Studio JZK - Druczek

 

Druczek dla firmy, biura, instytucji i urzędu

Flagowy produkt JZK, idealny dla klientów potrzebujšcych obsługi sprzedaży, księgowania i biura w ramach jednej zintegrowanej aplikacji.

DruczekŽ to nasz flagowy produkt już od 18 lat.

Wysokiej klasy program o wyjštkowej wydajnoœci, niezawodnoœci i elastycznoœci, jest idealny dla klientów potrzebujšcych obsługi sprzedaży, księgowania i biura w ramach jednej zintegrowanej aplikacji.

DruczekŽ został stworzony z myœlš o przedsiębiorcach samodzielnie prowadzšcych sprawy swojej firmy. Można w Druczku zrobić prawie wszystko, od prostego terminarza po skomplikowane rozliczenia podatkowe. DruczekŽ jest lubiany przez księgowe i biura rachunkowe za wygodnš obsługę przelewów, eleganckie wydruki, łatwoœć wprowadzania oraz importowania danych.

Szczegółowe opcje konfiguracyjne i dodatki pozwalajš w pełni dopasować Druczka do potrzeb każdej firmy, od prostej wersji Start oferujšcej podstawowe fakturowanie po rozbudowanš wersję Ultimate.

Opcja pracy w sieci umożliwia działanie na kilku komputerach. Kopia Elektroniczna EJ daje możliwoœć rezygnacji z papierowych wydruków faktur. Korzystajšc z tożsamoœci, możesz prowadzić sprawy dowolnie wielu firm.

Obsługa sprzedaży

Faktury, rachunki, inne dokumenty sprzedaży. Fiskalizacja. Obsługa szybkiej sprzedaży, wystawianie faktur, podręczne raporty.

Raporty

Raporty. Rejestr sprzedaży. Raporty i wykresy. Zyski straty. Windykacja, generowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych.

Zamówienia i zakupy

Zamówienia od klientów. Oferty. Pro-formy. Zaliczki. Rejestr zakupów.

Obsługa magazynu

Przyjęcie do magazynu i do rejestru œrodków trwałych. Przyjęcia, wydania i przesunięcia magazynowe. Remanent. Baza towarów i usług. 10 magazynów plus cennik.

Kasa i bank

Kasa. Do 10 stanowisk kasowych. Raporty kasowe. Archiwizacja. Formularze przelewu. Przelewy seryjne. Ksišżeczki wpłat. Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat.

Kontrahenci i CRM

Kontrahenci. Baza kontrahentów. Dowolny podział na grupy. CRM. Terminarz biznesowy. Lista zadań.

Flota

Baza samochodów. Kilometrówka. Wypożyczalnia samochodów.

Księgowanie

Podatki. Podsumowanie podatkowe. Wykresy. Podatkowa ksišżka przychodów i rozchodów. Ryczałt ewidencjonowany. Rozliczenie roczne. Podatek od towarów i usług. Automatyczne zasysanie. Deklaracje.

Poczta i korespondencja

Obsługa nadawcy. Zbiorówki. Numery R. Nalepki, koperty, etykiety. Dziennik korespondencji przychodzšcej i wychodzšcej. Pełna baza kodów pocztowych wraz z wyszukiwaniem. Baza miejscowoœci w oparciu o dane GUS.

Dokumenty i wydruki

Dokumenty firmowe. Zgłoszenia reklamacyjne. Druki księgowe. Noty korygujšce i obcišżeniowe. Potwierdzenia salda. Polecenia księgowania.

Kadry i płace

Umowy zlecenia, o dzieło, o pracę. Rozliczenia umów. Deklaracje PIT. Delegacje krajowe i zagraniczne. Rozliczenia, diety, noclegi, zaliczki.

Przedstawiamy nasz flagowy produkt - program Druczek.

Ten wysokiej klasy program o wyjštkowej wydajnoœci, niezawodnoœci i elastycznoœci wydaje się idealny dla klientów wymagajšcych obsługi sprzedaży, księgowania, raportów i praktycznie całego biura w jednej aplikacji.

To program który poszerza granice możliwoœci firm dzięki nie tylko zaawansowanym funkcjom, ale także szybkiej i rzeczowej obsłudze klienta oraz licznym aktualizacjom.

Druczek został stworzony z myœlš o księgowych i przedsiębiorcach samodzielnie prowadzšcych sprawy swojej firmy. Od poczštku priorytetami dla nas były takie cechy programu jak bezpieczeństwo danych i łatwoœć obsługi.

