Studio JZK Blog programistów Pobierz Kalendarz 2015 Kontakt
 

Blog programistów

Grudzień 2014

piątek, 19 grudnia
wtorek, 16 grudnia
poniedziałek, 15 grudnia
sobota, 13 grudnia
piątek, 12 grudnia
czwartek, 11 grudnia
środa, 10 grudnia
wtorek, 9 grudnia
poniedziałek, 8 grudnia

niedziela, 7 grudnia

Archiwum blogu

Grudzień 2014

19 grudnia 2014

Sprzedaż: Nieco ulepszeń w module

Ulepszono wyświetlanie danych, kolory są teraz bardziej przejrzyste. Wprowadzono testowo dyskretne podkreślenie kwot również w module Faktury.

Warsztat: Uporządkowany system podświetleń

Zlecenia przed terminem wyświetlane są na zielono, zlecenia nie zapłacone po terminie płatności podświetlają się na jasnobordowo, natomiast wyłączono podświetlenia dla zleceń zakończonych i bez wymaganego terminu płatności. W sumie łatwiej rozróżnić status zleceń. Zlecenia są teraz sortowane malejąco wg daty/terminu, więc najbliższe są u góry.

Zakupy: Nowy sposób wprowadzania faktury zakupowej

Przygotowujemy nowy mechanizm rejestrowania faktury zakupowej. Sposób księgowania wybierany będzie dla każdej pozycji faktury osobno. Znika zatem część opcji domyślnych.

Banki: Nowa baza banków

Odświeżono bazę banków dostępną w programach.

16 grudnia 2014

Przelewy: Nieco drobnych ulepszeń

Ulepszono klonowanie przelewów, teraz zachowuje się tak, jak wszędzie indziej w programie, czyli przechodzi do tworzenia dokumentu, pozwalając na jego korektę. Usunięto opcję drukowania przelewu bez kwoty. Nadal można przygotować przelew bez kwoty, należy pozostawić zero w polu Kwota - ale ta sytuacja jest na tyle sporadyczna, że zdecydowaliśmy się usunąc tę opcję wprost. W wersji X5 staramy się przechodzić na system COC (Convention Over Configuration), czyli zastępowaniu opcji zbędnych dla prawie wszystkich użytkowników zachowaniami domyślnymi. Ulepszone generowanie przelewu ZUS, teraz tytuł dla celów wypełniania tabeli generowany jest automatycznie.

Faktury: Ulepszenia i korekty procedur biznesowych

Teraz drukowanie KP i przelewu do wpłaty do faktury dostępne jest tylko w jednym miejscu - w standardowym okienku rozliczenia faktury. Upraszcza to kod i pozwala zachować lepszą kontolę nad płatnościami. Usunięto też trochę zbędnych opcji - kto drukuje przelew do WZ?.

Magazyn: Ulepszenia interfejsu

Odświeżono interfejs modułu Magazyn.

Warsztat: Ulepszenia raportów wg mechanika

Poprawione działanie modułu Raporty. Zrezygnowano z hiperłącza raporty mechanika, raport mechanika dostępny jest w okienku Raporty, dając możliwości filtrowania etc. Raport wg mechanika jest teraz lepiej filtrowany i pokazuje na liście tylko tych mechaników, którzy wykonywali czynności w danym okresie.

15 grudnia 2014

Systemowe: Rozpoczynamy proces aktualizacji

Posiadacze licencji na program Przelewy otrzymują już wersję X5 w ramach aktualizacji. Kolejne aplikacje udostępniane będą stopniowo.

Warsztat: Ulepszenia i funkcje dodatkowe

uproszczono wykaz zleceń, teraz opis awarii oraz czynności do wykonania prezentowane są oddzielnie, ułatwiając sortowanie i przeglądanie listy zleceń. Usunięto kilka zauważonych niedogodności.

Warsztat: Ulepszenia w okienku nowego zlecenia

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia użytkowników programu, przygotowaliśmy trochę ulepszeń. Jest teraz więcej miejsca na wpisanie listy czynności do wykonania, to największe pole w zleceniu, dodatkowo jeszcze podsumowywane w locie. Podobnie powiększono pole na uwagi. Udostępniono dodatkowe pola, związane z obsługą zgłoszeń zewnętrznych - data godzina zgłoszenia, data godzina reakcji, kod rodzaju i numer obcy. Uproszczono okienko nowego zlecenia, teraz ma tylko 3 zakładki, z czego całość standardowego przyjęcia zlecenia realizujemy na pierwszej zakładce, zawierającej podstawowy zestaw danych zlecenia, klienta i pojazdu. Z kolei całość wyceny zlecenia realizujemy na zakładce drugiej. Tak jak wcześniej, tytuły zakładek pozwalają szybko ogarnąć status zlecenia. Bardzo wygodną opcją jest możliwość bezpośredniej edycji nazwy, ilośći i ceny danej pozycji zlecenia bezpośrednio w tabelce, bez konieczności otwierania dodatkowego okienka, choć takowe rzecz jasna pozostaje dostępne.

Warsztat: Ukryto rzadko używane pola

Rzadko używane pola Szacunkowy/maksymalny koszt, rabat, zgoda blankietowa, czeka na części, przegląd i kilka innych zostały przeniesione na ostatnią zakładkę. Funkcje używane rzadko, sporadycznie albo nigdy umieszczono na zakładce trzeciej. Tabela kosztów dodatkowych domyślnie jest ukryta, większość użytkowników jej nie używa.

13 grudnia 2014

Warsztat: Ulepszenia interfejsu

Usunięto duplikujący moduł Warsztat.Dziś, teraz zlecenia widoczne są po prostu w module Warsztat. W module Samochody dla każdego samochodu widać podręczną listę zleceń. Usunięto kilka pól, nie używanych przez klientów, na przykład numer silnika ze zlecenia. Nadal można go wprowadzić w bazie pojazdów, jeśli ktoś ma taką potrzebę. Moduł Warsztat.Stanowiska zmienia nazwę na Warsztat.Grafik, co lepiej odpowiada jego obecnej funkjonalności - wygodny grafik dzienny, tygodniowy lub miesięczny. Grafik dzienny podzielony jest na godziny, grafik tygodniowy i miesięczny na dni. Grafik nie dość, że jest całkiem elegancki, to pozwala od razu wprowadzać zlecenia na konkretną godzinę i stanowisko. W związku z uruchomieniem grafiku znika opcja domyślnego czasu realizacji zlecenia, bo domyślnie zlecenia są umawiane na dzień i godzinę. Usunięto zbędne opcje autodrukowania po zamknięciu, nie były zgodne z opcją akceptu.

12 grudnia 2014

Moje Konto: Program nie będzie dostępny w wersji X5

Niestety, w wersji X5 nie będzie możliwości uruchomienia programu Moje Konto.

Warsztat: Ulepszenia i korekty

Nowy tabelowy pakiet danych kontrahenta widoczny jest już w pełni w programie. Daje to prosty i wygodny dostęp do wszystkich opcji, łącznie z wyszukiwaniem i rozpoznawaniem kodu pocztowego, a także automatycznym pobieraniem danych z CEiDG.

11 grudnia 2014

Systemowe: Dalsze ulepszenia systemu

Zrezygnowano z prezentowania dodatków w nazwie programu, typu skrót EJ, zatem podstawowy program JZK prezentować się będzie po prostu jako Druczek X5.

Sprzedaż: Nowy moduł Sprzedaż

To wygodne, proste podsumowanie kilku funkcji najczęsciej użytkowanych w firmie. Można szybko wystawić fakturę dla nowego kontrahenta lub towaru. Moduł ten daje też proste funkcje podsumowujące, wygodne wykresy i kilka innych możliwości.

10 grudnia 2014

Systemowe: Uproszczenia w systemie baz danych

Zrezygnowano z osobnego testu wydajności, nie jest już potrzebny, nasz system baz danych i tak jest jednym z najszybszych dostępnych. Informacje o bazach danych w opcji NAPISZ DO JZK są teraz bardziej przejrzyste i przygotowane do automatycznej analizy. Ograniczono ilość pobieranych danych. Uruchomienie okna jest teraz błyskawiczne.

9 grudnia 2014

Licencje: Uproszczony system licencjonowania

Usunięto dodatkowe okienko aktywacyjne w programie. Warunki licencji wyświetlane są bezpośrednio w oknie wprowadzania nowej licencji. Skrócona informacja o ważności licencji i jej zakresie, docelowo za tym pójdzie skrócenie kodów aktywacyjnych, które przez lata zrobiły się zbyt długie i zbyt skomplikowane.

Umowy: Dalsze ulepszenia i uproszczenia

Ponieważ program zachowuje teraz wygenerowaną treść umowy, a dodatkowo pozwala ją ręcznie poprawić, zrezygnowano z opcji dotyczących klauzul porządkowych, dodatkowe informacje w nagłówku umowy, opis tekstowy wynagrodzenia etc. Jeśli te informacje nie będą nigdy stosowane, można wyedytować na stałe własny wzorzec umowy, w 99% przypadkach natomiast te opcje i tak pozostawały włączone. Mniej opcji oznacza większą czytelność programu. W wersji X5 umowy udostępniać będą wyłącznie wynagrodzenie w stałej kwocie, wyszczególnionej w umowie. Ilość egzemplarzy umowy zawsze wynosić będzie 2. Miasto wystawienia to zawsze miasto zleceniodawcy umowy. Rachunek do umowy jest generowany automatycznie, potem można go zmienić, usunąć, dopisać kolejne etc. Ulepszono i uporządkowano interfejs okienek tworzenia umowy. Dostępny jest teraz podgląd treśći umowy, automatycznie zapisywany po utworzeniu umowy. W kolejnym kroku można go zmienić na dowolny własny, bez konieczności przebijania się przez predefiniowane opcje, bo tak naprawdę dla programu ważne są kwoty i daty z rachunków, cała reszta niepotrzebnie była wcześniej sformatowana w pola, które nie zawsze i nie każdemu musiały odpowiadać. Program tworzy prosty szablon, potem można go łatwo zmienić - albo zgoła wkleić cały tekst, stworzony gdzieś indziej. To daje nowe, dodatkowe możliwości.

8 grudnia 2014

Umowy: Dalsze ulepszenia i uproszczenia

Zrezygnowano z każdorazowego generowania umowy ze wzorca. Zamiast tego, raz wygenerowana treść umowy jest zapisywana w umowie i taka już pozostaje, do ręcznej edycji. Można wymusić kolejne wygenerowanie usuwając ostatnią treść umowy do zera. Ta zmiana powoduje, że obsługa umowy jest bardziej logiczna - w końcu raz utworzonej treści nie zmieniamy, mimo zmiany kolejnych wzorców umowy, a często chcielibyśmy wydrukować duplikat umowy albo po prostu podejrzeć jej treść z dnia, kiedy była zawarta.

Umowy: Korekty wzorców

Ze wzorców umowy usunięto informację o urzędzie skarbowym, w czasie tworzenia umowy nie jest to informacja wymagana, dopiero do rachunku, poza tym przyporządkowanie może się zmienić - jeśli natomiast podano tę informację, wydrukowana zostanie tylko nazwa urzędu skarbowego. Adres i numer konta urzędu kompletnie nie jest istotny dla treści umowy. Moduł Umowy będzie dodatkowo jeszcze rozwijany, aby dopasować go do nowych potrzeb i wymagań.

Systemowe: Usunięto zduplikowane opcje usuwania

Usuwanie wykonuje się rzadko, czasami wymagane są do tego specjalne uprawnienia, a przede wszystkim nie powinna to być opcja zbyt łatwo dostępna, dlatego usunęliśmy dostępne jeszcze niekiedy wcześniej opcje usuwania z podręcznego menu. Opcja Usuń pozostaje dostępna w podręcznym menu obiektu (dawne Zaawansowane), co pozwala przy okazji objąć tę opcję systemem prostych uprawnień.

7 grudnia 2014

Kontrahenci: Dalsze ulepszenia w obsłudze kontrahentów

Teraz w danych kontrahentów można zapisać także kod PKD. W programie udostępniono skróconą listę kodów PKD do wyboru. Pozwoli to dokonywać w przyszłości szybkiej segmentacji klientów według branż. Zrezygnowano z automatycznego nadawania ID klienta, nie jest on potrzebny. Uproszczone okienko szybkiego wyboru kontrahenta z bazy danych. Uproszczono okienko dossier kontrahenta.

Systemowe: Ulepszenie interfejsu programu

Więcej skrótów klawiszowych, teraz podstawowe moduły mają swoje skróty klawiszowe, korespondujące też z oknem tworzenia wiodącego dokumentu, na przykład Ctrl+F tworzy nową fakturę, Shift+Ctrl+F uruchamia moduł Faktury. Skrót klawiszowy F8 działa do bazy kontrahentów, jak również pozwala wybierać kontrahenta w każdym module.

Faktury: Dalsze ulepszenia interfejsu fakturowania

Prostszy intefejs okna. Pole Marża/Rabat/Narzut jest teraz domyślnie ukryte, razem z kolumną RABAT. Oczywiście w każdej chwili można ją wyświetlić, o ile rodzaj tworzonego dokumentu na to pozwala. Poprawiono domyślne szerokości kolumn podczas tworzenia nowej faktury. Zmieniono układ kolumn na taki, jaki występuje w tworzonej fakturze - kod towaru jako pierwszy, kolumna magazyn tuż przed opisem. Podczas wpisywania pozycji faktury z ręki dostępne są wygodne listy rozwijalne nazw i jednostek miary. Pole kodu pozwala wybrać towar z magazynu.

Umowy: Ulepszenia i korekty w module

Zrezygnowano z opcji tworzenia prostych umów cywilnoprawnych, szablony były przestarzałe. W przyszłości być może wrócimy do tematu. Usunięto zaszłości, w tym stawki podatków z lat słusznie minionyc; aktualnie dostępne są stawki od 2012 roku. Dzięki temu program zyskał wewnętrznie na przejrzystości. Nowe okienko obliczania składek z tytułu poszczególnej wypłaty (rachunku), teraz wszelkie kwoty zebrane są w przejrzystej tabelce, łatwej do skopiowania.

6 grudnia 2014

Zakupy: Ulepszenia w procedurze wprowadzania zakupów

Nowy interfejs okienka, ułatwiający wprowadzanie danych.

Magazyn: Nowe procedury magazynowe

Dokument MM umożliwia teraz wykorzystanie nowej funkcjonalności okienka wyboru towarów - można wybrać pozycje z różnych magazynów. Jednocześnie okienko MM pozwala na wprowadzenie wyłącznie pozycji, które już były wprowadzone do któregoś z magazynów.

Kontrahenci: Nowy panel danych kontrahenta we wszystkich modułach

Nowy, aktywny panel danych kontrahenta został teraz udostępniony we wszystkich modułach. Zamiast pasywnego wyświetlania danych kontrahenta, do edycji których trzeba było się doklikać, udostępniliśmy teraz w pełni aktywne narzędzie do wprowadzania danych bezpośrednio do czytelnej tabeli. Tabelka ta kryje wiele przyjemnych niespodzianek - potrafi się na przykład sama wypełnić po podaniu numeru NIP firmy, o ile tylko mamy dostęp do internetu! Z kolei wprowadzenie kodu pocztowego automatycznie odszuka nazwę miejscowości, powiatu, województwa oraz unikalny indeks TERYT danej miejscowości. Przy okazji, zintegrowano bazę TERYT ze wszystkim modułami Druczka i innych programów, niezależnie od wersji. To bardzo wygodne.

Faktury: Dalsze ulepszenia w oknie tworzenia faktur

Okienko kameleona przechodzi jeszcze metamorfozę, dopasowując się do nowego wyglądu wersji X5. Wracają sprawdzone rozwiązania - pole opisu przed fakturą widoczne będzie przed fakturą, analogicznie pole opisu po fakturze, a pole opisu pozycji widoczne będzie w ramach danej pozycji. Dziesiątki takich drobnych ulepszeń sprawiają, że korzystanie z tego okienka staje się teraz naprawdę wygodne. W jakiś sposób jest to zresztą powrót do źródeł, do najlepszych pomysłów sprzed lat. Doszły dodatkowe wygodne skróty klawiszowe. Wprowadzono zabezpieczenie przed omyłkowym anulowaniem faktury w sytuacji, gdy już wprowadzono jakieś pozycje - program pyta, czy na pewno.

5 grudnia 2014

Towary: Ulepszenia i przemodelowanie modułu

Teraz moduł ma prostszy interfejs, a dostępne opcje menu zostały pogrupowane w logiczne działy. Można teraz wyświetlić zawartość wszystkich magazynów jednocześnie, wcześniej nie było to możliwe. W prawym panelu wyświetlona zostanie informacja, z którego magazynu pochodzi dana pozycja. Nowe wygodne menu modułu pozwala na sortowanie w locie listy towarów wg jednego z kilku kryteriów. Wyłączono sortowanie bazy na stałe, już nie jest potrzebne. Usunięto kilka innych opcji technicznych, które straciły zastosowanie.

Faktury: Ulepszenia w oknie NOWA FAKTURA

Usunięto zduplikowane opcje. Usunięto bezpośredni panel wyboru w oknie Nowa faktura i w pozostałych oknach potomnych. Zamiast tego mamy nową wersję okna wyboru z bazy danych, za pomocą tego samego okienka, które służy do edycji bazy towarów. To bardzo wygodne, bo jedno i to samo okienko daje nam spójność wizualną i łatwość wyboru. Jest teraz błyskawiczne filtrowanie pełnotekstowe, dowolna i spójna kolejność wyświetlania, a przede wszystkim możliwość jednoczesnego wyboru pozycji z wielu magazynów. Zwolnione miejsce w oknie nowej faktury daje nowe możliwości i per saldo ułatwia pracę. Jednocześnie w oknie wyboru F3 wszystko działa sprawniej, bardziej klawiaturowo i bardziej przejrzyście. Dzięki wyrzuceniu podglądu bazy danych do osobnego okna, okno nowej faktury uruchamia się dużo szybciej. Osoby, które wypisują faktury głównie ręcznie, będą mogły to robić dużo szybciej. Jednocześnie dzięki zmianie układu pozostałych paneli zostaje więcej miejsca na to, co najbardziej istotne, czyli właściwą treść faktury - zarówno na szerokość, jak i na wysokość. Udało się też zrezygnować z zakładek. To pierwsza istotna przebudowa okna Nowa faktura od wielu lat, mamy nadzieję, że spotka się z uznaniem.

4 grudnia 2014

Systemowe: Dalsze ulepszenia, tym razem w kwestii tabel

Teraz można ręcznie ustawić szerokość i widoczność każdej kolumny, za pomocą wygodnego okienka dialogowego. Są osoby, dla których wcześniejsza praca z myszą nie była wygodna. Poza tym od razu widać, które kolumny mają ręcznie ustawioną szerokość.

Systemowe: Podręczne menu tabeli jest teraz widoczne

Podręczne menu każdej tabeli dostępne jest teraz bezpośrednio po kliknięciu dowolnym klawiszem myszy w pierwszej kolumnie nagłówka, w polu liczby porządkowej (lp). W tym menu dostępne będą wszystkie opcje dotychczas ukryte w ramach podmenu Zaawansowane. Wyświetlenie tego menu zależało od wypełnienia tabeli, dla tabeli pustej menu Zaawansowane nie było dostępne - teraz podręczne menu tabeli dostępne będzie zawsze, co ułatwi wprowadzanie ustawień. Pierwszą opcją w tym menu będzie rzecz jassna ustawianie kolumn tabeli ;).

Systemowe: Nieco spokojniejszy interfejs

Zrezygnowaliśmy z dotychczasowego agresywnego podświetlenia aktywnych przycisków kolorem żółtym, który na dodatek przestał komponować się z nowym interfejsem wersji X5. Każdy może teraz wybrać własne tło okien, a kolor podświetlenia dopasowuje się do niego w sposób bardzo dyskretny. Zamiast agresywnej kolorowej ramki, wyświetlany jest teraz standardowy systemowy focusrect, czyli kropkowany prostokąt. Tekst aktywnego przycisku jest teraz podkreślony, co daje dodatkowe wskazanie wizualne, tak jak na stronach internetowych. Z kolei rozwijalne menu filtrów będą pokreślone dopiero po najechaniu na nie myszą. Zrezygnowano z duplikowania menu modułów w formie rozwijanej listy. Przejście do terminarza albo kursów walut wymaga teraz podwójnego kliknięcia na odpowiednim tekście, dzięki czemu nie ma przypadkowych przejść do tych modułów i przesuwanie myszą nie powoduje migania. Całość nadaje aplikacji spokojniejszy i bardziej biznesowy wygląd.

Faktury: Miotła X5 dotarła także do tego modułu

Uporządkowano menu modułu Faktury. Opcje pogrupowane są w logiczne działy, dzięki czemu łatwiej z nich korzystać. Zrezygnowano z kilku rzadko używanych opcji, których przeznaczenie nie było oczywiste.

Systemowe: Ograniczono dostępne opcje tabel

Zbyt duży wybór przytłacza, paraliżuje i nie pozwala wybrać sensownie. Celem jest, aby żadne menu nie zawierało w danej gałęzi więcej, niż 7 pozycji. Usunięto nieużywane opcje z podręcznego menu tabel, wyświetlane jako Zaawansowane, podzielono to menu na menu obiektu i menu tabeli.

Tabele: Nowe okienko eksportu tabel

Dostępne są dwa nowe formaty eksportu: XLS i DOC. Dla kompatybilności wstecznej zapisywanie następuje w starszej wersji formatu obu plików i wymaga zainstalowanego programu Excel lub Word. Eksport do formatu XML, HTML, CSV i TXT nadal jest dostępny i nie wymaga żadnych dodatków.

3 grudnia 2014

Przelewy: Nowy interfejs okna przelewu ZUS

Teraz także i tu dostępny jest szybki podgląd gotowego dokumentu. Nowe, wygodniejsze i prostsze pole edycji danych wpłacającego. Wygodniejsze wybieranie ustawień przelewu. Dostępna wprost opcja ZREALIZOWANY oraz BYŁ NA ZBIORÓWCE. Całość nadaje nowego, eleganckiego charakteru.

2 grudnia 2014

Przelewy: Ulepszenia i uproszczenia w module

Uporządkowano niektóre kwestie interfejsu modułu Przelewy. Zrezygnowano z kilku sporadycznie oferowanych opcji. Opcja wpłaty zwrotnej nie będzie już oferowana. Usunięto również blokadę weryfikacyjną, nieprawidłowy numer konta spowoduje teraz tylko podświetlenie na żółto, ale przelew będzie można zapisać - to przydatne, jeśli na przykład chcemy szczegóły przelewu uzupełnić później. Zmieniono nazwę pola POTWIERDZONY na ZREALIZOWANY, bo taki jest sens tego pola. Pole BYŁ NA ZBIORÓWCE jest teraz jawnie dostępne i można je wykorzystywać dla własnych potrzeb.

1 grudnia 2014

Przelewy: Nowe okno przelewów podatkowych

Zamiast dwóch różnych okienek tworzenia przelewu podatkowego teraz jedno, eleganckie okienko. Także i tu centralnym punktem wizualnym jest podgląd gotowego polecenia przelewu. Okienko oferuje automatyczne przygotowywanie typowych przelewów podatkowych oraz obliczanie odsetek za zwłokę. Bezpośrednio dostępny jest kalkulator podatkowy oraz kalkulator odsetkowy, to przyspiesza tworzenie przelewu. Można wydrukować przelew zarówno w imieniu użytkownika, jak i dowolnego kontrahenta z bazy danych. Automatycznie uwzględniane są dane skarbowe wpisane w danych użytkownika lub kontrahenta, więc jeśli wprowadzono już takie dane, wypełnianie przelewu jest prostsze. Całość ułatwia pracę szczególnie osobom, które drukują taki przelew same dla siebie. Przy okazji ulepszono kalkulator podatkowy. Opcja drukowania przekazu pocztowego nie będzie już dostępna.

Listopad 2014

30 listopada 2014

Przelewy: Nowe okno tworzenia przelewu

Pożegnaliśmy archaiczne dwa okienka tworzenia nowego przelewu, w zamian prezentując jedno, eleganckie okienko. Centralnym punktem wizualnym jest podgląd gotowego polecenia przelewu - trochę gadżet, ale trochę i powiązanie najlepszych funkcji poprzedniego okienka z tym, co możemy zaoferować teraz. Podobne okienko pojawi się w przelewach ZUS i podatkowych, chociaż ich zastosowanie jest obecnie coraz mniejsze. Okienka te również będą pozwalały na zapisanie każdego rodzaju przelewów seryjnych, dzięki czemu za generowanie przelewów będą odpowiedzialne trzy okna, a nie jak dotąd kilkanaście.

29 listopada 2014

Kody: Zintegrowano bazy Kody i Teryt

Teraz bezpośrednio w programach dostępna jest baza TERYT oraz KODY, stanowiąc razem idealne narzędzie do obsługi adresów kontrahentów. Zarówno wyszukiwanie adresów, jak i rozpoznawanie kodów pocztowych będzie teraz proste i automatyczne. Ta funkcjonalność będzie dostępna standardowo we wszystkich aplikacjach serii X5 wraz z nowym oknem danych kontrahenta.

Kody: Magii ciąg dalszy

Teraz wystarczy wpisać kod pocztowy, abo podczas edycji danych kontrahenta program odnalazł powiat, województwo, nazwę miejscowości (najczęściej gminy), identyfikator Teryt itp. Dzięki temu możliwe jest szybkie i sprawne wypełnienie wszystkich pól. Nowa baza zawiera także dodatkowe możliwości.

Kody: Porządki w bazach danych

W związku z dostępnością nowych modułów Teryt i Kody nie będą dostępne wcześniejsze moduły Kody Pocztowe, Miejscowości, GUS:Teryt. Inaczej rozwiązane będzie też przechowywanie danych, wyszukiwanie jest błyskawicznie szybkie, a objętość pliku wynikowego jest dużo niższa.

Kontrahenci: Kolejne porządki w oknie edycji danych

Wiele drobnych poprawek i ulepszeń. Pole Kraj jest teraz bardziej funkcjonalne, nie są już potrzebne pola wyboru UE i Poza UE, ta informacja wyświetlana jest automatycznie.

26 listopada 2014

Warsztat: Ulepszenia w programie

Ulepszono procedurę dodawania nowego pojazdu do bazy samochodów podczas zamykania zlecenia warsztatowego. Nawiasem mówiąc zalecamy to zrobić wcześniej, jeszcze przed zamknięciem zlecenia.

Systemowe: Trochę mniej plików w folderze programu

Ograniczono ilość zapisywany plików automatycznej kopii zapasowej.

25 listopada 2014

Towary: Uproszczenia w panelu towarów

Teraz okno podwójnej edycji bazy towarów podczas wystawiania faktury nie będzie dostępne, powodowało zapętlenia.

Moduły: Zmiany w dostępności niektórych modułów

Moduł Prenumerata nie będzie dostępny w wersji X5. Baza PKWiU dostępna będzie nadal jako słownik w oknie edycji towarów, natomiast nie będzie dostępna jako osobny moduł w menu. W związku z nową strukturą bazy danych i połączeniu całości w jedną, moduły Miejscowości, Teryt i Kody nie będą już oferowane w dotychczasowej formie, nie będzie też oferowany program Kody Pocztowe. Zamiast tego wyszukiwarka kodów i miejscowości zostanie zintegrowana w danych kontrahentów.

Systemowe: Kolejne ulepszenia interfejsu

Teraz wiersze tabel będą wieloliniowe - koniec z sytuacjami, gdy długa nazwa firmy jest obcinana i ginie gdzieś w czarnej dziurze.

24 listopada 2014

Kontrahenci: Nowe pola bazy kontrahentów

Dodano pola Powiat i Województwo w podstawowych danych każdego kontrahenta, dodatkowo są one objęte automatycznym wyszukiwaniem. To bardzo wygodne, pozwoli zachowywać większą integralność danych. Usunięto pola Twitter i Facebook, nie były wykorzystywane.

22 listopada 2014

Systemowe: Dużo ulepszeń w systemie

Odswieżono system zapisu danych kontrahentów, nie ruszany od wielu lat. Dodano dodatkowe pola wewnętrzne. Odświeżono okno bazy kontrahentów.

20 listopada 2014

Formularze: Ostatni moment, aby zamówić

Dziesięć lat wystarczy, powoli żegnamy ofertę formularzy przelewu do nadruku. Będą oferowane w szczególnie dobrej cenie aż do wyczerpania zapasów. Zobacz ofertę formularzy.

18 listopada 2014

Imieniny: Dla niektórych kluczowa funkcjonalność

Kto powiedział, że życie biurowe musi być nudne? Teraz w standardowym oknie wprowadzania danych kontrahenta wyświetlane są informacje o najbliższych imieninach. Zadbaliśmy o to, by informacja ta nie była inwazyjna, więc jeśli kogoś to nie interesuje, bez trudu zignoruje tę informację. Z kolei dla wielu osób taka informacja jest ważna. W końcu kontakt z klientem to dobry moment, żeby złożyć mu życzenia imieninowe. Może będziemy jedyną osobą, która akurat pamięta? Jeśli podano datę urodzenia, program dodatkowo wybiera pierwsze pasujące imieniny wypadające po dniu urodzin, tak jak to jest zwyczajowo przyjęte. Kliknięcie na informacji o imieninach powoduje wyświetlenie pełnej listy imienin danej osoby.

Kontrahenci: Pełna lista imion w danych kontrahenta

Przy okazji imienin przygotowaliśmy w programie pełną listę wszystkich znanych kalendarzowi imion, występujących w Polsce. Przyspiesza to wprowadzanie danych, a dodatkowo może być nieocenioną pomocą przy okazji wybierania imienia dla dziecka ;).

Szkoła: Informacja o imieninach

W module Szkoła wprowadzono zbiorczą informację o solenizantach na dziś, jutro i pojutrze. Podczas przygotowywania wersji X5 okazało się, że dla niektórych klientów brak takiej informacji był na tyle dolegliwy, żeby zgłosić to jako podstawową niedogodność programu. Zatem ta funkcja wraca w nowej, ulepszonej odsłonie.

17 listopada 2014

Warsztat: Nowy, przejrzysty i elastyczny moduł Raporty

Teraz moduł RAPORTY agreguje całościowo wszystkie dane z programu. Generowanie raportu zostało przyspieszone kilkunastukrotnie, wcześniej te same dane były przetwarzane wielokrotnie. Zatem wygenerowanie dowolnego podsumowania trwa tylko kilka sekund, zamiast wcześniejszych kilku lub kilkunastu minut. Dodatkowo raporty pozwalają na filtrowanie pełnotekstowe, zatem można na przykład sprawdzić, jakie obroty w kolejnych miesiącach przyniosło nam czyszczenie filtra paliwa siatkowego, albo też ile sprzedaliśmy akumulatorów.

Warsztat: Raporty zrobiły się elastyczne

Zamiast dotychczasowych sztywnych raportów, można wykonać raport z dowolnej kombinacji części, usług lub kosztów, według mechanika, nazwy towaru, danych klienta, według kwot netto, brutto lub ilościowo. Daje to nowe możliwości. Przejrzysty wykres jest tworzony automatycznie i widoczny w tym samym momencie. Dodatowo w tabeli podawana jest ilość pozycji, z których powstała dana suma, a dwukrotne kliknięcie w danej komórce tabeli pokazuje listę pozycji, z których ona powstała. Można w ten sposób łatwo sprawdzić, czy podsumowanie jest OK.

16 listopada 2014

Systemowe: Dalsze efektywne ulepszenia

Nowy, przejrzysty wygląd okna Użytkownicy. Zrezygnowano z klonowania okna Kontrahenci - w końcu kontrahentów z biegiem czasu mamy tysiące, zaś użytkowników jednego lub kilku, zatem i zakres prezentowanych danych jest różny. Usunięto informację o GUID. Uproszczony interfejs modułu MAGAZYN, teraz ważne przyciski są na wierzchu, reszta funkcji dostępna jest jako wygodna lista rozwijalna. Zmieniono domyślny podgląd wydruku - teraz to 100% wielkości dokumentu. Większość użytkowników i tak powiększała podgląd, żeby móc odczytać treść z ekranu. Okienko podglądu wydruku ma teraz normalną krawędź i poddaje się skalowaniu, co jest intuicyjne dla większości użytkowników. Jednocześnie u większości osób domyślnie okienko to zajmie całą wysokość ekranu, bo akurat największe dostępne ekrany pozwalają na komfortowe wyświetlnie strony A4 w pionie (potrzeba 1122 piksele netto przy rozdzielczości 96 dpi, większość użytkowników ma 1080 pikseli w pionie).

15 listopada 2014

Systemowe: Dodatkowe ulepszenia interfejsu

Przyciski nawigacji belki filtrującej daty są teraz pogrupowane obok siebie. To jedna z wielu małych korekt, pomocnych w interfejsie nowej wersji X5. Uproszczono wiele innych miejsc interfejsu.

Moduły: Korekty w dostępnych zestawach modułów

Moduł BANKI nie będzie już oferowany, pozostanie jedynie jako słownik do rozpoznawania nazwy banku po oddziale rachunku bankowego.

14 listopada 2014

Fakturzysta ISP: Nieco ulepszeń

Zablokowano możliwość przypadkowego włączenia fakturowania seryjnego - program nie pozwoli tego zrobić, jeśli nie użyto filtra DO FAKTUROWANIA.

Środki trwałe: Przebudowano moduł ŚRODKI TRWAŁE

Teraz moduł Wyposażenia dostępny jest jako zakładka modułu Środki Trwałe, co spina całość rejestru ładną klamrą i jest bardziej logiczne, niż dwie konkurencyjne pozycje w menu. Poza tym do modułu środków trwałych zagląda się względnie rzadko.

Kasa fiskalna: Moduł został przeniesiony

Teraz możliwość rejestrowania sprzedaży zewnętrznej dostępna jest w dziale Sprzedaż - RAPORTY. Moduł ten był używany sporadycznie i służył tylko do wprowadzania raportów dobowych z kasy fiskalnej dla celów podatkowych, a teraz ma szansę na nowe wykorzystanie.

Podatki: Reorganizacja modułów podatkowych

Moduł ZUS oraz Umowy w wersji X5 dostępny będzie jako część grupy Kadry, Kilometrówka razem z Flotą trafia do Środków Trwałych, w dziale Podatki zostają przejrzyste działy Książka, VAT i Ryczałt. Aby ułatwić dotychczasowym użytkownikm przesiadkę, stary układ modułów dodatkowych (ZUS, Kasa fiskalna, Kilometrówka, Środki trwałe) widoczny będzie także jako zakładki modułu Podatki. Dodano też zakładkę Wynagrodzenia (podsumowanie z modułu Umowy) oraz Amortyzacja (podsumowanie z modułu Środki Trwałe). Tym sposobem cały materiał źródłowy do rozliczenia podatkowego widoczny jest w jednym miejscu.

13 listopada 2014

Magia: Magia zawitała także i do nas

Wystarczy teraz wpisać NIP, aby pobrać oficjalne dane osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wprost z oficjalnego rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki. Teraz podawanie danych kontrahentów jest takie proste, wygodne, przyjemne. Wystarczy sam NIP. Po prostu magia. Dostępna w wersji X5 w standardzie :).

11 listopada 2014

Systemowe: Dużo pracy wewnętrznej

Ulepszono system pracy z ustawieniami w programie. Teraz domyślnie programy prezentują się w stonowanej kolorystyce, białe tło nie jest już wymuszane. Dla wielu osób będzie to bardzo sympatyczne udogodnienie. Zaktualizowano cennik systemowy do nowej oferty. Dużo innych ulepszeń w programach. Zachęcamy do przetestowania.

Lokator: Ulepszono interfejs programu

Teraz jeden, systemowy filtr działa także i w tym programie. Ponieważ działa już filtr pełnotekstowy, znika zbędna opcja Wyszukaj.

8 listopada 2014

Systemowe: Nowy wygląd okna z pustą bazą danych

W sytuacjach, gdy baza danych nie zawiera wpisów albo są one odfiltrowane do zera, w wersjach X5 tabelka nie będzie ukrywana, tak jak dotąd. Komunikat o pustej bazie danych nadal będzie wyświetlany, ale można go wyłączyć w ustawieniach programu.

Etykiety: Poprawki w procedurze drukowania etykiet

Teraz można wybrać także format papieru dla wybranej drukarki etykiet. Ustawienia drukarki etykiet w całości są zachowywane w Rejestrze Windows dla bieżącego użytkownika komputera, a nie w tożsamości programu, co zapobiega konfliktom podczas pracy w sieci.

