PROGRAMY    PLIKI    ZAMÓW    BLOG        ZALOGUJ SIĘ    KONTAKT     

Co nowego? Blog programistów

2015

Maj (15)
Kwiecień (14)
Marzec (24)
Luty (19)
Styczeń (16)

2014

Grudzień (25)
Listopad (21)
Październik (18)
Wrzesień (20)
Sierpień (20)
Lipiec (17)
Czerwiec (5)
Maj (6)
Kwiecień (11)
Marzec (7)
Luty (11)
Styczeń (20)

2013

Grudzień (8)
Listopad (5)
Październik (4)
Wrzesień (12)
Sierpień (7)
Lipiec (8)
Czerwiec (15)
Maj (23)
Kwiecień (14)
Marzec (17)
Luty (25)
Styczeń (28)

2012

Grudzień (27)
Listopad (12)
Październik (14)
Wrzesień (12)
Sierpień (7)
Lipiec (9)
Czerwiec (10)
Maj (13)
Kwiecień (17)
Marzec (21)
Luty (26)
Styczeń (26)

2011

Grudzień (23)
Listopad (18)
Październik (21)
Wrzesień (19)
Sierpień (22)
Lipiec (19)
Czerwiec (25)
Maj (24)
Kwiecień (20)
Marzec (16)
Luty (20)
Styczeń (23)

sobota, 23 maja 2015

#340 · Towary: Poprawki w obsłudze stanów magazynowych. Zrezygnowano z tworzenia i obsługi pliku ruch_towarow.log. Wiele osób korzystało z różnych form importu, synchronizacji i podmiany danych, po czym dane w tym pliku stawały się kompletnie niewiarygodne. Funkcja usuwania plików tymczasowych usunie również i ten plik. Oczywiście pozostaje programowe dossier towaru.

#340 · Systemowe: Drobne poprawki techniczne. Uporządkowano kilka kwestii w obsłudze baz danych.

#340 · Gabinet: Uporządkowano moduły. Moduły Badania i Dokumenty są dostępne teraz tylko jako zakładki w danych każdego pacjenta, zgodnie z formatem danych.

Pobierz teraz najnowsze wersje programów (#340)


piątek, 22 maja 2015

#339 · Warsztat: Nowe możliwości w oknie zlecenia przechowania opon. Poprawiono układ i kolejność elementów. Dodano pole na numer DOT z automatycznym rozpoznawaniem daty produkcji opony.

#339 · Warsztat: Drukowanie etykiet na opony. To doskonała opcja dla posiadaczy drukarek etykiet, czas skończyć z mazaniem kredą po oponie. Etykieta zawiera wszystkie ważne informacje, dodatkowo będzie możliwość tworzenia własnego wzorca etykiety.

#339 · Tożsamości: Wprowadzono możliwość powrotu do danych bez tożsamości. Teraz pakiet danych bez tożsamości jest obsługiwany tak samo, jak dane w tożsamości i można się przełączać między nimi. Pozwala to płynnie przechodzić między danymi, zarządzać nimi, a także jest dobrym wstępem do nowej, prostszej obsługi danych, planowanej w ramach wersji X6.

#339 · Kopie zapasowe: Włączono opcję e-maila, wyłączono obsługę FTP. Z uwagi na kwestię bezpieczeństwa, wyłączono obsługę FTP, dostępną do przesyłania kopii zapasowych. Konieczne jest raczej korzystanie z bezpieczniejszych rozwiązań, z połączeniem szyfrowanym. Z obsługi FTP i tak korzystało tylko kilka osób, nie jest to zatem duże utrudnienie - a technologia jest stara i nie odpowiada współczesnym standardom bezpieczeństwa. Zamiast tego udostępniono opcję przesyłania kopii zapasowej na wskazany adres e-mail.


czwartek, 21 maja 2015

#338 · Rolnik: Uporządkowano interfejs. Wszystkie moduły związane z obsługą faktur RR (RR, Skup RR, Fundusze RR) zostały połączone we wspólnym module Rolnik, dostępnym w programie Druczek i Fakturzysta.


wtorek, 19 maja 2015

#336 · Systemowe: Prościej w menu programu. Usunięto opcje monitorowania wydajności, nie jest już potrzebna. Opcje pliku LOG przeniesiono do okna NAPISZ DO JZK, bo tylko wtedy jest wykorzystywana.