Jesteœmy firmš z 20 letnim doœwiadczeniem, dlatego jesteœmy w stanie tworzyć profesjonalne, bezpieczne, a przede wszystkim dostosowane do wymagań oraz potrzeb klienta oprogramowanie.

Wiemy, że najważniejsze jest zadowolenie Użytkownika, dlatego od lat opieramy się na opiniach i sugestiach klientów dotyczšcych nowych, potrzebnych im funkcji.

Specjalnie dla naszych Klientów dostosowaliœmy procedurę instalacji programu tak aby przebiegała szybko i prosto. Wystarczy pobrać program z naszej strony internetowej, zainstalować i gotowe!

Najœwieższe informacje na temat zmian wprowadzanych w bieżšcych aktualizacjach znaleŸć można w blogu dostępnym również na naszej stronie.

Opcja pracy w sieci umożliwia działanie na kilku stanowiskach.

Wersja Start oferuje podstawowe funkcje klasy profesjonalnej, nie ograniczajšc w żaden sposób możliwoœci rozszerzenia funkcjonalnoœci programu w przyszłoœci wraz z rosnšcymi potrzebami firmy.

Licencja roczna już od 349,- zł
Zamów teraz!


Strona główna
Moduł Sprzedaż
Nowa faktura
Zmiana rodzaju dokumentu w locie
Okno danych kontrahenta
Dossier klienta
Wyszukiwanie miejscowoœ˜ci w bazie TERYT
Wyszukiwanie kodu pocztowego
Moduł Przelewy
Nowy przelew
Nowy przelew ZUS
Przelew ZUS z formularzem
Moduł Zamówienia
Rejestrowanie wpłˆaty do faktury
Nota odsetkowa
Wykresy w module Raporty
Zyski i Straty w module Raporty
Faktura z formularzem przelewu
Moduł Kasa
KW Polecenie wypˆaty
Moduł Bank
Moduł Terminarz
Moduł Kontrahenci
Moduł Œrodki Trwałˆe
Moduł Bazy adresowe
Moduł Podatki
Nowa koperta
Koperta
Arkusz nalepek adresowych
30

Program da się uruchomić w dowolnej współczesnej wersji Windows, od Windows XP do Windows 10. Zalecamy jednak Windows Vista albo nowsze.

Użytkowników pracujšcych w starym systemie Windows XP zachęcamy do zmiany systemu operacyjnego. Zobacz dlaczego."

Wydajnoœć komputera

Nie ma żadnych szczególnych wymagań technicznych. Niektórzy użytkownicy programu cały czas korzystajš ze starszych maszyn.

Sytuacja zmienia się podczas pracy w sieci albo na dużych bazach danych, zalecamy wtedy minimum 4 GB RAM i dysk SSD lub SSHD. SprawdŸ wymogi dotyczšce pracy w sieci.

Rozdzielczoœć ekranu

Programy JZK pisane sš tak, żeby możliwe było wyœwietlenie w każdej standardowej rozdzielczoœci, od 1024x768 przy 96 dpi, aż po 2560x1440 przy 150 dpi.

W przypadkach mniejszej rozdzielczoœci konieczne jest uruchamianie programu w powiększeniu na pełny ekran, aby można było wyœwietlić wszystkie elementy ekranowe.

Czytniki i drukarki

Program współpracuje z dowolnymi czytnikami kodów kreskowych i dowolnymi drukarkami dostępnymi w Windows.

Program drukuje paragony fiskalne na wybranych drukarkach fiskalnych: Posnet Temo HS, Thermal HS lub zgodnych w trybie Thermal, Novitus Deon E i podobnych w trybie Posnet Thermal.

Program drukuje paragony fiskalne również na niektórych drukarkach Innova w trybie Posnet Thermal oraz na drukarkach Elzab Mera E za pomocš interfejsu plikowego (ograniczona funkcjonalnoœć).

Zalecamy użycie drukarki Posnet Thermal lub całkowicie zgodnej.

Ochrona danych osobowych

Ważnš cechš programu jest lokalne przechowywanie danych w formie zabezpieczonej przed dostępem z zewnštrz, co daje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Aktywacje

Praca z licencjš komercyjnš wymaga aktywacji, co jest czynnoœciš błyskawicznš i następuje automatycznie.

Aktywacja następuje dla pary komputer+użytkownik, zatem praca na kilku komputerach albo praca na pulpicie zdalnym wymaga posiadania odpowiedniej licencji.

Aktywacje weryfikowane sš w puli miesięcznej, znaczšce przekroczenie œredniej kwartalnej może spowodować niemożliwoœć aktywacji.