Zamówienia: Połączono z modułem Oferty i ProFormy

Teraz wszystkie wpisy z tych działów widoczne są w jednej przejrzystej tabeli.

ISP: Program zmienia nazwę na Fakturzysta ISP

Oferowana będzie wyłącznie wersja Ultimate. Program docelowo zostanie połączony z głównym Fakturzystą, podnosząc jego funkcjonalność. Przejście będzie całkowicie automatyczne.

6 listopada 2014

Raporty: Nowy moduł RAPORTY

Teraz Rejestr sprzedaży, Rejestr marży, Wykresy oraz Zyski i straty zostały połączone w nowy moduł RAPORTY.

Kancelaria: Odświeżono moduł Repertorium

Moduł obsługuje teraz systemowy filtr pełnotekstowy.

Lokator: Nowe moduły MEDIA i ROZLICZENIA

Wpłaty, Naliczenia i Prace hurtowe połączono w jeden moduł Rozliczeniowy. Dotychczasowy moduł odczytów mediów zmienia nazwę na Odczyty, a moduły Odczyty i Zużycie zostały połączone w nowy moduł MEDIA. Razem program będzie stanowić w wersji X5 jedną spójną całość.

Systemowe: Ulepszono układ drzewa funkcji

Moduły stricte branżowe w aplikacjach branżowych prezentowane są teraz jako osobne gałęzie programu, zawsze rozwinięte i dostępne bezpośrednio. Ułatwia to pracę z programem i kładzie odpowiedni nacisk na moduły branżowe, które są najważniejsze.

5 listopada 2014

Licencje: Wprowadzono już automatyczny transfer licencji

W przypadku programów, które nie bedą kontynuowane, automatycznie uruchomi się nowy program, a dotychczasowa licencja zostanie automatycznie rozpoznana. Jak obiecywaliśmy, użytkownik nie musi robić zupełnie nic.

Cennik: Nowe ceny w ofercie JZK

Oferta JZK w roku 2015 będzie prostsza, bardziej przejrzysta, taki też będzie cennik. W końcu mamy deflację, zatem osoby nabywające licencje powinny zauważyć nieco niższe ceny. Na przykład Fakturzysta X5 dostępny będzie już od 249,- zł +VAT w licencji rocznej.

4 listopada 2014

Dokumenty: Wydzielony moduł DOKUMENTY oraz DRUKI KSIĘGOWE

Noty korygujące, potwierdzenia salda, polecenia księgowania oraz noty obciążeniowe połączone zostały teraz w jeden moduł DRUKI KSIĘGOWE. Mniej modułów oznacza lepszą kontrolę między nimi i lepsze możliwości techniczne. Reklamacje dostępne są teraz bezpośrednio w ramach modułu DOKUMENTY. Moduły Poczta i Korespondencja będą dostępne teraz w większej ilości aplikacji, a w Druczku także w wersji Start.

Rozliczenia: Ulepszony dział rozliczeń

Teraz moduł Wezwania do zapłaty widoczny jest jako zakładka w module Rozliczenia, który będzie modułem wiodącym.

3 listopada 2014

Systemowe: Korekty w dostępności modułów

Moduł PRENUMERATA dostępny jest teraz już od wersji PRO. Wszystkie prawnicze bazy danych dostępne są już w wersji Start programu Kancelaria. W programie Kody bazy prawnicze nie będą dostępne. Baza banków dostępna będzie bezpośrednio tylko w programie Kancelaria. Bazy Miejscowości, Teryt i Kody pocztowe będą dostępne w programach Kody, ISP oraz Kancelaria. Zobacz porównanie programów.

Centrum Licencji: Nowy wygląd Centrum Licencji

Teraz bardziej spójny wygląd z internetowym Certyfikatem Licencji. Tabela z licencjami prezentuje teraz dodatkowe informacje. Zrezygnowano z opcji domawiania abonamentu, pozostała natomiast opcja Wznowienie.

Systemowe: Program nie używa już plików

exe.ini. Pliki te były zaszłościa historyczną i mogą powodować fałszywe alarmy programów wirusowych. W sporadycznych przypadkach zmiana ta może spowodować problem z odczytaniem lokalizacji tożsamości po aktualizacji z bardzo starej wersji programu (sprzed 2010 roku.), ale takie sytuacje są już incydentalne, a bezpieczeństwo jak zwykle jest najważniejsze.

Systemowe: Prostsza nazwa programu

Usunięto dopiski (EJ oraz .net) oraz wersji z systemowej nazwy aplikacji, prezentowanej na belce tytułowej głównego okna programu. Nazwa wybranej tożsamości pozostaje.

2 listopada 2014

Kasa: Zmiany w module Kasa

Teraz wpisy kasowe rejestruje się przy pomocy jednego, wspólnego okienka. Pomaga to zachować ciągłość programu - jedno standaryzowane okienko, a nie 4 prawie identyczne. Osobna opcja wpłaty blankietowej nie będzie już dostępna, jest tożsama z KP/KW, zatem pole ID w raportach również straciło sens. Poprawione wzorce dokumentów KP/KW. Zrezygnowano z obsługi pól planu kasowego, numeru w raporcie etc. Dzięki temu obsługa kasy będzie teraz przejrzysta. Wprowadzono natomiast możliwość podania w treści dowodu kasowego kont Wn i Ma. Zmieniono układ kolumn raportu kasowego, teraz odpowiada w pełni typowym drukom akcydensowym.

Systemowe: Dalsze porządki

Moduł Raporty i wykresy zmienia nazwę po prostu na WYKRESY, Wyroby węglowe to teraz po prostu WĘGIEL, Opakowania Niebezpieczne to OPAKOWANIA, Terminarz i CRM to TERMINARZ. Unowocześniony interfejs modułu KASA FISKALNA.

1 listopada 2014

Menu: Rozszerzone funkcje menu programu

Teraz zarówno w drzewku funkcji, jak i w głównym menu niektóre moduły udostępniają funkcję szybkiego tworzenia nowego dokumentu. Na przykład moduł Faktury udostępnia tworzenie nowej faktury bez potrzeby uruchamiania modułu Faktury.

Internet: Moduły techniczne przeniesione do menu

Moduły o charakterze technicznym - Mailing, SMS, Chmura - zostały przeniesione do menu Opcje. Włączono sprawdzanie ilości nie wysłanych SMS podczas zamykania programu.

ISP: Uproszczenia w programie

Zrezygnowano z prezentacji dodatkowych dokumentów w module ISP.Rozliczenia, użytkownicy programu nie polubili tej funkcji. Przywrócono za to filtrowanie rozliczeń po dacie.

Systemowe: Można wybrać kolor okien

Drobna, a skąinąd fundamentalna zmiana: teraz można samemu wybrać zarówno kolor głównego panelu nawigancyjnego, jak też i kolor okien w programie. Standardowy kolor biały dla niektórych osób bywa męczący, dlatego można go teraz zmienić na dowolny inny.

Systemowe: Różne ulepszenia interfejsu

Ulepszone wypełnianie tabel. Poprawiono interfejs kilku modułów, w tym modułu Umowy, Ryczałt, Delegacje. Można teraz wygodnie filtrować rejestr sprzedaży.

Październik 2014

31 października 2014

ISP: Zmiana układu modułów

Niektórzy użytkownicy mieli problemy z interpretacją danych w module, zaszła więc konieczność zmiany układu wyświetlania danych na taki, który umożliwi łatwiejszą ich interpretację. W związku z tym też moduły Rozliczenia, Naliczenia, Naliczenia zewnętrzne, Wpłaty oraz Wpłaty masowe nie są już dostępne bezpośrednio, ale jako zakładki nowego modułu ISP.FINANSE.

Wyroby węglowe: Poprawiono filtrowanie

Poprawiono filtrowanie według dat w module WYROBY WĘGLOWE. Lepszy i bardziej przejrzysty interfejs modułu.

Rolnik: Uporządkowano moduły programu

Nowo utworzony dział ROLNIK grupuje teraz funkcje programu.

Systemowe: Uproszczony instalator

Nowy, prostszy program instalacyjny.

30 października 2014

Systemowe: Dalsze porządki przed wersją X5

Prosty i historyczny moduł Numery kierunkowe nie będzie już dostępny wprost, pozostaje słownikowo do celów rozpoznawania strefy numeracyjnej. ISP.Eksport nie będzie już widoczny jako osobna pozycja na liście modułów, a jako przycisk w głównym module ISP.

Systemowe: Lepsze i prostsze filtrowanie

Teraz do standardowej belki filtrującej wg dat dodaliśmy pole filtra tekstowego, które i tak pojawia się w prawie każdym module. Teraz filtr będzie zapamiętywany między modułami, pozwalając efektywnie filtrować np. dane konkretnego klienta w różnych modułach. Dodatkowo da to także większą spójność między modułami.

VAT: Drobne ulepszenia

Program teraz automatycznie rozróżnia inny US dla VAT i dla PIT, jeśli tak wybrano w opcjach.

Waluty: Nowe okienko kursów walut

Teraz kursy walut dostępne są w menu Opcje, a nie jako osobny moduł. Zintegrowano okienko kursów walut z kalkulatorem walutowym, teraz to jest to samo okienko, to samo okienko służy także do wyboru waluty do faktury. Kursy walut widoczne będą teraz także w oknie Ustawienia.

Użytkownicy: Zmiana lokalizacji modułu

Ten moduł, jako ekstremalnie rzadko używany, będzie teraz również widoczny w menu Opcje oraz jako zakładka w module USTAWIENIA. W ten sposób wszystkie ustawienia zgrupowane są w jednym, logicznym miejscu.

Ustawienia: Uporządkowano ustawienia w programie

Zrezygnowano z dodatkowych okienek ustawień dla programów branżowych, teraz wszystkie ustawienia są w jednym miejscu. Usunięto ustawienia dotyczące aktualizacji w tle, taka forma nie jest aktualnie dostępna. Ustawienia numerowania, ustawienia internetowe oraz ustawienia drukarki fiskalnej są teraz także dostępne w głównym oknie ustawień. Z kolei Kreator Opcji Faktur będzie dostępny tylko w module Faktury.

Faktury: Uporządkowany interfejs

W module Faktury zrobiło się trochę zbyt ciasno. Uporządkowano zawartość modułu, rzadko używane opcje przeniesiono do podręcznego menu, które jednocześniej jest teraz lepiej widoczne na ekranie.

29 października 2014

Zamówienia: Nowa koncepcja modułu ZAMÓWIENIA

Teraz wszystkie moduły powiązane z zamówieniami (Zamówienia, Oferty, Pro-Formy, Zaliczki, Dostawcy) widoczne są w jednej spójnej grupie modułów. Docelowo powiązane zostaną w jeden spójny moduł.

Ustawienia: Uporządkowano ustawienia programu

Teraz wszystkie ustawienia dostępne są w jednym wspólnym okienku, mniej agresywnym, wtapiającym się w główną stronę programu. Pakiet ustawień dostępny jest teraz również z głównego menu programu. Niektóre ustawienia są widoczne bezpośrednio, bez konieczności naciskania przycisku ZASTOSUJ. Uproszczono opisy niektórych ustawień.

Drzewko: Nowe wygodne DRZEWKO

Eleganckie drzewko funkcji jest teraz podstawą funkcją interakcji z programem. Oczywiście menu oraz zakładki nadal są dostępne, jednak to drzewko właśnie daje możliwość najłatwiejszego zorientowania się w funkcjach programu.

Systemowe: Uprządkowane menu w programach branżowych

W programach Hotel oraz Gabinet ustawienia specyficzne dla programu są teraz bardziej widoczne. Moduł HOTEL.DZIŚ zmienia nazwę po prostu na Hotel, tak samo jak GABINET.DZIŚ zmienia nazwę na Gabinet, SERWIS.Zlecenia na Serwis, Majster.Zlecenia na Majster, ISP.Umowy na ISP, Szkoła.Uczniowie na Szkoła, Kancelaria.Sprawy na Kancelaria. W ten sposób każdy program branżowy ma teraz moduł wiodący.

Archiwa: Uporządkowano kwestię archiwów

Moduły archiwów (Kasa.Archiwum na przykład) nie będą teraz widoczne bezpośrednio w menu, można będzie do nich dojść przez odpowiedni moduł podstawowy (tutaj: Kasa). Podobnie w Szkole, Hotelu etc.

Kopia Elektroniczna: Przeniesiono do modułu Opcje

Logicznym miejscem dla modułu dostępu do Kopii Elektronicznej EJ jest sąsiedztwo modułów Administrator oraz CBD.

Menu: Nowe menu zmiennej treści

Teraz w głównym menu automatycznie wklejane jest podręczne menu danego modułu, o ile jest dostępne. To ukłon w stronę osób, które preferują pracę z klawiaturą. Menu dodatkowo sprzężone jest z drzewkiem funkcji, co daje razem prostą i wygodną nawigację. Ukrycie modułu z menu ukrywa go jednocześnie na drzewku. Zrezygnowano z domyślnej prezentacji programu w Windows 8 na pełnym ekranie, wracamy do klasyki. Nadal można włączyć pełny ekran klawiszem F11, ale przy monitorach rzędu 2560x1440 niekoniecznie ma to sens.

PDF Premium: Usługa dostępna bez dopłaty w licencji Ultimate

Opcje PDF Premium, czyli szyfrowanie, blokowanie i zabezpieczanie tworzonych plików PDF jest dostępna teraz automatycznie w ramach każdej licencji Ultimate.

Hotel: Prostszy i wygodniejszy interfejs

Usunięto nieco niepotrzebnych opcji w kilku modułach. Nowy interfejs modułu REZERWACJE oraz MELDUNKI. Wszystkie grafiki połączono w jeden wspólny moduł GRAFIK, tak jak to było w pierwszych wersjach programu. Archiwum dostępne jest teraz via moduł Rezerwacje.

28 października 2014

Magazyn: Nowy interfejs modułu

Teraz interfejs modułu MAGAZYN jest spójny z pozostałymi modułami.

Umowy: Uproszczony i skompaktowany

Teraz moduł UMOWY to jedna pozycja na liście modułów, z dodatkowymi funkcjami uruchamianymi w razie potrzeby. Teraz prościej zarządzać umowami, bo wszystkie funkcje znajdują się w jednym miejscu.

Moje Konto: Uproszczenia programu

Zaktualizowano program dla celów biznesowych. Moduły PORTFEL, KURSY AKCJI, ASYSTENT oraz ASYSTENT KONT nie będą już dostępne, dublowały funkcje innych modułów.

Bank: Nowy moduł BANK

W programie Druczek oraz Przelewy dostępny będzie nowy moduł BANK, będący funkcjonalnym odpowiednikiem części modułów programu Moje Konto. Idealnie nadają się one do rejestrowania operacji na rachunku bankowym. Moduł ten będzie rozwijany w stronę biznesową.

27 października 2014

Systemowe: Ulepszenia w wielu miejscach programu

Poprawki interfejsu w module PRODUKCJA. Usunięto skróty klawiszowe związane z klawiszem F4, powodowały konflikt z niektórymi opcjami zamykania okien w Windows.

Systemowe: Porządki w licencjonowaniu

Moduł Poczta nie będzie już dostępny w programie Przelewy.

Waluty: Nowe podejście do modułu

Moduł WALUTY wraz z innymi podstawowymi modułami jest teraz dostępny w dziale Firma.

Sprzedaż: Nowy dział SPRZEDAŻ

W dziale tym zgrupowano faktury i wszystkie funkcje z nimi powiązane, w tym Rejestr sprzedaży, Kopia Elektroniczna etc. Pozwoli to w wersji X5 zachować logiczną spójność aplikacji, w tym jednolitą ścieżkę dojścia.

Podatki: Nowy dział PODATKI

Teraz funkcje podatkowe są logicznie pogrupowane w jeden spójny dział podatkowy.

26 października 2014

Start: Dużo porządków w przygotowaniu do nowej wersji X5

Nowa, uproszczona strona startowa. Teraz po prostu jedna, płaska strona, dzięki czemu w progranie widać tylko jedne zakładki. Jeśli komuś nie odpowiada standardowa strona startowa, może wybrać inny moduł jako wiodący, a moduł START nawet wyłączyć w całości. Panel z lewej strony programu ma teraz jednolity kolor, odpowiadający charakterystyce aplikacji. Usunięto grafikę z planszy uruchamiania aplikacji.

Kontrahenci: Porządki w module

Rzadko używany moduł KONTAKTY nie będzie już oferowany, wprowadzał niepotrzebne zamieszanie i konkurencję do modułu KONTRAHENCI. Ewentualne wpisy z modułu Kontakty są bezpośrednio widoczne w module Kontrahenci z podświetleniem w innym kolorze. To samo dotyczy dotychczasowego modułu INSTYTUCJE.

Druki: moduł DRUKI

W module tym zebrano rzadko używane moduły drukowania dokumentów typu Wezwania do zapłaty, Noty odsetkowe, Reklamacje, Polecenia księgowania etc. Najczęściej moduły te używane są pośrednio, na przykład wezwanie do zapłaty generowane jest automatycznie do konkretnej faktury albo do salda klienta.

Terminarz: Połączono Terminarz z modułem CRM

Rzadko używany moduł CRM jest teraz częścią modułu Terminarz, tworząc razem bardziej logiczną całość. Docelowo oba moduły zostaną połączone w jedną transparentną całość.

Abonament: Wraca moduł Abonament

Tak naprawdę to moduł FAKTURY SERYJNE wraca do swojej historycznej nazwy. Będzie teraz dostępny w dziale ZAMÓWIENIA, docelowo zintegrowany zostanie z nowym modułem KLIENCI.

Firma: Nowy dział FIRMA

Otrzymuje w końcu należne pierwsze miejsce na liście, a w nim moduły Użytkownicy, Kontrahenci i moduły pomocnicze.

Systemowe: Porządki w ofercie

Możliwość edycji wzorców wydruków dostępna będzie tak, jak pozostałe funkcje administracyjne, czyli dla posiadaczy Abonamentu Serwisowego Premium albo licencji wyższego poziomu.

25 października 2014

Systemowe: Porządki w układzie modułów

Usunięto ikonki z niektórych zakładek, nie dodawały przejrzystości programowi. Podsumowujący moduł Podatki jest teraz dostępny jako zakładka na stronie startowej. Moduł Prenumerata dostępny jest teraz tylko w programie Druczek Ultimate. Moduły RR zostały inaczej rozłożone.

24 października 2014

Systemowe: Wiele ulepszeń interfejsu

Teraz prostsza i bardziej przejrzysta strona startowa. Przeniesiono wszelkie opcje związane z licencjami do Centrum Licencji. Wprowadzono wiele drobnych poprawek w różnych miejscach programów.

22 października 2014

X5: Przygotowujemy się do nowej wersji X5

Nowa wersja X5 to nie tylko odświeżony wygląd, ale przede wszystkim mniej zabawy, a więcej poważnych narzędzi przydatnych w codziennej pracy. Przygotowujemy kilka bardzo wygodnych rozwiązań. Pierwsze zmiany już widać.

Strona startowa: Prostsza strona startowa

Plansza programu zajmuje teraz tylko tyle, ile to jest konieczne dla wyświetlenia ikonek. Ponieważ programy są użytkowane na ekranach w formie poziomego prostokąta, plansza jest teraz umieszczona na brzegu głównej strony programu.

O programie: Prostsze okienko

Uproszczono prezentancję okienka O PROGRAMIE.

18 października 2014

Nowości: Zmiany w ofercie

Przygotowujemy się do wprowadzenia nowej oferty X5.

13 października 2014

Maile: ulepszono konfigurację kont mailowych

Wprowadzono informację o konfiguracji typowych kont poczty elektronicznej, używanych najczęściej przez nasszych klientów. Wystarczy podać swój adres e-mail, przy dobrych wiatrach reszta pól zostanie wypełniona automatycznie. Wystarczy już tylko podać hasło i przetestować, czy wszystko działa OK.

12 października 2014

Agent: Ulepszono filtrowanie polis

Teraz jest jeden, prosty filtr. Włączono wysyłanie SMS.

Mail: Nowe ustawienia internetowe

Rozwiązano problem z kontami Gmail, teraz dostępne jest standardowo wysyłanie poczty przez konta gmail zarówno przez SSL, jak i TLS. Wprowadzono automatyczne nadawanie ustawień poczty elektronicznej. Radzimy czym prędzej sprawdzić, czy Państwa ustawienia konta pocztowego w programie są aktualne.

10 października 2014

Odsetki: Nowe odsetki podatkowe

Odsetki od zaległości podatkowych wynoszą teraz 8%, są więc znacząco niższe, niż odsetki ustawowe. A jeszcze w roku 2000 odsetki podatkowe wynosiły 46!.

Systemowe: Drobne poprawki i ulepszenia

Poprawki systemowe w różnych miejscach programów.

6 października 2014

Masza: Odwiedziła nas mysz

Przy okazji remontu naszego biura trafiliśmy na mysz. Mysz ma na imię Masza i towarzyszyć będzie nam w nowym Kalendarzu JZK, który dostępny będzie od listopada dla wszystkich naszych klientów. Autorką grafik jest artystka Ewa Kurzela, artystka z Orzysza. Jeśli mysz zostanie dobrze przyjęta, zostanie w JZK na dłużej. A nowy Kalendarz JZK 2015 już można zamówić - wyślemy, gdy tylko się ukaże.

ISP: Nowe opcje importu wpłat masowych

Dodano import plików z Alior Banku w wariancie nr 2. Import wymaga ustawienia wprost formatu Alior Banku w opcjach ISP.

4 października 2014

Regulamin: Nowy regulamin sprzedaży internetowej

Wprowadziliśmy nowe, prostsze zasady sprzedaży internetowej. Szczegóły w regulaminie. To ciąg dalszy porządków w naszej firmie, wszystko w oparciu o długoletnie doświadczenie i sugestie naszych klientów.

Sklep internetowy: Nowy, prostszy system zamówień

Wprowadziliśmy nowy, prostszy formularz zamówienia. Teraz zamawianie licencji jest naprawdę łatwe - żadnych koszyków, wystarczy tylko kilka kliknięć. Uprościliśmy też sposób realizacji zamówień.

Gwarancja: Nowa Gwarancja Satysfakcji i 14 dni na zwrot

Wprowadziliśmy nowe, prostsze zasady zamawiania i zwrotu towarów. Dla nowo złożonych zamówień obowiązuje teraz jasna i prosta gwarancja z opcją zwrotu w ciągu 14 dni albo wymiany programu na inny z oferty JZK.

3 października 2014

Internet: Nowa, prostsza strona internetowa

Przygotowaliśmy nową, prostszą stronę internetową. Strona lepiej dopasowuje się teraz do małych ekranów urządzeń przenośnych. Uporządkowano strukturę serwisu, rezygnując z podwójnych treści.

2 października 2014

Abonament: Uproszczenia oferty

Teraz nowy Abonament Serwisowy Standard dostępny jest dla każdego użytkownika Pakietu JZK bez dodatkowych opłat. Dotychczasowe Abonamenty Serwisowe oferowane są jako jeden wspólny Abonament Serwisowy Premium. Szczegóły oferty.

Licencje: Nowe zasady licencjonowania w wersjach X5

W ramach wersji X5 dostępne będą nowe, prostsze zasady licencjonowania. Podstawową oferowaną wersją będzie wersja programu bez dodatkowych oznaczeń (dawniej Plus), na przykład Druczek X5. Odpowiadać on będzie mniej więcej obecnej wersji PRO, ale bez obsługi sieci. Dostępna będzie nadal wersja Start - bez modułu księgowania, który można dokupić osobno jako program Książka albo jako upgrade do wersji PRO. Wersja PRO oferuje obsługę sieci, wersja Ultimate dodatkowo uprawnienia administracyjne. Obecne licencje mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach i według dotychczasowego cennika. Szczegóły oferty.

1 października 2014

Systemowe: Ulepszenia i poprawki

Poprawki systemowe w wielu miejscach aplikacji. Uproszczono okienko podglądu wydruku, pasek narzędzi teraz nie jest pływający. Poprawione wyświetlanie szczegółów dokumentów w Administratorze.

Systemowe: Testowo dostępne są dwuwymiarowe kody QR

Teraz można sprawdzić, czy dwuwymiarowe kody QR będą drukować się prawidłowo. Wystarczy włączyć opcję drukowania kodów QR w ustawieniach programu, a następnie spróbować odczytać go za pomocą czytnika w smartfonie (np. z aplikacji NeoReader lub podobnej).

Wrzesień 2014

28 września 2014

Gabinet: Korekty interfejsu

Korekty interfejsu w różnych miejscach aplikacji.

27 września 2014

Hotel: Drobne poprawki

Poprawione generowanie grafiku dla kuchni.

Szkoła: Drobne poprawki

Poprawiono zapisywanie danych rodzica i firmy, teraz są zapisywane niezależnie od tego, czy pola zostały wypełnione czy nie, i czy wybrano opcję rodzic płaci/firma płaci. Wcześniejsze rozwiązanie, czyli zapisywanie danych tylko wtedy, gdy były faktycznie wypełnione, mogło skutkować niezamierzoną utratą danych u użytkowników, którzy nie wypełniali poprawnie wszystkich pól i nie wybierali opcji innego płatnika.

25 września 2014

ISP: Poprawki w module Rozliczenia

Nieco poprawiono moduł Rozliczenia, teraz dodatkowe elementy typu dokumenty i inne obiekty pojawiają się tylko na życzenie - niektórym użytkownikom one przeszkadzały.

23 września 2014

ISP: Drobne poprawki

Poprawiono odświeżanie salda po dokonaniu drobnych zmian.

22 września 2014

Systemowe: Wyrównano stronę startową

Przygotowano wspólną stronę startową dla wszystkich programów.

Kontrahenci: Uproszczona edycja danych kontrahenta

Teraz więcej danych mieści się na mniejszej ilości okienek, dzięki temu łatwiej wpisać dane.

Start: Uproszczono stronę startową

Teraz strona startowa jest prosta i przejrzysta.

20 września 2014

Plebania: Uproszczono interfejs programu

Wszystkie księgi połączono w jeden polimorficzny moduł Księgi.

Przelewy: Uporządkowano interfejs

Uproszczono interfejs modułu Przelewy.

18 września 2014

Szkoła: Poprawki i ulepszenia

Wzięto pod uwagę przyzwyczajenia osób, które nie przyporządkowywały dotąd ucznia do żadnej z grup wiekowych. Drobne poprawki w module PLAN ZAJĘĆ. Poprawki w module GRAFIK.

Systemowe: Poprawiona prezentacja danych kontrahentów

Teraz dane osobowe w różnych miejscach programu prezentowane są w bardziej przejrzysty sposób.

17 września 2014

Kontrahenci: Nowe, prostsze okienko edycji danych kontrahenta

Teraz dane są pogrupowane bardziej logicznie.

15 września 2014

Warsztat: Nieco ulepszeń w programie

Drobne poprawki.

13 września 2014

Wypożyczalnia: Dalsze nowe funkcje i możliwości

Teraz program obsługuje grupy pojazdów i predefiniowane taryfy, z uwzględnieniem opłaty za dobę, za kilometr i dowolnymi dodatkowymi należnościami za tankowanie, podstawienie, odstawienie, dodatkowe czyszczenie, ubezpieczenie etc.

Kontrahenci: Nowe dane kontrahenta

Standardowe dane kontrahenta rozszerzono o pole numeru, kategorii i daty ważności prawa jazdy. Można je wprowadzać w każdej aplikacji, aktualnie wykorzystywane będą w module Wypożyczalnia. Dodatkowe możliwości w oknie danych kontrahenta, teraz można korzystać ze standardowego panelu obrazków, łącznie z bezpośrednim pobieraniem obrazu z kamery internetowej lub innego źródła.

12 września 2014

Flota: Nowe możliwości w oknie edycji pojazdu

Teraz dane pojazdu są lepiej pogrupowane.

11 września 2014

Warsztat: Działa już wypożyczanie samochodów zastepczych

Można już wypożyczyć samochód zastępczy do konkretnego zlecenia.

9 września 2014

Systemowe: Drobne poprawki techniczne

8 września 2014

Systemowe: Poprawiono procedurę weryfikacji licencji

W przypadku problemu z akceptacją licencji program nie blokuje się, pozwalając na dokończenie pracy i dostęp do danych za pomocą modułu CBD oraz Administrator.

7 września 2014

Warsztat: Nowy moduł WYPOŻYCZALNIA

Moduł Wypożyczalnia oparty jest o standardowy moduł Flota - jeśli wprowadzono już flotę własnych pojazdów, jest ona dostępna bezpośrednio do wypożyczania.

Flota: Rozbudowano moduł o nowe opcje

Przy okazji integracji z modułem Wypożyczalnia dodano nowe pola i możliwości. Można teraz podać wyposażenie pojazdu i wiele innych opcji.

5 września 2014

Poczta: Uproszczenia w module

Uproszczono interfejs modułu Poczta, teraz zaimplementowano jedno wspólne okienko edycyjne.

4 września 2014

Poczta: Testowo obsługa GLS

Wprowadzono testowo funkcję tworzenia plików wysyłkowych GLS.

Warsztat: Nowe funkcje modułu Klienci

Teraz można filtrować listę pojazdów w ramach jednego klienta lub kilku wybranych.

ISP: Ulepszenia w dziale rozliczeń

Poprawiono prezentację powiązań naliczeń z bazą ISP, prezentując dodatkowe informacje techniczne. Wprowadzono rozpoznawanie zduplikowanych identyfikatorów GUID, będących przyczyną problemów u kilku użytkowników.

3 września 2014

Kody: Nowa wersja programu

Zależnie od rodzaju posiadanej licencji, udostępniono dodatkowe moduły baz danych. Uproszczono układ menu, teraz jest zgodny z innymi programami Pakietu JZK. Teraz program zawiera standardowe zakładki, a w ich ramach zestaw standardowych modułów.

2 września 2014

Warsztat: Nowe dodatkowe możliwości

Teraz opis uszkodzeń działa w oparciu o automatycznie tworzony słownik, z którego można wybierać dane do kolejnych zleceń. Na zakładce Usługi dodano możliwość automatycznego wprowadzenia do tabeli listy czynności, które miały być wykonane wg zlecenia. Można teraz podać przy zleceniu rodzaj paliwa oraz poziom paliwa w zbiorniku, z dowolną dokładnością (zalecamy 1/10).

Warsztat: Nowy moduł Klienci

Teraz można szybko i wygodnie przeglądać zlecenia według klientów w zadanym okresie czasu.

Warsztat: Wiele poprawek

Uszczelniono procedue weryfikacji poprawności numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku podania w tym polu innych danych zostaną one zignorowane.

1 września 2014

Faktury: Nowy moduł Kopia Elektroniczna EJ

Teraz można w wygodny sposób przeglądać pliki kopii elektronicznej we wszystkich trzech dostępnych formatach, a nawet w razie potrzeby przywrócić usuniętą fakturę do bazy faktur. Moduł działa po wprowadzeniu w programie licencji EJ.

Sierpień 2014

31 sierpnia 2014

Warsztat: Wiele ulepszeń

Teraz można ustawić specyficzne opcje programu bezpośrednio z okna nowego zlecenia, dotyczy to w szczególności opisu pozycji koszty. Poprawiono procedurę dodawania samochodu do bazy danych pojazdów.

Warsztat: Nowe wygodniejsze rozwiązania

Połączono RAPORT i DOSSIER pojazdu w jedno okno, prezentujące listę zleceń i/lub wykonanych czynności dla wybranego pojazdu. Dossier pojazdu dostępne jest bezpośrednio z okna edycji danych samochodu.

Systemowe: Uporządkowano opisy na stronie internetowej

Odświeżono i uporządkowano opisy poszczególnych modułów Pakietu JZK.

Delegacje: Odświeżono interfejs

Teraz moduł DELEGACJE ma podobny interfejs, jak pozostałe nowe moduły programu.

30 sierpnia 2014

Warsztat: Poprawki i ulepszenia

Poprawiono wydruk zlecenia. Teraz można podać opis uszkodzeń pojazdu, zarówno na stałe, jak i tylko dla konkretnego zlecenia.

29 sierpnia 2014

Serwis: Ulepszono interfejs

Usunięto niektóre zaszłości, przygotowano nowy interfejs użytkownika.

Licencje: Ulepszono obsługę licencji

Zrezygnowano z osobnego okienka informującego o statusie licencji, wystarczy panel obecny w głównym oknie programu.

Warsztat: Drobne poprawki

Poprawiono procedurę wysyłania SMS.

27 sierpnia 2014

ISP: Drobne poprawki

Poprawiono edytowanie numeru umowy.

Systemowe: Poprawki w programach

Korekty w różnych miejscach aplikacji.

26 sierpnia 2014

Lokator: Korekty interfejsu

Uproszczono układ modułów, usunięto niektóre duplikaty. Znika osobny moduł Faktury, lista faktur prezentowana jest teraz bezpośrednio w oknie edycji danej Wspólnoty. Pozwala to usunąć niejasności dotyczące przeznaczenia poszczególnych modułów.

Lokator: Nowe możliwości

Teraz więcej opcji można ustawić bezpośrednio w oknie edycji danych wspólnoty. Rozbudowano moduł Rozliczenia, teraz ma bardziej przejrzysty interfejs.

25 sierpnia 2014

Faktury: Przywrócono skrót klawiaturowy do okna Paragon

Dla niektórych osób to było bardzo ważne, teraz jest nowy skrót klawiszowy Ctrl+G. Niedługo dostępny będzie moduł DETAL, umożliwiający wygodną sprzedaż w trybie pełnoekranowym.

Lokator: Nowy, wygodny filtr

Nowy filtr dostępny jest teraz już we wszystkich modułach programu LOKATOR, co wydatnie przyspiesza pracę. Filtr ten będzie dodatkowo rozwijany tak, aby zastąpić inne filtry w programie.

24 sierpnia 2014

Majster: Nowe dodatkowe funkcje

Przygotowano możliwość klonowania zleceń, co przyspiesza wprowadzanie kolejnego długiego zlecenia. Można teraz wprowadzić.

warsztat: Korekty, poprawki i ulepszenia

Poprawiono kilka drobiazgów w programie. W module MECHANICY nowa opcja Odśwież, pozwalająca odtworzyć słownik mechaników na podstawie wcześniejszych zleceń.

Terminarz: Drobne poprawki

Usunięty problem z wypełnianiem tabeli dużymi ilościami danych.

Lokator: Nowy, wygodniejszy filtr

Nowy filtr teraz dostępny także w programie Lokator. Teraz jeden filtr, wspólny dla całego programu, pozwala łatwiej poruszać się po poszczególnych modułach.

23 sierpnia 2014

Warsztat: Nowa ważny moduł MECHANICY

Teraz do każdej czynności można przyporządkować mechanika, co pozwala automatycznie przygotować odpowiedni raport w module Warsztat.Mechanicy.

Warsztat: Drobne poprawki

Zrezygnowano z wyświetlania kwoty VAT w tabeli.

Warsztat: Dostepny podgląd gotowej faktury

Teraz wystarczy nacisnąć przycisk ZOBACZ GOTOWĄ FAKTURĘ, aby podejrzeć finalną fakturę do zlecenia. Jeśli faktura była już wystawiana, zostanie pokazana oryginalna faktura.

Majster: Nowy moduł Raporty

Wygodny moduł RAPORTY pozwala na szczegółowe raportowanie dotyczące materiałów, robocizny etc.

Majster: Nowy moduł Wykonawcy

Teraz można podsumować robociznę wg poszczególnych wykonawców, co pozwala na określenie wynagrodzenia każdego robotnika.

22 sierpnia 2014

Majster: Nowa wersja programu

Przygotowano możliwość generowania zleceń oraz ich rozliczania.

20 sierpnia 2014

Faktury: Nowe przydatne opcje

Teraz każda faktura może zostać oznaczona checkboxem, na przykład w celu oflagowania faktur do wyjaśnienia, księgowania itd. Oznaczenie jest zapamiętywane w bazie danych po zamknięciu programu.

Faktury: Poprawiono drukowanie faktury korygującej

Teraz korekta zawiera szczegółowe podsumowanie różnic w poszczególnych stawkach VAT, zgodnie z ustawą.

18 sierpnia 2014

Warszat: Poprawki interfejsu

Poprawiono interfejs modułu Samochody.

