Studio JZK - Gabinet
  POMOC    KONTAKT 
  OPIS I FUNKCJE    CENNIK    ZAMÓW!    POBIERZ! 

 

Gabinet

Grafik wizyt i pełna dokumentacja medyczna. Drukowanie recept, bazy leków, rozliczenia. Drukowanie paragonów fiskalnych i faktur.

Gabinet JZK® to świetne narzędzie dla lekarza prowadzącego samodzielną praktykę. Umawianie wizyt, kompletne funkcje dokumentacyjne oraz drukowanie recept, również w oparciu o bazę leków refundowanych. Formularze zgody na leczenie, ankiety, skierowania, wszystko z możliwością tworzenia własnych wzorców wydruków.

Dostępna jest także odrębna wersja programu dedykowana gabinetom niemedycznym, w tym kosmetycznym i SPA.

Obsługa gabinetu

Możliwość obsługi jednego lub kilku lekarzy w jednym programie, w ramach wspólnej dokumentacji medycznej. Możliwość obsługi niezależnych gabinetów w ramach kilku tożsamości (wersja PRO).

Umawianie wizyt

Umawianie wizyty, znajdowanie najbliższego wolnego terminu, grafik zajętości fotela. Przypominanie, potwierdzenia mailem oraz przez SMS.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna EDM

Tworzenie, przechowywanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej. Elektroniczna karta zdrowia i choroby. Własne wzorce opisu typowej wizyty.

Dokumentacja dodatkowa

Druki zgody na leczenie, zrzeczenia odpowiedzialności, akceptacji wyników leczenia, ankieta zdrowotna. Możliwość tworzenia własnych wzorców.

Dentogram stomatologiczny

Automatyczna obsługa gabinetu stomatologicznego po wprowadzeniu danych lekarza dentysty. Graficzny dentogram z możliwością wprowadzania dowolnych własnych oznaczeń.

Wydruki

Wydruk indywidualnej karty wizyty, standardowych zaleceń dla pacjenta, drukowanie całej historii choroby lub wybranego fragmentu.

Medyczne bazy danych

Pełna baza ATC, ICD-10, ICD-9. Baza leków refundowanych i pełna baza leków BAZYL, Dostęp do internetowych baz leków, serwisu MZ, bazy lekowej EMEA.

Wystawianie recept

Automatyczne drukowanie recept z kodem kreskowym, rejestrowanie recepty w historii choroby. Tworzenie podręcznego receptariusza do szybkiego wykorzystania.

Obsługa RTG i kamer

Pobieranie obrazu wprost z kamery USB lub dowolnego innego źródła wideo, także z modułów RTG. Dołączanie dowolnych innych załączników w formacie PNG, GIF, JPG, BMP oraz PDF. Skanowanie i załączanie rentgenogramów za pomocą interfejsu TWAIN.

Funkcje finansowe

Kompletne rozliczenia i fakturowanie. Obsługa drukarek fiskalnych. Wszelkie standardowe funkcje programu Fakturzysta.

UWAGA: Program Gabinet w obecnej formie nie będzie kontynuowany w roku 2017. W ramach gwarancji będziemy oferować bezpłatny upgrade do programu kontynuującego, jeśli taki powstanie.


Program GABINET przeznaczony jest do obsługi typowego gabinetu lekarskiego. Pisany był z myślą o samodzielnym lekarzu, prowadzącym prywatną praktykę dowolnej specjalności, także zabiegowej.

Moduł PACJENCI to centrum danych dotyczących Twoich klientów. Słowo klient użyte zostało celowo, bo głównym zadaniem programu jest sprawna i skuteczna obsługa klienta. Program GABINET nie wspomaga w żadnym razie leczenia, natomiast jest niezastąpiony w kwestii ich obsługi, umawiania, rozliczania wizyt itd.

