Studio JZK - Druczek
  POMOC    KONTAKT 
  OPIS I FUNKCJE    CENNIK    ZAMÓW!    POBIERZ! 

 

Druczek

Flagowy produkt JZK, idealny dla klientów potrzebujšcych obsługi sprzedaży, księgowania i biura w ramach jednej zintegrowanej aplikacji.

DruczekŽ to nasz flagowy produkt już od 18 lat.

DruczekŽ został stworzony z myœlš o przedsiębiorcach samodzielnie prowadzšcych sprawy swojej firmy. Można w Druczku zrobić prawie wszystko, od prostego terminarza po skomplikowane rozliczenia podatkowe. DruczekŽ jest lubiany przez księgowe i biura rachunkowe za wygodnš obsługę przelewów, eleganckie wydruki, łatwoœć wprowadzania oraz importowania danych.

Szczegółowe opcje konfiguracyjne i dodatki pozwalajš w pełni dopasować Druczka do potrzeb każdej firmy, od prostej wersji Start oferujšcej podstawowe fakturowanie po rozbudowanš wersję Ultimate.

Opcja pracy w sieci umożliwia działanie na kilku komputerach. Kopia Elektroniczna EJ daje możliwoœć rezygnacji z papierowych wydruków faktur. Korzystajšc z tożsamoœci, możesz prowadzić sprawy dowolnie wielu firm.


Strona główna
Moduł Sprzedaż
Nowa faktura
Zmiana rodzaju dokumentu w locie
Okno danych kontrahenta
Dossier klienta
Wyszukiwanie miejscowoœ˜ci w bazie TERYT
Wyszukiwanie kodu pocztowego
Moduł Przelewy
Nowy przelew
Nowy przelew ZUS
Przelew ZUS z formularzem
Moduł Zamówienia
Rejestrowanie wpłˆaty do faktury
Nota odsetkowa
Wykresy w module Raporty
Zyski i Straty w module Raporty
Faktura z formularzem przelewu
Moduł Kasa
KW Polecenie wypˆaty
Moduł Bank
Moduł Terminarz
Moduł Kontrahenci
Moduł Œrodki Trwałˆe
Moduł Bazy adresowe
Moduł Podatki
Nowa koperta
Koperta
Arkusz nalepek adresowych
Administrator
Moduł Ksišżka
Moduł VAT
Podsumowanie zamówień