16 sierpnia 2014

ISP: Nowe funkcje modułu Rozliczenia

Teraz bezpośrednio z modułu Rozliczenia można obsłużyć zaległości, wystawiając wezwanie do zapłaty. Usunięto filtrowanie wg okresów dat w tabeli cash flow, w tej tabeli istotne jest pełne rozliczenie klienta. Ulepszone wyświetlanie w tabeli rozliczeń, widać tam także wystawione umowy oraz inne dokumenty.

15 sierpnia 2014

ISP: Wiele ulepszeń

Wiele mniejszych i większych poprawek i ulepszeń, skoncentrowanych na ułatwieniu pracy z programem. Usunięto osobny moduł Statystka.

ISP: Ulepszono obsługę zaległości

W module Zaległości zlikwidowano kolumnę Saldo, bo przecież co do zasady zaległość jest równa saldu. Można teraz wygodnie odfiltrować klientów zalegających nie tyle konkretną kwotę, co określoną krotność kwoty abonamentu - to lepszy wskaźnik, uwzględniający indywidualne warunki umowy. Z reguły granicą jest trzykrotność kwoty abonamentu. Dzięki nowym możliwościom filtrowania moduł Rozliczenia i Zaległości zostanie połączony w jedną całość.

14 sierpnia 2014

VAT: Ulepszone filtrowanie

Teraz filtrowanie wg rodzajów księgowań rozpoznaje także ustawienia indywidualnego księgowania według pola deklaracji VAT-7.

ISP: Nowe opcje filtrów

Teraz można wybrać jednego lub kilku klientów, na których można dalej pracować. To bardzo wygodne.

ISP: Nowy układ modułów

Teraz wszystkie moduły działają w trybie kameleona - dostępne są jako moduły przeglądowe w głównym oknie programu oraz jako indywidualne podsumowania po wybraniu do edycji danej umowy.

ISP: Usunięto blokowanie rekordów

Ponieważ wpłaty i naliczenia wprowadzane są w osobnych tabelach, nie ma już potrzeby blokowania pojedynczych rekordów, tak jak dotychczas.

ISP: Usunięto niektóre opcje

Ponieważ drukowanie blankietów wpłat odbywa się i tak na życzenie, usunięto sprawdzanie opcji drukowania blankietów wpłat dla danego klienta, było to tylko niepotrzebne utrudnienie.

ISP: Prostsze fakturowanie

Teraz można wystawić fakturę bezpośrednio z okna danych klienta.

Parafia: Zmiana nazwy

Program Kancelaria Parafialna/Parafia zmienia nazwę na Plebania. Nazwa ta została uznana w badaniach fokusowych za lepszą, bardziej kojarzącą się z kapitalnymi programami JZK.

13 sierpnia 2014

ISP: Nowe funkcje naliczeń

Dodano możliwość ręcznego wprowadzania jednostkowych naliczeń w module Zewnętrzne - w odróżnieniu od naliczeń w module Rozliczenia, naliczenia z modułu Zewnętrzne zostaną automatycznie dodane do kolejnej faktury.

ISP: Usunięto moduł Archiwum

Teraz archiwalne umowy widać we wszystkich standardowych modułach programu ISP, po przełączeniu odpowiedniego filtru. To pozwala na dużo większe możliwości pracy z funkcjami programu.

ISP: Jeden wspólny filtr

Teraz filtrowanie w programie jest jeszcze lepsze i skuteczniejsze - wprowadzono jeden, wspólny filtr, oznaczający zachowanie ciągłości we wszystkich funkcjach programu.

ISP: Poprawki i ulepszenia

Mniejsze i większe poprawki i ulepszenia w praktycznie wszystkich miejscach programu.

12 sierpnia 2014

ISP: Uproszczenia interfejsu programu

Usunięto zbędną pustą stronę startową, pozostawiając standardową stronę startową Pakietu JZK. Oczywiście nadal można wybrać inny moduł startowy. Uproszczono dostęp do modułów.

7 sierpnia 2014

Towary: Ulepszono import z DBF

Dodano dodatkowe pole GRUPA. Ostatnio wybrane pola są zapamiętywane dla każdego pliku osobno, co pozwala wygodnie przygotować codzienny import danych.

Towary: Nowy interfejs

Uproszczono interfejs modułu TOWARY.

6 sierpnia 2014

Szkoła: Poprawki w bibliotece

W module BIBLIOTEKA poprawiono kwestię wypożyczeń dla lektorów. Teraz widać nazwiska wypożyczających bezpośrednio w tabeli.

3 sierpnia 2014

Opcje: Drobne poprawki

Uporządkowano ustawienia programu.

Faktury: Nowy, prostszy interfejs

Mimo oczekiwań Microsoftu, ilość osób korzystających z ekranów dotykowych jest śladowa, większość użytkowników korzysta z klawiatury i myszki. Wracamy zatem do klasycznego interfejsu także i w tym module, zostawiając więcej miejsca na naprawdę ważne informacje. Zamiast dużej liczby przycisków, raczej rozwijalne menu.

Rozliczenia: Usunięto duplikaty

Teraz duplikaty faktur nie są uwzględniane w rozliczeniach.

2 sierpnia 2014

Faktury: Drobne poprawki

Poprawiono drukowanie informacji na duplikacie, teraz ujęta jest też data oryginalnej faktury.

Lipiec 2014

31 lipca 2014

Słowniki: Nowe słownikowe bazy danych

Nowa baza ministerstw oraz urzędów centralnych, a także korporacji prawniczych.

Słowniki: Aktualizacja baz danych

Zaktualizowano bazy danych sądów, prokuratur, oddziałów ZUS.

29 lipca 2014

Komornicy: Aktualizacja bazy danych

Zaktualizowano bazę danych komorników sądowych. Kolejne aktualizacje w przygotowaniu.

27 lipca 2014

Systemwe: Poprawki w wielu miejscach

Uporządkowano interfejs w wielu miejscach programu.

Towary: Nowe, prostsze okienko

Dodatkowo ulepszono i uproszczono interfejs okienka edycji towaru.

Bazy: Nowy, wspólny moduł przeglądania słowników

Teraz można samodzielnie edytować i aktualizować słowniki, z opcją automatycznego przesłania informacji on-line.

25 lipca 2014

Systemowe: Drobne poprawki

Dodatkowe drobne poprawki w programie.

24 lipca 2014

VAT: Nowy, prostszy sposób generowania deklaracji VAT-7

Wiele osób skarżyło się na niejasny sposób generowania deklaracji VAT-7, co powodowało potencjalne problemy z właściwym zadekretowaniem wpisów w rejestrze VAT i w deklaracji VAT-7. Teraz dla każdego wpisu można ręcznie ustawić pozycję deklaracji VAT-7, do której ma trafić. Jest to bardzo, bardzo wygodne. Opcję tę można ustawić wcześniej także dla faktur, pod warunkiem jednak wyłącznie, że cała faktura jest w jednej stawce VAT.

Zakupy: Korekty w fakturze zakupowej

Udostępniono kilka nowych opcji w oknie wprowadzania nowej faktury zakupowej.

Towary: Prostsze okienko edycyjne

Zrezygnowano z podziału na widok podstawowy i zaawansowany, teraz na ekranie widoczne jest więcej informacji. Zrezygnowano z przeliczania cen na euro, funkcja wróci, gdy plany wprowadzenia euro w Polsce będą bliższe realizacji.

21 lipca 2014

Faktury: Kilka drobnych poprawek

Rozwiązano problem kolumny M - jest teraz wyświetlana zawsze w przypadku dokumentów zakupu lub przyjęcia do magazynu, i tylko przy tych dokumentach. Przy fakturach sprzedaży nie będzie teraz wyświetlana w ogóle.

20 lipca 2014

VAT: Poprawki i ulepszenia interfejsu

Teraz w prosty sposób można wyświetlić na ekranie dokument źródłowy, będący podstawą danego wpisu.

VAT: Nowe mechanizmy przeliczania

Wprowadzono mechanizm autoweryfikacji deklaracji VAT-7.

Książka: Dodatkowe możliwości

Teraz w prosty sposób można wyświetlić na ekranie dokument źródłowy, będący podstawą danego wpisu.

19 lipca 2014

Szkoła: Wiele poprawek i nowych możliwości

Nowe, prostsze okienko danych ucznia. Teraz GRAFIK można wyświetlić na dowolnie wybrany okres, niekoniecznie na tydzień. Nowy moduł OCENY.

Dostawcy: Nowy interfejs modułu

Teraz jest prościej i przejrzyściej.

Zakupy: Nowy interfejs modułu

Teraz jest prościej i przejrzyściej. Także i tu zrezygnowano z zakładek, które najczęściej utrudniają pracę.

Kasa: Nowy interfejs

Uproszczono interfejs modułu.

18 lipca 2014

Szkoła: Poprawki w programie

Teraz moduł Grafik ograniczony jest standardowymi ustawieniami czasu pracy w programie. Poprawki w różnych miejscach programu.

Szkoła: Nowy systemowy filtr

Wprowadzamy nową technologię - wszystkie dane programu są teraz filtrowane za pomocą jednego, wspólnego filtru. Ułatwia to pracę z programem. Podobne filtry pojawią się w innych programach branżowych.

Szkoła: Unowocześniony intefejs

Nowe elementy interfejsu użytkownika. Nowe możliwości filtrowania w module Płatności. Usunięto zakładkę Dziś, niepotrzebnie dublująca się z innymi.

Szkoła: Nowy moduł Biblioteka

Nowe funkcje, nowe okienko edycyjne książki, wraz z nowym standardowym panelem obrazków i załączników graficznych. Nowe opcje filtrowania.

Systemowe: Poprawki i ulepszenia

Poprawki interfejsu w wielu miejscach programu.

17 lipca 2014

Faktury: Poprawki i porządki

Kreator opcji faktur przeniesiono z głównego menu do menu Opcje, jest też nadal dostępny jako przycisk w module Faktury. W oknie edycji faktury dodano możliwość łatwej zmiany przyporządkowanego kontrahenta.

Hotel: Poprawki techniczne

Pokoje zapisywane są teraz w odrębnej bazie danych, co ułatwia obsługę techniczną.

16 lipca 2014

RR: Pełny moduł RR dostępny w pozostałych programach

Teraz rozszerzone moduły RR (Skup RR, Fundusze RR) są dostępne dla posiadaczy programów Druczek i Fakturzysta od wersji PRO. W programie Rolnik moduły te dostępne są w każdej wersji programu.

RR: Teraz łatwiejsze wprowadzanie produktów

Możesz łatwo wprowadzić produkty rolne objęte opłatami na fundusze promocji - program w końcu wewnętrznie wie, jakie produkty objęte są opłatami i jak powinny być opisane. Na liście znajdziesz najczęściej skupowane owoce, warzywa, mięso, ryby, drób i zboża.

Zamówienia: Poprawki w module

Nowy interfejs modułu Zamówienia. Poprawione drobne niedogodności.

15 lipca 2014

Agent: Nowa procedura rozliczania prowizji

Teraz szybko i wygodnie można wystawić zbiorczą fakturę z tytułu prowizji, dodatkowo z opcją automatycznego oznaczenia prowizji jako rozliczone. To bardzo wygodne.

13 lipca 2014

Systemowe: Drobne poprawki interfejsu

Ulepszono obsługę w różnych miejscach programu.

Agent: Nowa procedura wznowienia polis z magazynu

Teraz do wyboru polisy używane jest standardowe okno magazynu, co daje możliwość wprowadzenia polis do magazynu nawet w ostatnim momencie. Ułatwia to też pracę z programem, bo w obu miejscach pojawi się ten sam znajomy interfejs.

10 lipca 2014

Agent: Nowe dodatkowe możliwości

Zakończono przenoszenie modułów programu Agent do nowego schematu. Teraz wszystkie dane polisy znajdują się w jednym, przejrzystym okienku z zakładkami. Nowy, przejrzysty interfejs modułu Raporty. Nowy moduł Wykresy. Nowe możliwości wznowienia polisy bezpośrednio z modułu Polisy i z wewnątrz okna Polisy.

9 lipca 2014

Flota: Nowy moduł FLOTA

Nowy moduł FLOTA został przygotowany w rozwinięciu obecnego działu Samochody modułu Kilometrówka. Technicznie oparty o te same dane i sprawdzoną funkcjonalność, oferować będzie nowe, dodatkowe możliwości. Moduł dostępny jest w dziale FIRMA.

Kilometrówki: Ulepszenia w module

Przygotowano nowy interfejs modułu, uwzględniający nowu moduł Flota.

7 lipca 2014

Systemowe: Poprawki techniczne

Seria poprawek w różnych miejscach programów.

2 lipca 2014

Kontrahenci: Drobne użyteczne dodatki

Dodano automatyczne wyszukiwanie kodu pocztowego, po podaniu pełnego adresu w danych kontrahenta.

Czerwiec 2014

26 czerwca 2014

Systemowe: Dużo poprawek technicznych

Przy okazji przygotowywania finalnej edycji nowego Przewodnika Użytkownika, usprawniono i poprawiono wiele mniejszych i większych kwestii w programach, kładąc nacisk głównie na standaryzację pracy w różnych modułach.

Agent: Uproszczenia i nowości w programie

Zrezygnowano z dublowania funkcjonalności. Usunięto moduły Prowizje i Składki, lepiej prezentując te same informacje w modułach Polisy i Raporty. Usunięto moduł Dziś.

Agent: Nowy interfejs

Nowy, standaryzowany intefejs modułu Polisy. Teraz zakres wyświetlanych danych można wybrać spośród 25 standardowych kolumn.

20 czerwca 2014

Bieg Rzeźnika: Wygraliśmy

Delegacja JZK wzięła udział w XI edycji legendarnego, elitarnego biegu OTK Rzeźnik, prowadzącego na trasie 80 km czerwonym szlakiem z Komańczy, przez Cisna do Ustrzyk Górnych, zahaczajac przez bieszczadzkie szczyty i połoniny. Nawet Połonina Caryńska nie była tym razem straszna. Gratulujemy!.

8 czerwca 2014

Magazyn: Zmieniono pozycjonowanie programu, dodano nowe możliwości

Wprowadzono w programie pełną obsługę zamówień od klientów, zamówień dla dostawców oraz poczty, co pozwala wykorzystać program do kompleksowej obsługi sprzedaży wysyłkowej.

7 czerwca 2014

Systemowe: Porządki w ofercie

Uporządkowano nazewnictwo niektórych aplikacji, teraz Kancelaria i Parafia wróciły do swoich oryginalnych nazw. Uściślono pozycjowanie niektórych programów. Gabinet X4/Dental/Multi oferowany jest jako jedna, polimorficzna aplikacja.

2 czerwca 2014

PDF: Nowe funkcje modułu Przeglądarek PDF

Teraz moduł wyświetla i w pełni obsługuje zakładki obecne w dokumencie, co pozwala zachować interaktywny spis treści. Zakładki wykorzystywane są do wyświetlania odpowiednich stron Przewodnika jako interaktywnej pomocy w programach Pakietu JZK (F1).

Maj 2014

30 maja 2014

Przewodnik: Nowy Przewodnik jest już interaktywny

Nowe wydanie Przewodnika wyposażono w system zakładek, automatycznie rozpoznawanych przez wewnętrzny Przeglądarek PDF. Stąd naciśnięcie w programie przycisku F1 powoduje teraz automatyczne otwarcie drukowanego wydania przewodnika od razu na odpowiedniej stronie.

24 maja 2014

Promocja: Abonament Serwisowy za 1 zł

Tylko teraz przy zakupie nowej licencji Abonament Serwisowy za 1 zł! Kup teraz! Wznowienie abonamentu na kolejny rok oferujemy również w obniżonej cenie 99 zł. Ceny netto.

Kancelaria: Drobne poprawki

Poprawiono interfejs niektórych modułów.

Systemowe: Porządki w menu programu

Uporządkowano nieco niektóre grupy pozycji menu. Opcje internetowe umieszczono teraz w jednym menu Internet. Kalkulatory zostały przeniesione do osobnego menu Dodatki, razem z Przeglądarkiem etc. W menu Dodatki udostępniono dodatkowo program Tester.

Przewodnik: Nowy Przewodnik Użytkownika dostępny jest teraz wprost z programu

Teraz aktualny Przewodnik Użytkownika dostępny jest bezpośrednio z programu, bez konieczności połączenia z internetem, od razu po naciśnięciu przycisku F1. Do wyświetlania wykorzystano wbudowany moduł Przeglądarek PDF.

23 maja 2014

Przelewy: Drobne poprawki w module

Teraz wystarczy kliknąć w kolumnie OK, aby ustawić flagę przelewu (oznaczyć jako potwierdzony).

Kancelaria: Poprawiono filtrowanie w module Sprawy

Przewodnik: Nowy przewodnik już dostępny

Udostępniono roboczą wersję nowego Przewodnika Użytkownika, zachęcamy do jej przeczytania. Przewodnik dostępny jest w formacie PDF.

10 maja 2014

Sytemowe: Dodano możliwość generowania kodów dwuwymiarowych typu Aztec

Teraz dzięki dołączeniu do Pakietu JZK dodatkowych narzędzi, możliwe jest proste generowanie dwuwymiarowych kodów typu Aztec, dających się wygodnie odczytywać na przykład przy pomocy smartfona. W ten sposób można zakodować dowolnie długą treść, w tym na przykład treść faktury czy tytuł przelewu.

4 maja 2014

Przelewy: Sporo poprawek i nowy interfejs

Przygotowano nowy interfejs popularnego modułu Przelewy. Poprawiono eksport do pliku Videotel.

3 maja 2014

Filtrowanie: Wprowadzono możliwość wyłączenia zapamiętywania filtrów

Na prośbę części użytkowników wprowadzono możliwość zapamiętywania filtrów w prograime.

Kwiecień 2014

27 kwietnia 2014

Faktury: Drobne poprawki interfejsu

Poprawki interfejsu w wielu miejscach programu. Usunięto możliwość edycji pól "przed korektą" w edycji pozycji faktury VAT.

26 kwietnia 2014

ISP: Drobne poprawki w programie

24 kwietnia 2014

WWW: Nie stosujemy statycznych plików cookie

W związku z ogólnokrajowym szaleństwem dotyczącym informowania o plikach cookie przypominamy, że Studio JZK nie stosuje śledzenia użyktowników za pomocą plików cookie. Pliki cookie dotyczące sesji stosowane są tylko do obsługi koszyka zakupów i usuwane przez przeglądarkę niezwłocznie po zamknięciu sesji. Studio JZK nie stosuje również żadnych narzędzi śledzących innych firm, w tym Google Analytics i żadnych innych narzędzi cross-platform. Korzystając z witryny jzk.pl nie jesteś poddawany śledzeniu w żadnej postaci.

Systemowe: Przyspieszona praca na bazach danych

Rozwiązano problem z niepotrzebnym wielokrotnym zapisywaniem plików. Poprawiane dodawanie kolejnych dokumentów podczas równoczesnej pracy w sieci.

22 kwietnia 2014

Warsztat: Można teraz łatwo podać inne dane do faktury

W zleceniu można łatwo podać inne dane, które mają być użyte podczas generowania faktury. Uwaga techniczna: podanie innych danych do faktury zmienia format zapisanego obiektu, zatem nie będzie można go odtworzyć w niektórych starszych wersjach programu. Jeśli pole nie zostanie użyte, plik nie zmienia formatu.

14 kwietnia 2014

Warsztat: Nowe pole w zleceniu

Możliwe jest teraz zapisanie lokalizacji, w której stoi pojazd (plac, parking etc). Lokalizacje są zapisywane, automatycznie tworzony jest słownik lokalizacji.

13 kwietnia 2014

Warsztat: Drobne poprawki techniczne

Poprawione generowanie kończącego paragonu fiskalnego.

10 kwietnia 2014

Warsztat: Drobne poprawki w oknie zlecenia

Teraz przy każdej pozycji prezentowane są od razu ceny netto i brutto, wcześniej widoczne było tylko netto.

9 kwietnia 2014

Faktury: Poprawiono sposób tworzenia dokumentu zamykającego

Teraz automatycznie generowany paragon do zlecenia warsztatowego jest od razu gotowy do fiskalizacji.

8 kwietnia 2014

Faktury: Ulepszono okienko edycji faktury

Teraz zmiana sposobu przeliczania cen jest od razu uwidaczniana na fakturze. Przy okazji uniemożliwiono przypadkową zmianę sposobu przeliczania faktury, trzeba teraz odpowiedzieć pozytywnie na pytanie kontrolne.

6 kwietnia 2014

Warsztat: Ulepszenia w programie

Uproszczono interfejs modułu Zlecenia, dodano rozwijane opcje, dzięki czemu możliwa była rezygnacja z zakładek.

Systemowe: Drobne poprawki

Poprawiona funkcja zapisywania opcji w rozwijanym menu nowego typu, widocznym np. w menu Faktury. Teraz działa już pełen automat.

2 kwietnia 2014

Kody: Odświeżono program

W programie Kody Pocztowe dostępne jest teraz podręczne menu.

Marzec 2014

28 marca 2014

Poczta: Nowe opcje wysyłania poczty e-mail

Można teraz ustawić własny czas oczekiwana na odpowiedź serwera oraz dodać wymuszoną przerwę kilku sekund pomiędzy wysyłaniem kolejnych e-maili. Pozwala to rozwiązać problemy z niektórymi serwerami pocztowymi.

24 marca 2014

Gabinet: Drobne poprawki techniczne

W module WIZYTY wprowadzono dodatkową kontrolę powiązań bazy pacjentów z wizytami. Nowy format pola UPRAWNIENIA, teraz można wybrać z listy odpowiednie dane.

22 marca 2014

Administrator: Dodatkowe możliwości

Dodano opcję informacji o strukturze danych zawartych w folderach tożsamości. Pomaga to podjąć decyzję o ewentualnym usunięciu niepotrzebnych plików.

16 marca 2014

Hotel: Poprawki techniczne

Drobne poprawki wewnątrz systemu. Uporządkowano strukturę danych w programie.

Hotel: Poprawione filtry w rezerwacjach

Teraz rezerwacje anulowane nie są odfiltrowywane, zatem możliwy jest do nich dostęp bezpośrednio.

15 marca 2014

Poczta: Zaktualizowano cennik pocztowy

Zaktualizowano i zweryfikowano cennik pocztowy. Usunięto opcję wielu operatorów pocztowych, która i tak nie była wykorzystywana. Usunięto moduł Kalkulator pocztowy, zastąpił go właśnie Cennik.

Poczta: Poprawki w module

Teraz dla nowo dodawanych wpis ów opłata pocztowa jest zawsze automatycznie wyliczana, bez konieczności naciskania opcji Wylicz opłatę. Opcja ta będzie wykorzystywana tylko wtedy, gdy wpis został utworzony wcześniej.

Kalkulator walutowy: Drobne poprawki w module

14 marca 2014

Poczta: Nowy moduł Cennik pocztowy

W związku z kolejną zmianą cennika Poczty Polskiej, a dodatkowo w związku ze zmianą jego struktury, wprowadziliśmy jawny moduł Cennik Pocztowy, gdzie można weryfikować cennik aktualnie dostępny w programie.

13 marca 2014

Środki trwałe: Poprawki i ulepszenia w module

Ulepszena interfejsu. Poprawione zasysanie rat amortyzacji środka trwałego do Książki. Poprawki w oknie edycji środka trwałego i w okni harmonogramu amortyzacji.

Ryczałt: Drobne poprawki

Poprawiono generowanie deklaracji PIT-28A.

Luty 2014

20 lutego 2014

Hotel: Drobne poprawki

Drobne poprawki i korekty w obsłudze modułu GRAFIK.

19 lutego 2014

Umowy: Zapisywanie umów cywilnych

Umowy cywilne drukowane z programu są teraz automatycznie zapisywane w module DOKUMENTY.

18 lutego 2014

VAT: Drobne poprawki

Faktury: Nowa procedura akceptu

Teraz w oknie akceptu faktury lub dokumentu magazynowego widać bezpośrednio, czy wpłynie na stany magazynowe. Można odpowiednio zareagować, na przykład wyłączając ściąganie stanów w danym momencie.

Faktury: Poprawione drukowanie faktur

Teraz lista wpłat do faktury drukowana jest tylko wtedy, gdy ilość wpłat jest większa od 1, albo gdy wpłaty nie pokrywają całośći faktury. W przeciwnym wypadku, gdy fakturę rozliczono jedną wpłatę, de facto podwojnie drukowano te same dane.

ISP: Nowa opcja

Nowa opcja, której włączenie powoduje umieszczenie numeru umowy na fakturach generowanych z programu ISP. Numer umowy pojawi się w opisie przed fakturą. Uporządkowano pozostałe opcje dotyczące treści na fakturze.

Faktury: Drobne poprawki

Wyłączono możliwość ponownego ściągnięcia stanów magazynowych poprzez wystawienie duplikatu. Drobne poprawki w module.

16 lutego 2014

Faktury: Drobne poprawki

Drobne poprawki i ulepszenia w oknie wystawiania faktury. Więcej miejsca na wprowadzenie numeru zamówienia i numer listu przewozowego, można też wprowadzić więcej pozycji w kilku liniach.

Faktury: Ulepszony interfejs modułu

Nowy, przejrzysty panel filtrów. Uproszczono menu modułu.

12 lutego 2014

Dodatki: Nowe programy narzędziowe dostępne do pobrania

Teraz bezpłatne narzędziowe programy zebraliśmy w jednym miejscu. Warto zajrzeć, pobrać i używać. Każdy z tych programów może być użytkowany bezpłatnie. Zobacz dostępne programy narzędziowe.

11 lutego 2014

Książka: Drobne poprawki

Poprawiono generowanie deklaracji PIT-36L.

8 lutego 2014

Książka: Drobne poprawki

Poprawiono generowanie formularza PIT-36L.

Systemowe: Poprawki w procedurze aktualizacji

Drobne poprawki w procedurze aktualizacji po stronie serwera.

7 lutego 2014

Poczta: Wprowadzony nowy cennik

Wprowadzono modyfikację cennika usług Poczty Polskiej.

Systemowe: Fałszywe alarmy konkurencji

Jeśli padli Państwo w tym tygodniu ofiarą fałszywych alarmów jednego z programów wirusowych, warto przeczytać specjalny artykuł.

6 lutego 2014

Drukowanie: Nowa opcja BEZ PYTANIA

W programie ISP oraz we wszystkich programach przy poziomie licencji PRO lub Ultimate jest możliwość włączenia opcji szybkiego drukowania bez pytania o akceptowanie każdego wydruku. Dzięki temu praca jest szybka i sprawna. Wyłączenie raz włączonej opcji wymaga zamknięcia programu.

Faktury: Drobne poprawki

Poprawiono wydruk dokumentu pro-forma, nie zawiera teraz informacji weryfikujących.

Umowy: Drobne poprawki

Poprawiono generowanie formularza PIT-11.

5 lutego 2014

Umowy: Drobne poprawki

Drobne poprawki w wypełnianiu PIT-11.

2 lutego 2014

Poczta: Drobne poprawki

Poprawiono interfejs modułu Mailing.

Hotel: Drobne poprawki

Poprawiono wyświetlanie w module Grafik.

Styczeń 2014

30 stycznia 2014

Hotel: Poprawki w Grafiku

Wiele mniejszych i większych poprawek w module GRAFIK. Nowy, przejrzysty interfejs. Teraz więcej miejsca przeznaczono na naprawdę istotne dane.

Hotel: Wiele ulepszeń i nowych opcji

Podczas edycji danych pokoju można podejrzeć miesięczny grafik dla tego konkretnego pokoju. Wprowadzono blokadę przypadkowej zmiany numeru pokoju. Ulepszono wyszukiwanie rezerwacji - teraz można wyszukiwać też po numerze pokoju. Ulepszono prezentację danych w Terminarzu. Wprowadzono możliwość zmiany przyporządkowanego pokoju bezpośrednio w oknie edycji rezerwacji.

Hotel: Drobna zmiana filozofii pracy

Program wymaga teraz wybrania numeru pokoju już podczas rezerwacji. Wprowadzono tę blokadę w celu zapewnienia poprawności generowania grafików. W razie potrzeby można zmienić numer pokoju w dowolnym momencie, co jest teraz szybkie i bezbolesne. Drobne poprawki w różnych miejscach systemu.

Administrator: Poprawki interfejsu

Teraz okienko Administratora jest bardziej przejrzyste.

ZUS: Nowe stawki ZUS na rok 2014

Wprowadzono kompletne nowe stawki ZUS za rok 2014. Pierwsza składka za styczeń płatna jest do 10 lutego 2014.

29 stycznia 2014

Hotel: Nowy panel obrazków

Teraz dla każdego pokoju można podłączyć dowolną ilość obrazków, zarówno gotowych, jak i pobieranych ad hoc z dowolnego źródła obrazowania, przy pomocy standardowego panelu obrazków znanego z innych modułów i aplikacji JZK. To bardzo wygodne.

Hotel: Poprawki systemowe

Usunięto problem z niemożliwością prawidłowego usuwania rezerwacji z modułu Grafik. Usunięto problem z dodawaniem nowych pokoi hotelu.

Administrator: Zwiększono czytelność danych w module

28 stycznia 2014

Towary: Nowe opcje okienka

Teraz w opcjach okienka edycji towaru można ustawić, aby zawsze otwierało się w widoku zaawansowanym. Dla niektórych użytkowników będzie to spore ułatwienie.

Warsztat: Nowy wygodny Raport samochodu

Teraz w jednym, przejrzystym raporcie, można ująć wszystkie części, czynności i koszty, związane z danych samochodem w wybranym okresie czasu, niezależnie od ilości zleceń, z którymi były powiązane.

VAT: Poprawione zasysanie zakupów w procedurze odwrotnego obciążenia

Teraz można też ręcznie skorygować dane wprowadzone przez program, zmieniając zawartość pól 31 i 32 w deklaracji VAT, zgodnie z potrzebami.

27 stycznia 2014

Kasa fiskalna: Nowe opcje dotyczące zwrotów

Teraz w łatwy sposób można wprowadzić korekty paragonów fiskalnych, w zakresie dotyczącym zwrotów. Program pozwala zaewidencjonować prawidłowo wszystkie informacje wymagane rozporządzeniem dotyczącym kas fiskalnych.

26 stycznia 2014

Systemowe: Drobne poprawki

Rozwiązano problem niepotrzebnie tworzonego pliku test.log, zostanie on automatycznie usunięty przez tą aktualizację.

Tabele: Nowa funkcjonalność tabel

Teraz do każdej tabeli można dodać dodatkowe kolumny, wybierając je z listy wszystkich pól dostępnych dla danego typu obiektu. Lista dostępnych pól jest bardzo ciekawa i rozbudowana, można na przykład wyświetlić w tabeli login Skype każdego kontrahenta albo numer seryjny produktu z wyświetlonej faktury. Możliwości są praktycznie nieograniczone. Na przykład dla faktury dostępnych jest ponad 300 różnych pól. Minus jest tylko taki, że wypełnianie tabeli zawierającej takie dodatkowe trwa nieco dłużej, ale przy niewielkich bazach danych różnica nie będzie w ogóle odczuwalna.

Warsztat: Nowy Kwit dla mechanika

Dostępny jest teraz specjalny rodzaj wydruku zlecenia, nazwany w programie KWIT DLA MECHANIKA. Pozwala on na przekazanie na warsztat ważnych szczegółów zlecenia, z pominięciem cen, za to z większym naciskiem na dane pojazdu, części i wykonanych usług. Prezentowane są kody części. To z jednej strony bardziej przejrzyste, z drugiej strony unikamy informowania personelu o wycenie usługi. Przewidziano też kolumnę na odhaczenie wykonania/zamontowania danej pozycji znakiem X. Dodano dodatkowe pola do wydruku zlecenia, na kwicie można wydrukować także dane ubezpieczeniowe, dane o stanowisku, planowanym czasie trwania zlecenia etc.

25 stycznia 2014

Hotel: Poprawki w programie

Poprawione generowanie i wyświetlanie grafiku. Poprawiono procedurę przydzielania numeru pokoju dla rezerwacji, która wcześniej nie była przydzielona do żadnego pokoju.

22 stycznia 2014

Systemowe: Drobne poprawki

Drobne poprawki techniczne w programach.

20 stycznia 2014

Systemowe: Drobne poprawki w programie

Hotel: Poprawki i nowe funkcje

Stan czystości pokoi prezentowany jest w oddzielnej kolumnie. Umożliwiono przenoszenie rezerwacji przyporządkowanych do pokoju z wewnętrznej bazy hotelu do ogólnej bazy rezerwacji, z zachowaniem przyporządkowania do pokoju. Umożliwiono sortowanie listy pokoi według numerów.

19 stycznia 2014

Podgląd: Nowe opcje okienka podglądu

Teraz do wysyłanej wiadomości e-mail z dokumentem PDF można dołączyć dodatkowe informacje, domyślnie jest to podsumowanie dokumentu.

Start: Nowe opcje strony startowej

Można teraz wybrać, czy zawartość aktywna z internetu ma być wyświetlana. Zalecamy pozostawienie tej opcji włączonej, daje bowiem dostęp do ważnych funkcjonalności, jednak czasami jej wyłączenie może przyspieszyć start programu.

E-maile: Nowe ustawienia

Uporządkowano ustawienia wysyłania maili. Teraz wszystkie ważne zgromadzono w standardowych ustawieniach internetowych. Niezależnie od sposobu wysłania, format wygenerowanego maila będzie taki sam, zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami.

Warsztat: Poprawki w obsłudze zleceń

Skorygowano obsługę stanów magazynowych podczas wystawiania zbiorczej faktury do kilku zleceń. Poprawiono czytelność komunikatów o niemożliwości zafakturowania zlecenia z jakiegoś powodu.

17 stycznia 2014

ISP: Włączono automatyczny eksport

Włączono opcję automatycznego danych podczas zamykania programu, pod warunkiem, że podano prawidłowy folder dla eksportowanych danych.

Książka: Nowe formularze PIT-36 i PIT-36L

Wprowadzono obsługę nowych formularzy rozliczeń rocznych PIT-36(19), PIT-36L(9), PIT-B(12).

Ryczałt: Nowe formularze PIT-28 i PIT-28A

Wprowadzono obsługę nowych formularzy rozliczeń rocznych PIT-28(17), PIT-28A(14), PIT-B(12).

16 stycznia 2014

Rachunki: Nowy sposób generowania rachunków

Teraz, zgodnie z aktualną interpretacją przepisów, można generować rachunki z napisem FAKTURA zamiast rachunek. Reszta składników dokumentu jest bez zmian.

RR: Ważne poprawki

Poprawione generowanie i drukowanie faktur RR. W związku ze sprzecznymi interpretacjami, wprowadzono możliwość samodzielnego zdefiniowania stawki ZZP VAT. Program domyślnie przyjmuje jednak stawkę 7%.

15 stycznia 2014

Faktury: Drobne poprawki

Drobne poprawki interfejsu w module.

14 stycznia 2014

RR: Wprowadzona nowa stawka ZZP

Zaktualizowano stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolnika ryczałtowego, która aktualnie wynosi 6,5%. Planowany powrót do stawki 7,0% nie doszedł na razie do skutku.

Licencje: Nowa funkcja on-line

Teraz w menu SYSTEM dostępna jest opcja MOJA LICENCJA ON-LINE, pozwalająca na błyskawiczne uzyskanie wznowienia licencji.

Umowy: Nowy PIT-8AR

Wprowadzono nowy wzorzec dokumentu PIT-8AR.

Umowy: Nowy PIT-11

Wprowadzono nowy wzorzec dokumentu PIT-11.

13 stycznia 2014

Sprzedaż: Przyspieszona praca modułu

Dzięki optymalizacji kodu kilkukrotnie przyspieszono sortowanie listy faktur. Teraz wygenerowanie rejestru sprzedaży trwa zauważalnie krócej, zwłaszcza w przypadku większej ilości pozycji.

Systemowe: Drobne poprawki

Drobne poprawki w różnych miejscach programu.

Faktury: Poprawione rozliczanie faktur

Poprawiono rozliczanie akcyzy od wyrobów węglowych dla faktur, dla których wybrano opcję zwolnienia od akcyzy.

6 stycznia 2014

Systemowe: Poprawki na stronie startowej

Drobne korekty strony startowej.

5 stycznia 2014

Sprzedaż: Ulepszony interfejs modułu

Nowy, uproszczony interfejs modułu SPRZEDAŻ. Teraz dane są prezentowane w sposób jasny i czytelny. Filtry zgrupowano w jednym miejscu, łatwiejszy i bardziej intuicyjny jest wybór sposobu filtrowania dokumentów.

