Studio JZK - Druczek
  POMOC    KONTAKT 
  OPIS I FUNKCJE    CENNIK    ZAMÓW!    POBIERZ! 

 

Druczek

Flagowy produkt JZK, idealny dla klientów potrzebujšcych obsługi sprzedaży, księgowania i biura w ramach jednej zintegrowanej aplikacji.

DruczekŽ to nasz flagowy produkt już od 18 lat.

DruczekŽ został stworzony z myœlš o przedsiębiorcach samodzielnie prowadzšcych sprawy swojej firmy.

Można w Druczku zrobić prawie wszystko, od prostego terminarza po skomplikowane rozliczenia podatkowe.

DruczekŽ jest lubiany przez księgowe i biura rachunkowe za wygodnš obsługę przelewów, eleganckie wydruki, łatwoœć wprowadzania oraz importowania danych.

Szczegółowe opcje konfiguracyjne i dodatki pozwalajš w pełni dopasować Druczka do potrzeb każdej firmy.

Kopia Elektroniczna JZK daje możliwoœć rezygnacji z papierowych wydruków faktur. Korzystajšc z tożsamoœci, możesz prowadzić sprawy dowolnie wielu firm.

Zwraca uwagę bardzo wygodna funkcja pobierania danych z KRS i CEiDG. Wystarczy podać porawny NIP, a wszystkie dane zostanš błyskawicznie pobrane z urzędowych baz danych.

Tak samo działa na przykład wyszukiwanie nazwy miejscowoœci po podaniu kodu pocztowego.


Strona główna
Moduł Sprzedaż
Nowa faktura
Zmiana rodzaju dokumentu w locie
Okno danych kontrahenta
Dossier klienta
Wyszukiwanie miejscowoœ˜ci w bazie TERYT
Wyszukiwanie kodu pocztowego
Moduł Przelewy
Nowy przelew
Nowy przelew ZUS
Przelew ZUS z formularzem
Moduł Zamówienia
Rejestrowanie wpłˆaty do faktury
Nota odsetkowa
Wykresy w module Raporty
Zyski i Straty w module Raporty
Faktura z formularzem przelewu
Moduł Kasa
KW Polecenie wypˆaty
Moduł Bank
Moduł Terminarz
Moduł Kontrahenci
Moduł Œrodki Trwałˆe
Moduł Bazy adresowe
Moduł Podatki
Nowa koperta
Koperta
Arkusz nalepek adresowych
Administrator
Moduł Ksišżka
Moduł VAT
Podsumowanie zamówień