#336 · Użytkownicy: Ulepszono wyświetlanie informacji o zmianie użytkownika. Teraz wybór innego użytkownika od razu powoduje odświeżenie informacji w głównym oknie programu.

#336 · Tożsamości: Kilka uproszczeń. Niektórzy użytkownicy ocenili nowe okienko jako zbyt przeładowane opcjami. W związku z tym opcje dotyczące konkretnej tożsamości są teraz dostępne w osobnym okienku, co ułatwi ogarnięcie całości. W oknie listy tożsamości położono nacisk na zarządzanie tożsamościami. To pozwala też przygotować opcję odtwarzania i synchronizacji kopii zapasowych w nowym ujęciu.


niedziela, 17 maja 2015

Tożsamości: Dodatkowe informacje prezentowane w oknie zarządzania tożsamościami. Teraz prezentowana jest także ilość obiektów z dotychczas wczytywanych baz danych. Pomaga to lepiej określić obciążenie danej tożsamości. Ulepszono wyszukiwanie tożsamości, może się okazać, że na liście pokażą się tożsamości wcześniej oznaczone jako usunięte, a tak naprawdę były tylko ukryte. Można je teraz usunąć nową metodą, która czyści cały folder. Na liście prezentowane są również dane zapisywane przed utworzeniem tożsamości, je też można usunąć.

Umowy: Zmieniono przeliczanie małych umów. Podatek liczony jest teraz dla dochodu w kwocie brutto.

Systemowe: Poprawki technicznie. Ulepszono format danych technicznych przesyłanych w usłudze NAPISZ DO JZK, teraz są bardziej przejrzyste.


piątek, 15 maja 2015

Warsztat: Udostępniono dodatkowe moduły serwisowe. W związku z nadchodzącym wycofaniem z oferty programu Serwis, wszystkie jego moduły dostępne są w programie Warsztat. Dla posiadaczy dużo bardziej popularnego programu Warsztat oznacza to dalsze zwiększenie jego atrakcyjności. Potencjalni użytkownicy dostaną też prostszy wybór, bo jak dotąd mieliśmy wiele zwrotów od osób, które tak naprawdę chciały kupić program Warsztat, a omyłkowo wybierały program Serwis.

Rolnik: Wycofujemy program Rolnik. Wszystkie moduły programu będą dostępne w programie Druczek i Fakturzysta, i tak zresztą większość funkcjonalności się nakładała. Dzięki temu możemy się lepiej skoncentrować na podstawowych aplikacjach, a potencjalni klienci będą mieli łatwiejszy wybór. Posiadacze programu Rolnik automatycznie otrzymają program Druczek w odpowiedniej wersji, co oznacza dla nich szersze możliwości.

Dla naszej firmy bardzo ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu. W każdym miesiącu istotną cześć przychodów firmy przeznaczamy na inicjatywy mające na celu wsparcie osób potrzebujących, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jeśli będą Państwo spędzać wakacje na Mazurach, zachęcam do odwiedzenia ośrodka, który wspieramy - a najlepiej samemu znaleźć osoby, które można wesprzeć, bez konieczności chwalenia się publicznie.

Praca serwisowe: Nasz operator prowadzić będzie prace serwisowe w nocy z 6 na 7 czerwca (z soboty na niedzielę). Oznacza to niedostępność serwisu JZK i niektórych funkcji oprogramowania w tym okresie.


środa, 13 maja 2015

Systemowe: Poprawione zapamiętywanie zakładek na ekranie. W przypadku programów branżowych niepotrzebnie narzucane były zakładki podstawowe dla danej branży. Teraz można w pełni wyłączyć wszystkie zakładki, niezależnie od ich typu, jeśli ktoś ma taką potrzebę.