Faktury: Ulepszenia interfejsu

Teraz opcje PDF są wyraźnie i wprost dostępne na ekranie. Usunięto przyciski dotyczące opcji, które nie są już dostępne.

4 stycznia 2014

Sprzedaż: Nowe funkcje Rejestru sprzedaży

Teraz można wybrać rodzaj daty, wedle której filtrowany jest rejestr sprzedaży. Może to być data wystawienia faktury, data zakończenia dostawy albo w data księgowania do PIT lub do VAT. Zwłaszcza te ostatnie dwie daty są bardzo istotne w kontekście ostatnich zmian w przepisach podatkowych. Analogiczne funkcje przygotowano w module FAKTURY.

Logowanie: Nowe oferty on-line

Teraz w panelu logowania na stronie www.jzk.pl/zaloguj dostępne są dodatkowe możliwości. Już w kilka chwil po przygotowaniu indywidualnej oferty wznowienia, można ją zobaczyć i bezpośrednio opłacić w panelu logowania.

3 stycznia 2014

UE: Zakończenie zmian w konfiguracji

Zgodnie z zapowiedziami sprzed roku, wydzielony moduł UE nie jest już dostępny. Zakupy UE zostały już rok temu zintegrowane z modułem Zakupy, sprzedaż zaś z modułem Faktury.

Systemowe: Nowe funkcje w panelu informacyjnym

Podręczne menu pozwala teraz schować prawy panel informacyjny.

2 stycznia 2014

ZUS: Stawki częściowo znane

Nie jest znana jeszcze podstawa wymiaru składki za ubezpieczenie zdrowotne, zatem czekamy z aktualizacją.

Książka: Skala na 2014

Wprowadzono skalę podatkową na rok 2014.

1 stycznia 2014

Faktury: Lepsza obsługa indywidualnego numeru rachunku

Wprowadzono bezwzględny priorytet indywidualnego numeru konta do wpłat. Jeśli podano go w danych nabywcy, zawsze jest drukowany na fakturze zamiast pozostałych numerów kont. Wcześniej zależało to od wielu ustawień.

Faktury: Wiele ulepszeń i poprawek

Drobne poprawki w klonowaniu rachunków.

Faktury: Nowe pola

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 106e. ust. 1 pkt 6) ustawy o VAT, wprowadzono możliwość ustawienia własnego opisu pola DATA SPRZEDAŻY odrębnie dla każdej faktury. Data sprzedaży oznaczać bowiem zależnie od okoliczności datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, datę wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty. Można też ustawić ogólną nazwę dla tego pola - działa dla faktur wystawionych od 1 stycznia 2014. Gdy zostawimy obie opcje puste, wydrukowany zostanie dotychczasowy napis "data sprzedaży" - ale nadal tylko wtedy, gdy data wystawienia faktury jest inna od tej daty, chyba że włączymy kolejną opcję :).

Grudzień 2013

30 grudnia 2013

Kontrahenci: Drobne poprawki systemowe

29 grudnia 2013

Systemowe: Poprawki w wielu miejscach programu

Przygotowujemy się do wejścia w życie kolejnego etapu zmian w podatku VAT. Zobacz, co się zmienia.

Księgowanie: Nowa zasada księgowania

Teraz w podatku VAT w przypadku faktur wystawionych od 1 stycznia 2014, księgowanie następuje z datą sprzedaży (zakończenia dostawy, wykonania usługi). Dla wcześniej wystawionych faktur, decydująca była data wystawienia faktury. Oznacza to w niektórych wypadkach przyspieszenie daty księgowania faktury.

25 grudnia 2013

Nowości: Wchodzą w życie nowe zasady fakturowania

Od stycznia 2014 wchodzi w życie ostatni etap zmian w przepisach podatkowych. Najważniejsze nowości zostały opisane na specjalnej stronie internetowej. Tak jak poprzednim razem, zmiany wymagają dość istotnej modyfikacji niektórych elementów naszych aplikacji. Prosimy upewnić się, że pobierają Państwo wszystkie dostępne aktualizacje! Zobacz więcej.

21 grudnia 2013

Charytatywnie: JZK pomaga dzieciom na Mazurach

Delegacja firmy wzięła udział w zbiórce prezentów świątecznych dla podopiecznych świetlicy terapeutycznej w jednej z mazurskich miejscowości. Dla wielu z ponad stu dzieci, korzystających z opieki, gorące kakao jest formą luksusu. Po sezonie, gdy nie ma już grzybów, runa leśnego ani turystów, w takich regionach bywa naprawdę ciężko. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc finansując transport darów, od siebie dorzuciliśmy też środki finansowe i kilkadziesiąt kilogramów słodyczy. Na pewno będziemy jeszcze pomagać w przyszłości. Prywatnie już od dawna angażujemy się w różne inne akcje charytatywne, zawsze starannie dobierając podopiecznych.

19 grudnia 2013

PDF: Nowa wersja biblioteki PDF

Wprowadzono nową, odświeżoną wersję biblioteki PDF. Nowa wersja jest bardziej stabilna i ma mniejsze zużycie pamięci, zatem należy oczekiwać spokojniejszej pracy i dużo rzadszych problemów, pojawiających się przy masowym seryjnym generowaniu dokumentów PDF (rzędu kilkuset lub kilku tysięcy jeden po drugim, jak np. w programie ISP).

Umowy: Nowy PIT-4R

Wprowadzono nowy wzór druku raportu PIT-4R.

18 grudnia 2013

Etykiety: Wygodne drukowanie pojedynczych etykiet adresowych

Teraz można łatwo wydrukować etykietę adresową dla wybranego kontrahenta w module KONTRAHENCI albo do wybranej faktury w module FAKTURY. To bardzo ułatwia drukowanie. Dodatkowo dodano generyczną funkcję drukowania takiej etykiety, dostępną w każdej tabeli w menu Zaawansowane - a więc można wydrukować etykietę z danymi osobowymi do umowy, do zamówienia, do zlecenia, ogólnie do każdego obiektu widocznego na ekranie, który posiada podpięte dane kontrahenta.

14 grudnia 2013

Systemowe: Drobne poprawki

Wiele drobnych poprawek w różnych miejscach aplikacji.

ISP: Poprawki w fakturowaniu

Uporządkowano ustawienia fakturowania, usunięto pozostałości opcji używanych w wersjach 2012 i wcześniejszych.

ISP: Nowe możliwości w rozliczeniach

Wprowadzono możliwość kompaktowania naliczeń wybranego klienta - usuwane są wpłaty i naliczenia starsze niż podana data, pozostawiane jest tylko ewentualne niezerowe saldo rozliczeń. Opcja została wprowadzona na prośbę niektórych z użytkowników programu. Warto jednak zaznaczyć, że usuwanie historii salda co do zasady nie jest ani konieczne, ani zalecane. Dane historyczne są z reguły bardzo cenne dla firmy i pozwalają choćby ocenić standing finansowy naszego kontrahenta.

ISP: Poprawki w rozliczeniach

Ulepszono prezentację rozliczeń. Jeśli dane prezentowane są chronologicznie, automatycznie zaznaczany jest ostatni wiersz tabeli. Domyślnie proponowana jest jednak kolejność odwrotna - najświeższe dane na jako pierwsze, w końcu na nich zależy nam najbardziej. Domyślnie też rozliczenia nie są filtrowane po dacie, chociaż można to wyłączyć - wtedy dane filtrowane są domyślnie tak, jak każda inna tabela w programie.

Korespondencja: Drobne poprawki

Poprawiono rozkład kolumn w module KORESPONDENCJA. Drobne poprawki interfejsu.

9 grudnia 2013

Faktury: Uproszczona edycja faktury

Teraz w czasie edycji podaje się kwotę stawki bezpośrednio jako liczbę - przy stawkach standardowych nic to nie zmienia, natomiast przy stawkach specjalnych (prezentowanych w programie jako ujemne) zapobiega to nieścisłościom.

Listopad 2013

28 listopada 2013

Umowy: Poprawki w programie

Zmieniono nazwy modułów na bardziej samoopisowe.

Umowy: Nowy, ulepszony moduł PIT-4R

Przygotowano nowy moduł generowania deklaracji rocznej PIT-4R.

27 listopada 2013

Umowy: Nowy moduł PIT-11

Nowy, ulepszony moduł generowania deklaracji podatkowej PIT-11. Poprawiono i przyspieszono przygotowywanie danych do raportu. Dodano automatyczne sortowanie listy wykonawców po nazwisku.

Umowy: Poprawki w modułach

Wyłączono opcję pokazywania w raportach rachunków nieopłaconych, powodowała ona niepotrzebne zamieszanie - filtrowanie i tak następowało według daty zapłaty rachunku. Usunięto z drukowanych raportów niepotrzebną informację o numerze NIP wykonawcy, pozostaje wyłącznie numer PESEL. Wyłączono opcję rozpoznawania zleceniobiorców po samym nazwisku, bo numer PESEL jest obowiązkowy dla praktycznie każdego zleceniobiorcy.

Systemowe: Drobne aktualizacje

Zaktualizowano nazwę mBanku. Poprawiono rozpoznawanie płci klienta, dodając priorytet rozpoznawania płci po numerze PESEL.

25 listopada 2013

Przelewy: Nowa funkcja obsługi przelewów seryjnych

Teraz można bezpośrednio wybierać do drukowania osoby z baz pacjentów, parafian, posiadaczy pojazdów, abonentów ISP oraz lokatorów. Przelewy seryjne nie wymagają już podawania tylu danych, co wcześniej.

Lokator: Nowa funkcja drukowania książeczek wpłat

Teraz przelewy seryjne (hurtowe) zostały lepiej zintegrowane z programem, umożliwiając bezpośrednie drukowanie formularzy przelewów dla lokatorów, bez pośrednictwa bazy kontrahentów.

19 listopada 2013

Poczta: Dodano możliwość tworzenia raportu UPS

Przygotowano możliwość dodawania danych z faktury lub z pozycji zbiorówki do pliku raportu UPS, umożliwiając tym samym wygodny import przesyłek do systemu on-line oferowanego przez UPS. Odpowiednie przyciski i opcje w menu dostępne są już w module Faktury oraz w module Poczta. Podobna funkcja niedługo dostępna będzie również dla przesyłek kurierskich GLS oraz innych firm.

Informacja: Przypominamy o zmianach w VAT w roku 2014

Podobnie jak w roku poprzednim, przygotowaliśmy odpowiedni informator. Najważniejsze zmiany dotyczą tym razem sposobu fakturowania oraz sposobu księgowania sprzedaży. Zobacz, co zmieni się w prawie w roku 2014.

13 listopada 2013

Fakturowanie: Drobne poprawki

Umożliwiono prawidłowe rozpoznawanie systemowej stawki VAT -3 (marża) i -4 (złom) podczas edycji faktury oraz podczas wystawiania faktury korygującej.

Noty: Zmieniono wzorzec dokumentów

Teraz noty zawierają pełne dane wystawcy, a treść noty obciążeniowej została lepiej rozłożona. Zmiana nie będzie widoczna, jeśli utworzono własny wzorzec (mój_*).

Październik 2013

25 października 2013

Książka: Wiele drobnych poprawek

Włączono automatyczne przeliczanie miesiąca przed jego zamknięciem.

22 października 2013

Systemowe: Drobne poprawki

Ulepszono procedurę wyświetlania elementów w oknie wyboru z listy.

Warsztat: Poprawki w dziale OPONY

Dodano możliwość filtrowania zleceń przechowania opon według danych klienta.

12 października 2013

Warsztat: Drobne poprawki

Poprawiono procedurę kompaktowania dopiero co wystawionej zbiorczej faktury do serii zleceń warsztatowych.

2 października 2013

RR: Automatyczne księgowanie

Wprowadzono możliwość automatycznego księgowania faktur RR do Książki oraz VAT.

Wrzesień 2013

29 września 2013

Systemowe: Wiele poprawek

Rozwiązano okazjonalny problem z niemożliwością powiązania obiektu po GUID przed jego zapisaniem, kiedy GUID nie został jeszcze nadany. Teraz GUID jest nadawany już w chwili pierwszego wywołania tej funkcji.

Parafia: Iura stolae i inne funkcje

Wprowadzo możliwość rejestrowania ofiar składanych przez parafian oraz ich automatyczne podsumowanie, z podziałem na szafarzy. Można planować już intencje mszalne, odwiedziny duszpasterskie etc. Program osiągnął już komplet podstawowej funkcjonalności, teraz czekamy na uwagi i pierwsze wrażenia.

28 września 2013

Parafia: Dostępne jest drukowanie wybranych elementów

Można już wydrukować np. świadectwo Chrztu św. albo karta parafianina.

27 września 2013

Parafia: Nowy terminarz liturgiczny

Standardowy moduł Terminarz w programie Kancelaria Parafialna zachowuje się teraz inaczej, prezentując informacje z kalendarza liturgicznego.

Parafia: Wzmianki automatyczne

Teraz podczas dodawania informacji o sakramencie automatycznie zapisywana jest wzmianka w Księdze Chrztu.

25 września 2013

Systemowe: Wiele poprawek

Zwiększono stabilność aplikacji w niektórych przypadkach, związanych np. z przewaniem wyboru elementu z listy.

Parafia: Pierwsza wersja już dostępna

Pierwsza wersja programu Kancelaria Parafialna jest już dostępna do pobrania. Wiele funkcji jeszcze się zmieni i nie wszystkie moduły są aktywne, można natomiast wyrobić sobie zdanie o przyszłej funkcjonalności aplikacji.

Parafia: Zapraszamy na LubSacro 2013 do Lublina

Już w przyszłym tygodniu będzie można zapoznać się z programem Kancelaria Parafialna na targach LubSacro 2013, które odbędą się w dniach 1-3 października w Lublinie.

23 września 2013

Hotel: Zapraszamy na targi Inwest Hotel

Zapraszamy na prezentację naszego programu Hotel X3, odbywającą się w ramach targów Inwest Hotel na MTP w Poznaniu.

20 września 2013

Kontrahenci: Użyteczne nowości

Teraz podczas wprowadzania danych kontrahenta, automatycznie odszukiwany jest odpowiedni kod pocztowy. Wcześniej możliwe było automatyczne wyszukiwanie miasta wg kodu pocztowego, teraz po wpisaniu pełnego adresu bez kodu pocztowego, właściwy kod pocztowy odnajdowany jest automatycznie.

18 września 2013

Faktury: Drobne poprawki

13 września 2013

VAT: Poprawki w module

Zmieniono nazwy i opisy pól w module, tak aby lepiej odpowiadały treści deklaracji. Faktury wewnętrznie są już obsługiwane, program nie korzystał z nich już od początku 2013 roku.

10 września 2013

Licencje: Usunięto zbędne aplikacje

Programy mikroDruczek, Kustosz, Grajek nie będą już udostępniane do pobrania.

Szkoła: Drobne poprawki

Wyłączono automatyczne przeliczanie ceny kursu, teraz program oblicza cenę po naciśnięciu przycisku. Umożliwia to ręczne podanie ceny kursu wprost.

9 września 2013

Systemowe: Drobne poprawki

Ulepszono możliwości dostępu i edycji do danych z modułu VAT i Książka przed Administratora.

VAT: Poprawione odczytywanie danych

Jeśli po pobraniu aktualizacji nie widać danych w module VAT, być może plik uległ uszkodzeniu. Należy wtedy najpierw pobrać kolejną aktualizację (oznaczoną jako #951 z 2013.09.09), odtworzyć plik RejestrVAT z ostatniej dostępnej kopii zapasowej i uruchomić program ponownie.

8 września 2013

Android: Otwiera się przed nami nowy świat

Na przełomie roku przewidujemy wypuszczenie pierwszych aplikacji dla systemu Android. Więcej informacji.

Kancelaria: Nowa nazwa aplikacji

W związku z przygotowaniami do premiery nowego programu Kancelaria Parafialna na targach Sacro Expo 2013, dotychczasowy program Kancelaria zmienia nazwę na Kancelaria Lex.

5 września 2013

Systemowe: Drobne poprawki

Poprawiona obsługa czytnika kodów kreskowych w oknie Nowa faktura.

Sierpień 2013

29 sierpnia 2013

Systemowe: Drobne poprawki

27 sierpnia 2013

Systemowe: Drobne poprawki

25 sierpnia 2013

Systemowe: Przyspieszona praca programu

Włączono buforowanie zapisywania zmian w plikach JZZ, co kilkukrotnie zmniejsza ilość operacji dyskowych w przypadku zmian w obiekcie dotyczących więcej niż jednego pola. Użytkownicy pracujący w sieci zauważą istotne przyspieszenie niektórych operacji.

24 sierpnia 2013

PDF: Odświeżono program Przeglądarek PDF

Nowa kompilacja tego podręcznego narzędzia do przeglądania plików PDF.

VAT: Ulepszenia w module

Drobne poprawki interfejsu, zrezygnowano z dublujących się funkcjonalności. Poprawki w module VAT-7K.

23 sierpnia 2013

Odsetki: Nowe odsetki podatkowe

Wprowadzono nowe stawki odsetek podatkowych.

8 sierpnia 2013

Systemowe: Drobne poprawki

Drobne poprawki w różnych miejscach programu.

5 sierpnia 2013

Gabinet: Przyspieszona praca programu

Przy dużych bazach danych odtwarzanie powiązań pacjent-wizyta zajmowało zbyt dużo czasu. Teraz raz znalezione powiązania są zapamiętywane, co wielokrotnie przyspiesza działanie programu.

Lipiec 2013

26 lipca 2013

Kasa: Drobne poprawki

Poprawiona procedura zamykania raportu kasowego.

Warsztat: Drobne poprawki

Poprawiona procedura przygotowywania zbiorczej faktury do serii zleceń.

23 lipca 2013

Systemowe: Drobne poprawki techniczne

Wiele poprawek w różnych miejscach programu.

22 lipca 2013

Zakupy: Nowa procedura księgowania zakupów wewnątrzwspólnotowych

W oknie wprowadzania lub edycji faktury zakupowej rozszerzono listę formuł rozliczania VAT o nową metodę: nabycie wspólnotowe. Daje to możliwość prawidłowego wprowadzenia i automatycznego późniejszego rozliczenia zakupu wewnątrzwspólnotowego, bez konieczności wprowadzania żadnych dodatkowych dokumentów. Zakup wspólnotowy pojawia się po zassaniu jako dwa wzajemnie znoszące się wpisy, pozwalając prawidłowo wypełnić deklarację VAT-7.

15 lipca 2013

ISP: Nowe opcje fakturowania

Można hurtowo ustawić dla wszystkich umów fakturowanie z góry lub z dołu.

14 lipca 2013

Systemowe: Poprawki techniczne w programie

Drobne poprawki w wielu miejscach aplikacji.

Zakupy: Zmiana filozofii rejestracji zakupów wspólnotowych

Teraz zakup wspólnotowy rejestruje się tak jak zakup krajowy, za pomocą standardowego modułu Zakupy. Znika definitywnie opcja faktury wewnętrznej wspólnotowej, zamiast tego całą procedura odbywa się w ramach faktury zakupowej z włączoną opcją unijną.

UE: Zmiana filozofii rejestracji sprzedaży UE

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, znika osobny moduł UE. Wszelkie funkcje dotyczące faktur unijnych dostępne są teraz w standardowym module Faktury. Daje to dostep do większego zakresu możliwości pracy z programem.

Faktury: Drobne poprawki

Więcej ważnych informacji w prawym panelu szczegółów faktury.

7 lipca 2013

Towary: Nowe opcje importu

Nowa funkcja importu bazy towarów z pliku DBF. Teraz można wygodnie importować pliki dowolnego formatu i z dowolnymi nazwami pól, program pozwala na własne przyporządkowanie pól importowanej bazy danych.

3 lipca 2013

ISP: Drobne poprawki

Drobne poprawki w fakturowaniu umów. Program został zabezpieczony przed generowaniem nieprawidłowej informacji o okresie, za który wystawiono fakturę, w przypadku podania nieprawidłowych dat fakturowania.

2 lipca 2013

Mailing: Inny system raportowania

Teraz logi z modułu mailing zapisywane są osobno, nie zapychając podstawowego logu programu. Dzięki temu jest przejrzyściej.

Czerwiec 2013

26 czerwca 2013

Systemowe: Poprawki i ulepszenia

Poprawiono obsługę niektórych sytuacji wyjątkowych.

19 czerwca 2013

Serwis: Drobne ulepszenia

Dodano kolumnę marka/model i numer seryjny w module SERWIS, dzięki czemu można tworzyć lepsze zestawienia.

Warsztat: Poprawki i ulepszenia

Poprawiono wczytywanie pliku AZTEC. Można teraz wybrać opcję jednopozycyjnego fakturowania zlecenia warsztatowego. Fakturowanie będzie możliwe tylko pod warunkiem, że wszystkie pozycje faktury będą w tej samej stawce VAT. Fakturowanie jednopozycyjne korzysta ze standardowych ustawień jednej pozycji kosztowej, dostępnej również w ustawieniach programu.

15 czerwca 2013

CBD: Nowe funkcje

W Centrum Bezpieczeństwa Danych dodano nową funkcję weryfikacji kompletności aktywnej kopii bezpieczeństwa. Weryfikacja kompletności jest teraz częścią procedury przebudowy bazy danych.

Chmura: Nowości i poprawki techniczne

Dodano możliwość logowania zdarzeń związanych z Chmurą. Włączono możliwość pracy z Chmurą także w sytuacji, gdy nie wskazano nazwy tożsamości. Można teraz pobierać z Chmury IMAP dowolny plik do dowolnej lokalizacji, co pozwala wykorzystać ją w zupełnie nowy sposób.

13 czerwca 2013

Systemowe: Porządki w instalkach

Pakiety instalacyjne i aktualizacyjne nie będą teraz zawierać plików domyślnie nie używanych, na przykład nie wykorzystywanych sterowników dla drukarek elzab albo wzorców deklaracji rocznych po okresie ich składania. Te pliki będą do pobrania jako moduł dodatkowy.

Systemowe: Ulepszenia w bazie danych

Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia wymuszające natychmiastowe zapisywanie zmian w bazach danych. Poprawiono dodatkowo treść raportów o błędach.

Warsztat: Użyteczne dodatki

W przypadku napraw rozliczanych bezgotówkowo można teraz zapisać oprócz nazwy towarzystwa, także typ polisy (OC/AC) oraz numer szkody. Ułatwia to późniejsze rozliczenia. Nowe pola dostępne są w wyszukiwaniu oraz do wykorzystania we wzorcach zleceń.

12 czerwca 2013

Systemowe: Drobne korekty techniczne

Korekty w obsłudze błędów, wprowadzono wewnętrzny limit jednocześnie wysyłanych zgłoszeń. Ulepszono procedurę wysyłania zgłoszeń z opcji NAPISZ DO JZK. Wprowadzono blokadę przed wielokrotnym wysłaniem tego samego zgłoszenia.

Faktury: Przyspieszone wyszukiwanie

Wielokrotnie przyspieszono wyszukiwanie pierwszego wolnego numeru faktury. Teraz wystawianie faktur i innych dokumentów będzie szybsze, zwłaszcza w przypadku resetu numeracji lub innych powodów, dla których numeracja jest niepewna.

ISP: Poprawki w programie

Poprawiono wypełnianie tabeli ISP.Dokumenty i generowanie dokumentów. Wprowadzono możliwość powiązania brakujących dokumentów z umowami.

Sortowanie: Drobne poprawki

Wyłączono komunikat o końcu sortowania, był irytujący dla niektórych użytkowników.

Filtrowanie: Szybko i wydajnie

Nowe zachowanie okienek filtra tekstowego zapewniające błyskawiczną pracę. Dzięki wprowadzeniu symbolicznego opóźnienia rzędu 500-750ms podczas uruchamiania filtra, można zdążyć wpisać więcej znaków, znakomicie przyspieszając w ten sposób filtrowanie. Czas opóźnienia zmniejsza się w miarę wpisywania tekstu, co odpowiada wydajności filtrowania - im dłuższy filtr, tym filtrowanie jest dokładniejsze, a więc mniej wyników do pokazania, a więc i czas wypełnienia tabeli jest krótszy. Dla większości użytkowników oznacza to ogromne przyspieszenie pracy, a opóźnienie jest poniżej poziomu percepcji.

Tabele: Nowy pasek postępu

Wprowadzono pasek postępu podczas wypełniania bardzo dużych tabel. Zabezpiecza to przed powstaniem fałszywego przekonania, że program się na przykład zawiesił.

Kasa: Automatyczne inicjowanie

Wprowadzono automatyczne inicjowanie kasy. Zadziała pod warunkiem pracy na wyłączność, automatycznie przygotowując kasę do pierwszego użycia.

11 czerwca 2013

ISP: Poprawki

Wprowadzono wymuszone przeliczanie sald na starcie programu. Dodano przycisk ręcznego przeliczenia salda wybranego klienta.

Systemowe: Lepsze zapisywanie danych

Nowy system zapisywania danych pokazał jedną wadę: są osoby, które cały dzień tylko wprowadzają dane, nie zamykając programu ani na moment. Przy intensywnej pracy program czekał na wolny moment, żeby zapisać dane. W sytuacji nagłego zamknięcia programu (błąd, awaria zasilania itd) nie zapisane zmiany były tracone. Wprowadzono teraz kilka dodatkowych zabezpieczeń, wymuszające zapisywanie danych w szczególnie istotnych momentach pracy. Pozwala to zabezpieczyć się przez skutkami tego rodzaju problemów. Nowy tryb jest domyślnie aktywny, można go wyłączyć za pomocą ustawień programu (Plik - Zawsze zapisuj zmiany). Usunięto problem z zapętlaniem się procedury zapisywania danych w razie wystąpienia problemów technicznych.

Systemowe: Lepsza informacja o błędach

Dodatkowo rozbudowano funkcję automatycznego raportowania o błędach. Szczególnie istotne problemy mogą teraz być raportowane do JZK za pomocą prostej funkcji.

Kontrahenci: Drobne poprawki

Dodano skrót systemowy Polska, w końcu to zdecydowanie najczęściej wprowadzana treść w polu Kraj. Działa automatycznie po wpisaniu prawidłowego kodu pocztowego.

10 czerwca 2013

Systemowe: Drobne poprawki

9 czerwca 2013

Faktury: Ulepszenia w module

Komunikaty o problemach i ograniczeniach przy fiskalizowaniu niektórych dokumentów są teraz bardziej rozbudowane i lepiej objaśniają sposób rozwiązania problemu.

Hotel: Drobne ulepszenia

Na starcie program proponuje automatyczne przeniesienie do archiwum starych rezerwacji, co przyspiesza pracę i rozluźnia bazę danych. Pytanie nie pojawi się, jeśli nie jest możliwa praca na wyłączność (ktoś jeszcze uruchomił program w sieci). Archiwizowane są teraz rezerwacje niezależnie od statusu, po upływie 7 dni od daty rezerwacji - byli użytkownicy, którzy nigdy nie ustawiali statusu rezerwacji Zakończona. Wygodna i szybka opcja przenoszenia rezerwacji z archiwum z powrotem do główej listy, przydatna aby wykorzystać np. starą rezerwację w przyszłości.

8 czerwca 2013

Systemowe: Nowe opcje programu

Można podać parametr /1 przy uruchamianiu, aby wymusić pracę na wyłączność. W ten sposób można utworzyć osobne skróty do różnych metod pracy programu. Wybrany tryb obowiązuje do zamknięcia aplikacji lub ręcznego przełączenia w menu Plik.

Bazy danych: Pewniejsze zapisywanie

Nowa opcja, domyślnie włączona, zapisywania zmian w bazie danych niezwłocznie po ich wykonaniu, nawet w trybie pracy na wyłączność. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy z programem, kosztem odrobiny wydajności.

7 czerwca 2013

Systemowe: Poprawki w programie

Odświeżono kilka mniej istotnych okienek. Usunięto kilka grafik obciążających niepotrzebnie plik programu.

6 czerwca 2013

Drukowanie: Ulepszenia w drukowaniu

Teraz można zapisać do PDF lub wysłać wydruki tabel lub innych dokumentów nie będących obiektami, bez konieczności ich zapisu do bazy danych.

Systemowe: Dalsze poprawki i ulepszenia

Ulepszone raportowanie ewentualnych problemów z zapisywaniem danych w plikach.

5 czerwca 2013

Systemowe: Poprawki i ulepszenia

Buforowane są kolejne funkcje, na przykład program nie wyszukuje już co minutę plików poczty mailingu do wysłania, a zachowuje raz zapamiętaną informację do czasu zmiany sytuacji w programie. Przyspiesza to pracę i zwiększa wydajność, zwłaszcza na wolnych dyskach twardych. Rozwiązano problem z nieoczekiwanym blokowaniem obiektów po twardym restarcie komputera - zanim program spróbuje utworzyć plik blokady, usunie napotkane wcześniej pliki blokad.

Odsetki: Znowu obniżka

Stawka odsetek podatkowych wynosi od jutra 10,5%. Identyczną stawkę mieliśmy od 26 marca 2009.

3 czerwca 2013

Bazy danych: Poprawiona praca programu

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, program pracuje teraz w dwóch trybach - na wyłączność lub współdzielonym. W przypadku trybu na wyłączność wszystkie zmiany w bazie danych są buforowane w pamięci, co daje ogromną szybkość pracy, zwłaszcza przy pracach hurtowych. W związku z tym znika wcześniej używany wewnętrznie tryb pracy buforowanej, który i tak wymagał pracy na wyłączność. Rozwiązuje to problem ze sporadycznym niepełnym zapisaniem efektów pracy czynności hurtowych, na przykład fakturowania w ISP. Ulepszona i przyspieszona procedura dodawania nowych obiektów do bazy danych/ Wiele mniejszych i większych poprawek i ulepszeń w systemie obsługi baz danych w przygotowaniu na nowy format X4.

2 czerwca 2013

Systemowe: Nowe opcje miernika wydajności

Teraz możliwe jest automatyczne filtrowanie raportowanych zdarzeń tak, aby zobaczyć tylko zdarzenia trwające dłużej niż wskazany okres czasu. To pozwala skoncentrować się na faktycznym rozpoznaniu przyczyn ewentualnie powolnej pracy programu, spowodowanej najczęściej spowolnieniem dostępu do plików przez sieć albo programy (anty)wirusowe.

Bazy danych: Poprawki systemowe

Dla bezpieczeństwa, usunięcie głównego elementu baz danych (faktura itp.) możliwe jest teraz tylko w trybie pracy na wyłączność. Warto poczytać więcej informacji o nowym systemie baz danych X4. Przy okazji poprawiono procedurę usuwania dokumentów. Pliki JZZ po usuniętych dokumentach (_{*}.jzz) pozostają na dysku jako pliki ukryte, w razie czego pozwalając przywrócić omyłkowo usunięte dane.

Oferta: Drobne zmiany w ofercie

Wycofano oprogramowanie serii domowej i drobne programy użytkowe z głównego nurtu aktualizacji. Ostatnie dostępne wersje oprogramowania pozostaną dostępne na naszym FTP, można z nich korzystać bez konieczności zakupu licencji. Do tego rodzaju oprogramowania nie oferujemy również żadnego wsparcia technicznego.

1 czerwca 2013

Administrator: Ulepszenia w module

Lepsza prezentacja informacji o napotkanych błędach w bazie danych, teraz od razu widać, która baza danych wymaga pilnej interwencji systemowej.

Systemowe: Zmiany w bazach danych

Teraz pliki aktywnej kopii bezpieczeństwa (JZZ) są przechowywane w folderach, które domyślnie mają włączony atrybut Ukryty (HIDDEN). Zwiększa to bezpieczeństwo przechowywania plików w przypadku mniej doświadczonych użytkowników. Dla doświadczonego użytkownika atrybu nie jest żadnym problemem, jest natomiast sygnałem, że folder jest ważny i nie należy go pochopnie usuwać. Standardowe foldery PDF, Mailing i Kopia_Elektroniczna pozostają widoczne. Można już poczytać więcej o nowym systemie baz danych X4, który wdrażany będzie sukcesywnie w programach Pakietu JZK.

Maj 2013

31 maja 2013

Systemowe: Nowy sposób raportowania błędów

Połączono plik log i raport błędów w jeden wspólny rejestr, dostępny cały czas w menu Plik programu aż do zamknięcia sesji. Otwierając menu Plik od razu można zobaczyć, ile zdarzeń wystąpiło w tej sesji programu, bez konieczności otwierania raportu. Zdarzenia z bieżącej sesji programu dołączane są automatycznie do zgłoszenia NAPISZ DO JZK. Ważniejsze zdarzenia zapisywane są też jak dotąd w miesięcznym pliku LOG. Poprawi to raportowanie ewentualnych problemów.

Systemowe: Udostępniono zdalne logowanie

Program teraz prawidłowo reaguje na próby użytkowania w zdalnym logowaniu, akceptując nazwę użytkownika zawierającą slashe, tak jak to jest na przykład podczas logowania do domeny.

Systemowe: Ulepszony monitor wydajności

Zwiększono precyzję pomiaru czasu, teraz wydajność obliczana jest z dokładnością poniżej 1ms. Raport wydajności zawiera automatycznie obliczony czas każdej operacji, co ułatwia jego analizę. Smutna bużka problemów z wydajnością , jeśli pojawi się w głównym oknie programu, umożliwia automatyczne przesłanie raportu do JZK, co pozwoli zidentyfikować przyczynę problemów. Niektóre programy (anty)wirusowe i niektóre konfiguracje sieci, zwłaszcza oparte o Windows XP (nie zalecamy!) powodują nieoczekiwane i zupełnie niepotrzebne spowolnienie pracy programu, widoczne zwłaszcza przy długotrwałych operacjach plikowych. W takim przypadku zalecamy rekonfigurację komputera na Windows 7 lub nowsze oraz zmianę dysku na SSD - przyspiesza to niektóre operacje nawet tysiąckrotnie.

30 maja 2013

Książka: Przyspieszona praca

Zmniejszono propagowanie zmian, wcześniej niepotrzebnie zmiana każdego pola powodowała zaktualizowanie bazy danych, co w przypadku przeliczania miesiąca w roku oznaczało przynajmniej kilkaset operacji. W tej chwili rejestrowane jest zakończenie przeliczania, co ogranicza ilość operacji do dwukrotności liczby otwartych miesięcy w roku, a zatem automatycznie oznacza wielokrotnie szybszą pracę programu.

29 maja 2013

ISP: Drobne poprawki

Poprawiono wypełnianie tabeli ISP.Dokumenty. Wprowadzono możliwość hurtowego opóźnienia fakturowania dla wszystkich wyświetlonych kontrahentów.

Agent: Poprawki w programie

Ulepszono procedurę przenoszenia polis do archiwum i z powrotem.

Książka: Przyspieszono pracę

Teraz każdy wpis automatyczny przechowuje GUID dokumentu, od którego pochodzi. Pozwala to na jednoznaczną identyfikację dokumentu i przyspiesza rozpoznawanie duplikatów. Wcześniej weryfikacja odbywała się po treści dokumentu, co trwało zdecydowanie dłużej. Dodatkowo zoptymalizowano pracę modułu Książka.

27 maja 2013

Faktury: Nowe opcje przelewu do faktury

Teraz dostępna jest nowa opcja Pokaż termin płatności w tytule przelewu drukowanego do faktury, domyślnie włączona tak jak w dotychczasowych wersjach programu. Można ją wyłączyć, aby na przelewach drukowanych do faktury nie był prezentowany termin płatności.

Systemowe: Mocno przyspieszona praca

Zidentyfikowano kolejną przyczynę opóźnień. Zapisywanie zmian w pliku jest teraz buforowane i wykonywane w momencie stwierdzenia przez system istnienia tzw. wolnej chwili (zdarzenie WM_IDLE). Dzięki temu wielokrotne zmiany tego samego obiektu wykonywane są błyskawicznie, a na dysku zapisywany jest dopiero finalny efekt zmian ułamek sekundy po zakończeniu całości procedury. Wcześniej w niektórych sytuacjach zmiany zapisywane były wielokrotnie, co niepotrzebnie spowalniało pracę programu. Szczególnie widoczne było to przy przechodzeniu przez miesiące na przełomie roku w module Książka.

26 maja 2013

ISP: Drobne poprawki

Przyspieszone przeliczanie sald na starcie programu.

Systemowe: Wiele drobnych ulepszeń

Poprawiono rozpoznawanie pracy w sieci, W rzadkich sytuacjach plik konfiguracyjny nie był prawidłowo aktualizowany przez system operacyjny, mimo wyraźnego zlecenia ze strony programu. Szczególnie następowało to w razie twardego zamknięcia systemu operacyjnego, na przykład przez zerwanie dostawy napięcia.