Start
Standard
PRO
Ultimate
Faktury TAK TAK Faktury, rachunki oraz inne dokumenty sprzedaży. Fiskalizacja. Faktury korygujšce.
Kopia Elektroniczna TAK TAK Obsługa danych dodatku Kopia Elektroniczna JZK. Może wymagać odrębnej licencji.
Sprzedaż TAK TAK Sprzedaż z VAT i bez VAT.
Rejestr sprzedaży TAK TAK Podatkowy raport ze sprzedaży dla biura rachunkowego.
Wykresy TAK TAK Wykresy sprzedaży. Moduł analizy graficznej.
Zyski i straty NIE TAK Analiza realizowanych marż. Podsumowania wg handlowców, klientów, towarów.
Marża NIE TAK Rejestr marży. Drukowanie faktur w procedurze VAT marża.
Rozliczenia TAK TAK Rozliczanie wpłat do faktury.
Windykacja TAK TAK Generowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych.
Wezwania i noty TAK TAK Noty odsetkowe, wezwania do zapłaty.
Zamówienia TAK TAK Zamówienia od klientów. Realizacja na fakturę. Dokumenty dodatkowe.
Pro-formy TAK TAK Wystawianie faktur pro-forma. Generowanie faktur końcowych.
Oferty NIE TAK Wystawianie ofert, realizacja jako zamówienia lub bezpoœrednia sprzedaż.
Zaliczki NIE TAK Faktury zaliczkowe i końcowe.
Dostawcy NIE TAK Zamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień.
Zamówienia ogólne NIE TAK Zamówienia tekstowe, nie powišzane z listš towarów i magazynem
Reklamacje NIE TAK Zgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja i obsługa reklamacji.
Abonamenty NIE TAK Obsługa sprzedaży abonamentowej. Fakturowanie seryjne i masowe. (Tylko w FakturzyœcieŽ)
Zakupy TAK TAK Rejestrowanie faktur zakupowych i kosztowych. Przyjęcie zakupów do magazynu.
Magazyn TAK TAK Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe
Towary TAK TAK Baza towarów i usług. Podglšd zawartoœci magazynów i cennika
Remanent TAK TAK Spis z natury. Korekty stanów magazynowych. Wycena i rozliczenie remanentu.
Ruchy towarów NIE TAK Podsumowanie i analiza ruchów poszczególnych pozycji towarowych
Produkcja NIE TAK Obsługa produkcji. Tworzenie receptury
Kasa TAK TAK Kasa. Raporty kasowe. Archiwizacja.
Przelewy TAK TAK Papierowe formularze przelewu standardowe, podatkowe i ZUS.
Bank TAK TAK Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat.
Waluty TAK TAK Pełna tabela kursów œrednich NBP.
Kontrahenci TAK TAK Rozbudowana baza kontrahentów. Dowolny podział na grupy.
Terminarz i CRM TAK TAK Terminarz biznesowy z CRM. Lista zadań. Plan dnia. Grafik. Planowanie terminów.
Ksišżka NIE TAK Podatkowa ksišżka przychodów i rozchodów.
Ryczałt NIE TAK Ryczałt ewidencjonowany.
VAT NIE TAK Podatek od towarów i usług. Automatyczne zasysanie. Deklaracje.
Œrodki trwałe NIE TAK Rejestr œrodków trwałych wraz z amortyzacjš.
Wyposażenie NIE TAK Podatkowy rejestr składników wyposażenia, nie będšcych œrodkami trwałymi.
Flota NIE TAK Baza samochodów. Kilometrówka.
Kilometrówka NIE TAK Ewidencja przejazdów samochodem osobowym dla celów podatkowych.
ZUS NIE TAK Rejestrowanie składek ZUS. Druki wpłat. Składki dla przedsiębiorców.
Kasa fiskalna NIE TAK Rejestrowanie raportów dobowych z kasy fiskalnej, prowadzanych poza programem.
Poczta NIE TAK Obsługa nadawcy, w tym masowego. Zbiorówki pocztowe. Własne numery R. Nalepki, koperty, etykiety adresowe, drukarki etykiet Brother QL i Dymo.
Kody pocztowe NIE TAK Wyszukiwanie kodów pocztowych. Baza miejscowoœci wg GUS.
Umowy NIE TAK Umowy zlecenia, o dzieło, o pracę.
Wynagrodzenia NIE TAK Rozliczenia umów. Deklaracje PIT.
Urzędy skarbowe NIE TAK Baza urzędów skarbowych.
Delegacje NIE TAK Delegacje krajowe i zagraniczne.
RegonOnline TAK TAK Wyszukiwanie firm i kontrahentów w serwisie RegonOnline
Chmura JZK TAK TAK Usługa Chmura JZK
Mailing SMTP TAK TAK Obsługa wysyłki poczty e-mail
Dokumenty TAK TAK Proste dokumenty firmowe. Dokumenty ogólnoksięgowe. *Moduł przeznaczony do wycofania.
Opakowania NIE TAK Obsługa kaucji za opakowania produktów niebezpiecznych. *Moduł przeznaczony do wycofania.
Korespondencja NIE TAK Dziennik korespondencji przychodzšcej i wychodzšcej. Obsługa poczty papierowej. *Przeznaczony do wycofania.
Rolnik NIE TAK Obsługa skupu płodów rolnych. (Wycofywany - zmiana na program Rolnik)
Instytucje TAK TAK Bazy teleadresowe sšdów, prokuratur i innych instytucji. *Do wycofania

Wykaz modułów, cennik i opis programu jest aktualny dla bieżšcej wersji programu i może ulec zmianie. Rodzaj uruchomionej wersji zależy od posiadanej licencji.

Start PRO Ultimate
Tożsamoœci (odrębne zestawy danych różnych firm) 1 5 TAK
Użytkownicy (wystawcy dokumentów w ramach tych samych danych) 1 5 TAK
Magazyny (z możliwoœciš przenoszenia stanów pomiędzy nimi) 1 5 TAK
Kasy i rachunki bankowe 1 5 TAK
Szczegółowy cennik programu. Przejrzyj FAQ czyli Częste Pytania. Zachęcamy także do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.