Administrator: Udostępniono moduł Administrator dla każdego poziomu licencji, również dla licencji Start. Publicznie udostępniono również funkcje wykonywania zrzutu ekranu, dotychczas były dostępne wewnętrznie. Podobnie funkcje PDF Premium dostępne są już w każdym poziomie licencji. Docelowo zresztą planujemy likwidację poziomowania licencji, zastępując to raczej opłatą za użytkowany zakres aplikacji, czyli ilość danych/stanowisk/tożsamości.


wtorek, 12 maja 2015

#329 · Szkoła: Poprawki techniczne. Poprawiono procedurę dodawania lektorów.


poniedziałek, 11 maja 2015

Agent: Program zostaje wchłonięty przez program Kancelaria. Program Agent swoje najlepsze lata ma za sobą, zostaje usunięty z oferty. Zamiast tego dotychczasowym użytkownikom programu zaproponujemy program Kancelaria, w którym oczywiście znajdą się dotychczasowe moduły programu Agent. Podobnie jak przy innych tego typu zmianach, wszystko odbędzie się automatycznie przy okazji aktualizacji internetowej, użytkownik nie musi nic robić. Licencja zostanie przyjęta przez program automatycznie, a kolejne wznowienie zostanie wystawione już na nowy program. Podobny los czeka program Serwis, zostanie wchłonięty przez dużo bardziej popularny Warsztat, dodatkowo umożliwiając użytkownikom Warsztatu obsługę napraw innego sprzętu.


czwartek, 7 maja 2015

Systemowe: Porządki w ofercie ciąg dalszy. Program Przelewy/Druczek Przelewy nie będzie już aktualizowany i nie będzie dostępny do ściągnięcia. Nowe licencje od jakiegoś czasu nie są już wydawane. Docelowo posiadacze tego programu otrzymają dostęp do innej aplikacji.


środa, 6 maja 2015

Tożsamości: Dostępna nowa, kompleksowa opcja Wielkie Czyszczenie. Opcja Wielkie Czyszczenie (wdzięczny skrót: WC :) polega na hurtowym usunięciu wszelkich nadmiarowych danych w konretnej tożsamości, włącznie z kopiami zapasowymi itd. Opcji tej należy używać z rozwagą, dlatego też została ukryta w głębi menu, za to ma własny skrót klawiszowy. Wcześniej warto wykonać ręcznie kopię całego folderu JZK, chociaż opcja została zaprojektowana jako bezpieczna - powoduje usunięcie plików nie użytkowanych przez program.


wtorek, 5 maja 2015

Administrator: Integracja opcji systemowych. Znika Centrum Bezpieczeństwa Danych, jego funkcje dostępne są teraz w ogólnie dostępnym Administratorze. Zmiana wynika z integracji abonamentu serwisowego. Nowa opcja filtrowania: tylko nie puste, pozwala usunąć z ekranu bazy, które nie zawierają żadnych elementów.

Tożsamości: Inne podejście do plików tymczasowych. Z biegiem lat u wielu naszych klientów narosło bardzo wiele plików w folderze programu, większości z nich można pozbyć się bez większego problemu. Program teraz rozpoznaje takie pliki i zaproponuje ich automatyczne usunięcie, w ramach rozbudowanego modułu tożsamości - dzięki czemu można od razu usunąć tego rodzaju pliki z wielu tożsamości. Dopracowano hurtowe usuwanie potencjalnie zbędnych plików, jest teraz wygodnie dostępne na ekranie.

Systemowe: Ulepszono przełączanie na wyłączność. Podczas ręcznego przełączenia na wyłączność (z menu Plik) program wykonuje automatyczne czyszczenie plików LOCK. Generalnie nie powinno ich być w ogóle, bo to system operacyjny jest odpowiedzialny za ich usuwanie, ale mamy użytkowników, u których sieć działa na tyle wadliwie z przyczyn systemowych.

Bazy danych: Uproszczona procedura przebudowy baz danych. Teraz pliki JZZ dopisywane są hurtowo tylko i wyłącznie podczas ręcznej przebudowy bazy danych, gdy dodatkowo włączono opcję uzupełnienia aktywnej kopii bezpieczeństwa. W innym przypadku pliki JZZ powstaną tylko podczas naturalnej edycji lub tworzenia pojedynczych obiektów. Zabezpiecza to przed nadmiernym tworzeniem dużej ilości plików JZZ, na co skarżyli się niektórzy użytkownicy. Pliki JZZ można usunąć w module Tożsamości.


poniedziałek, 4 maja 2015

ZUS: Uaktualniono stawki ZUS. ZUS zrobił psikusa i obniżył symbolicznie stawkę ubezpieczenia wypadkowego. Oczywiście nie można było zrobić tego od nowego roku ani z odpowiednim wyprzedzeniem. Stawka obowiązuje od składek płatnych za kwiecień, czyli do 10 maja.