Systemowe: Wyłączono Monitor Baz Danych

Usługa nie będzie już dostępna jako usługa automatyczna. W zamian możliwe będzie zapisanie rejestru zdarzeń z bieżącej sesji programu za pomocą opcji w menu Plik.

Systemowe: Kontrolka wydajności baz danych

Nowa kontrolka monitorująca ewentualne problemy z wydajnością baz danych. Włączy się, jeśli program wykryje wolną pracę z którąś z systemowych baz danych. Kliknięcie na tą ikonkę spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji. To też dobry moment, aby wysłać zgłoszenie w usłudze NAPISZ DO JZK.

Towary: Poprawki w module

Usunięto opcję przenoszenia pojedyncznej pozycji do innego magazynu. Opcja przesunięcia hurtowego nadal jest dostępna i działa dla każdej liczby towarów, w tym dla 1. Przesunięcie wymaga chwilowej pracy na wyłączność, stąd zmiana.

Systemowe: Tryb efektu pracy w sieci

Dla celów testów i ulepszania programu udostępniliśmy specjalny tryb sztucznie spowolnionej pracy, imitujący efekt pracy w sieci. Dodatkowo w tym trybie pracuje z synchronizacją typu sieciowego, a zatem nie są zapisywane całe bazy danych, a jedynie zmodyfikowane elementy. Tryb jest dostępny testowo w menu Plik. Ten specjalny tryb został przygotowany w celu rozwiązania kilku zgłaszanych problemów, występujących u osób ze szczególnie wolną siecią lokalną.

Serwis: Ulepszona edycja zleceń

Zmniejszono ilość operacji zapisu, teraz niezależnie od ilości pozycji zlecenia, zapisywane jest jednokrotnie. Przyspiesza to pracę programu, zwłaszcza w sieci.

Warsztat: Ulepszona edycja zleceń

Zmniejszono ilość operacji zapisu, teraz niezależnie od ilości pozycji zlecenia, zapisywane jest jednokrotnie.

25 maja 2013

ISP: Wydzielony moduł ISP

Dokumenty. Teraz wszystkie dokumenty program ISP (umowy, wezwania do zapłaty etc.) przechowywane są wyłącznie w bazie danych ISP.Dokumenty. Zmniejsza to ilość operacji edycyjnych na podstawowe bazie ISP i zapewnia swobodną pracę w sieci, bo do wygenerowania dokumentu nie jest już konieczne wykonanie przebudowy bazy danych.

Drukowanie: Ulepszona obsługa wzorców

Teraz można łatwo przygotować własny wariant wzorca do wykorzystania przy kolejnych wydrukach.

23 maja 2013

ISP: Nowe możliwości

Teraz można przesunąć okres fakturowania danej umowy jednym przyciskiem. Wystarczy nacisnąć Ctrl+M w module ISP.Fakturowanie, zmiana będzie widoczna od razu. Moduły raportujące Wpłaty i Naliczenia dostępne są teraz bezpośrednio z menu, pozwalając podejrzeć zbiorcze podsumowania.

20 maja 2013

Systemowe: Usunięto problem z uruchamianiem

Jeśli po pobraniu aktualizacji z 19 maja 2013 (893) pojawia się komunikat o niemożności pracy na wyłączność, prosimy pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu. Aktualizacje z 20 maja (894/895) rozpoznają licencję poprawnie. Przepraszamy za niedogodności. Pobierz teraz najnowsze wersje instalacyjne.

19 maja 2013

Sieć: Przyspieszona praca jednostanowiskowa

Niektóre rzadziej używane moduły, na przykład Książka, pracują teraz zawsze na wyłączność. Pozwala to zachować najwyższą szybkość pracy. Dodatkowo przyspieszono program podczas pracy na wyłączność, bo w nowym trybie pracy synchronizacja danych z dyskiem nie jest już konieczna.

18 maja 2013

Sieć: Automatyczny tryb pracy na wyłączność

Program automatycznie dobiera i rozpoznaje tryb wyłączności, co pozwala na wygodniejszą pracę w sieci. Zamiast wspóldzielonego pliku net.jzk każde stanowisko utrzymuje teraz własny znacznik blokady sieciowej, pozwalając na lepszą synchronizację danych. Można swobodnie przełączać między trybem sieciowym a trybem na wyłączność. W trybie na wyłączność program pracuje jak burza, zwłaszcza na dyskach SSD, podczas gdy w trybie sieciowym częste operacje zapisu spowalniają pracę programu. Tryb na wyłączność jest domyślnie uruchomiony w przypadku licencji jednostanowiskowej, co ułatwi pracę większości naszych klientów. Wprowadzono wygodne przełączanie trybu pracy jednym prostym poleceniem w menu Plik.

17 maja 2013

Książka: Poprawiona praca modułu

Usunięto problem z wielokrotnym przeliczaniem danych w module Książka. Teraz dane przeliczane są jednokrotnie po wybraniu otwartego roku, a następnie dopiero po wprowadzeniu kolejnych zmian. Dzięki temu program działa stabilniej i nie ma wrażenia zawieszania się. Dodatkowo przeliczenie miesiąca wymusza teraz pracę na wyłączność, co zwiększa szybkość operacji.

Systemowe: Nowa opcja pracy na wyłączność

Nowa kontrolka pracy jednostanowiskowej, pozwalająca na lepszą kontrolę programu. W przypadku operacji czasochłonnych, jeśli program nie zrobi tego sam, warto wymusić pracę na wyłączność. Operacja nie powiedzie się, jeśli inne osoby korzystają z danych, jest to zatem też dobry sposób na sprawdzenie dostępności danych na innych stanowiskach.

ISP: Nowa opcja synchronizacji faktur

Nowa opcja Szukaj innych faktur tego klienta. Funkcja umożliwia weryfikację poprawności i kompletności listy faktur wystawionych dla danego klienta, zapisanych w danych umowy. Weryfikacja działa poprawnie pod warunkiem konsekwentnego stosowania numeracji umów ISP, zalecany jest też porawnie nadany GUID klienta.

16 maja 2013

Systemowe: Poprawki w programie

Poprawione drukowanie delegacji. W razie niemożliwości uruchomienia modułu z powodu braku licencji, prezentowany jest szczegółowy komunikat.

15 maja 2013

Mailing: Nowa ikonka przypominająca o mailach do wysłania

Należy kliknąć tę ikonkę, aby przenieść się do modułu MAILING i wysłać wszystkie oczekujące maile. Z powodów bezpieczeństwa program wysyła maile wyłącznie bezpośrednio, nie jest już dostępna opcja wysyłania za pośrednictwem innego programu pocztowego protokołem Simple MAPI. Program przy zamykaniu przypomina teraz o niewysłanych mailach.

Tabele: Poprawione drukowanie tabel

Ulepszono drukowanie tabel wszelakiego rodzaju, w tym np. rejestru sprzedaży.

13 maja 2013

Mailing: Nowe dodatkowe opcje zabezpieczeń

W celu zwiększenia bezpieczeństwa korespondencj, buforowania korespondencji w module MAILING jest teraz obowiązkowe. Usunięto niedostępną już opcję wysyłania korespondencji za pośrednictwem protokołu Simple MAPI.

Systemowe: Poprawione zapisywanie zmian

Ulepszona prezentacja informacji o zmianach, teraz jest przejrzysta: więcej informacji handlowych, mniej stricte technicznych.

Drukowanie: Ulepszona procedura podglądu wydruku

Teraz program rozpoznaje, czy obiekt został zaakceptowany wcześniej i zapisany, czy nie. Dla obiektów zapisanych dostepna jest opcja wysyłania pliku PDF na dowolny adres e-mail czy bezpośredniego drukowania. Dla obiektów niezapisanych ta opcja pozostanie niedostępna.

11 maja 2013

Systemowe: Lepsza praca lokalnie i w sieci

Program ściśle rozpoznaje dwa tryby pracy: jednostanowiskowy i sieciowy. Tryb sieciowy syygnalizowany jest pojawieniem się ikonki sieci w głównym oknie programu. W trybie sieciowym dane zapisywane są natychmiast. W trybie jednostanowiskowym zapis następuje na koniec pracy albo po naciśnięciu Ctrl+S. Tryb sieciowy włącza się przy rozpoznaniu uruchomienia drugiego programu (lokalnie lub zdalnie), pod warunkiem posiadania licencji sieciowej. Aktualny status sieci można sprawdzić też rozwijając menu Plik.

Systemowe: Autousuwanie plików Monitora Baz Danych

Teraz domyślnie włączono opcję autousuwania plików Monitora Baz Danych starszych niż 7 dni. W większości przypadków nie ma potrzeby przechowywania starszych plików. Domyślnie włączono też opcję pozostawiania kopii ZIP usuniętych plików Monitora.

Gabinet: Ulepszone drukowanie recept

Teraz recepty drukowane są wraz z przerywanymi liniami oddzielającym poszczególne pozycje refundacji.

10 maja 2013

Serwis: Drobne poprawki w programie

Uporządkowano kwestię przenoszenia terminu płatności ze zlecenia do wystawianej faktury i z powrotem.

Systemowe: Zmieniona filozofia pracy jednostanowiskowej

Zmieniono sposób pracy programu podczas działania na jednym stanowisku. Teraz zmiany zapisywane są po zamknięciu programu oraz w momencie naciśnięcia przycisku Ctrl+S. W związku z tym dane nie będą zapisywane po każdej drobnej zmianie, co zagwarantuje odpowiednio duża szybkość pracy programu. Domyślnie włączona jest też opcja zapisywania zmian po upływie 15 minut, co zabezpiecza w przypadku nieoczekiwanego zaniku napięcia po dłuższym czasie pracy. W przypadku pracy w sieci (= licencja sieciowa) sposób pracy programu nie ulega zmianie: każda zmiana musi być od razu zapisana na dysku, w przeciwnym razie bowiem nie ma możliwości zagwarantowania pracy wielostanowiskowej. Efekt zmiany będzie taki, że program w wersji jednostanowiskowej znacząco przyspieszy, natomiast w przypadku pracy w sieci użytkownicy nie zauważą zmian.

Opcje: Usunięto niektóre zbędne już opcje

Znika opcja autoprzebudowy baz danych, ponieważ przestaje być potrzebna. Opcja automatycznego zapisywania wydruku PDF każdego tworzonego dokumentu nie będzie już dostępna.

Systemowe: Więcej zabezpieczeń podczas pracy w sieci

Plik synchronizacji danych w sieci (net.jzk) jest teraz zapisywany bezpośrednio w folderze programu, a nie w folderze bieżącej tożsamości. Usuwa to problemy podczas przełączania między tożsamościami i daje większe bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo raz ustalony status pracy w sieci (zauważenie innego uruchomionego stanowiska) obowiązuje aż do końca pracy programu, co przyspiesza pracę. Status pracy sieciowej obowiązuje aż do zamknięcia ostatnegio aktywnego stanowiska Pakietu JZK.

9 maja 2013

Faktury: Poprawianie przeliczania kwot na fakturach

Poprawiono przeliczanie zaokrągleń drobnych kwot w przypadku faktur wystawianych z rabatem do poszczególnych pozycji.

Drukowanie: Usunięto opcję drukowania z podglądu wydruku

Opcja ta wprowadzała wiele niejasności. Teraz aby wydrukować dokument, należy zamknąć podgląd i nacisnąć przycisk DRUKUJ, co powoduje jawne wydrukowanie dokumentu i odpowiednie jego zapisanie.

8 maja 2013

Podatki: Znowu obniżka odsetek podatkowych

Od 9 maja odsetki podatkowe wynoszą 11 proc. w stosunku rocznym, tyle samo co w 2009 i 2006 roku.

Komis: Nowa funkcja drukowania umów komisowych

Teraz wzorzec umowy drukowany jest w oparciu o standardowe narzędzia, co pozwala korzystać ze wszystkich standardowo dostępnych pól we wzorca.

6 maja 2013

ISP: Poprawiona procedura rozliczeń

Poprawiono wprowadzanie płatności do faktur. Wcześniej występował błąd przy próbie synchronizacji faktury z umową w ISP, jeśli wpłatę wprowadzano bezpośrednio do faktury, a nie w module ISP.

5 maja 2013

Opakowania niebezpieczne: Nowa numeracja not

Wprowadzono osobną numerację not obciążeniowych i uznaniowych dotyczących produktów niebezpiecznych. Numeracja ta jest ciągła z innymi notami obciążeniowymi i uznaniowymi wystawianymi w programie. Wprowadzono dodatkowe pytanie potwierdzające, zabezpieczające przed omyłkowym wystawieniem noty.

Systemowe: Nowy, szybszy menedżer pamięci

Pakiet JZK w podstawowej aplikacji używa teraz wewnętrznie nowego menedżera pamięci. Operacje na danych powinny być teraz zauważalnie szybsze, a programiści dostali nowe narzędzie monitorowania wycieków pamięci. Pozwoli to znacząco ułatwić pracę na wielkich bazach danych, z których korzystają niektórzy użytkownicy aplikacji Pakietu JZK. Podstawowa korzyść jednak to znacząco szybsza praca całości, zwłaszcza w zakresie pamięciożernych operacji na bazach danych. Ważna zmiana to nieco inna treść komunikatów o błędach, a przede wszystkim lepsze wychwytywanie problemów z dostępem do pamięci, które w poprzednich kompilacjach mogły przejść niezauważone. Wszelkie zauważone problemy, zwłaszcza odczyt charakterystycznego adresu $80808080 prosimy od razu zgłaszać do naszej pomocy technicznej.

Systemowe: Przetestuj program na 4G

Jeśli korzystasz z wielkich baz danych, możesz wypróbować nowy menedżer pamięci z wymuszonym trybem dostępu do 4GB pamięci (w Windows 64, w Windows 32 ta wielkość wynosi 3,2GB - ale i tak więcej, niż standardowe 1,6GB dostępne dla programu dotychczas). Zobacz, jak to zrobić.

4 maja 2013

Tabele: Ulepszone sortowanie tabel

Teraz sortowanie jest sygnalizowane odpowiednim działaniem paska postępu. Zapobiega to wrażeniu zawieszenia programu w przypadku sortowania tabel opartych na wielkich bazach danych. Dodatkowo w przypadku wielkich tabel program pyta, czy posortować, co zapobiega skutkom omyłkowego kliknięcia w nagłówku kolumny. Dodatkowo program automatycznie sprawdza rodzaj kolumny, kolumny sumowane sortują się bowiem dużo szybciej. Sortowanie wyposażono teraz w pasek postępu, opracowany na podstawie standardowej predykcji algorytmu QSort, gdzie ilość operacji wynosi 2n*ln(n).

3 maja 2013

ISP: Poprawione fakturowanie seryjne

Usunięty problem z zapisywaniem plików kopii elektronicznej z nieprawidłowym znacznikiem sGUID. Poprawiono procedurę generowania kopii elektronicznej: w razie niemożności utworzenia pliku PDF, prezentowany jest na ekranie widoczny komunikat. Usunięty problem z nie generowaniem plików PDF dla faktur, dla których ustawiono nie drukowanie faktury.

Fakturowanie: Nowa opcja Szybkiej Akcji

Teraz można automatycznie sprawdzić i uzupełnić kopie elektroniczne dla wszystkich faktur wyświetlonych na ekranie. Jeśli kopii nie ma lub nie jest kompletna, zostanie odpowiednio uzupełniona.

Systemowe: Drobne oprawki

Drobne poprawki w wielu miejscach programu.

1 maja 2013

VAT: Nowy wzór deklaracji VAT-7/VAT-7K

Wprowadzono wzór deklaracji vAT-7(14) i VAT-7K(8). Drobna zmiana pól była pretekstem do długo oczekiwanego usunięcia z deklaracji danych teleadresowych, przecież urząd dawno je ma! Gdyby jeszcze udało się VAT-7K i VAT-7 powiązać w jeden formularz, przecież różnice między nimi są żadne. Przyspieszono zasysanie danych do rejestru VAT.

PDF: Poprawiono generowanie plików PDF

W przypadku przeciążenia systemu DynaPDF, odpowiadającego za generowanie wektorowych plików PDF, program płaskie zapisuje pliki PDF korzystając z wcześniejszej technologii. Zapobiega to nieoczekiwanej utracie niektórych wydruków. Przygotowujemy aktualizację systemu DynaPDF, dzięki której problemy powinny zniknąć.

Kwiecień 2013

30 kwietnia 2013

Systemowe: Zmieniona procedura pracy na wyłączność

W związku z problemami pojawiającymi się u niektórych osób, korzystających z funkcji przełączania tożsamości, zmieniono twardą blokadę na miękkie pytanie czy chcesz kontynuować. Umożliwia to awaryjne kontynuowanie pracy w sytuacji, gdy program nie uzyskał od systemu operacyjnego potwierdzenia pracy na wyłączność. Praca na wyłączność obsługiwana jest w oparciu o unikalny uchwyt do pliku net.jzk, który w niektórych konfiguracjach systemu jest tracony po przełączeniu tożsamości, stąd problem. Z kolei praca na wyłączność jest co do zasady konieczna w niektórych modułach, w szczególności jednorazowo podczas otwierania starych baz danych, które wymagają zmiany formatu na nowy JZK@2011 (ale można to zrobić ręcznie w Administratorze).

29 kwietnia 2013

Kasa: Drobne korekty w module

Systemowe: Drobne poprawki w ustawieniach

Można teraz ustawić drukowanie na fakturze informacji o sposbie przeliczania cen.

28 kwietnia 2013

Systemowe: Lepsza obsługa wielkich baz danych

Wprowadzono procedurę awaryjnego zamykania aplikacji w przypadku stwierdzenia błędu braku dostępnej pamięci, zabezpiecza to przed teoretycznie możliwym uszkodzeniem danych. Podczas odczytu wielkich baz danych program informuje, ile planowo potrwa cała procedura. Podczas wypełniania tabeli opartej o wielką bazę danych (powyżej 1000 pozycji), program wyświetla informację o postępie. Ułatwia to codzienną pracę i zabezpiecza przed wrażeniem zawieszenia programu.

26 kwietnia 2013

ISP: Drobne poprawki w programie

Administrator: Drobne poprawki w module

Poprawiono procedurę przebudowy wielkich baz danych.

Systemowe: Informacja o zajętości pamięci w programie

Podczas pracy programu stale prezentowana jest zajętość pamięci - w prawym górnym rogu głównego okna programu, tuż obok bieżącego czasu i daty. Informacja o zajętości pamięci pozwala na bieżąco orientować się w obciążeniu aplikacji. To ważne szczególnie podczas pracy na wielkich bazach danych - należy pamiętać, że pula adresowa dostępna dla programu wynosi poniżej 2GB.

24 kwietnia 2013

WWW: Nie stosujemy statycznych plików cookie

W związku z ogólnokrajowym szaleństwem dotyczącym informowania o plikach cookie przypominamy, że Studio JZK nie stosuje śledzenia użyktowników za pomocą plików cookie. Pliki cookie dotyczące sesji stosowane są tylko do obsługi koszyka zakupów i usuwane przez przeglądarkę niezwłocznie po zamknięciu sesji. Studio JZK nie stosuje również żadnych narzędzi śledzących innych firm, w tym Google Analytics i żadnych innych narzędzi cross-platform. Korzystając z witryny jzk.pl nie jesteś poddawany śledzeniu w żadnej postaci.

Systemowe: Przyspieszona praca na bazach danych

Rozwiązano problem z niepotrzebnym wielokrotnym zapisywaniem plików. Poprawiane dodawanie kolejnych dokumentów podczas równoczesnej pracy w sieci.

20 kwietnia 2013

Faktury: Poprawiona obsługa wpłat do faktur

W przypadku faktur zakupowych program automatycznie proponuje wystawienie dokumentu KW zamiast KP.

19 kwietnia 2013

ISP: Poprawiona procedura fakturowania seryjnego

Przyspieszono pracę, usuwając niepotrzebne przyczyny spowalniania.

Towary: Lepsza prezentacja danych

Towary, które nie są dostępne lub w ilości poniżej minimalnej, są podświetlane odmiennym kolorem. Od razu widać, które stany są nieprawidłowe.

Kasa: Uproszczone wprowadzanie dokumentów kasowych

Teraz okienko KP i KW zawiera domyślnie tylko jedną pozycję, co odpowiada 99% przypadków spotykanych w codziennej działalności użytkowników naszych aplikacji. Mamy za to więcej miejsca na określenie zobowiązania, którego dotyczy wpłata.

17 kwietnia 2013

Terminarz: Można wybrać dane, które mają być prezentowane

Są osoby, które nie chcą widzieć w biznesowym terminarzu informacji o imieninach, świętach, terminach składania deklaracji etc. Jest teraz jeden prosty checkbox, który załatwia sprawę. Nie da się ukryć, że terminarz wygląda wtedy dużo bardziej przejrzyście.

14 kwietnia 2013

Warsztat: Nowe opcje w programie

W zleceniu warsztatowym można teraz wprost podać rok produkcji pojazdu. Wcześniej dane te dostępne były tylko w bazie pojazdów, teraz dostępne są bardziej bezpośrednio.

13 kwietnia 2013

Systemowe: Ulepszono kompaktowanie baz danych

Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia w procedurze kompaktowania baz danych. W przy wystąpieniu sytuacji awaryjnej program dokładnie wskazuje, który obiekt spowodował problem z bazą danych. Pomoże to w usunięciu przyczyny problemu. Przypominamy, że skompaktowanie baz danych wymaga wczytania wszystkich pozycji ze wszystkich baz danych, także z baz archiwalnych.

Systemowe: Ulepszenia głównego okna programu

Teraz górny panel zajmuje o 1/3 mniej miejsca na ekranie. Poprawia to wygląd aplikacji i pozostawia więcej miejsca na najważniejsze zagadnienia.

11 kwietnia 2013

Poczta: Nowy cennik pocztowy

Usługi o charakterze niepowszechnym podrożały o podatek VAT, a ich ceny zrobiły się przez to bardzo nieokrągłe. Wprowadzono w programie nowy cennik pocztowy.

9 kwietnia 2013

Faktury: Ulepszenia w panelu wystawiania faktur

Teraz można samodzielnie ustawić, czy program każdorazowo ma pytać o ilość dodawanego towaru, czy od razu dodawać automatycznie jedną sztukę. Dla niektórych osób szczegółowe wskazywanie ilości i ceny na etapie dodawania pozycji dokumentu jest bardzo ważne, dla innych to tylko niepotrzebne utrudnienie pracy. Teraz każdy wybierze sposób pracy, który jest dla niego najbardziej optymalny.

8 kwietnia 2013

Poczta: Ulepszono przygotowywanie nalepek adresowych

Okno wyboru kontrahenta do nalepek działa lepiej i ma teraz większy rozmiar, pozwalając łatwiej wybierać większe zakresy kontrahentów.

Gabinet: Ulepszenia w drukowaniu recept

Wprowadzono blokadę przed próbą wydrukowania recepty, która nie mieści się na jednej kartce papiery. Niektórzy użytkownicy uparcie używali ogromnej czcionki na wydruku, co uniemożliwiało zmieszczenie treści recepty na 1 kartce papieru.

Gabinet: Nowa obsługa kodów ICD-9 oraz ICD-10

Zrezygnowano z tworzenia osobnego słownika rozpoznań i procedur, skoro w programie dostępna jest pełna i wyczerpująca baza rozpoznań ICD-10 i procedur ICD-9. Umożliwiło to też na przykład wieloliniowe wprowadzanie rozpoznań.

Systemowe: Poprawki w różnych miejscach programu

Systemowe: Rozszerzenia procedury akceptowania dokumentów

Teraz w ustawieniach numerowania dokumentów można wybrać zachowanie programu przy próbie akceptowania danego rodzaju dokumentu. Można ustalić, czy opcja DRUKUJ oraz WYŚLIJ MAILEM ma być domyślnie zaznaczona, czy nie. To przydatna opcja dla osób, które konsekwentnie nie chcą np. wysyłać mailem dokumentów KP albo np. chcą zablokować automatyczne drukowanie dokumentu WZ.

3 kwietnia 2013

Faktury: Poprawione zadrukowywanie formularzy F2

Wcześniej wystepowały problemy z przesunięciem wydruku przy nadrukowywaniu dużego odcinka na gotowym formularzu.

Marzec 2013

26 marca 2013

Umowy: Poprawiono plik instalacyjny programu

Wcześniej dane urzędów skarbowych nie były umieszczone w pakiecie instalacyjnym, co uniemożliwiało korzystanie z tego modułu.

23 marca 2013

Kontrahenci: Można teraz wysłać SMS do wybranych kontrahentów

Przygotowano opcję wysyłania seryjnej korespondencji SMS - dostępna jest w module Kontrahenci pod prawym klawiszem myszy. Przypominamy, że ważne jest uzyskanie uprzedniej zgody kontrahentów na taką korespondencję. Poprawiono też procedurę wysyłania hurtowego SMS - tu też dostępna jest opcja detalicznego wyboru kontrahentów.

22 marca 2013

ISP: Dodatkowe opcje i ulepszenia w programie ISP

Na wyraźną prośbę użytkowników przywrócono jednak opcję WSZYSTKO w ramach standardowej belki filtrowania w tym programie. Wszelkie zastrzeżenia co do wydajności programu będą jednak w tej sytuacji odrzucane.

ISP: Automatyczna synchronizacja danych

W module ROZLICZENIA można znaleźć teraz opcję automatycznej weryfikacji i synchronizacji naliczeń, faktur, wpłat i kasy. To opcja trudna do przecenienia, pozwala na sprawdzenie poprawności księgowania w ramach czterech powiązanych baz danych. Szczególnie w przypadku niezamierzonej utraty lub uszkodzenia danych można je przywrócić. Dostępna jest opcja Autokorekty, należy jej jednak używać z wielką rozwagą i to tylko w wypadku, gdy jesteśmy absolutnie pewni, że sugerowane przez program kwoty są prawidłowe.

21 marca 2013

Gabinet: Drukowanie recept według wzoru obowiązującego od kwietnia już dostępne

Program drukuje teraz kody kreskowe zgodnie z nowymi wymogami rozporządzenia (osobno REGON, PWZ i PESEL pacjenta), obsługuje też kody recept serii 02 oraz inne zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem MZ. Program domyślnie teraz podpowiada pozostawienie pustego pola na określenie odpłatności (wcześniej podpowiadał 100%) - pozwala to pozostawić decyzję o refundacji do dyspozycji apteki, co jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście nie dotyczy to recepty bez numeru, która z definicji jest z odpłatnością 100% i nie można tego zmienić.

19 marca 2013

ISP: Nowa procedura rejestrowania naliczeń i wpłat

Teraz naliczenia i wpłaty powiązane są z umowami za pośrednictwem unikalnego znacznika GUID każdej umowy, nie obciążając bezpośrednio umów. Pozwala to łatwo przetwarzać wszystkie naliczenia i wpłaty za pomocą narzędzi administracyjnych, bez jednoczesnego lęku o konflikt danych podczas pracy w sieci.

ISP: Nowa procedura przeliczania salda

Teraz saldo przeliczane jest wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego sytuacja, tzn. gdy stało się nieaktualne albo wskutek ponownego uruchomienia programu, albo po operacji edycyjnej. Dzięki temu program zauważalnie przyspieszy wyświetlanie nawet wielkich ilości danych.

18 marca 2013

ISP: Dodatkowe ułatwienia

W przypadku umowy, która nie ma wprowadzonego numeru, na dokumentach wpłaty umieszczany jest GUID tej umowy. Gwarantuje to unikalne powiązanie z umową.

17 marca 2013

ISP: Nowe możliwości i przebudowa wielu funkcji w programie

Moduł Naliczenia i Wpłaty nie będą już jawnie dostępne, ich funkcję przejmuje w całości moduł Rozliczenia, zresztą najczęściej używany w programie. Program wymusza teraz przenoszenie nieaktywnych umów do archiwum - jest to ważne dla wydajności programu, a niestety nie zawsze użytkownicy to chętnie wykonują :) Wieloliniowe szczegóły w module Rozliczenia pokazywane są teraz wyłącznie w na życzenie, za pomocą odpowiedniej opcji pod prawym klawiszem myszy. Większość użytkowników nie korzystała z tej opcji. Teraz można wyswietlić jednocześnie archiwum oraz umowy aktywne w ramach jednego okienka Umowy. Uporządkowano układ modułów w programie, kładąc nacisk na najczęściej używane opcje.

ISP: Nowa procedura wprowadzania wpłat

Zamiast wcześniejszych trzech konkurujących ze sobą opcji, teraz jedna uproszczona procedura wprowadzenia wpłat do naliczeń, faktur, a także luźnych wpłat. Zapisywanie KP wymaga blokowania teraz bazy KP, podobnie jak przeliczanie faktury wymaga blokowania bazy faktur. Pozwoli to zachować transakcyjność całej procedury. Ta sama funkcja wykorzystana będzie zresztą w wielu innych miejscach programu.

16 marca 2013

Przeglądarek: Odświeżono program Przeglądarek PDF

Nowe funkcje i możliwości, zawierają ten sam moduł, jak oryginalny moduł Przeglądarek dostępny w systemie.

ISP: Zmieniona procedura wprowadzania rozliczeń

Teraz w opcji wpłaty do faktury KP jest najpierw zapisywane, a dopiero potem drukowane. Dla bezpieczeństwa wszystkie błędy typu Access Violation oraz Invalid Pointer będą jawnie prezentowane na ekranie - w przypadku ilości danych, jakimi obraca ten program, mogą się one zdarzać i zdarzają w systemach kiepsko obsługujących duże ilości pamięci (Windows XP), powodując zagrożenie stabilności.

Systemowe: Ulepszone prezentowanie postępu programu

Wyświetlanie danych o zmianie jest teraz wymuszone - za cenę odrobinę wolniejszej pracy mamy zawsze aktualny pasek postępu. Zmniejszy to na pewno zaniepokojenie niektórych osób, myślących że program się zawiesił, podczas gdy on cały czas ciężko pracuje.

15 marca 2013

Systemowe: Poprawki w systemie baz danych

Teraz program analizuje wydajność baz danych i ostrzega, kiedy z powodu niewłaściwej konfiguracji występują problemy systemowe. Nowe, dodatkowe opcje w module Aministrator: teraz nowy test wydajności baz danych, umożliwiający śledzenie ewentualnych problemów z wydajnością.

ISP: Korekty w programie

Z uwagi na zgłaszane przez niektórych użytkowników problemy z wydajnością, będące wynikiem niewłaściwego użytkowania programu nakładającego się przez lata, wprowadzono dodatkowe obostrzenia. Program wymusza kompaktowanie baz danych, wymaga regularnego zamykania raportu kasowego i kilku innych czynności obsługowych, co wpływa znacząco na poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy. Usunięto również możliwość jednoczesnego wyświetlenia całej bazy danych - w testowanym przypadku 70 tysięcy faktur jest to kompletnie zbędne, a powoduje wrażenie zawieszania się programu. Wyłączono też opcję zapamiętywania filtrów w tym programie. Wyłączono możliwość wprowadzania wpłat do umów, którym nie nadano numeracji. Nie jest też dostępna opcja ustawiania modułu startowego, powodowała obciążenie aplikacji.

Faktury: Przyspieszono wyświetlanie bazy faktur

W przypadku przetwarzania wielkich baz danych należy pamiętać o ich regularnym kompaktowaniu. Tylko w ten sposób można zapewnić odpowiednią wydajność bazy danych. W niektórych wypadkach program będzie wymagać tej czynności automatycznie.

14 marca 2013

Faktury: Wiele drobnych ulepszeń

Teraz można wstawiać pozycje z bazy towarów z zachowaniem zaokrągleń.

13 marca 2013

Bazy danych: Większe bezpieczeństwo pracy w sieci

Zmnieniono nieco filozofię obsługi baz danych - teraz jakakokolwiek zmiana obiektu powoduje bezpośrednie wygenerowanie pliku obiektu JZZ. Oznacza to istotne zwiększenie bezpieczeństwa danych, za cenę zmniejszenia wydajności prac seryjnych. Prace te wykonywane są jednak na tyle rzadko, że większość użytkowników nie zauważy w ogóle zmiany.

8 marca 2013

Gabinet: Dostępna jest podręczny słownik poradni

Teraz wystawiając nowe skierowania można łatwo wybrać rodzaj poradni z szerokiej listy, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kodów resortowych. To bardzo ułatwia przygotowywanie skierowań.

7 marca 2013

Gabinet: Drobne ulepszenia w programie

Poprawiono procedurę pobierania obrazów ze źródeł obrazowania.

Odsetki: Wprowadzono nową stawkę odsetek podatkowych

Od 7 marca stawka odsetek podatkowych wynosi 11,5% rocznie. Taką stawkę mieliśmy już w 2009 roku, wcześniej w 2006. Powoli zbliżamy się do stawki 10%, która obowiązywała od czerwca 2009 roku.

4 marca 2013

Kontrahenci: Ulepszone filtrowanie kontrahentów

Teraz lepiej działa okienko wyboru kontrahenta (F6 w oknie nowej faktury). Przy okazji poprawiono filtrowanie w innych miejscach programu.

Warszat: Poprawione generowanie dossier zlecenia

3 marca 2013

Obrazki: Kolejna przydatna funkcja edycyjna

Teraz można dowolnie rozjaśniać wyświetlane obrazy, co pozwala dopatrzeć się ukrytych czasami szczegółów. Przygotowano możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich. Zaświadczenie generowane jest ze wzorca, który rzecz jasna można modyfikować.

Systemowe: Poprawki w procedurze aktualizacji

Można teraz świadomie wybrać tryb aktualizacji - tak jak wcześniej, w formie pytania na starcie programu, czy pobieranej w tle i instalowanej automatycznie przy zamknięciu programu.

2 marca 2013

Gabinet: Zaimplementowano pełne drukowanie arkusza wizyty

Nowy wzorzec arkusza wizyty pozwala na wykorzystanie wszystkich nowych możliwosci. Wprowadzono możliwość dodania w treści wizyty więcej niż jednego kodu ICD9 oraz ICD10. Zaimplementowano obsługę prostych ankiet, które od razu można wydrukować, a ich treść jest zachowywana w dokumentacji pacjenta. Wiele różnych poprawek w programie.

1 marca 2013

Gabinet: Można teraz przygotować pełną kartę pacjenta

W oknie edycji danych pacjenta wystarczy nacisnąć przycisk Drukuj kartę danych. Wprowadzona karta zapisywana jest od razu na zakłade Dokumenty danego pacjenta, można zatem śledzić zmiany danych osobowych danego pacjenta. Karta pacjenta zawiera obowiązkowe elementy w rodzaju zgody na przesyłanie wiadomości SMS oraz wysyłanie dokumentacji medycznej pocztą elektroniczną.

Książka: Nowe formularze PIT już dostępne

Dostępny jest już nowy formularz PIT-36(18) oraz PIT-36L(8) dotyczący rozliczenia za rok 2012.

Luty 2013

28 lutego 2013

Gabinet: Nowe funkcje wyboru poprzedniego dentogramu

Teraz program umożliwia łatwiejsze wybranie jednego z dentogramów z poprzednich wizyt. Wiele drobniejszych poprawek w programie.

27 lutego 2013

Gabinet: Dodano obsługę zębów mlecznych

Dodatkowo wprowadzono wiele innych poprawek w programie.

Wezwania: Poprawiony wydruk wezwania do zapłaty

W przypadku podania indywidualnego numeru rachunku bankowego do wpłat nie są teraz drukowane żadne inne numery konta, ani krajowego, ani IBAN.

Administrator: Funkcja podglądania pojedynczych obiektów

Pod prawym klawiszem myszy dostępna jest funkcja szczegółowego oglądania zawartości pliku JZZ, bez konieczności importowania go do bazy danych.

26 lutego 2013

Obrazki: Zaimplementowano obsługę lupy i inne opcję

Funkcja ta jest szczególnie przydatna do wyświetlania szczegółów zdjęć rentgenowskich, a już zwłaszcza takich, które swoim rozmiarem przekraczają wielkość dostępnego ekranu, czyli zdjęć cefalometrycznych czy pantomograficznych. Dodatkowe możliwośći w panelu przeglądania fotek: teraz można z łatwoscią przeglądać listę zdjęć.

Gabinet: Podsumowanie zdjęć danego pacjenta

Teraz można łatwo przejrzeć wszystkie dostępne zdjęcia danego pacjenta, w ten sposób tworząc sobie podręczną bibliotekę. To bardzo przydatne. Drobne poprawki w innych miejscach programu.