Każdy PACJENT oprócz oczywistych danych teleadresowych może zostać opisany przez przyporządkowanie do grupy dyspanseryjnej. Dostępne jest też sporo luźnego miejsca na własne opisy pacjenta. Ważne jest pole UWAGI, w którym można wpisać ważne informacje, pojawiające się przy każdym wyświetleniu danych pacjenta. Warto wpisać tam informacje o istotnych uczuleniach, chorobach i zespołach przewlekłych itp.

Każda WIZYTA rejestrowana w programie może zostać umówiona wcześniej, lub zostać zarejestrowana post factum. Rejestracja wizyt opiera się o wspólny dla Pakietu JZK moduł HARMONOGRAM. Formularz WIZYTY zawiera miejsca na podanie wywiadu, rozpoznania, leczenia itd. Do WIZYTY można wydrukować SKIEROWANIE, zarejestrować SZCZEPIENIE, a docelowo także przygotować RECEPTĘ z kodem kreskowym. Po wizycie należy wydrukować formularz wizyty i dołączyć go do dokumentacji medycznej pacjenta. Dobrą praktyką jest także wydrukowanie specjalnego POTWIERDZENIA dla pacjenta, zawierającego ewentualne rozpoznanie, zalecenia, dawkowanie leków itd. Przed wydrukiem potwierdzenia można wybrać, które elementy wizyty mają się na nim pojawić, w zależności od potrzeb.

Moduł SKIEROWANIA umożliwia rejestrowanie, a następnie rozliczanie wystawionych skierowań. Wzorce skierowań tworzy się korzystając z narzędzi dostępnych w programie – i może być ich dowolnie wiele. Co więcej, w momencie tworzenia nowego skierowania cała jego treść jest zapisywana i gotowa do wykorzystania kolejny raz. Program pozwala dla każdego skierowania ustalić tryb CITO. Rozliczanie skierowań odbywa się głównie w stosunku do pacjenta. Dobrą praktyką jest egzekwowanie od pacjenta przedstawienia wyniku badań lub konsultacji. Jeśli pacjent długo się nie pojawia, dzięki tej funkcji można się z nim łatwo skontaktować i zaproponować kolejną wizytę kontrolną lub przynajmniej wyjaśnić przyczynę.

Każde BADANIE może być zarejestrowane nie tylko w ramach opisu wizyty, ale także jako samodzielny wpis. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku zmasowanych badań przesiewowych, pozwala także wygodnie zrealizować na przykład białą sobotę lub inne akcje promocji zdrowia.

Moduł ICD oferuje kompletne bazy procedur medycznych, chorób oraz indeks terapeutyczny, według międzynarodowych baz ICD-9, ICD-10 oraz ATC. Bazy te dostępne są jako słownik-ściągawka. W każdym oknie można ręcznie podać dowolny indeks nie uwzględniony w bazie.

Baza leków w programie oparta jest o bazę BAZYL, udostępnioną przez firmę IMS HEALTH. Bazę tę należy traktować jako niezobowiązującą ściągawkę – ułatwiającą pracę, ale nie będącą w żadnym razie podstawą podejmowania decyzji terapeutycznych. Baza dostępna w programie nie zastąpi dużego VADEMECUM LWT lub podobnego wydawnictwa. Z uwagi na ograniczenia licencyjne, nie wszystkie informacje z BAZYLA dostępne są w programie. Występuje również ograniczenie baz danych z uwagi na konieczność ich pobierania przez internet. Z uwagi na ograniczenia ustawowe, bazy danych w programie dostępne są wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept. Przed pierwszym skorzystaniem z baz danych konieczne jest podanie ważnego numeru PWZ.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane o charakterze wrażliwym - czyli te o stanie zdrowia, nałogach itd. - podlegają szczególnej ochronie prawnej. Obowiązkiem każdego użytkownika programu jest zadbanie o odpowiednią ochronę wprowadzanych danych. Warto wykorzystać dostępny w programie system haseł, zarówno hasło programu, jak i poszczególnych baz danych (w tym danych pacjentów).

