Studio JZK - Fakturzysta
  BLOG    POMOC    KONTAKT     
  DRUCZEKŽ    WSZYSTKIE PROGRAMY    POBIERZ!    KLIENCI     

 

Jednolity Plik Kontrolny w JZK

Już od 1 lipca wchodzi obowišzek generowania plików JPK.
Zobacz, jak się przygotowujemy
Pamiętaj o zapewnieniu ważnej licencji i pobieraniu wszystkich dostępnych aktualizacji!

Druczek

Flagowy produkt JZK, idealny dla klientów potrzebujšcych obsługi sprzedaży, księgowania i biura w ramach jednej zintegrowanej aplikacji.

DruczekŽ to nasz flagowy produkt już od 18 lat.

DruczekŽ został stworzony z myœlš o przedsiębiorcach samodzielnie prowadzšcych sprawy swojej firmy. Można w Druczku zrobić prawie wszystko, od prostego terminarza po skomplikowane rozliczenia podatkowe. DruczekŽ jest lubiany przez księgowe i biura rachunkowe za wygodnš obsługę przelewów, eleganckie wydruki, łatwoœć wprowadzania oraz importowania danych.

Obsługa sprzedaży

Faktury, rachunki, inne dokumenty sprzedaży. Fiskalizacja. Obsługa szybkiej sprzedaży, wystawianie faktur, podręczne raporty.

Raporty

Raporty. Rejestr sprzedaży. Raporty i wykresy. Zyski straty. Windykacja, generowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych.

Zamówienia i zakupy

Zamówienia od klientów. Oferty. Pro-formy. Zaliczki. Rejestr zakupów.

Obsługa magazynu

Przyjęcie do magazynu i do rejestru œrodków trwałych. Przyjęcia, wydania i przesunięcia magazynowe. Remanent. Baza towarów i usług. 10 magazynów plus cennik.

Kasa i bank

Kasa. Do 10 stanowisk kasowych. Raporty kasowe. Archiwizacja. Formularze przelewu. Przelewy seryjne. Ksišżeczki wpłat. Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat.

Kontrahenci i CRM

Kontrahenci. Baza kontrahentów. Dowolny podział na grupy. CRM. Terminarz biznesowy. Lista zadań.

Flota

Baza samochodów. Kilometrówka. Wypożyczalnia samochodów.

Księgowanie

Podatki. Podsumowanie podatkowe. Wykresy. Podatkowa ksišżka przychodów i rozchodów. Ryczałt ewidencjonowany. Rozliczenie roczne. Podatek od towarów i usług. Automatyczne zasysanie. Deklaracje.

Poczta i korespondencja

Obsługa nadawcy. Zbiorówki. Numery R. Nalepki, koperty, etykiety. Dziennik korespondencji przychodzšcej i wychodzšcej. Pełna baza kodów pocztowych wraz z wyszukiwaniem. Baza miejscowoœci w oparciu o dane GUS.

Dokumenty i wydruki

Dokumenty firmowe. Zgłoszenia reklamacyjne. Druki księgowe. Noty korygujšce i obcišżeniowe. Potwierdzenia salda. Polecenia księgowania.

Kadry i płace

Umowy zlecenia, o dzieło, o pracę. Rozliczenia umów. Deklaracje PIT. Delegacje krajowe i zagraniczne. Rozliczenia, diety, noclegi, zaliczki.

Szczegółowe opcje konfiguracyjne i dodatki pozwalajš w pełni dopasować Druczka do potrzeb każdej firmy, od prostej wersji Start oferujšcej podstawowe fakturowanie po rozbudowanš wersję Ultimate.

Opcja pracy w sieci umożliwia działanie na kilku komputerach. Kopia Elektroniczna EJ daje możliwoœć rezygnacji z papierowych wydruków faktur. Korzystajšc z tożsamoœci, możesz prowadzić sprawy dowolnie wielu firm.