25 lutego 2013

Warsztat: Drobne poprawki w programie

Poprawiony wydruk zlecenia warsztatowego.

Zakupy: Lepsza informacja o zapłacie faktury

Teraz można włączyć wyświetlanie informacji o dacie i kwocie zapłaty bezpośrednio w ramach tabeli. Informacja jest w pełni rzetelna pod warunkiem, że płatność została wykonana jednorazowo.

Faktury: Poprawione wystawianie duplikatów

Zgodnie z aktualną interpretacją podatkową, duplikat faktury jednak nie ma mieć osobnego numeru z puli numerów faktur. Nowo generowane duplikaty będą otrzymywały stary numer, po prostu z dopiskiem Duplikat.

24 lutego 2013

Monitor: Nowa wersja programu

Teraz prosty i elegancki interfejs. Program mieści się w górnym pasku ekranu, nie wyświetlając już żadnych irytujących okienek zewnętrznych. Oczywiście można dotrzeć do wszystkich dostępnych dotąd funkcji. Praca programu jest też dużo szybsza.

22 lutego 2013

Faktury: Ułatwienia w module faktury

Dodano skrót klawiszowy Ctrl+Y przenoszący automatycznie do okienka wprowadzania płatności do faktury.

Produkcja: Poprawki interfejsu

Poprawiono interfejs modułu.

21 lutego 2013

Monitor: Drobne poprawki w programie

Nieco odświeżono interfejs aplikacji. Przygotowujemy nową, lepszą wersję programu.

Grajek: Odświeżono interfejs programu

Teraz dostępne jest bardzo wygodne autoukrywanie - jest na tyle dyskretne, że pozostawia wszystkie informacje nadal wyświetlone na ekranie.

Obrazki: Dodatkowe możliwości w panelu obrazków

Teraz okienko pojedynczego obrazu pozwala na manipulację obrazem bez uciążliwego mrugania. Przygotowano możliwość łatwego wydrukowania wszystkich dostępnych obrazów z listy. Funkcja wydruku dostępna jest także bezpośrednio w panelu obrazków. Panel obrazków dostępny jest teraz także w oknie edycji towaru, co pozwala na wiele dodatkowych możliwości. Można prosto stworzyć choćby graficzny cennik produktów.

Agent: Dodano pełną obsługę obrazków

Teraz panel obrazków dostępny jest też do opisu nieruchomości lub pojazdu w ramach polisy. To bardzo ułatwia konieczne procedury rejestracyjne. Można podpiąć obrazki lub inne dokumenty, nawet wprost ze skanera, bezpośrednio w okienku edycji polisy.

Systemowe: Więcej danych technicznych dostępnych w różnych miejscach programu

Teraz standardowe menu obiektu, dostępne w praktycznie każdej tabeli pod prawym klawiszem myszy, daje możliwość podejrzenia informacji technicznych na temat obiektu i zawierającej go bazy danych. To bardzo przydatna funkcja w przypadku podejrzeń problemów z edycją danych, dotąd dostępna była tylko głęboko w Administratorze i wymagała długiego klikania. Teraz wszystkie dane dostępne są bezpośrednio dla danego obiektu pod prawym klawiszem myszy.

Warsztat: Poprawki i nowe możliwości

Dodatkowe funkcje w module Opony. Teraz można dodać obrazki również i w tym miejscu. Poprawiono powiązanie samochodu ze zleceniem - teraz odbywa się na bazie unikalnego identyfikatora GUID, co rozwiązuje problemy zgłaszane przez niektórych użytkowników. Usunięto wyszukiwanie pojazdów po numerze silnika, podstawą jest identyfikacja po numerze rejestracyjnym względnie numerze VIN, o ile nie podano unikalnego GUID.

20 lutego 2013

Obrazy: Kolejne funkcje umożliwiające pracę na obrazach

Dodano seryjne skanowanie wielu dokumentów, o ile oczywiście nasz skaner z podajnikiem ADF oferuje taką funkcjonalność w ramach protokołu TWAIN. Okno podglądu obrazu pozwala na zobaczenie go w negatywie, co jest bardzo przydatne w przypadku zdjęć rentgenowskich.

19 lutego 2013

Warsztat: Poprawki interfejsu programu

Zrezygnowano z tworzenia słowników numerów VIN, numerów silnika i numerów rejestracyjnych, w końcu są to dane unikalne dla każdego samochodu. Skutkiem tego jest usunięcie też opcji wyboru samochodu z listy bezpośrednio w oknie zlecenia - powodowało to często konfuzję u użytkowników, skutkującą dublowaniem wpisów w bazie pojazdów. Teraz samochód wybiera się standardowo wybierając go z jawnej listy, do której dostęp daje nowy klawisz F7.

18 lutego 2013

Obrazki: Nowe opcje w module pobieranie grafiki

Teraz można łatwo pobrać obraz ze skanera, radiowizjografu lub innego źródła za pomocą standardowego protokołu TWAIN.

Warsztat: Udostępniono kompletną obsługę grafiki

Panel obrazków dostępny jest już w programie Warsztat, zarówno dla samochodu, jak i dla zlecenia. Możliwe jest pobieranie obrazów z pliku albo bezpośrednio z kamerki internetowej. Wystarczy teraz kupić przedłużacz USB i taniutką kamerę internetową, aby całkiem profesjonalnie dokumentować stan techniczny pojazdu.

Serwis: Tu też dostępny jest nowy moduł obsługi obrazków

Funkcjonalność jest identyczna, jak w programie Warsztat.

17 lutego 2013

Gabinet: Nowe okienko Pierwszy Krok

Przy pierwszym uruchomieniu programu wyświetlane jest wygodne okienko, pozwalające na ustawienie kilku najpotrzebniejszych pierwszych opcji. To istotne, aby rozpocząć odpowiednio pracę z programem. W każdej chwili można odnaleźć to okienko ponownie w menu programu.

Gabinet: Elastyczna strona startowa

Zawartość strony startowej dopasowuje się do dostępnego rozmiaru - przy dużej stronie mamy dwa panele obok siebie, przy mniejszym ekranie dostajemy jeden panel z dwoma zakładkami. Dzięki temu wszystkie potrzebne informacje sa odpowiednio dostępne.

16 lutego 2013

Gabinet: Dodano pełną obsługę rozliczeń według wyceny

Teraz do każdej wizyty lub zabiegu można łatwo dodać listę pozycji skopiowanych wprost z przygotowanego wcześniej cennika. Można wybrać, czy na fakturze lub paragonie ma się pojawić szczegółowa wycena - jeśli nie, faktura będzie tak jak dotąd jednopozycyjna, my natomiast mamy pod spodem pełne rozliczenie wraz z obsługą stanów magazynowych. To opcja, którą trudno przecenić.

15 lutego 2013

Gabinet: Kolejne nowe opcje

Wygodne, eleganckie przeglądanie oraz drukowanie nawet ogromnych obrazów, w rodzaju zdjęć pantomograficznych lub cefalometrycznych. Nowe, dużo eleganstsze okienko dentogramu. Przygotowano nowe, przejrzyste ikonki pozwalające łatwiej śledzić status danego zęba. Graficzna prezentacja wkładu korzeniowego, implantu, zmian okołowierzchołkowych etc.

Obrazki: Panel załączników graficznych ma teraz nowe opcje

Teraz można pokazać obrazek na pełnym ekranie, czyli zajmując cały monitor komputera. To bardzo wygodne, wystarczy podwójne kliknięcie.

12 lutego 2013

Gabinet: Nowa funkcja edycji pojedynczego zęba

Nowe okienko umożliwia szczegółowe opisanie zęba w jasny i czytelny sposób.

Gabinet: Automatycznie przyciemnianie tła

Po wejściu w funkcję edycji bieżacej wizyty, zabiegu lub badania program automatycznie przyciemnia tło programu w sposób uniemożliwiający odczytanie innych wpisów w tabeli. Umożliwia to pokazanie ekranu pacjentowi przy zachowaniu poufności danych pozostałych osób.

11 lutego 2013

Aktualizacje: Poprawiona procedura pobierania aktualizacji w tle

Wcześniej występował problem z wielowątkową pracą w programie, co objawiało się sporadycznym zawieszeniem aplikacji.

10 lutego 2013

Systemowe: Poprawki w różnych miejscach programu

Poprawiono dodawanie pozycji do dokumentów typu faktura RR. Poprawione generowanie podsumowania rejestru sprzedaży.

9 lutego 2013

Systemowe: Drobne poprawki w programie

Poprawiono drukowanie numeru konta wystawcy na wezwaniach do zapłaty.

8 lutego 2013

Gabinet: Bardzo wygodny grafik wizyt na stronie startowej

W ramach grafiku można łatwo zmienić czas trwania wizyty po prostu zmieniając myszką rozmiar wiersza przeznaczonego dla danej wizyty. To bardzo proste i wygodne, od razu widać jak zmieni się pozostały czas wolny.

W odróżnieniu od innych programów tego typu, program nie narzuca żadnego sztywnego przedziału czasowego, zatem wizyta może trwać zarówno 5 minut, jak i 5 godzin

Ba, wizyty nawet mogą się nakładać, co czasami wymuszone jest organizacją dnia. Warto też planować czas wolny, choćby pięciominutowe przerwy między wizytami.

Gabinet: Kilka ulepszeń w programie

Zrezygnowano z obsługi wizyt domowych, nie wchodzących w profil zainteresowania odbiorców programu. Można teraz oznaczyć wizytę jako zablokowaną, co uniemożliwia dokonanie w niej już żadnych zmian edycyjnych, w tym przypadkowych. To ważne dla zapewnienia stałości przechowywanych danych medycznych.

Gabinet: Maile i SMS

Opracowano sposób przetwarzania informacji o komunikacji mail i SMS. Teraz proste, wygodne pole CHCE SMS i CHCE MAIL w danych pacjentach. W prosty sposób też prezentowana jest informacja o tym, czy SMSy i maile będą wysyłane, z uwzględnieniem zgody pacjenta i poprawności numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail pacjenta oraz ogólnych ustawień programu. Odpowiednie statusy prezentowane są teraz w danych pacjenta i przy każdej wizycie.

Gabinet: Obsługa procedur wraz z obsługą stanów magazynowych

Teraz można w oparciu o standardową w naszych programach obsługę magazynu wprowadzić pełną buchalterię zużycia materiałów, narzędzi, leków itp. Wystarczy przygotować wcześniej zestaw procedur, a jeszcze wcześniej zadbać o odpowiednie stany magazynowe. Podczas dodawania procedury do zabiegu stany magazynowe zostaną przeliczone automatycznie, ba, zostanie naliczona odpowiednia opłata dla pacjenta. Wszystko kompletnie automagicznie. Podczas tworzenia procedur możemy przyporządkować konkretne ceny do czynności, wtedy koszt procedury będzie sumą wartości poszczególnych czynności, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby wpisać dowolną wycenę procedury wziętą z sufitu, a wtedy faktyczny koszt zużycia będzie tylko dla naszej wiadomości.

Systemowe: Wiele drobnych ulepszeń w różnych miejscach programu

Poprawiono obsługę SMS.

7 lutego 2013

VAT: Nowe wzory deklaracji VAT

Wprowadzono w programie nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K, obowiązujące od rozliczenia za styczeń 2013. Jak zwykle, różnice we wzorach deklaracji są symboliczne.

Gabinet: Kolejne przydatne nowe opcje

Można teraz zapisać w danych pacjenta, skąd się wziął - na przykład przez kogo polecony albo którego Królika jest krewnym lub znajomym. To przydatne w razie późniejszych kontaktów albo do prostej analizy marketingowej. Baza ta podpięta jest od razu do słownika, który tworzy się automatycznie. W bazie pacjentów można teraz wybierać pacjentów wprost po literze nazwiska, tak jak kontrahentów. W przypadku wizyty można określić fotel - to oznaczenie wpłynie na generowanie grafiku i znajdowanie wolnego terminu. Fotele również są zapamiętywane jako słownik.

6 lutego 2013

Odsetki: Znowu niższe stopy procentowe

Od jutra stopa odsetek podatkowych wyniesie 12,5% czyli tyle samo, co w 2010, 2007 i 2005 roku. W tym tempie za pół roku dojdziemy do 10,0% rocznie, co było dotychczasowym rekordem obniżki.

Warsztat: Kilka drobnych poprawek

Poprawiono wyszukiwanie samochodu po numerze silnika i VIN.

Gabinet: Wiele drobnych ulepszeń i korekt w programie

5 lutego 2013

Licencjonowanie: SMS i PDF dostępne są teraz bez żadnych dopłat

Teraz usługi SMS Premium oraz PDF Premium dostępne są bez dodatkowych opłat dla każdego klienta korzystającego z ważnej aktualnej licencji na programy w wersji X3. Dzięki wliczeniu tych usług w cenę standardowej licencji oszczędzają Państwo ponad 100 zł rocznie. Czy wiedzą Państwo, że są firmy, które każą sobie dopłacać za podobne usługi nawet 30 zł miesięcznie? Zobacz więcej o dodatkach dostępnych dla programów Pakietu JZK.

Gabinet: Wprowadzono obsługę recept bez refundacji

Wielu lekarzy prowadzących prywatną praktyki nie podpisało umowy na refundację leków z NFZ, zatem nie posiadają puli ważnych numerów recept. Program pozwala teraz wystawiać takie recepty, rejestrując w dokumentacji medycznej GUID recepty zamiast 22-cyfrowego numeru recepty. Teraz w danych lekarza można włączyć opcję NIE MAM UMOWY NA REFUNDACJĘ, co przełącza domyślny tryb wystawiania recept na recepty nienumerowane bez refundacji, kodu kreskowego etc. Ulepszono przy okazji wystawianie recept z modułu RECEPTY, recepta zostanie ujęta w dokumentacji medycznej danego pacjenta nawet poza wizytą. Ulepszono wypełnianie modułu RECEPTY.

Systemowe: Wiele drobnych poprawek w różnych miejscach programu

Podgląd wydruku reaguje teraz na próby przewijania obrazu klawiszami strzałek.

4 lutego 2013

Obrazki: Nowy standaryzowany panel obrazków

Teraz obsługa dowolnej serii plików graficznych dostępna będzie w wielu programach Pakietu JZK. Na razie panel dostępny jest w okienkach edycji różnych wariantów wizyt, badań i zabiegów programu Gabinet. Panel ten wykorzystywany będzie także między innymi w programach Agent, Serwis, Warsztat i innych. Panel pozwala na przeglądanie i drukowanie obrazów, z możliwością dowolnego skalowania. Dodatkowo można pobierać i zapisywać obrazy bezpośrednio z kamery internetowej lub dowolnego innego standardowego źródła obrazowania w Windows. Zobacz więcej o nowym panelu obsługi grafiki w programach JZK.

Gabinet: Wprowadzono obsługę wzorców wizyt i zabiegów

Teraz każda wizyta, zabieg lub badanie może zostać zapisane jako wzorzec do późniejszego wykorzystania. Potem wystarczy tylko użyć opcji WSTAW ZE WZORCA w oknie tworzenia wizyty, zabiegu lub badania. W ten sposób program uczy się i z czasem staje się kompendium wiedzy i doświadczenia do stałego wykorzystania.

Systemowe: Nowe skróty klawiszowe w tabelach

Zmieniono domyślny skrót klawiszowy do edycji obiektu w tabeli na Enter. Najlepsze są proste rzeczy, teraz wystarczy nacisnąć sam klawisz Enter, aby przejść do edycji zaznaczonego obiektu.

Gabinet: Kolejne nowe opcje w programie

W danych pacjenta można teraz wprowadzić też informację o lekach, które stale przyjmuje.

3 lutego 2013

Gabinet: Wprowadzono możliwość rejestrowania i opisywania zabiegów

Teraz możliwe jest zaplanowanie i zrealizowanie nowego rodzaju wizyty: zabiegu medycznego. Opisany i wyceniony zabieg można zapisać jako wzorzec do późniejszego wykorzystania, tworząc w ten sposób bibliotekę zabiegów. Zabieg ten może zostać szczegółowo opisany i wyceniony. Na wypadek konieczności rozszerzenia zakresu zabiegu w jego trakcie można podać kwotę zwiększonej odpłatności (sytuacja częsta np. w stomatologii, gdy zamiast zwykłej ekstrakcji zęba robi nam się dłutowanie i szycie zatoki).

Gabinet: Generowanie i przechowywanie zgody na zabiegi medyczne

Możliwe jest teraz wygenerowanie przejrzystego formularza zgody na zabieg, zawierającego jednocześnie wszelkie elementy wymagane prawem. Formularz automatycznie dopasowuje się do wieku pacjenta: zabiegi u dzieci akceptują rodzice, młodzież wymaga zgody pacjenta oraz rodzica, a w przypadku dorosłych zabieg akceptowany jest osobiście przez pacjenta.

Gabinet: Obsługa podatku VAT

Dla zabiegów wykraczających poza ratowanie lub poprawę zdrowia, które są zwolnione z podatku VAT, można teraz włączyć opcję ZAWIERA VAT. W tej sytuacji faktura zawierać będzie podatek VAT wyliczony od kwoty brutto, czyli nie zmieni się odpłatność pacjenta. Warto pamiętać, że wiele zabiegów wykonywanych w gabinetach prywatnych (na przykład kosmetyczne wybielanie w stomatologii) niekoniecznie mieści się w zakresie przedmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług. Za każdym razem decyzję co do opodatkowania należy podjąć w oparciu o faktyczną treść zabiegu, bo już oczyszczanie zębów (scaling) można potraktować jako usługę służącą poprawie zdrowia.

Bazy danych: Nowa procedura odzyskiwania danych

W ramach Centrum Bezpieczeństwa Danych dostępna jest teraz nowa procedura importowania i odzyskiwania danych. Można dodać dane z bazy danych zarówno starego formatu JZK@DAT, jak i nowych baz formatu X1 lub X3. Dzięki temu można odzyskiwać dane nawet z bardzo starych instalacji Pakietu JZK.

Dokumenty: Nowe okienko edycji standardowego dokumentu

Teraz łatwiej przeglądać i edytować standardowe dokumenty. Okienko służy teraz też do ewentualnej edycji standardowych dokumentów wytwarzanych w ramach programu Gabinet, na przykład zgody na zabieg.

2 lutego 2013

Gabinet: Nowy prostszy układ zakładek i menu programu

Teraz na ekranie widać moduły pogrupowane według ważności. Bazy słownikowe dostępne są teraz z menu oraz z przycisków tam, gdzie są wykorzystywane. Dodatkowo wszystkie moduły dostępne są bezpośrednio z rozwijalnego menu na zakładce START.

Gabinet: Trzeba pamiętać o uzupełnieniu danych użytkownika

W danych użytkownika pojawiło się nowe pole DENTYSTA. Należy je włączyć, aby przełączyć program w tryb obsługi wizyty stomatologicznych, z obsługą dentogramu. Na podstawie imienia i rodzaju praktyki program prezentuje schematyczną ikonę użytkownika - mężczyznę lub kobietę, lekarza lub lekarza dentystę. Funkcjonalność ta będzie dodatkowo rozwijana, mamy w zapasie ikony dla większości zawodów medycznych ;) W czasie umawiania wizyty program automatycznie wskazuje rodzaj wizyty właściwy dla bieżącego użytkownika. Można zatem mieć w programie kilku użytkowników - lekarzy, którzy w oparciu o jedną bazę pacjentów świadczyć będa usługi medyczne różnego rodzaju. Należy też uzupełnić dane użytkownika o nazwę specjalizacji, nazwa ta jest konieczna do umieszczenia w dokumentacji medycznej przy każdym wpisie. Tytuł zawodowy lub naukowy (lek., dr etc.) należy z kolei podać w polu Tytuł zamiast domyślnego słowa Pan lub Pani.

Gabinet: Bardzo wygodne umawianie kolejnej wizyty

Przeglądając bazę pacjentów widzimy od razu termin najbliższej wizyty danego pacjenta. Również w trakcie wizyty mamy dostęp do terminarza pacjenta - widzimy nie tylko wszystkie umówione kolejne terminy, ale możemy też od razu umówić pacjenta na kolejne spotkania. To szczególnie ważne dla stomatologów i innych lekarzy prowadzących wieloetapowe zabiegi - nie zamykając okna bieżącej wizyty mogą od razu umówić z pacjentem terminy kolejnych spotkań. Usunięto pole Aktywny - zgodnie z nowymi przepisami, kartoteka pacjenta musi być przechowywana przez 20 lat, zatem nie możemy sobie pozwolić na usuwanie danych, tak jak to jest dostępne w innych programach.

Gabinet: Wiele ulepszeń w różnych miejscach programu

Kompletnie przeprojektowano kolejne okienka, lepiej dopasowując je do codziennych potrzeb pracy w gabinecie lekarskim. Ulepszono wiele drobiazgów, na przykład teraz wybór pacjenta koncentruje się na dwóch kryteriach: nazwisko oraz PESEL, chociaż oczywiście można dokonywać wyboru na wiele różnych innych sposobów.

Kontrahenci: Ulepszenia w oknie wyboru kontrahenta

Kilka drobnych ulepszeń i poprawek interfejsu. Nowe opcje do wprowadzenia tytułu zawodowego lub grzecznościowego naszego kontrahenta.

Terminarz: Kolejne ulepszenia w module

Zdarzenia z Terminarza mogą teraz być swobodnie powtarzane, zgodnie z wybranymi preferencjami - w wybrane dni tygodnia, co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co roku.

Towary: Teraz można wyświetlić datę ważności w tabeli

Data ważności poszczególnych produktów jest bardzo ważna w przypadku gabinetów stomatologicznych i innych, posiadających na stanie i zużywających leki lub materiały medyczne. W takiej sytuacji program prezentuje odpowiednią informację na stronie startowej programu.

1 lutego 2013

Gabinet: Nowa filozofia pracy programu

Nowa wersja programu Gabinet X3 nabiera docelowych kształtów. W programie są teraz trzy poziomy interakcji: firma, baza pacjentów i dossier pacjenta. W ramach obsługi firmy dostępne są wszystkie funkcje właściwe dla Fakturzysty, ale są one teraz domyślnie ukryte. Baza pacjentów wraz z grafikiem to podstawowa formuła pracy programu. Zawsze na starcie mamy bieżący grafik, prezentujący wizyty zaplanowane na dziś. Z kolei po wejściu w dossier pacjenta mamy dostęp do wszystkich poprzednich wizyt danego pacjenta, jego pełnej dokumentacji medycznej wraz z załączniami etc. Zrezygnowano zatem z wielu zakładek w głównym oknie programu, zastępując to możliwością realnej współpracy na bazie odpowiedniego poziomu interakcji. W związku z tym, wiele korekt w interfejsie programu.

Terminarz: Ulepszone wypełnianie Terminarza

Teaz w przypadku obiektów pobieranych z innych modułów (programy Gabinet, Warsztat, Serwis) w tabelach Terminarza prezentowana jest dokładnia godzina zaplanowanego zdarzenia oraz więcej informacji. Uproszczono wypełnianie Terminarza. Znika zbędna kolumna WWW. Nowe okienko PLAN DNIA, wyświetlane po dwukrotnym kliknięciu na wybranym dniu w terminarzu innym niż dzienny. To okienko będzie też wykorzystywane w innych miejscach programu.

Serwis: Nowa strona startowa

Wykorzystano wspomniany nowy moduł PLAN DNIA, który automatycznie zawiera wszystkie zaplanowane na dany dzień zlecenia serwisowe.

Warsztat: Nowa strona startowa

Wykorzystano moduł PLAN DNIA, który automatycznie zawiera wszystkie zaplanowane na dany dzień zlecenia warsztatowe.

Styczeń 2013

31 stycznia 2013

Gabinet: Nowa filozofia wybierania kodów z bazy ICD-10

W razie wybrania rozpoznania z bazy ICD-10 pole kodu ICD oraz pole rozpoznania wypełniane są automatycznie. Poprawki w wielu miejscach programu.

Gabinet: Ulepszenia podczas wystawiani recepty

Teraz dostępny jest podgląd recepty przed jej ostatecznym zaakceptowaniem. Umożliwia to weryfikację treści recepty. Przypominamy, że wygenerowanie kodu kreskowego na recepcie możliwe jest tylko pod warunkiem podania prawidłowego numeru REGON, PZW i daty realizacji recepty.

30 stycznia 2013

Gabinet: Opracowano technologię seryjnego obrazowania w programie

Teraz w prosty sposób można dołączyć do badania serię zdjęć, zachowując je jedne po drugim w programie bez zamykania połączenia ze źródłem obrazowania.

Gabinet: Nowe moduły i zakładki

Zamiast działu SZCZEPIENIA mamy teraz dział ZABIEGI, co pozwala go rozbudować o funkcje przydatne w wielu różnych specjalnościach medycznych. Dotychczasowy dział SKIEROWANIA zostaje zastąpiony działem DOKUMENTY, pozwalającym rejestrować wydawaną pacjentowi dokumentację zewnętrzną - nie tylko skierowania, ale także i dokumenty zaleceń, zaświadczenia etc. Można też tu rejestrować zeskanowane dokumenty obce, na przykład wyniki konsultacji specjalistycznych, opisy badań etc.

Gabinet: Wiele poprawek w różnych miejscach programu

Wprowadzono automatyczne zapisywanie zmian wprowadzanych w okienku badania nawet przed jego zamknięciem. Poprawione wyszukiwanie danych w module ICD/ATC.

Gabinet: Elektroniczna dokumentacja medyczna

Przygotowano nowy dokument dotyczący zasad prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Zobacz szczegóły.

29 stycznia 2013

Gabinet: Nowe rozbudowane funkcje graficzne

Można teraz pobierać obraz z dowolnego źródła obrazowania, na przykład kamery lub mikroskopu. Zobacz więcej o obrazowaniu w programie Gabinet. Te same funkcje będą sukcesywnie wprowadzane w innych programach branżowych JZK.

28 stycznia 2013

Gabinet: Nowe moduły dla gabinetu stomatologicznego

Poprawiona i rozszerzona obsługa badań. Teraz dla każdego badania można wprowadzić elegancki dentogram, także bazując na dowolnie wybranym poprzednim dentogramie danego pacjenta.

Systemowe: Wiele poprawek w różnych miejscach systemu

Standardowe okienko wyboru z listy pozwala teraz na wieloliniowe elementy. Umożliwia to na przykład wybór grafiki z listy.

25 stycznia 2013

Gabinet: Nowa baza ICD-9 PL

Wprowadzono do programu pełną aktualną bazę ICD-9 w najnowszej wersji 5.19, udostępnionej właśnie przez NFZ. Nowy wygląd modułu ICD, teraz można łatwiej wyszkiwać dane i je przetwarzać. Nowe okienko wyboru kodu ICD do wizyty.

Gabinet: Nowa baza leków refundowanych

Teraz w bardzo prosty i kompletny sposób można przeglądać i przeszukiwać aktualną bazę leków refundowanych. Lek refundowany można od razu wstawić bezpośrednio do recepty.

24 stycznia 2013

Gabinet: Pełny dentogram i badania stomatologiczne

Program oferuje teraz możliwość rejestrowania badań stomatologicznych w oparciu o graficzny dentogram. Można samodzielnie oznaczać stan uzębienia pacjenta według dowolnie wybranego własnego schematu. Dentogram pozwala na graficzne usuwanie zębów, co daje większą przejrzystość. Kolejne badania danego pacjenta są rejestrowane, a otwarcie nowego badania powoduje automatyczne przeniesienie danych z poprzedniego badania. W przypadku badań rejestrowana teraz jest też godzina badania. Przy okazji przygotowaliśmy wiele technologii do wykorzystania w przyszłości, jak chociażby błyskawiczne tworzenie wyraźnych miniatur zapisywanych na dysku do późniejszego wykorzystania.

23 stycznia 2013

Gabinet: Nowe okienko danych pacjenta

Nowe okienko wprowadzania i edycji danych pacjenta. Możliwość rejestracji alergii danego pacjenta. Teraz edycję skierowań, badań i szczepień można wykonywać bezpośrednio w oknie danych konkretnego pacjenta. Możliwość edycji i umawiania wizyty bezpośrednio z paneli w oknie pacjenta.

Gabinet: Ulepszono niektóre elementy interfejsu programu

Automatyczne tworzenie słowników alergii i poradni. Nowe okienko rejestrowania i edycji skierowań. W domyślnym ustawieniu moduły Badania i Szczepienia nie będą już miały własnych zakładek, ale oczywiście jeśli użytkownik wprowadził zmiany w domyślnych zakładkach, będą one prezentowane. Poprawki interfejsu w module Pacjenci. Teraz dane podzielone są na przejrzyste kolumny, można wyświetlić więcej danych, a jednocześnie ograniczyć dane tylko do tych naprawdę interesujących.

22 stycznia 2013

Systemowe: Nowe funkcje okna akceptacji dokumentu

Ulepszono wygląd okna akceptacji nowego dokumentu.

Hotel: Ulepszone tworzenie nowej rezerwacji

Teraz można wybrać wprost datę wyjazdu, a program obliczy automatycznie ilość dni. Rodzaj serwisu (BB/HB/FB) wybierany jest teraz z rozwijalnej listy, przez co zajmuje dużo mniej miejsca na ekranie. Poprawione obliczanie standardowej należności cennikowej dla danej rezerwacji. Dodano skrót klawiszowy Ctrl+N do tworzenia nowej rezerwacji.

Hotel: Poprawki w wielu miejscach programu

Poprawiony interfejs modułu MELDUNKI. Usunięto osobne pole DZIECKO - obecność dzieci w rezerwacji rozpoznajemy po prostu po ilości dzieci większej niż 0. Wcześniej pole to i tak było ignorowane, jeśli ilość dzieci wynosiła zero.

ISP: Poprawiona procedura rozliczania wpłat do faktury

Teraz program ściślej wyszukuje fakturę po numerze i komunikuje ewentualnie niezgodności, przerywając pracę.

21 stycznia 2013

ZUS: Nowa podstawa składek ZUS

Wprowadzono nową podstawę składek ZUS na rok 2013 - obniżonych (480 zł), pełnych (2227,80 zł) oraz składki zdrowotnej (2908,13 zł). Program automatycznie oblicza odpowiednie wartości składek na podstawie ustawień wprowadzonych w programie. Przypominamy, że składka musi zostać oznaczona jako opłacona, aby program zaksięgował ją automatycznie w module Książka lub Ryczałt. Wprowadzono dodatkowe ostrzeżenie w przypadku próby obliczenia składek za okresy przyszłe, dla których nie znamy jeszcze wartości podstawy naliczania ani konkretnych stawek procentowych.

Podatki: Nowa skala podatkowa PIT

Wprowadzono skalę podatku dochodowego na rok 2013. W stosunku do lat poprzednich, konkretne wartości tym razem nie uległy zmianie. Wprowadzono dodatkowy jasny komunikat w przypadku próby obliczenia podatku za lata przyszłe - program poinformuje, że nie wprowadzono jeszcze stawek. Wcześniej widać na ekranie było kwotę podatku równą zero, co nie było jasne dla użytkowników.

Zakupy: Poprawki w module Zakupy

Przelew do faktury zakupowej zawiera teraz przede wszystkim numer obcego dokumentu, o ile został podany.

PDF: Ulepszenia w programie Przeglądarek PDF

Wyłączono sprawdzanie dostępności aktualizacji na starcie programu, dzięki czemu uruchamia się on wielokrotnie szybciej.

20 stycznia 2013

Fakturowanie: Nowa procedura dodawania pozycji faktury klawiszem Ins

Teraz pojawia się okienko, w którym możesz ręcznie wskazać ilość i cenę danej pozycji faktury. To bardzo upraszcza wpisywanie długich faktur, bo nie trzeba już znajdować odpowiedniej kolumny po dodaniu pozycji dokumentu. Poprawione zapamiętywanie wybranego sposobu wyświetlania kolumn - tym sposobem można na stałe ukryć kolumnę RABAT lub KOD. Przy okazji kilka drobnych poprawek interfejsu w różnych miejscach programu.

Zakupy: Nowe możliwości automatycznego zasysania zakupów

Teraz można włączyć opcję zasysania zakupów tak jak w latach poprzednich, czyli na podstawie numeru obcego dokumentu. Warto pamiętać, że ten sposób nie będzie zgodny z wymogami dotyczacymi rozksięgowywania zakupów w razie opóźnionej zapłaty! Stąd należy go używać tylko przejściowo i wyłącznie wtedy, gdy mamy zapłacone wszystkie faktury. W każdym innym wypadku koniecznie trzeba pamiętać o pozostawieniu nowej, indywidualnej numeracji każdego wpisu kosztowego.

19 stycznia 2013

Serwis: Poprawki w wielu miejscach programu

Poprawiono dodawanie sprzętu z bazy danych dla nowo tworzonych zleceń. Nowy interfejs okienka zlecenia serwisowego, analogiczny do programu Warsztat. Teraz wprowadzanie i edycja zleceń są dużo przyjemniejsze.

Licencje: Teraz można wznowić licencję on-line

Gdy nasza licencja dobiega końca, można wznowić ją na kolejny okres za pomocą kilku krótkich kroków on-line. Wystarczy z programu wybrać przycisk WZNÓW LICENCJĘ, dostępny na stronie Start. Przycisk ten daje dostęp do specjalnej, ulgowej oferty internetowej. Tę samą funkcjonalność można osiągnąć logując się w panelu klienta.

Akcept: Ulepszenia w procedurze akceptowania dokumentów sprzedaży

Jeśli kilka warunków jest spełnionych, program automatycznie sugeruje wysłanie zaakceptowanej faktury od razu na adres e-mail klienta. Można wyłączyć to zachowanie w ustawieniach internetowych. Dodano link do opcji internetowych w oknie akceptu.

Tabele: Kilka subtelnych zmian w działaniu tabel w programie

Teraz częściej widać dyskretne podświetlenie bieżącego wiersza, także podczas wypełniania faktury z ręki albo podczas edycji remanentu.

Filtrowanie: Dostępne jest filtrowanie w czasie rzeczywistym

Można teraz wybrać sposób działania filtrowania tabel. Do wyboru są dwa sposoby - albo filtrowanie tak jak dotychczas, czyli po naciśnięciu SPACJI albo ENTER oraz wyszukiwanie w czasie rzeczywistym, gdzie nie trzeba nic naciskać. Drugi wariant jest świetny pod warunkiem, że mamy niewiele danych albo relatywnie szybki komputer. Wiele osób prosiło o taką możliwość, stąd zmiana. Wybrany sposób filtrowania/wyszukiwania można ustawić w menu Opcje - Ustawienia - Program. Zobacz, jak to działa.

18 stycznia 2013

Chmura: Drobne poprawki w funkcjonalności

Można teraz włączyć lub wyłączyć automatyczne zapisywanie kopii zapasowej w Chmurze.

Gabinet: Nowe funkcje w programie

Można wydrukować obowiązkowy formularz zgody na leczenie, badanie lub zabieg, zawierający zastrzeżenia pozwalające ograniczyć odpowiedzialność personelu medycznego. Program daje możliwość dostępu on-line do bazy danych EMEA.

Gabinet: Zaproszenie na targi

Zainteresowanych lekarzy zapraszamy na stoisko JZK na targach Krak-Dent w Krakowie w dniach od 7 do 9 marca 2013. Będziemy prezentować nową wersję programu Gabinet, dedykowaną również lekarzom dentystom i gabinetom zabiegowym.

17 stycznia 2013

Umowy: Poprawione generowanie deklaracji PIT-8AR

W niektórych pakietach instalacyjnych brakowało odpowiedniego pliku wzorca.

16 stycznia 2013

Sprzedaż: Nowe opcje w module REJESTR SPRZEDAŻY

Teraz program automatycznie filtruje z rejestru sprzedaży duplikaty. Poprawione wypełnianie i drukowanie tabeli modułu. Teraz gotowy rejestr można wygodnie zapisać do PDF albo i od razu wysłać księgowej jako załącznik. Dostępny jest też zapis rejestru jako czysty plik TXT oraz jako w pełni importowalny plik CSV, z odpowiednio sformatowanymi polami na przykład do importu do Excela lub programu bazodanowego. Wprowadzono automatyczne rozszerzanie wieloliniowych wierszy. Prezentacja daty sprzedaży została również dopasowana do nowych wymogów. W rejestrze dostępne są dwa dodatkowe pola: TYP oraz PROCEDURA, pozwalające udostępnić księgowej dodatkowe istotne dane, na przykład o zastosowanej procedurze wystawienia faktury. Należy użyć opcji WYBIERZ KOLUMNY, aby wyświetlić te dodatkowe dane. Poprawiona prezentacja faktury uproszczonej. Numery NIP i REGON prezentowane są w osobnych kolumnach, dzięki czemu łatwiej nimi operować w razie eksportu.