Ważniejsze jest jednak zabezpieczenie nośnika danych. Najbezpieczniej przechowywać dane na komputerze odpowiednio zabezpieczonym fizycznie, bez dostępu do internetu lub sieci. Każde podłączenie do internetu, choćby najlepiej zabezpieczone, grozi potencjalnym wyciekiem danych w ręce osób nieuprawnionych. Koniecznie należy zadbać o regularne tworzenie kopii zapasowych na płytach CD-ROM i ich przechowywanie w bezpiecznym miejscu, w innej lokalizacji niż sam komputer. Przechowywanie danych na komputerze przenośnym (laptop) lub na przenośnym nośniku danych (PenDrive) jest wysoce ryzykowne i należy mieć tego świadomość. Jeśli już korzystasz z tej możliwości, należy powziąć szczególne środki bezpieczeństwa i nigdy nie pozostawiać nośników ani komputera bez nadzoru, np. w zaparkowanym samochodzie.


Wersja Start

1 tożsamość, 1 użytkownik, 1 kasa, 1 magazyn.
Dziś, Pacjenci, Wizyty, Faktury, Sprzedaż, Rejestr sprzedaży, Wykresy, Rozliczenia, Windykacja, Wezwania i noty, Zakupy, Magazyn, Towary, Remanent, Kasa, Archiwum Kasy, Przelewy, Bank, Waluty, Kontrahenci, Terminarz, Kody pocztowe, Wysłane maile, Dokumenty, Urzędy skarbowe,

Wersja PRO

Wszystkie funkcje wersji Start + 5 tożsamości, 5 użytkowników, 5 kas, 5 magazynów.
Dziś, Pacjenci, Wizyty, Recepty, Wzorce, Ceny, ICD, Leki refundowane, Baza leków, Faktury, Sprzedaż, Rejestr sprzedaży, Wykresy, Zyski i straty, Marża, Rozliczenia, Windykacja, Wezwania i noty, Zamówienia, Abonamenty, Zamówienia ogólne, Dostawcy, Reklamacje, Podsumowanie zamówień, Zakupy, Magazyn, Towary, Remanent, Ruchy towarów, Produkcja, Kasa, Archiwum Kasy, Przelewy, Bank, Waluty, Kontrahenci, Terminarz, CRM, Podatki, Książka, Ryczałt, VAT, Środki trwałe, Wyposażenie, Flota, Kilometrówka, ZUS, Kasa fiskalna, Poczta, Kody pocztowe, Wysłane maile, Dokumenty, Umowy, Wynagrodzenia, Delegacje, Urzędy skarbowe, Komis,

Wersja Ultimate

Wszystkie funkcje wersji PRO + Nielimitowana ilość tożsamości, Nielimitowana ilość magazynów i kas.
Dziś, Pacjenci, Wizyty, Recepty, Wzorce, Ceny, ICD, Leki refundowane, Baza leków, Faktury, Sprzedaż, Rejestr sprzedaży, Wykresy, Zyski i straty, Marża, Rozliczenia, Windykacja, Wezwania i noty, Zamówienia, Abonamenty, Zamówienia ogólne, Dostawcy, Reklamacje, Podsumowanie zamówień, Zakupy, Magazyn, Towary, Remanent, Ruchy towarów, Produkcja, Kasa, Archiwum Kasy, Przelewy, Bank, Waluty, Kontrahenci, Terminarz, CRM, Podatki, Książka, Ryczałt, VAT, Środki trwałe, Wyposażenie, Flota, Kilometrówka, ZUS, Kasa fiskalna, Poczta, Kody pocztowe, Wysłane maile, Dokumenty, Umowy, Wynagrodzenia, Delegacje, Urzędy skarbowe, Komis,

Wykaz modułów, cennik i opis programu jest aktualny dla bieżącej wersji programu i może ulec zmianie. Rodzaj uruchomionej wersji zależy od posiadanej licencji. Przejrzyj FAQ czyli Częste Pytania. Zachęcamy także do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
© Studio JZK, 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.