Tożsamości: Nowe okno Tożsamości i kopie zapasowe. Połączono oba moduły w jeden, co daje większą przejrzystość. Okienko kopii zapasowej służy teraz tylko i wyłącznie do potwierdzenia zamiaru jej wykonania. Przygotowano nową funkcję porządkowania - teraz można jednym ruchem usunąć uprzednio wykonane kopie zapasowe. Z czasem robi się ich bardzo dużo, a tak naprawdę nie są w takiej ilości potrzebne. Na wszelki wypadek usuwanie kopii zapasowych poprzedzone jest wykonaniem świeżej, która nie będzie usunięta. Ulepszono wiele innych opcji w module. Okno Tożsamości nie będzie już okienkiem modalnym, jest dostępne jako standardowym moduł programu, wklejany w główne okno. Pod


sobota, 2 maja 2015

Tożsamości: Dalsze ulepszenia. Uproszczono procedurę zmiany folderu tożsamości, działa teraz identycznie jak wybranie nowej tożsamosci, czyli powoduje automatyczne ponowne uruchomienie programu z nowymi opcjami. Przy każdej tożsamości można podejrzeć listę plików składających się na pliki baz danych, kopie i archiwa oraz pliki JZZ (aktywna kopia zapasowa). Dostępne jest hurtowe usuwanie kopii z uprzednim zachowaniem ich w pliku ZIP. W oknie wyboru tożsamości widoczna jest też informacja o dacie wykonania kopii zapasowej.

Kopie Zapasowe: Kolejne ulepszenia. Można teraz ręcznie przygotować kopię zapasową dowolnej tożsamości, dwukrotnie klikając w kolumnie, gdzie wyświetlono datę ostatniego wykonania.


piątek, 1 maja 2015

ISP: Poprawki techniczne. Drobne korekty interfejsu programu.

Tożsamości: Poprawki i ulepszenia. Dalsze ułatwienia w module Tożsamości. Dostępne tożsamości prezentowane są w formie przejrzystej tabelki, z opcją błyskawicznego podsumowania zawartości każdej z nich. Usunięto opcję pozornego usuwania tożsamości, zostanie zastąpiona nową opcją czyszczenia danych. Usunięto opcje importu z historycznego formatu DAT i poszukiwania danych, nie są już potrzebne. Nowa wygodna opcja podsumowania całości informacji o tożsamościach, w tym zajętości miejsca na dysku. Identyfikacja kopii zapasowych, plików archiwalnych etc. Okno modułu tożsamości jest teraz dostępne w każdej wersji programu, także w licencji Start, dając dostęp do opcji przeglądania tożsamości.

Systemowe: Nowy podpis cyfrowy. Zaktualizowano certyfikat podpisu cyfrowego. U niektórych użytkowników może wystąpić konieczność ponownego ustawienia oprogramowania jako zaufanego.

Kopie zapasowe: Nowe okienko wykonywania kopii zapasowych. Wszystkie dane są teraz bardziej przejrzyste. Dostępna jest informacja o ilości i objętości już wykonanych kopii zapasowych. Nie będzie już dostępna opcja ręcznego kopiowania na dysk wymienny, należy go raczej ustawić jako drugą lokalizację kopii zapasowych. Nie będzie też dostępna opcja zapisu do chmury IMAP, powoli rezygnujemy z tej usługi na rzecz nowego rozwiązania. Wyłączono automatyczne odtwarzanie dużych kopii zapasowych, funkcja ta będzie częścią poszerzonego okna obsługi tożsamości.

CBD: Uproszczenia. Uproszczono Centrum Bezpieczeństwa Danych, będzie docelowo powiązane z innym modułem.


 

 

Druczek
Fakturzysta
Warsztat
Inne programy
Co nowego?
Pliki
Cennik
90 DNI GRATIS!
Zamów teraz
Promocje
Warunki licencji
Firma
Napisz do JZK
Kontakt
Zaloguj się
Regulamin
Mapa serwisu


1432486537