczałt ewidencjonowany.
VAT NIE TAK Podatek od towarów i usług. Automatyczne zasysanie. Deklaracje.
Środki trwałe NIE TAK Rejestr środków trwałych wraz z amortyzacją.
Wyposażenie NIE TAK Podatkowy rejestr składników wyposażenia, nie będących środkami trwałymi.
Flota NIE TAK Baza samochodów. Kilometrówka.
Kilometrówka NIE TAK Ewidencja przejazdów samochodem osobowym dla celów podatkowych.
ZUS NIE TAK Rejestrowanie składek ZUS. Druki wpłat. Składki dla przedsiębiorców.
Kasa fiskalna NIE TAK Rejestrowanie raportów dobowych z kasy fiskalnej, prowadzanych poza programem.
Poczta NIE TAK Obsługa nadawcy, w tym masowego. Zbiorówki pocztowe. Własne numery R. Nalepki, koperty, etykiety adresowe, drukarki etykiet Brother QL i Dymo.
Umowy NIE TAK Umowy zlecenia, o dzieło, o pracę.
Wynagrodzenia NIE TAK Rozliczenia umów. Deklaracje PIT.
REGON TAK TAK Wyszukiwanie firm i kontrahentów w serwisie Regon.JZK
Chmura JZK TAK TAK Usługa Chmura JZK
Mailing SMTP TAK TAK Obsługa wysyłki poczty e-mail
Dokumenty TAK TAK Proste dokumenty firmowe. Dokumenty ogólnoksięgowe. *Moduł przeznaczony do wycofania.
CRM NIE TAK Obsługa kontaktów handlowych, proste zamówienia i kontakty z klientami. *Moduł przeznaczony do wycofania.
Delegacje NIE TAK Delegacje krajowe i zagraniczne. *Moduł przeznaczony do wycofania.
Instytucje TAK TAK Bazy teleadresowe sądów, prokuratur i innych instytucji. *Do wycofania

Wykaz modułów, cennik i opis programu jest aktualny dla bieżącej wersji programu i może ulec zmianie. Rodzaj uruchomionej wersji zależy od posiadanej licencji.

Start PRO Ultimate
Tożsamości (odrębne zestawy danych różnych firm) 1 5 TAK
Użytkownicy (wystawcy dokumentów w ramach tych samych danych) 1 5 TAK
Magazyny (z możliwością przenoszenia stanów pomiędzy nimi) 1 5 TAK
Kasy i rachunki bankowe 1 5 TAK
Szczegółowy cennik programu. Przejrzyj FAQ czyli Częste Pytania. Zachęcamy także do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.