Fakturowanie: Nowe dodatkowe możliwości

Możliwość wyboru poziomu indywidualnych cen, rabatu, narzutu i marży dostępna jest teraz także podczas tworzenia oferty lub zamówienia. Poprawione drukowanie niektórych rodzajów faktur wystawianych w procedurze marży innej niż dotychczasowa Faktura VAT marża. Ulepszone drukowanie niektórych rodzajów faktur.

WZ: Ulepszona procedura wystawiania WZ do faktury

Teraz dodano opcję zaakceptowania gotowego dokumentu WZ, co daje szansę podejrzenia gotowego dokumentu i na przykład przerwania operacji. Poprawiona procedura wystawiania WZ, teraz program lepiej przenosi stany magazynowe z faktury do WZ, unikając powstawania duplikatów. Usunięty problem z drukowaniem na WZ zbędnego przeliczenia kursów walut, jeśli WZtka tworzona była na bazie faktury walutowej.

15 stycznia 2013

Warsztat: Drobne poprawki interfejsu programu

Poprawiono procedurę dodawania kolejnych pozycji do zlecenia warsztatowego.

13 stycznia 2013

Fakturowanie: Generowanie faktury wewnętrznej z tytułu nabycia wspólnotowego

Wiele osób nadal chce wystawiać takie dokumenty, stąd zostały ponownie uruchomione. Dodatkowo dodano pole "Usługi (wspólnotowe)", pozwalające na automatyczne zassanie takiej faktury w procedurze wspólnotowego nabycia usług, w odróżeniu od nabycia towarów.

Zakupy: Nowa procedura rejestrowania nabycia wspólnotowego

Teraz można za jednym zamachem wystawić oba dokumenty: najpierw fakturę wewnętrzna z tytułu nabycia wspólnotowego, a na jej podstawie fakturę zakupową. W ten sposób oszczędzamy podwójnego wprowadzania danych, a jednocześnie mamy pełną kontrolę nad zawartością obu dokumentów.

Fakturowanie: Drobne poprawki i ulepszenia

Drukowanie daty dostawy na fakturze - dodajmy, że należy tu rozumieć datę zakończenia dostawy. Jeśli chcemy ją w ogóle podawać, należy zadbać, aby data wystawienia faktury zawierała się w minimach ustawowych, czyli w ramach tego samego miesiąca, co data wystawienia. Faktury zbiorcze wolno w 2013 roku wystawiać tylko do ostatniego dnia danego miesiąca, faktury jednostkowe do 7 dnia od wykonania świadczenia, zaś w roku 2014 będzie to wspólny termin 15 następnego miesiąca. Poprawki w menu modułu FAKTURY - ponieważ nowe okienko fakturowania pozwala wygenerować dowolny rodzaj dokumentu, nie ma już potrzeby utrzymywania osobnych pozycji w menu. To daje czytelność menu.

12 stycznia 2013

Fakturowanie: Wiele drobnych poprawek

Usunięto niedostępną już opcję drukowania faktury jako duplikat. Przypominamy: teraz można WYSTAWIĆ duplikat, czyli przygotować nową fakturę z bieżącą datą wystawienia, starymi danymi i napisem DUPLIKAT. Samo drukowanie oryginalnej faktury może odbywać się w dowolnym czasie i w dowolnej ilości egzemplarzy, w szczególności równej zero, jeśli korzystamy już z dobrodziejstw fakturowania elektronicznego.

VAT: Nowe wzorce VAT-deklaracji VAT są już znane

Nowe wzorce deklaracji VAT-7(13) i VAT-7K(7) są już dostepne, ale przypominamy, że wchodzą do użycia odpowiednio w rozliczeniu za styczeń (najwcześniej 1 lutego) i w rozliczeniu do marca (czyli od 1 kwietnia 2013). Rozliczenie za końcówkę roku 2012 należy przygotować jeszcze na poprzednich drukach do 25 stycznia 2013. Nowe wzorce zostaną udostępnione w programie dopiero po tej dacie, razem z nową funkcją wypełniania deklaracji podatkowych. Pracujemy też nad deklaracjami elektronicznymi.

11 stycznia 2013

Fakturowanie: Kilka ulepszeń w procedurze drukowania

Teraz program lepiej dopasowuje swoje działanie do okoliczności - wydruk PDF zawsze generowany jest tylko z 1 stroną wydruku, niezależnie ile egzemplarzy ustawiliśmy w opcjach faktury. Standardowe drukowanie oczywiście jest wykonywane w n egzemplarzach. Warto przypomnieć, że teraz 1 kartka to ilość zupełnie wystarczająca.

10 stycznia 2013

Fakturowanie: Można teraz drukować nazwisko wystawcy dokumentu

Jeśli ktoś bardzo, bardzo potrzebuje takiej funkcjonalności, może teraz właczyć w ustawieniach programu drukowanie nazwiska osoby, która wystawiła dokumentu. Imię i nazwisko pobierane jest z danych bieżącego użytkownika w momencie wystawiania dokumentu. Przypominamy jednak, że w większości wypadków nie ma powodu, aby nazwisko osoby wystawiającej pojawiało się na wystawianych fakturach, a już na pewno nie powinien się pojawiać na fakturze odręczny podpis wystawcy. Przepisy i tak sugerują podpis elektroniczny i ten należy stosować (u nas pod nazwą Cyfrowy Znacznik Faktury).

Fakturowanie: Wiele drobnych poprawek i ulepszeń

Opanowano pole opisu towaru, które po wkliknięciu się doń zjadało pierwszą wpisaną literę - teraz już zachowuje się właściwie. Poprawiono naliczanie rabatu, narzutu i marży - wcześniej w niektórych wypadkach nie był przenoszony na fakturę.

Fakturowanie: Na fakturze drukowany jest numer wystawionego KP

Poprawione i ulepszone drukowanie informacji o szczegółach zapłaty na wystawionej fakturze VAT. Numer KP widoczny jest teraz też bezpośrednio w oknie rozliczenia płatności do faktury. Przypominamy, wystawianie KP do faktur nabrało nowego znaczenia w związku z tzw. ustawą (de)regulacyjną. Drobne poprawki interfejsu w oknie rozliczeń płatności do faktury.

Fakturowanie: Można drukować przeliczenie kwot netto i brutto na złote

Zgodnie z nowymi zasadami wystawiania faktur VAT, obowiązującymi już od 2011 roku, faktura wystawiona może być w dowolnej walucie, przy czym tylko kwota podatku musi zostać przeliczona na złote, stąd jeśli VAT nie wystąpi, przeliczenie nie musi być w ogóle drukowane. Wiele osób jednak życzyło sobie, aby drukować też przeliczenie kwot netto i brutto - teraz można włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach programu. I tu ważne ostrzeżenie: z uwagi na niezbędne zaokrąglenia, nie ma żadnej gwarancji, że przeliczona kwota brutto równa będzie sumie podatku VAT i kwoty netto, co spowoduje pewnie kolejne problemy z księgowością. Dlatego gorąco zalecamy rozważenie celowości wykorzystywania takiej opcji. Przy okazji ulepszono drukowanie informacji o przeliczeniu, justowane jest w taki sam sposób, jak tabela z podsumowaniem. Poprawiono przenoszenie do wystawianej faktury nazwy i numeru tabeli, z której pobrano kursy.

Aktualizacje: Dodatkowo ulepszono nową procedurę aktualizacji

Teraz można też wymusić ręcznie zaktualizowanie aplikacji, jak też i przerwać pobieranie z jednoczesnym pominięciem tej aktualizacji. Jeśli przerwiemy pobieranie, zostanie ono wznowione przy kolejnym uruchomieniu aplikacji, jeśli natomiast wybierzemy pominięcie aktualizacji, pobieranie nie zostanie wznowione i pozostanie nam ręczne pobranie danej aktualizacji, względnie poczekanie na kolejną dostępną aktualizację.

Lokator: Poprawki w module ZUŻYCIE

Nowy, ładniejszy interfejs modułu. Poprawiono przeliczanie stawek. Wyświetlana stawka jest poprzedzona tyldą ~, jeśli w wybranym okresie stawka ulegała zmianie. Poprawione sumowanie kolumn w module. Można wybrać kolumny tabeli, które mają zostać wyświetlone.

9 stycznia 2013

Warsztat: Nieco ulepszeń podczas wystawiania faktury

Ponieważ wiele osób nie zdaje sobie sprawę z działania nowych przepisów i naciska, przywróciliśmy możliwość wyboru paragonu jako dokumentu zamykającego zlecenie także w sytuacji, gdy zleceniobiorcą jest firma, czyli domyślnie osoba prowadząca działalność gospodarczą. Po raz kolejny przypominamy, że w przypadku sprzedaży na rzecz płatnika podatku VAT, mamy bezwzględny obowiązek wystawienia FAKTURY! Dodatkowo, można zweryfikować fakturę przed jej wystawieniem. Program lepiej prezentuje informacje o sposobie podsumowania kosztów, w zależności od zawartości tabeli koszty - nie zawsze jest możliwe skompaktowanie wszystkich kosztów do jednej pozycji, w szczególności jeśli pozycje kosztów są w różnych stawkach podatku VAT.

ISP: Ulepszono rejestrowanie wpłat do faktury

Poprawiono wyszukiwanie faktury, której doczyło naliczenie - wcześniej nie zawsze program odnajdywał fakturę w przypadku płatności na przełomie roku, dotyczących faktur z końca roku poprzedniego. Teraz użyto innej funkcji wyszukującej, która wyszukuje aż do skutku.

Fakturowanie: Można drukować kod kreskowy dla każdej pozycji faktury

Wiele osób jak się okazuje chce drukować kod kreskowy każdej pozycji na fakturze. Można teraz włączyć drukowanie tej informacji obok alfanumerycznego kodu towaru.

Kontrahenci: Prosty import kontrahentów z faktur, WZtek i przelewów

Jak się okazuje, były osoby, które korzystały przez lata z archiwalnej opcji KROK PO KROKU, uparcie ignorując propozycję dodania kontrahenta do bazy kontrahentów, a jednocześnie oczekując ponownego wykorzystania danych kontrahentów w jakiś sposób :) Teraz dodaliśmy w oknie edycji danych kontrahenta prostą opcję wstawienia danych z którejkolwiek z wcześniej wystawionych faktur, WZtek lub przelewów. W ten sposób można też przywrócić dane kontrahenta, którego żeśmy niechcący lub chcący usunęli byli z bazy kontrahentów.

Dokumenty: Ulepszone wypełnianie tabeli

Teraz można ukryć dane adresowe odbiorcy dokumentu, pozostawiając widoczną w tabeli samą treść.

Zakupy: Poprawione niewprowadzanie do magazynu

Opcja jest bardzo przydatna do wprowadzania zwykłych kosztów.

Książka: Ulepszone wypełnianie tabeli w module Książka

Teraz adres kontrahenta drukowany jest w jednym polu, bez sztucznego podziału na linie, co dużo lepiej zachowuje się na wydruku, umożliwiając lepsze zawijanie tekstu w kolumnach.

Książka: Teraz możesz zaksięgować cały miesiąc jednym wpisem

Opcja banalna w swojej prostocie, a dzieki porządnej konstrukcji fundamentów programu także błyskawiczna w przygotowaniu, pozwala na zaksięgowanie całego miesiąca jednym wpisem do Książki. Oczywiście do Książki trzeba wtedy dołączyć wydruk rejestru sprzedaży, ale ponieważ i tak rejestr sprzedaży powinno się drukować w każdej firmie, dla większości kontrahentów jest to ogromna oszczędność papieru, czasu i kosztów. Nową opcję szczególnie docenią bardzo masowi wystawcy faktur, jakimi są użytkownicy programu ISP. Opcja znajduje się w standardowych ustawieniach programu, dział PODATKI.

8 stycznia 2013

Fakturowanie: Można wybrać inną walutę przy różnych innych dokumentach

Teraz można na przykład wskazać inną walutę dokumentu również podczas wystawiania dokumentów takich, jak zamówienie czy oferta. Faktura wystawiana za złom w procedurze odwrotnego obciążenia teraz od razu pobiera właściwe parametry. Oznaczenie opcji ZAPŁACONO podczas wystawienia faktury podpowiada teraz dzisiejszą datę, a nie datę z terminu płatności.

Magazyn: Ulepszone filtrowanie dokumentów

Teraz przy wybraniu opcji WSZYSTKIE wyświetlają się zawsze również dowody dostawy, wcześniej nie było to takie oczywiste.

Kasa: Można teraz od razu wystawić KP do faktury opłaconej gotówką

Czasy mamy teraz takie, że dokumentowanie płatności trzeba prowadzić podwójnie uważnie. Przy okazji poprawiono interfejs okna NOWE KP. Skorygowano generowanie KP do faktury. Poprawiony interfejs modułu KASA. Teraz automatycznie wyświetlane jest świeżo przeliczone saldo wpisów kasowych. Ulepszona edycja dokumentów kasowych.

Warsztat: Nowy układ okienka tworzenia zlecenia

Zwiększono minimalny rozmiar okienka, bo wszyscy użytkownicy mają już monitory oferujące rozdzielczość przynajmniej 1024x768, stąd minimalny rozmiar okienka zlecenia warsztatowego wynosić będzie 900x700 pikseli. Daje to nowe możliwości, ułatwiając bardzo codzienną pracę. Teraz mniej zakładek, a informacje na ekranie prezentowane są w czytelniejszej formie. Teraz szybko można podejrzeć fakturę, wystawioną uprzednio do danego zlecenia. Wybór kontrahenta następuje teraz przy udziale standardowego panelu wyboru kontrahenta, znanego choćby z okna fakturowania. Mniej zakładek, teraz dane są logicznie pogrupowane według etapu zlecenia. Lepsza prezentacja cen i wyceny zlecenia, teraz od razu widać efekt dodania rabatu czy przełączenia formuły cen.

Warsztat: Ulepszono wybieranie samochodu do zlecenia

Oprócz dotychczasowego klikania, wprowadzono nową świetną możliwość. Wystarczy rozwinąć listę dostępnych numerów rejestracyjnych - wybranie jednego z samochodów w tym polu spowoduje automatyczne wypełnienie treści zlecenia. Program rozpoznaje, czy sprawa dotyczy nowego zlecenia, wtedy pozwala na dowolną dłubaninę, czy też chodzi o zlecenie już zapisane - wtedy każde potwierdzić wybór innego samochodu.

7 stycznia 2013

Umowy: Nowe, prostsze okienko generowania deklaracji PIT4R

Teraz okienko jest prostsze i pokazuje tylko te informacje, które zostaną faktycznie użyte do wygenerowania deklaracji. Wcześniejsza wersja okienka była niezrozumiała dla części użytkowników, co znajdowało odzwierciedlenie w niepotrzebnych telefonach do działu pomocy technicznej.

Umowy: Poprawiony interfejs modułu UMOWY

Można teraz wyświetlić osobne, wygodne okienko do edycji listy rachunków czy rozliczeń danej umowy. Wcześniej bezpośredni dostęp do edycji wcześniej wystawionych rachunków był niekiedy utrudniony.

Fakturowanie: Ulepszono klonowanie dokumentów

Teraz można sklonować dowolny rodzaj faktury na dowolny inny rodzaj faktury (lub innego dokumentu, dającego się wygenerować za pomocą Kameleona). Niesie to zupełnie nowe możliwości, można na przykład w prosty sposób tworzyć kopie dokumentów albo generować dokumenty pokrewne, bez nużącego przeklepywania danych. Mimo tego, że oferujemy dział faktur seryjnych, wiele osób lubi po prostu regularnie klonować faktury dla poszczególnych użytkowników. Teraz można to zrobić prosto i całkiem przyjemnie.

Fakturowanie: Informacji o dokonaniu płatności jest od razu dostępna na wydruku

Po ostatnio wprowadzonej ustawie deregulacyjnej (ha, ha) podatnicy muszą bardzo ściśle kontrolować fakt zapłaty faktury, stąd olbrzymi nacisk kontrahentów na umieszczanie na fakturach adnotacji o dokonaniu zapłaty. Wcześniej program umieszczał taką informację dopiero po przetworzeniu faktury, zatem wydruk dokonywany od razu nie zawierał informacji o zapłacie z góry. Teraz sytuacja uległa zmianie i już nawet podgląd wydruku zawiera wszystkie przetworzone informacje.

6 stycznia 2013


Aktualizacje: Nowa procedura aktualizacji internetowej

Teraz można włączyć nową procedurę aktualizacji - odbywa się ona w tle, podczas pracy programu, nie przeszkadzając w codziennych czynnościach. Program jest odporny zarówno na przerwanie pobierania aktualizacji (bo zmienił nam się humor albo połączenie zostało przerwane), jak i na zakończenie pracy programu bez uruchamiania aktualizacji. Warto korzystać z nowej procedury aktualizacji w tle, zwiększa istotnie komfort pracy z programem. Na razie opcja ta została udostępniona testowo, domyślnie jest wyłączona. Z czasem nowa procedura będzie dostępna jako podstawowa forma aktualizacji. Zobacz, jak działa nowa procedura aktualizacji.

5 stycznia 2013

Systemowe: Poprawione zachowanie aplikacji w systemie Windows

Zgodnie z wytycznymi Microsoft, jeśli w momencie zamykania systemu Windows Pakiet JZK jest aplikacją aktywną, nie zostaną wykonane żadne czasochłonne operacje, takie jak instalowanie aktualizacji, wykonywanie kopii zapasowej czy też ładowanie danych do Chmury. Aby upewnić się, że czynności te zostaną wykonane, należy zawsze zamykać programy Pakietu JZK samodzielnie, w sposób świadomy. Wielu użytkowników zostawiało program otwarty, wyłączało komputer, Windows sygnalizowało że aplikacja jest jeszcze aktywna, czy chcesz ją zamknąć, TAK, ale czy na pewno, TAK TAK, i Windows przerywało wykonywanie czynności tak czy owak. Teraz program reaguje na komunikat ZAMYKAMY i podchodzi do tego odpowiednio.

Aktualizacje: Nowe opcje i procedury aktualizacji internetowej

Teraz osobno można wybrać, czy program ma aktualizować kursy walut. Są osoby, które nie chcą aktualizować walut w ogóle. W razie potrzeby mogą zaktualizować kursy w module WALUTY.

Waluty: Moduł WALUTY przeniesiony do menu SYSTEM

Nowy wygląd modułu WALUTY, dający teraz dostęp do wszystkich nowych opcji. Wykorzystano standardowe okienko wyboru kursów walut, pozwalając na przeglądanie kursów konkretnej waluty według dat.

4 stycznia 2013

Instalator: Odświeżony program instalacyjny dołączany na płycie CD-ROM

Jeśli chcesz, możesz go też uruchomić bezpośrednio z serwera.

Zakupy: Poprawione zasysanie faktur zakupowych z okresu przejściowego

Faktury zakupowe wprowadzone pod koniec roku 2012 i nie zassane do rejestru VAT, nie były zasysane w roku 2013. Zostało to skorygowane, teraz zasysanie działa tak jak w innych miejscach programu, niezależnie od daty.

Zakupy: Wprowadzamy nowe zasady ewidencjonowania płatności

Co do zasady nie wystarczy teraz napis ZAPŁACONO GOTÓWKĄ albo jakakolwiek jego inna forma. Szczególnie w przypadku faktur płatnych z odroczonym terminem płatności konieczne jest wyszczególnienie dat zapłaty. Teraz program drukuje zamiast informacji o zapłacie szczegółowy opis zapłat na fakturze i na dokumencie przyjęcia zakupu.

Licencjonowanie: Ułatwiony dostep do niektórych modułów programów branżowych

Moduły EKSPORT oraz SPRZĘT będą teraz dostępne w każdym poziomie licencji. W programie Gabinet to samo dotyczy modułu LEKI, w programie Lokator modułu RAPORTY i HURTOWE w programie Serwis - modułu Sprzęt. W programie Warsztat moduł ZASTĘPCZE będzie dostępny od wersji PRO, moduły AZTEC, MECHANICY i STANOWISKA będą dostępne w każdej wersji programu.

Magazyn: Poprawione działanie modułu MM

Występował drobny problem z przenoszeniem stanów magazynowych, teraz jest OK.

Księgowanie: Poprawiono rozliczanie remanentu

Kwota kosztów narastająco na PIT-B, PIT-36 i PIT-36L uwzględnia teraz różnice remanentowe, wcześniej w niektórych przypadkach występował błąd wydruku tej pozycji, który jednak nie wpływał na poprawność obliczenia zobowiązania podatkowego.

Fakturowanie: Ulepszone filtrowanie faktur

Teraz po wybraniu opcji wszystkie pokazywane są też faktury zaliczkowe. Warto zwrócić uwagę, że faktury zaliczkowe to w tej chwili zupełnie normalne faktury, bez napisu faktura VAT, a także i bez napisu zaliczka, zatem dopiero z treści takiej faktury domyślać się możemy, czy dotyczy aby zaliczki, czy też zgoła nie.

3 stycznia 2013

ISP: Działa nowa-stara opcja NIE DRUKUJ FAKTUR

Na prośbę użytkowników wprowadzono działanie starej wersji nie drukowania oryginału faktury. Opcja działa w nowej formule - jeśli zostanie włączona, program pominie drukowanie danej faktury w czasie fakturowania automatycznego. Późniejsze przedrukowanie faktur w ramach SzybkiejAkcji działa już standardowo, czyli takowa faktura zostanie wydrukowana. Poprawiony nadruk salda.

Fakturowanie: Drobne poprawki

Poprawione generowanie faktur w metodzie kasowej. Wcześniej program wykonywał to zbyt często, co skutkowało koniecznością ręcznej korekty takiego ustawienia. Poprawione działanie opcji VAT dla każdej pozycji przy drukowaniu paragonu, teraz zawsze jest włączona.

2 stycznia 2013

Magazyn: Nowe okienka WZ i PZ

Teraz również okienka magazynowe dostępne są za pośrednictwem systemowego narzędzia wystawiania dokumentów. Niesie to zmianę techniczną - jeśli chcemy wystawić WZ do faktury lub PZ do faktury zakupowej, należy znaleźć odpowiednią opcję pod prawym klawiszem myszy nie wchodząc jescze do okienka WZ/PZ. Dodatkowo do gotowego dokumentu magazynowe zostaną skopiowane dane kontrahenta i dostawy, co wcześniej nie było oczywiste. Pozostałe funkcje działają bez zmian, za to wewnętrznie otrzymujemy dużo większe uporządkowanie zasad wystawiania dokumentów. Zachęcamy zresztą do korzystania z automatycznego wystawiania WZ i PZ w tle, można wtedy uniknąć podwójnej pracy.

Systemowe: Teraz możesz zamówić licencję wprost z programu

Udostępniliśmy specjalny internetowy system wznowienia licencji bezpośrednio z programu. Wystarczy użyć opcji, która wyświetli się automatycznie pod koniec ważności licencji. Przycisk ten daje specjalną ofertę, z dodatkowym rabatem internetowym.

Rachunki: Poprawione drukowanie rachunków

Zaskakująco dużo osób nadal krozysta z tej funkcji, chociaż zgodnie z nowymi przepisami, zarejetrowani podatnicy VAT zwolnieni mogą i powinni wystawiać raczej faktury. Prosimy upewnić się, czy na pewno powinni Państwo nadal drukować rachunki zamiast faktur.

Systemowe: Wiele drobnych poprawek w różnych miejscach programu

Na liście pól w formatowanych danych nabywcy na fakturze można teraz wybrać też ID i nazwę grupy oraz inne, dodatkowe dane. Na stronie startowej można wyświetlić teraz z powrotem statyczne podsumowanie baz danych, zamiast aktywnej zawartości on-line.

Marża: Ulepszone wystawianie faktury w procedurze marży

Teraz wybieramy rodzaj procedury marży już w momencie wystawiania takiej faktury. Rejestr marży generowany w module MARŻA jest teraz wzbogacony o kolumnę PROCEDURA, która wskazuje procedurę marży, w jakiej wystawiono fakturę. To wszystko związane jest z istotnymi zmianami w przepisach, wprowadzonymi od stycznia 2013. Dodatkowe ulepszenia w module MARŻA.

Fakturowanie: Rozszerzone możliwości edycji dokumentu

Można teraz zmienić tabelę używaną do wystawienia faktury na dowolną inną, podając inny numer tabeli, datę i kurs. Warto jednak przypomnieć, że przepisy ściśle wskazują zamknięty katalog dostępnych kursów walut - tabela kursów średnich NBP i tabela EBC. Stosowanie innego kursu wymaga bardzo dobrego uzasadnienia prawnego. Skorygowano też tworzenie faktur w metodzie kasowej, teraz od razu zaznaczana jest opcja METODA KASOWA.

Poczta: Wprowadzono w programie nowy cennik Poczty Polskiej

Drastyczna zmiana cennika spowodowała, że 2013 to chyba ostatni rok, kiedy nasza firma będzie korzystać z usług poczty. Przesyłki gabarytowe wysyłamy teraz wyłącznie kurierem, zaś przesyłki z fakturami i innymi dokumentami coraZ częściej przechodzić będą do formy elektronicznej. Także i w naszych programach rozwijać będziemy wysyłanie dokumentów w tej formie.

1 stycznia 2013

Nowy Rok: Przywitaliśmy nowy, 2013 rok

Życzmy sobie wszystkiego Jak Zawsze Kapitalnego! Jeszcze dziś dostępna będzie dla wszystkich użytkowników aktualizacja do wersji X3. Pliki do pobrania tutaj. Jeśli ktoś dotąd nie śledził uważnie zmian, na pewno zaskoczy go pozytywnie ogrom zmian. Duża aktualizacja wymuszona rewolucją w fakturowaniu pozwoliła przy okazji rozwiązać wiele dawno zgłaszanych problemów i zaoferować zupełnie nową jakość pracy. A to jeszcze nie koniec zmian. Przy okazji, czy wypełnili Państwo już swoją ankietę?.

Fakturowanie: Zmieniono domyślne numerowanie faktur

Ponieważ w roku 2013 faktura nazywa się Faktura, a de facto nie musi posiadać nazwy w ogóle, dotychczasowy format numerowania drukowałby się w formule FAKTURA FAKTURA/1/2013, co wygląda źle. Zdecydowaliśmy się na zresetowanie numerowania, chociaż oczywiscie każdy użytkownik może z powrotem ustawić dotychczasową numerację. Z uwagi jednak na fundamentalne zmiany w fakturowaniu zachęcamy do pozostawienia domyślnego formatu bez prefiksu.

Fakturowanie: Warto drukować faktury uproszczone

Przygotowaliśmy specjalny, elegancki wzór faktury uproszczonej, w pełni integrujący się z dotychczasowym wzorem faktur. Zobacz nasz wzór faktury uproszczonej.

Fakturowanie: Prawy klawisz myszy daje też dostęp do ustawień programu

To wygodne, jeśli chcemy zmienić sposób pracy programu podczas wystawiania faktury. Sami mieliśmy kilkukrotnie taką potrzebę podczas intensywnego testowania nowych funkcji programu. Jak zawsze, potrzeba matką wynalazku.

Serwis: Można teraz wystawić fakturę zbiorczą za dowolny okres

Wcześniej program niepotrzebnie ograniczał zakres nierozliczonych zleceń do ostatnich 90 dni wg daty wystawienia zlecenia - jeśli zlecenie było bardzo długo trwające, nie pojawiało się na liście wyboru. Poprawione generowanie zbiorczych faktur.

Grudzień 2012

31 grudnia 2012

Systemowe: Nowe bazy system FleX3 wchodzą w użycie w programach serii X3

Z tego powodu, w celu zapewnienia wstecznej zgodności, nowe faktury zakupowe zapisywane będą w pliku ZakupyX3.jzk, podobnie dokumenty magazynowe w pliku MagazynX3.jzk. Faktury sprzedażowe, jak pisaliśmy wcześniej, zapisywane są w pliku FakturyX3.jzk.

Fakturowanie: Nowe okienko akceptu faktury

Teraz dodano dodatkowe opcje, a każda faktura kończyć się będzie standardowym okienkiem akceptacji.

Fakturowanie: Zakończono przenosimy okienek fakturujących do nowego formatu

Teraz wszystkie rodzaje faktur generowane są za pomocą tego samego, elastycznego narzędzia opartego o Kameleona. W ten sposób zapewniono przede wszystkim jednorodność procesu tworzenia faktur, co zmniejsza prawdopodobieństwo problemów technicznych, a przede wszystkim ułatwia utrzymanie kodu programu. Jednocześnie zapewniono dużo większą funkcjonalność wszystkich modułów, które korzystają z tych opcji.

Zakupy: Nowe przepisy wchodzą już od 1 stycznia 2013

W najbliższych dniach planujemy wprowadzenie nowego systemu rejestracji zakupów i kosztów, w oparciu o nowe przepisy, wchodzące w życie od 1 stycznia i od 1 kwietnia 2013. Osoby korzystające z księgowania kosztów prosimy o pobranie kolejnej aktualizacji, gdy tylko będzie dostępna. Warto sprawdzić, jak zmiany wpłyną na Państwa rozliczenia podatkowe.

Książka: Poprawiono wyliczanie zaliczki za grudzień

Przypominamy, że zaliczkę grudniową płaci się do 20 stycznia na normalnych zasadach, tak jak zaliczkę za inne miesiące, chyba że do 20 stycznia złożono rozliczenie roczne, co jest jednak na tyle rzadkim przypadkiem, że zrezygnowaliśmy z oprogramowania tej opcji.

RR: Faktury RR też będą wystawiane teraz za pomocą nowego okienka

W ten sposób kameleonizacja dobiega powoli końca, jeszcze tylko kilka ostatnich funkcji programu oczekuje na przesienie do nowego formatu.

Fakturowanie: Okno fakturujące pokazuje oczekiwany efekt magazynowy

Na liście wyboru dokumentu prezentowana jest ikonka, pokazująca w prosty sposób, czy zgodnie z bieżącymi ustawieniami dany rodzaj dokumentu wpłynie na stany magazynowe (zwiększy/zmniejszy), czy też nie. To nieźle wygląda, a przede wszystkim pozwala na szybką weryfikację ustawień w programie. Funkcja została wprowadzona wewnętrznie celem weryfikacji poprawności działania programu, ale zostanie z nami na dłużej. Podobnie informacja o stanach magazynowych w oknie akceptacji dokumentu.

30 grudnia 2012

Systemowe: Zoptymalizowano pliki instalacyjne, teraz są mniejsze

Z uwagi na spodziewany ogromny ruch na serwerze na przełomie roku, przygotowaliśmy mniejsze pliki instalacyjne. Zawierają wszystkie potrzebne materiały i powinny być wystarczające dla każdego użytkownika. W razie problemów z wyświetlaniem logo lub grafik można pobrać instalator pełnego Pakietu JZK.

Fakturowanie: Nowa prosta opcja PEŁNE DANE SPRZEDAWCY

Jeśli jest włączona, program drukuje na fakturze wszystkie dostępne dane, w tym numery telefonów, adresy strony internetowej itd. Jeśli natomiast wyłączymy tę opcję, program drukuje tylko dane wymagane przepisami - nazwę, adres i numer NIP oraz adres e-mail w przypadku faktur elektronicznych. W większości przypadków tyle wystarczy, są lepsze miejsca na reklamę numeru telefonu niż faktura. Ale oczywiście wybór należy do użytkownika.

Fakturowanie: Można teraz dowolnie sformatować dane nabywcy

Wystarczy wprowadzić własny wzorzec albo wybrać któryś z prefabrykowanych gotowców, aby uzyskać na fakturze zupełnie dowolne formatowanie danych kontrahenta. Formatowanie oparte jest o standardowe wzorce tekstowe, działają także podstawowe tagi HTML, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład przy każdym kontrahencie drukować jego ID na różowo. Albo cokolwiek, co przyjdzie nam do głowy, można nawet wcisnąć jakąś grafikę :) Możliwości są nieograniczone. Dla tradycjonalistów mamy opcję opisaną powyżej ;).

Fakturowanie: Jak pisaliśmy wcześniej, paragon z danymi nie będzie już dostępny

Pozostanie dostępny natomiast paragon bez danych nabywcy, po prostu jako anonimowy dowód sprzedaży. Taki paragon może zostać oczywiście zafiskalizowany na drukarce fiskalnej. Paragon rzecz jasna może być w sprzedaży detalicznej - ceny brutto, VAT dla każdej pozycji, zapłacony gotówką z góry. Usunięto osobną opcję paragonu fiskalnego, który był wtórnie zapisywany - teraz tworzymy po prostu paragon, standardowo numerowany, który następnie fiskalizujemy.

Fakturowanie: Można teraz wystawić fakturę do paragonu

Taka faktura ma identyczne dane, jak paragon, różni się tylko datą wystawienia, danymi kontrahenta i włączonym nowym polem NIE ZASYSAJ. Oznacza to, że taki dokument nie zostanie zassany ani do Książki, ani do Ryczałtu, ani do VAT, bo przecież zasysaniu poddany był wcześniej ów paragon. Pole to można w razie potrzeby przełączyć i też włączyć dla innych dokumentów, które z jakiegoś powodu nie mają zostać zassane.

Fakturowanie: Warto wykorzystać nowe opcje drukowania faktur

Można ustalić inny kolor czcionki opisów faktury. Ten sam kolor zostanie wykorzystany do wydrukowania linii obramowań. Ustawienie ciemnoszarej czcionki opisów powoduje przygotowanie dużo ładniejszej, przejrzystej wizualnie faktury. Oczywiście z kolorami nie należy przesadzać, to w końcu dokumenty biznesowe.

29 grudnia 2012

Systemowe: Zwiększamy domyślne rozmiary okienek

Na prośbę wielu użytkowników zwiększyliśmy standardowe rozmiary okienek. Większość użytkowników programów JZK ma teraz monitory przynajmniej 1024x768, a połowa ma już monitory HD, stąd mogliśmy sobie pozwolić na większe okienka. Jednocześnie na mniejszych monitorach pojawią się suwaczki, zatem nic nie ucieknie i nie zostanie obcięte. Czas na zmiany był najwyższy, jak długo można było się bowiem ograniczać do 800x600?.

Ustawienia: Kolejne porządki w ustawieniach różnych opcji

Zmniejszono ilość zakładek okna USTAWIENIA OGÓLNE, a ich zawartość jest teraz logicznie uporządkowana. Domyślny rozmiar okna został powiększony, dopasowując program dla potrzeb użytkowników z większymi ekranami. Na przykład wszystkie opcje dotyczące poczty mieszczą się teraz na jednej zakładce POCZTA. Uproszczono opcje dotyczące plików PDF.

Fakturowanie: Przypominamy, że od 2005 roku faktury nie powinny być podpisywane

Usunięto ostatnią opcję z tym związaną. Zmieniono też układ dodatkowych informacji, na przykład pokwitowanie odbiorcy faktury z terminem płatności. Warto zwrócić uwagę, że nowa ustawa o redukcji obciążeń administracyjnych (ha, ha) wprowadziła nakaz nawet potrójnego księgowania zakupów, a po drugiej stronie możliwość łatwej korekty nieopłaconego przychodu, zatem pokwitowanie zobowiązujące straciło sens. Z kolei na fakturze zawsze drukowany jest adres e-mail obu stron transakcji, co wymuszone jest nowymi przepisami. Otóż wystawca faktury zobowiązany jest zapewnić wiarygodną ścieżkę audytu w celu wykonania kontroli biznesowej, a to z kolei prowadzić ma do weryfikacji tożsamości wystawcy faktury. Nie ma lepszej drogi niż weryfikacja adresów e-mail, między którymi wymieniane są faktury. Warto zadbać w tym momencie, aby korzystać z bezpiecznego konta pocztowego o formalnym adresie w rodzaju faktury@nazwafirmy.pl, a nie adresu w rodzajumisiopysiaczek@buziaczek, co też się zdarza.

Fakturowanie: Uporządkowano dostępne wzorce wydruku faktury

Z uwagi na wiele pozostałych zmian, w tym fundamentalne przejście na przede wszystkim faktury elektroniczne, sens straciło zupełnie drukowanie dwóch egzemplarzy faktury na jednej kartce. Teraz co do zasady i tak drukuje się tylko 1 egzemplarz faktury, jeśli w ogóle. Znika zatem wariant wydruku DwiePołówki. Żegnam go bez żalu po 15 latach obecności ;).