Wersja Start: 1 tożsamoœć, 1 użytkownik, 1 kasa, 1 magazyn, E-maile, Internet, SMS, Faktury elektroniczne i PDF, Bez obsługi księgowoœci

Wersja PRO: 5 tożsamoœci, 5 użytkowników, 5 kas, 5 magazynów, Wszystkie funkcje wersji Start, Obsługa księgowoœci: PIT, VAT, ZUS, Fakturowanie seryjne. Umowy i delegacje

Wersja Ultimate: Nielimitowana iloœć tożsamoœci, Nielimitowana iloœć magazynów i kas, Wszystkie funkcje wersji PRO, Obsługa amortyzacji i œrodków trwałych, Rozszerzone opcje administracyjne


Strona główna
Moduł Sprzedaż
Nowa faktura
Zmiana rodzaju dokumentu w locie
Okno danych kontrahenta
Dossier klienta
Wyszukiwanie miejscowoœ˜ci w bazie TERYT
Wyszukiwanie kodu pocztowego
Moduł Przelewy
Nowy przelew
Nowy przelew ZUS
Przelew ZUS z formularzem
Moduł Zamówienia
Rejestrowanie wpłˆaty do faktury
Nota odsetkowa
Wykresy w module Raporty
Zyski i Straty w module Raporty
Faktura z formularzem przelewu
Moduł Kasa
KW Polecenie wypˆaty
Moduł Bank
Moduł Terminarz
Moduł Kontrahenci
Moduł Œrodki Trwałˆe
Moduł Bazy adresowe
Moduł Podatki
Nowa koperta
Koperta
Arkusz nalepek adresowych
Administrator
Moduł Ksišżka
Moduł VAT
Podsumowanie zamówień

Wersja Start

1 tożsamoœć, 1 użytkownik, 1 kasa, 1 magazyn.
Faktury, Sprzedaż, Rejestr sprzedaży, Wykresy, Rozliczenia, Windykacja, Wezwania i noty, Zakupy, Magazyn, Towary, Remanent, Kasa, Archiwum Kasy, Przelewy, Bank, Waluty, Kontrahenci, Terminarz, Kody pocztowe, Wysłane maile, Dokumenty, Urzędy skarbowe,

Wersja PRO

Wszystkie funkcje wersji Start + 5 tożsamoœci, 5 użytkowników, 5 kas, 5 magazynów.
Faktury, Sprzedaż, Rejestr sprzedaży, Wykresy, Zyski i straty, Marża, Rozliczenia, Windykacja, Wezwania i noty, Zamówienia, Abonamenty, Zamówienia ogólne, Dostawcy, Reklamacje, Podsumowanie zamówień, Zakupy, Rolnik, Magazyn, Towary, Remanent, Ruchy towarów, Produkcja, Opakowania, Wyroby węglowe, PKWiU, Kasa, Archiwum Kasy, Przelewy, Bank, Waluty, Kontrahenci, Terminarz, CRM, Podatki, Ksišżka, Ryczałt, VAT, Œrodki trwałe, Wyposażenie, Flota, Kilometrówka, ZUS, Kasa fiskalna, Poczta, Korespondencja, Bazy adresowe, Kody pocztowe, Wysłane maile, Dokumenty, Umowy, Wynagrodzenia, Delegacje, Urzędy skarbowe, Komis,

Wersja Ultimate

Wszystkie funkcje wersji PRO + Nielimitowana iloœć tożsamoœci, Nielimitowana iloœć magazynów i kas.
Faktury, Sprzedaż, Rejestr sprzedaży, Wykresy, Zyski i straty, Marża, Rozliczenia, Windykacja, Wezwania i noty, Zamówienia, Abonamenty, Zamówienia ogólne, Dostawcy, Reklamacje, Podsumowanie zamówień, Zakupy, Rolnik, Magazyn, Towary, Remanent, Ruchy towarów, Produkcja, Opakowania, Wyroby węglowe, PKWiU, Kasa, Archiwum Kasy, Przelewy, Bank, Waluty, Kontrahenci, Terminarz, CRM, Podatki, Ksišżka, Ryczałt, VAT, Œrodki trwałe, Wyposażenie, Flota, Kilometrówka, ZUS, Kasa fiskalna, Poczta, Korespondencja, Bazy adresowe, Kody pocztowe, Wysłane maile, Dokumenty, Umowy, Wynagrodzenia, Delegacje, Urzędy skarbowe, Komis,

Wykaz modułów, cennik i opis programu jest aktualny dla bieżšcej wersji programu i może ulec zmianie. Rodzaj uruchomionej wersji zależy od posiadanej licencji. Przejrzyj FAQ czyli Częste Pytania. Zachęcamy także do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
Š Studio JZK, 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.