Start PRO Ultimate
Faktury TAK TAK TAK Faktury, rachunki oraz inne dokumenty sprzedaży. Fiskalizacja. Faktury korygujšce.
Kopia Elektroniczna EJ TAK TAK TAK Obsługa danych dodatku Kopia Elektroniczna EJ. Może wymagać odrębnej licencji.
Sprzedaż TAK TAK TAK Sprzedaż z VAT i bez VAT.
Rejestr sprzedaży TAK TAK TAK Podatkowy raport ze sprzedaży dla biura rachunkowego.
Wykresy TAK TAK TAK Wykresy sprzedaży. Moduł analizy graficznej.
Zyski i straty NIE TAK TAK Automatyczne podsumowanie osišganych marż w danym okresie czasu. Filtrowanie wg handlowców, klientów, towarów.
Marża NIE TAK TAK Rejestr marży. Drukowanie faktur w procedurze VAT marża.
Rozliczenia TAK TAK TAK Rozliczanie wpłat do faktury.
Windykacja TAK TAK TAK Generowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych.
Wezwania i noty TAK TAK TAK Nnoty odsetkowe, wezwania do zapłaty.
Zamówienia NIE TAK TAK Zamówienia od klientów. Oferty. Pro-formy. Faktury zaliczkowe i końcowe.
Abonamenty NIE TAK TAK Obsługa sprzedaży abonamentowej. Fakturowanie seryjne i masowe.
Dostawcy NIE TAK TAK Zamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień.
Zamówienia ogólne NIE TAK TAK Zamówienia tekstowe, nie powišzane z listš towarów i magazynem
Reklamacje NIE TAK TAK Zgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja i obsługa reklamacji.
Zakupy TAK TAK TAK Rejestrowanie faktur zakupowych. Automatyczne przyjęcie zakupów do magazynu.
Rolnik NIE TAK TAK Obsługa skupu płodów rolnych.
Magazyn TAK TAK TAK Przyjęcia z zewnštrz PZ i przyjęcia wewnętrzne PW. Wydanie na zewnštrz WZ i rozchód wewnętrzny RW. Przesunięcia magazynowe
Towary TAK TAK TAK Baza towarów i usług. Podglšd zawartoœci magazynów i cennika
Remanent TAK TAK TAK Automatyczne przygotowanie i rozliczanie arkusza spisu z natury. Rozliczenia i korekty stanów magazynowych. Wycena remanentu w cenach netto i brutto. Wydruk arkusza spisu z natury i wydruk rozliczenia.
Ruchy towarów NIE TAK TAK Podsumowanie i analiza ruchów poszczególnych pozycji towarowych
Produkcja NIE TAK TAK Obsługa produkcji. Tworzenie receptury
Opakowania NIE NIE TAK Obsługa kaucji za opakowania produktów niebezpiecznych.
Wyroby węglowe NIE NIE TAK Obsługa dostawy wyrobów węglowych.
Kasa TAK TAK TAK Kasa. Raporty kasowe. Archiwizacja.
Przelewy TAK TAK TAK Formularze przelewu. Przelewy seryjne. Ksišżeczki wpłat.
Bank TAK TAK TAK Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat.
Waluty TAK TAK TAK Pełna tabela kursów œrednich NBP.
Kontrahenci TAK TAK TAK Rozbudowana baza kontrahentów. Dowolny podział na grupy.
Terminarz TAK TAK TAK Terminarz biznesowy. Lista zadań. Plan dnia. Grafik. Planowanie terminów.
CRM NIE TAK TAK Obsługa kontaktów handlowych, proste zamówienia i kontakty z klientami.
Podatki NIE TAK TAK Podsumowanie podatkowe. Wykresy.
Ksišżka NIE TAK TAK Podatkowa ksišżka przychodów i rozchodów.
Ryczałt NIE TAK TAK Ryczałt ewidencjonowany.
VAT NIE TAK TAK Podatek od towarów i usług. Automatyczne zasysanie. Deklaracje.
Œrodki trwałe NIE TAK TAK Rejestr œrodków trwałych wraz z amortyzacjš.
Wyposażenie NIE TAK TAK Podatkowy rejestr składników wyposażenia, nie będšcych œrodkami trwałymi.
Flota NIE TAK TAK Baza samochodów. Kilometrówka.
Kilometrówka NIE TAK TAK Ewidencja przejazdów samochodem osobowym dla celów podatkowych.
ZUS NIE TAK TAK Rejestrowanie składek ZUS. Druki wpłat. Składki dla przedsiębiorców.
Kasa fiskalna NIE TAK TAK Rejestrowanie raportów dobowych z kasy fiskalnej, prowadzanych poza programem.
Poczta NIE TAK TAK Obsługa nadawcy. Zbiorówki. Numery R. Nalepki, koperty, etykiety.
Korespondencja NIE TAK TAK Dziennik korespondencji przychodzšcej i wychodzšcej. Obsługa poczty papierowej i elektronicznej.
Bazy adresowe NIE TAK TAK Dostęp do baz teleadresowych sšdów, prokuratur i innych instytucji.
Kody pocztowe TAK TAK TAK Wyszukiwanie kodów pocztowych. Baza miejscowoœci wg GUS.
Mailing SMTP TAK TAK TAK Obsługa wysyłki poczty e-mail
Dokumenty TAK TAK TAK Dokumenty firmowe. Noty korygujšce i obcišżeniowe. Potwierdzenia salda. Polecenia księgowania.
Umowy NIE TAK TAK Umowy zlecenia, o dzieło, o pracę.
Wynagrodzenia NIE TAK TAK Rozliczenia umów. Deklaracje PIT.
Delegacje NIE TAK TAK Delegacje krajowe i zagraniczne. Rozliczenia, diety, noclegi, zaliczki.
Urzędy skarbowe TAK TAK TAK Baza urzędów skarbowych.
Komis NIE TAK TAK Obsługa komisu. Sprzedaż, zwrot, rejestr marży.
Chmura JZK TAK TAK TAK Moduł obsługi dodatkowej usługi Chmura JZK (może wymagać odrębnej licencji)

Wykaz modułów, cennik i opis programu jest aktualny dla bieżšcej wersji programu i może ulec zmianie. Rodzaj uruchomionej wersji zależy od posiadanej licencji.

Start PRO Ultimate
Tożsamoœci (odrębne zestawy danych różnych firm) 1 5 TAK
Użytkownicy (wystawcy dokumentów w ramach tych samych danych) 1 5 TAK
Magazyny (z możliwoœciš przenoszenia stanów pomiędzy nimi) 1 5 TAK
Niezależne kasy z odrębnym raportem kasowym 1 5 TAK
Obsługa rachunków bankowych w różnych walutach 1 5 TAK
Możliwoœci konfiguracyjne, edycyjne, raporty NIE TAK TAK
Funkcje księgowe, rozliczeniowe, kadrowe NIE TAK TAK
Podstawowa cena licencji rocznej (nowa licencja) 349 599 899
Dopłata za kolejne stanowisko 359 539
Dopłata za moduł pracy w sieci 149 149
Dodatek: Kopia Elektroniczna EJ 149 149 149
Dodatek: Abonament Serwisowy 149 149 149
Dodatek: Chmura JZK 149 149 149
Dodatek: JZK OnLine NIE 149 149
Dodatek: Księgowalnia JPK NIE 249 249
Przejrzyj FAQ czyli Częste Pytania. Zachęcamy także do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
Š Studio JZK, 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.