Fakturowanie: *Wprowadzono generowanie duplikatu jako osobnego dokumentu

Duplikaty są pomijane podczas zasysania sprzedaży do VAT, Książki i Ryczałtu. Zgodnie z przepisami, duplikat to dokument PONOWNIE WYSTAWIONY, a zatem ma własny numer i prywatną datę wystawienia, a także widoczny jest w rejestrze sprzedaży przekazywanym księgowej. Duplikaty poznajemy po tym, że w edycji widoczne jest pole DUPLIKAT, a nazwa dokumentu zawiera w sobie dopisek o treści DUPLIKAT. Warto pamiętać, że zgodnie z nowymi zasadami fakturowania, można generować dowolną ilość egzemplarzy faktury przesyłanych tak lub siak, zatem potrzeba generowania duplikatu powinna pojawić się wyłącznie sporadycznie i to z ważnych powodów.

Bazy danych: Nowy format danych FleX3

Nowo tworzone faktury zapisywane są wszystkie w nowym pliku o nazwie FakturyX3.jzk w nowym elastycznym formacie FleX3™. Zmiana jest podyktowana zmianą formatu faktury, wymuszoną dodaniem wielu nowych pól wymuszonych ustawą. Nowy format daje nam dużo możliwości technicznych, ale jednocześnie jest niezgodny wstecz z poprzednimi wersjami oprogramowania, stąd konieczność zmiany. Dotychczas wystawione faktury będą oczywiście odczytywane i zapisywane w nowym formacie. Nowy format zdejmuje również konieczność kompaktowania archiwum faktur, będzie ono potraktowane jako skompaktowane w sposób automatyczny. Format FleX3 jest wstecznie zgodny z dotychczasowym formatem danych, zatem stare dane we wszystkich bazach danych zostaną odczytane automatycznie. Program automatycznie będzie przełączać się na nowy format danych w razie potrzeby, w sposób kompletnie niezauważalny dla użytkownika. Dodano obsługę nowego formatu w Administratorze (nowy dział HexView™).

Magazyn: Poprawione ustawienia magazynowe

Teraz można wprost wskazać, ile egzemplarzy dokumentów magazynowych ma być każdorazowo drukowanie.

Kontrahenci: Okienko edycji danych kontrahenta zostało dopasowane do nowych przepisów

Zgoda na faktury elektroniczne może być dorozumiana, milcząca albo zgoła wymyślona, zatem rejestrowanie konkretnej daty zgody nie ma już sensu. Ważne, żeby rejestrować sprzeciw kontrahenta wobec faktur elektronicznych lub jego decyzję co do rezygnacji z faktur papierowych, na co dla celów dowodowych warto mieć jakąś podkładkę, zarejestrowaną np. w polu UWAGI.

Kontrahenci: Nowe, większe okienko edycji danych kontrahenta

Dzięki większej przestrzeni Zmniejszono liczbę zakładek, porządkując logicznie zawartość tego okienka, na przykład ceny i parametry fakturowania są teraz na jednej zakładce. W widoku podstawowym możliwe jest wpisanie teraz adresu e-m@il, to w końcu podstawowy adres fakturowania. Teraz wszystkie dane o charakterze prywatnym zostały umieszczone na zakładce OSOBISTE. Nazwa banku jest teraz zawsze drukowana obok numeru konta. Wiele osób irytowało się koniecznością przełączania okienka na widok Zaawansowany, zatem opcja ta znika, zresztą w większym okienku łatwiej było zmieścić wszystkie pola. Żeby jednak nie wylewać dziecka z kąpielą, pozostawiliśmy pewną nadmiarową redundantność - pola adresu (w tym e-m@il) są wyświetlone podwójnie, zatem można podać podstawowe dane kontrahenta bez skakania po zakładkach. Dopasowaliśmy zawartość zakładek do programów: pole TERYT będzie widoczne tylko w programie ISP, pole NFZ/PWZ tylko w programie Gabinet.

28 grudnia 2012

Fakturowanie: Program drukuje domyślnie podstawę prawną nowego wzoru faktury

Z dotychczasowych doświadczeń wiemy, że niektórym odbiorcom naszych faktur przestawienie się na nowe przepisy może zająć kilka miesięcy, a są i tacy, którzy nie przestawią się nigdy. W trosce o spokój duszy użytkowników naszych aplikacji wprowadziliśmy drukowanie u dołu faktury szczegółowej podstawy prawnej nowych rozwiązań. To nieocenione rozwiązanie w przypadku wątpliwości naszych kontrahentów, wystarczy skierować ich do podstawy prawnej wydrukowanej u dołu faktury. Oczywiście opcję tę można wyłączyć, zgodnie z potrzebami.

Faktury: Nowe ustawienia zawartości danych na fakturze

W przypadku danych sprzedawcy, wpisywanych z reguły jednorazowo, udostępniliśmy pełne pole tekstowe do samodzielnego wprowadzenia dowolnych danych wedle uznania. W przypadku nabywców faktur W roku 2013 numer GG i nick Skype nie jest drukowany na fakturach, jest natomiast możliwość włączenia drukowania numeru REGON (firmy), PESEL (osoby fizyczne), paszportu (obcokrajowcy), numeru rejestracyjnego samochodu (warsztaty). Co do numeru pojazdu, przypominamy, że co do zasady w roku 2013 nie drukuje się numeru rejestracyjnego pojazdu. Generalnie przyjmujemy jednak zasadę, że jeśli jakieś dane zostały wpisane, to chyba przecież po to, żeby je drukować :).

Magazyn: Poprawiony interfejs okien dokumentów magazynowych

Teraz interfejs tych okien jest w pełni zgody ze standardowymi oknami innych funkcji programu.

Faktury: Zmienione działanie niektórych opcji programu

Program obsługuje teraz automatyczne przeliczanie cen netto na brutto i vice versa. Usunięto irytujące wcześniej pytanie, czy przeliczyć ceny netto na brutto i odwrotnie. Teraz wystarczy odpowiednio ustawić opcję MAGAZYN WG CEN NETTO (domyślnie włączona) w ustawieniach programu i reszta zadzieje się automatycznie. Ponieważ znikają faktury unijne, zmniejszono katalog dokumentów, które zmniejszają stany magazynowe - teraz po prostu można wybrać, czy stany magazynowe są zmieniane po wystawieniu faktury/rachunku/paragonu, czyli ogólnie dowodu sprzedaży. Faktura zaliczkowa nie-końcowa nie zmniejsza teraz stanów magazynowych. Nie ma teraz możliwości wyłączenia nadawania kodów towarów - to niezbędne, aby magazyn w ogóle działał.

Faktury: Zmiany w filtrowaniu faktur

Ponieważ znika Faktura VAT Komis, nie ma sensu filtrowanie wg tego pola. Teraz dotychczasowe faktury komisowe będą rozpoznawane jako faktura w procedurze marży - towary używane.

ProFormy: Prosimy o nie wystawianie nowych dokumentów pro-forma

W związku ze zmianami w przepisach, w roku 2013 dokument pro-forma nie powinny być w ogóle wystawiane. Dla celów technicznych pozostawiliśmy tę opcję w jednym miejscu - w module FAKTURA KAMELEON. Szczerze jednak zachęcamy do przejścia w pełni na nowe zasady, co pozwoli uniknąć przykrości podczas kontroli podatkowej.

27 grudnia 2012

Start: Nowa strona startowa wszystkich standardowych aplikacji Pakietu JZK

Do 7 stycznia włącznie na stronie startowej programów Pakietu JZK zamiast dotychczasowych danych, prezentowana będzie treść strony podsumowującej zmiany w aplikacjach. To ważne dla płynnego przejścia na nowe zasady. Zmian jest bardzo dużo, większość bardzo ułatwi codzienną pracę z programem.

Fakturowanie: Postępuje kameleonizacja, fleksybilizacja i polimorfizacja faktur

Teraz wszystkie okienka fakturujące oparte będą o ten sam sprawdzony interfejs, co zapewni pełniejsze możliwości pracy. Zmiany są wizualnie subtelne, zatem nie będzie problemu ze znalezieniem dotąd używanych funkcji. Teraz okienko NOWY RACHUNEK też zostało przeniesione do nowego systemu.

UE: W roku 2013 nie będzie już czegoś takiego jak FAKTURA VAT UE

Oznacza to kolejne daleko idące konsekwencje. Dla każdego klienta teraz można podać w danych, czy jest klientem unijnym, czy zgoła pozawspólnotowym. Program umie rozpoznać unijność klienta po jego adresie, wystarczy podać odpowiednią nazwę kraju po polsku. Tak ustawiona opcja zostanie przeniesiona do wystawianej faktury, która zostaje potraktowana odpowiednio jako dawniejsza faktura eksportowa lub dawna faktura unijna. Likwidacja osobnych dokumentów daje ten plus, że także i tu można korzystać z jednego elastycznego okienka. Możliwe będzie też przełączenie rodzaju dokumentu po zmianie kontrahenta.

Kontrahenci: Moduł Kontrahenci obsługuje teraz w pełni kwestie unijne

Zarówno okno wyboru kontrahenta, okno edycji bazy kontrahentów, jak i panel przeglądania danych kontrahenta pokazują teraz poprawnie kraj oraz jego unijność słownie oraz graficznie. Pozwala to na szybkie zorientowanie się w rodzaju klienta. Baza kontrahentów może być teraz filtrowana również po kraju, można ją też posortować po unijności lub pozaunijności kontrahenta.

Towary: Okno edycji towaru otwiera się częściej w widoku zaawansowanym

Jeśli wybrano edycję pozycji bazy towarów w oknie wystawiania nowej faktury, onko edycji od razu otworzy się w trybie zaawansowanym. Wielu użytkownikom oszczędzi to niepotrzebnego klikania.

Fakturowanie: Teraz wybranie innej waluty daje możliwość przeliczenia kursu

Sam wybierasz, czy potraktować dotychczasowe ceny nominalnie, czyli zmienić tylko nazwę waluty, czy też przeliczyć ceny wg wybranego kursu, tak żeby sprzedać np. okazjonalnie towary w walucie zagranicznej w zbliżonej cenie. Warto uwazać z tą opcją, bo łatwo zauważymy, że przeliczenie np. ze złotówek na euro i z powrotem z euro na złotówki wprowadzi różnicę tytułem zaokrągleń.

Fakturowanie: Nowy, pływający panel ułatwiający wystawianie długich faktur

Pole OPIS ma to do siebie, że jeśli już je wykorzystujemy, chcemy tam zmieścić dużo treści. Dotychczasowy sposób wystawiania faktur to utrudniał, bowiem trzeba było wcisnąć się z opisem w ciasne pole kolumny OPIS. Teraz OPIS jest pokazywany w polu pływającego panelu i łatwiej można wpisać tam dowolną treść. Jednocześnie technicznie pod spodem wszystko działa tak jak dawniej, więc otrzymujemy nadal fakturę z dowolnie długim opisem. Dzięki autorskiemu formatowi danych programy JZK umożliwiają wprowadzanie dowolnie długich tekstów we wszystkich polach, w tym polu NAZWA i OPIS, co jest nieocenionym rozwiązaniem na przykład podczas opisywania usług.

Fakturowanie: Drukowanie faktur akcydensowych nie będzie już dostępne

Z uwagi na istotne zmiany wzorców faktur, dotychczas użytkowane faktury akcydensowe nie mogą już być stosowane. Planujemy rozbudowę opcji fakturujących, co pozwoli na użycie większej ilości koloru i grafiki w standardowych fakturach. Dzięki nowemu KREATOROWI OPCJI FAKTUR będzie można przygotować zupełnie własny wzorzec graficzny, z dowolną czcionką etc. Jednocześnie wykorzystamy dotychczasowe doświadczenia wizualne przy tworzeniu nowych wzorców faktur.

Fakturowanie: Poprawki i ulepszenia w drukowaniu faktur

Wcześniej program brał pod uwagę standardowe dziurki dziurkacza zamiast z ustawień faktury. Teraz program akceptuje dowolny styl dowolnej czcionki (pogrubienie, kursywa, podkreślenie) oraz kolor, czym można wzbogacić wizualnie swoje faktury.

26 grudnia 2012

Fakturowanie: Łatwiejszy wybór kontrahenta do faktury

Teraz od razu prezentowane jest domyślne ustawienie finansów klienta - rodzaj faktur, domyślny termin płatności etc. Pozwala to lepiej kontrolować pracę programu.

Warsztat: Dodatkowa informacja o ustawionym sposobie przeliczania kosztów

Jak okazało się z ankiet, dla użytkowników nie jest jasne korzystanie z niektórych opcji programu. Wprowadziliśmy na ekranie teksty dodatkowe, tłumaczące aktualne ustawienia.

Fakturowanie: Można zarejestrować sprzeciw wobec faktur elektronicznych

Klient ma teraz prawo wyrażenia braku zgody na faktury elektroniczne, wtedy powinien otrzymywać tylko faktury papierowe. Jeśli w programie nie zarejestrowano ani zgody na faktury wyłącznie elektroniczne, ani sprzeciwu wobec takich faktur, program domyślnie wygeneruje oba rodzaje faktury i klient sam wybierze, którą z nich zaksięgować. Dawniejsze ekofaktury nazywaja się teraz po prostu FAKTURY ELEKTRONICZNE, to prostsze i bardziej sensowne. W związku z brzmieniem nowych przepisów, nie ma już czegoś jak faktura elektroniczna - faktura papierowa może zostać przesłana drogą elektroniczną i wtedy traktowana jest jako faktura elektroniczna, podczas gdy faktura elektroniczna może zostać wydrukowania i wtedy może stać się fakturą papierową.

ISP: Uporządkowano nadmiar opcji związanych z fakturowaniem

Program jest już dopasowany do nowych zasad. Warto przejrzeć ustawienia każdego klienta i upewnić się, że program wskazuje stan zgodny z naszymi oczekiwaniami. Program wprost podpowiada w module ISP.FAKTUROWANIE, jakie faktury będą wygenerowane dla danego klienta. Wszystko opisano szczegółowo w dziale o nowym fakturowaniu.

Systemowe: Poprawione działanie klawisza Alt w głównym oknie programu

Wcześniej mogło wystąpić uciążliwe przeskakiwanie menu, teraz górne menu programu nie jest chowane po wyciśnięciu klawisza Alt.

25 grudnia 2012

Fakturowanie: Dodaliśmy w wielu miejscach link do podręcznego Przewodnika

W celu zapewnienia zgodności z przepisami, pole drugiej daty w fakturowaniu oznaczono jako SPRZEDAŻ OD, ponieważ w roku 2014 podawać będziemy już w niektórych przypadkach tylko datę zakończenia sprzedaży. Tym sposobem program jest wstecznie zgodny z poprzednimi wersjami, a nowe faktury klonowane ze starych będą poprawne. Warto zapoznać się z tym przewodnikiem.

Faktury: Drukowanie napisów ORYGINAŁ lub KOPIA nie jest już legalne

Jest więcej ustawień, które muszą zostać zmienione, aby zapewnić zgodność wystawianych faktur z nowymi przepisami. Ba, samo przestawienie się z mówienia "FAKTUR VAT" na samo "FAKTUR" zajmie nam trochę czasu. Przygotowaliśmy specjalny przwodnik, do którego linki pojawią sie w wielu miejscach programu. Prosimy go przeczytać bardzo uważnie. Konsekwencją tego wszystkiego jest zmiana kilku opcji i fundamentalna zmiana sposobu myślenia, na przykład nie wybieramy teraz ilości kopii faktury, tylko ustawiamy ilość ogółem wypluwanych przez drukarkę egzemplarzy faktury. Domyślnie jest to 1, w praktyce do wyboru, do koloru. W module SZYBKA AKCJA znika zbędna opcja drukowania oryginałów lub kopii faktur, każde przejście opcji DRUKUJ FAKTURY wydrukuje po 1 egzemplarzu każdej faktury. W module FAKTURY znika opcja DRUKUJ TYLKO ORYGINAŁ i DRUKUJ TYLKO KOPIĘ. Warto zauważyć, że dzięki temu wszystkiemu program ulegnie pewnemu uproszczeniu, z korzyścią dla wszystkich.

Fakturowanie: Nowy, fantastyczny KREATOR OPCJI FAKTUR

Teraz w bardzo szybki, prosty i elegancki sposób można poustawiać wszystkie dostępne opcje, dopasowując wygląd faktury do swoich oczekiwań. Nie trzeba już w ciemno klikać w okienkach próbując domyslić się, jaki wpływ będzie miała dana opcja na nasze faktury! Wystarczy po prostu uruchomić ten kreator. Kreator działa w module Faktury na wybranej fakturze, a podgląd zależy oczywiście od zawartości tej faktury. Warto sprawdzić działanie Kreatora na różnych rodzajach faktur. Więcej o Kreatorze.

Fakturowanie: Rozpoczęliśmy procedurę polimorfizacji faktur

W oparciu o nowy moduł Kameleon wprowadzamy możliwość zmiany rodzaju faktury w locie. Każdy dokument oparty o obiekt TFaktura może teraz w trakcie wystawiania zmienić swój typ, co prowadzi do prostej możliwości tworzenia różnych obiektów przy pomocy tego samego okienka. Pozwoli to zachować większą konsystencję programu, a więc mniej błędów, szybsza praca etc. Z handlowego punktu widzenia nadal będzie można uruchomić pojedyncze funkcje typu NOWA FAKTURA WEWNĘTRZNA, które będą teraz po prostu nakładką na polimorficzne okienko kamelonizujące.

Moje Konto: Przygotowujemy się do nowej wersji programu

Z przyczyn technologicznych nie będzie już możliwości automatycznego importu danych z 16-bitowej wersji z 1998 roku, zresztą od dawna nie była używana. Import z nowszych wersji baz danych będzie wykonywany automatycznie.

ISP: Program ISP w całości przechodzi na kopię elektroniczną

Opcja kopii elektronicznej będzie włączona w programie i zawsze dostępna. Znika drukowanie papierowych kopii. Oznacza to też zmianę handlowej nazwy programu z ISP na ISP EJ. Znikają opcje drukowania kopii faktur w tym programie. Jeśli użytkownik chce wydrukować papierowe kopie faktur, może to zrobić za pomocą modułu faktury. Tym sposobem program ISP EJ lepiej dopasowany będzie dla potrzeb swoich użytkowników, którymi są wyłącznie wystawcy faktur masowych. Zobacz więcej o programie ISP EJ.

Administrator: Poprawki w module

Teraz podwójne klijnięcie powoduje automatyczne otwarcie bazy danych do szybkiego przeglądania i edycji, a ESC powoduje szybkie wyjśnie z tego trybu.

24 grudnia 2012

Ustawienia: Istotnie przyspieszono uruchamianie programu i zapisywanie opcji

Tradycyjnie okazało się, że korekta pozornie nieistotnego drobiazgu może przynieść niesamowite zmiany w wydajności. Dzięki włączeniu specjalnego buforowania operacji na Rejestrze Windows, przyspieszono działanie wielu części programu - zapisywanie opcji, przełączanie tożsamości, a wreszcie samo uruchamianie programu. Przyspieszenie zależy od rodzaju systemu, ale zawsze powinno być mocno zauważalne. W tej sytuacji będziemy w trakcie roku 2013 przechodzić na zapisywanie ustawień głównie w Rejestrze Windows, a nie w prywatnym pliku JZK.INI.

Waluty: Nowe okienko wyboru kursów walut do faktury, przygotowane na rok 2013

Przepracowano cały moduł Waluty, przede wszystkim w celu otrzymania optymalnej wydajności. Teraz program szybciej obsługuje kursy walut, wcześniej bardzo powolnie przetwarzana była baza danych kursów walut. Kursy EBC i NBP zostały zrównane i w roku 2013 będzie możliwość wyboru z nich jako aktywnego kursu do danego dokumentu. Podczas wyboru kursów waluty widać jak na dłoni jednocześnie oba kursy, a program optycznie powiększa wyższy kurs, zatem użytkownik może od razu wybrać kurs, który wydaje mi się bardziej atrakcyjny. Z reguły kursy NBP i EBC różnią się nieznacznie, ale przy większych kwotach ma to znaczenie.

Fakturowanie: Poprawiona logika pracy okienka w trybie walutowym

Wyłączono automatyczne krzyżowe przeliczanie kursów walut w przypadku zmiany waluty faktury w trakcie jej tworzenia. Teraz wprowadzona kwota jest kwotą stałą nominalnie, po czym zostanie przeliczona wg kursu dokumentu na wartość VAT i brutto w złotych. Pole wyboru waluty i kursu jest teraz proste, eleganckie i nie narzucające się - jeśli użytkownik nie korzysta z kursów walut, może go nawet nie zauważyć, a dopiero wybranie jakiegoś kursu powoduje włączenie wyświetlania flagi i większej ilości danych. Okienko edycji dokumentu dopasowano do trybu wielowalutowego, teraz można wybrać dowolną walutę i kurs z gotowych tabel, a w razie potrzeby skorygować dowolnie kurs, datę kursu, nazwę tabeli. Przy okazji istotna zmiana: wcześniej program nie zapamiętywał daty kursu, była ona ustalana tylko w momencie wystawiania faktury i powiązana na sztywno z numerem tabeli NBP. Teraz informacja o numerze tabeli jest czysto informacyjna, data kursu służy weryfikacji i będzie drukowana na fakturach przy informacji o przeliczeniu kursów.

Kustosz: Zaimplementowane szybkie wielowątkowe wyświetlanie i operacje myszą

Teraz program szybko i płynnie wyświetla dowolnie duże obrazy, pozwalając przesuwać je swobodnie po ekranie. Kustosz to jeden z tych programów, które biznesowo nie mają dla firmy większego znaczenia, służą natomiast za doskonały poligon doświadczalny przed wprowadzeniem niektórych rozwiązań do głównych aplikacji. Przygotowujemy się do wprowadzenia wielowątkowości w programach, co pozwoli istotnie przyspieszyć responsywność aplikacji w przypadku użytkowania procesora wielordzeniowego i odpowiedniego systemu operacyjnego, czyli u większości użytkowników korzystających z Windows 7 lub 8 na nowszych maszynach.

23 grudnia 2012

Zakupy: Wprowadzono numerowanie faktur zakupowych i innych kosztów

Dla celów podatkowych konieczne jest wprowadzenie numerowania faktur zakupowych oraz innych kosztów, zwłaszcza że od roku 2013 jedna faktura zakupowa będzie mogła pojawiać się w rejestrach wielokrotnie - najpierw jako koszt, potem korekta tego kosztu, potem ponowne wprowadzenie po anulowaniu tej korekty etc. Każda taka operacja w celu odpowiedniego zassania musi posiadać niezależną numerację. Pole numeru obcego dokumentu wykorzystywane będzie wewnętrznie i drukowane na wydruku DPZ, jeśli zostanie wykonany. Przy okazji otwiera to drogę do wprowadzenia łatwiejszej rejestracji kosztów w programie w oparciu o dotychczasowy moduł Zakupy.

Fakturowanie: Nie trzeba podawać PKWiU na fakturach VAT

Przepisy nie wymagają już podawania PKWiU przy wystawianiu faktury, w związku z tym znika z ekranu kolumna PKWiU. Oczywiście jesli towar jest pobierany z magazynu i ma tam podany numer PKwiU, zostanie on przeniesiony na fakturze. Zmiana ułatwi wystawianie faktur większości osób, które nie korzystały z tego pola i ma na celu zwrócenie uwagi użytkownikom na zmiany w przepisach. Coraz mniej danych trzeba podawać na fakturze i nie ma potrzeby stosowania słynnej procedury tzw. podwyższonej papieskości. Podczas wystawiania faktu RR naliczenie opłat na fundusze nadal zostanie wykonane tak jak dotychczas, pod warunkiem podania numeru PKWiU w bazie towarów. Znika też opcja wybrania innej nazwy pola PKWiU, bo straciła właśnie sens. W specyficznych przypadkach (usługi budowlane) użytkownicy i tak muszą wypełniać szczegółowe pole OPIS, tam należy podać wszystkie dane tego rodzaju. Jeśli PKWiU jest podane, drukowane jest zawsze w jednej linii wraz z kodem towaru i opisem, zatem na fakturze również nie potrzebuje osobnej kolumny. Wprowadzono nową opcję: Drukuj PKWiU, domyślnie wyłączoną.

Fakturowanie: Uproszczone drukowanie kodu towaru i daty lub okresu sprzedaży

Pole [Kod], jeśli włączone, będzie teraz drukowane w tej samej kolumnie, co nazwa towaru, co rozwiąże wiele problemów technicznych i poprawi układ faktury. Drukowanie daty sprzedaży jest ściśle określone przepisami, zmieniono zatem nazwę dotychczasowej opcji na ZAWSZE DRUKUJ DATĘ SPRZEDAŻY. W fakturze wewnętrznie pojawia się kolejne pole, SPRZEDAŻ DO. Jeśli zostanie wypełnione, zamiast daty sprzedaży na fakturze pojawi się okres sprzedaży. Ta zmiana wymuszona jest pojawieniem się faktur zbiorczych, które w roku 2013 wystawiamy najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, a w roku 2014 nawet do 15 dnia miesiąca następnego. W związku ze wszystkim powyższym, data sprzedaży drukowana jest bezpośrednio pod datą wystawienia faktury.

RR: Faktury RR pro-forma nie będą już dostępne

Jak przypominamy z każdej strony, w roku 2013 nie ma realnej możliwości wystawiania dokumentów pro-forma takich, jak dotąd. Pracujemy nad alternatywną formą dokumentu, będzie on dostępny dla standardowych transakcji. W przypadku dokumentów RR nie ma natomiast możliwości przygotowania takiej alternatywy, dlatego opcja znika.

Drukowanie: Okienko podglądu wydruku obsługuje teraz nawigację za pomocą kółka myszy

To wygodne i intuicyjne, pozwala przy okazji na dokładniesze sterowanie podglądem.

22 grudnia 2012

Koniec świata: Jak było do przewidzenia, nic ważnego się nie zdarzyło

Za to do niektórych osób zaczyna powoli docierać ogrom zmian i bałaganu, jaki czeka nas w związku z nowymi przepisami w roku 2013. Wszyscy spodziewali się problemów z fakturami i VAT, a tu nagle pojawiła się ustawa deregulacyjna. Tradycyjnie już jak co roku, programiści okres noworoczny spędzą w pracy, a nowy rok przywitamy ogromną aktualizacją. To ostatni moment, żeby wyrazić swoje zdanie w ankiecie.

Systemowe: Wiele drobnych poprawek w różnych miejscach programu

ISP: Drobne poprawki w programie

Teraz w oknie umowy podawana jest długość każdego elementu listy dokumentów.

Drukowanie: Poprawione zachowanie okienka podglądu wydruku

Teraz można całkiem płynnie przechodzić po stopniach powiększenia podglądu.

Faktury: Kolejny etap dostosowania do nowych faktur elektronicznych

Ponieważ przesyłanie faktur staje się normą, znika opcja wysyłania tekstowego potwierdzenia wystawienia faktury. Zamiast tego prosimy o stosowanie możliwości wysyłania od razu faktury jako załącznika do maila. Program nie drukuje także potwierdzeń wystawienia faktury, potwierdzeniem wystawienia faktury jest przecież sama faktura ;) Zgodnie z nowymi przepisami, można drukować fakturę wielokrotnie w dowolnej ilości egzemplarzy, a dopiero jej ponowne wystawienie wymaga przejścia procedury duplikatu.

Faktury: Wiele poprawek w standardowym oknie NOWA FAKTURA

Panel informacyjny na planszy wyboru towaru nie będzie teraz widoczny. Jest dostępny w oknie wyboru towaru (F3). W oknie fakturowania większości użytkowników tylko przeszkadzał. Dzięki temu teraz więcej miejsca na właściwe dane. Pole wyboru waluty faktury oraz sposobu przeliczania cen przeniesiono tuż nad pole listy pozycji faktury. Pole poziomu cen przeniesiono w okolicach listy towarów i jest ukrywane teraz wraz z panelem wyboru towarów z magazynu, bo tylko jego dotyczy. Tym sposobem położenie pól lepiej odpowiada logicznej kolejności wystawiania faktury. Te same poprawki będą widoczne zresztą w wielu innych okienach, które korzystają z tego samego panelu.

Faktury seryjne: Program wysyła ekofaktury także i z tego miejsca

Po seryjnym fakturowaniu automatycznie można wygenerować faktury elektroniczne wysyłane w załączniku jako PDF.

Tabele: Poprawione wyświetlanie wieloliniowych wierszy w tabelach

Teraz wieloliniowe pozycje są wyświetlane prawidłowo, wcześniej widoczna była czasami tylko pierwsza linia. Problem szczególnie był zauważalny w oknie wyboru towarów z magazynu, gdzie niektóre wiersze były wyższe od innych. Przy okazji, pod prawym klawiszem myszy można przełączyć wieloliniowość tej tabeli - można się zdecydować, czy wolimy więcej pozycji, czy raczej dokładniejsze info na ekranie.

21 grudnia 2012

Z ostatniej chwili: wygląda na to, że końca świata jednak dziś nie będzie

Polsat właśnie zapowiedział, że w te święta znowu pokaże film z Kevinem. Z tej okazji my również wyciągamy coroczną choinkę i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia, szczęścia pomyślności i spokoju ducha z nowymi fakturami, rzekomo uproszczonymi :).

Strona startowa: Można zmienić tło strony startowej na dowolny inny kolor

Można nawet ukryć górny panel w całości. Opcja jak się okazuje bardzo oczekiwana przez posiadaczy mniejszych monitorów. Są jak się okazuje osoby, które korzystają z rozdzielczości w rodzaju 720 pikseli w pionie, dostępnej na przykład na mikrolaptopach, a wtedy każdy piksel jest cenny. Klawisze F10, F11, F12 działają nadal bez żadnych zmian. Jak widać zatem, kolejne życzenie z ankiet błyskawicznie zrealizowane. Czy wyraziłeś już swoje życzenie? Wypełnij najnowszą ankietę.

Użytkownicy: Warto na stałe ustawić format danych użytkownika, jaki będzie stosowany na wydrukach

W roku 2013 nie będą dostępne detaliczne ustawienia sposobu drukowania danych użytkownika - zamiast tego można wpisać treść danych samodzielnie w dowolny sposób, co daje dużo większą dowolność. Można nawet stosować podstawowe tagi HTML, łącznie z kolorem czcionki, tła oraz innymi wieloma opcjami. Dodano też opcję automatycznego wypełniania tego pola, aby łatwiej wypełnić te pola danymi. Usunięto kilka niepotrzebnych już opcji.

Drukowanie: Poprawione zachowanie okienka podglądu wydruku

Wcześniej w niektórych przypadkach pasek narzędzi nie był prawidłowo wyświetlany.

Fakturowanie: Wprowadzono już niektóre zmiany wchodzące od roku 2013

Program automatycznie przełączy napisy na dokumentach wystawianych w roku 2013 zgodnie z nowymi przepisami, na przykład praktycznie wszystkie faktury VAT będą teraz nazywały się po prostu Faktura. Dla uprzednio wydrukowanych dokumentów treść pozostanie niezmieniona.

Zmiany: Dokumentem kończącym zlecenie co do zasady powinna być faktura

Z uwagi na zmiany w przepisach, kończenie zlecenia będzie możliwe teraz wyłącznie fakturą względnie rachunkiem, ewentualnie paragonem fiskalnym, nie będzie natomiast dostępna opcja tworzenia dawnego paragonu z danymi klienta, ponieważ taki paragon i tak w nowym stanie prawnym byłby potraktowany jako faktura (dawniej Faktura VAT). Opcja drukowania samego paragonu fiskalnego będzie dostępna tylko w przypadku, gdy zleceniobiorcą jest osoba fizyczna. Jeśli podano nazwę firmy w danych klienta, opcja nie będzie w ogóle dostępna.

Zmiany: Zmiany w przepisach znajdą swoje odbicie w okienku numerowania dokumentów

Zmiany znajdą swoje odbicie w wielu miejscach, na przykład w oknie numerowania dokumentów ustawienia numerowania dokumentów likwidowanych będą prezentowane na końcu listy i w nawiasach, a za jakiś czas znikną z programu w ogóle.

Moja nowa faktura: Ten kreator nie będzie już dostępny w wersji X3

Zamiast niego zaproponujemy nowe wygodniejsze okienko fakturujące, dające się sparametryzować według potrzeb.

Faktury: Odświeżone okno wyboru pozycji do faktury (F3)

Teraz okienko to ma odświeżony interfejs i jest przyjemniejsze w użytkowaniu. Dostępne jest teraz przełączanie zakładek z klawiatury, co wcześniej nie było dostępne. Klawisz F3 działa od razu po wejściu do okna NOWA FAKTURA, można zatem poradzić sobie szybkim skokiem klawiaturowym. Okienko to wkleja się teraz wizualnie w okno nowej faktury, przez co jest mniej agresywne wizualnie. Można teraz przechodzić do filtrowania przez Ctrl+F, a naciśnięcie Enter w tym okienku powoduje powrót do listy wyboru. Kolejny Enter dopiero zamknie to okienko. To samo okienko wykorzystywane jest w wielu innych miejscach programu, tam też integruje się w zależności od możliwości. Przy okazji poprawiono interfejs w wielu miejscach programu.

20 grudnia 2012

Faktury: Rozporządzenie w sprawie faktur VAT zostało już oficjalnie opublikowane

Na 12 dni przed wejściem w życie, pojawiło się w końcu na stronach internetowych RCL. Prosimy zapoznać się z pełną treścią rozporządzenia w formacie PDF.

Paragony: W roku 2013 co do zasady nie wolno wystawiać imiennych paragonów

Przypominamy po raz kolejny, w związku ze zmianą przepisów, paragony niefiskalne nieodwołalnie znikają! Od 1 stycznia 2013 zajdą istotne zmiany w procedurach fakturowania. W przypadku sprzedaży wysyłkowej albo sprzedaży na rzecz płatnika podatku VAT od 1 stycznia 2013 bezwzględnie musi zostać wystawiona faktura VAT. Nie wystawienie faktury VAT w takim wypadku oznaczać będzie dla podatnika odpowiedzialność karno-skarbową! Prosimy o aktualizację procedur biznesowych w Państwa firmie. Dotychczasowy paragon imienny lub bezimienny wystawiany w innych przypadkach nie może być stosowany w roku 2013, ponieważ i tak zostałby potraktowany jako faktura. Jeśli z jakichś powodów nie chcą Państwo wystawiać faktur VAT, prosimy o wystawianie dowodów dostawy lub dokumentów WZ. Technicznie możliwość wystawiania paragonów pozostanie w programie, ale dostępna tylko w wyjątkowych przypadkach za pośrednictwem działu pomocy technicznej. Zobacz więcej o zmianach w VAT.

Systemowe: Poprawione zapisywanie informacji deinstalatora

Teraz każdy program zapisuje w Rejestrze informacje deinstalatora, a przy odrobinie szczęścia udaje się to zrobić nawet z włączonym UAC. Aby skorzystać z nowej funkcjonalności, wystarczy pobrać nową wersję programu.

19 grudnia 2012

Systemowe: Ulepszone rozpoznawanie dostępnego wolnego miejsca i rozmiaru na dużym dysku

Wcześniej program miał problemy z rozpoznaniem wolnego miejsca na dyskach sieciowych lub innych typu hot-swap, aktualnie prezentuje wszystkie dostępne informacje w systemie 64-bitowym.

JZK@Info: Nowe możliwości dostępne w bezpłatnym programie JZK@Info

Teraz można wyświetlać i przeglądać wszystkie dostępne foldery systemowe. To wygodne narzędzie, aby szybko znaleźć ukryte lub wirtualne foldery, ukryte w Windows pod niejasnymi nazwami typu Biblioteki. Teraz swobodnie można pogrzebać po dysku :) Warto pobrać program JZK@Info.

UAC: Niektóre funkcje programów JZK nie działają poprawnie w niektórych konfiguracjach Windows

Niektórzy użytkownicy skarżyli się, że nie wszystkie funkcje programów JZK są w pełni dostępne. Zobacz, jak rozwiązać ten problem.

Monitor: Poprawiona procedura zamykania aplikacji

Teraz zamykanie jest przyspieszone, program szybciej reaguje na komunikat o rozpoczęciu zamykania przez Windows. Wcześniej system Windows sygnalizował nieprawidłowo, że program blokuje zamykanie systemu, a po prostu komunikat o zamknięciu był wysyłany przez Windows do niewłaściwego okna programu.

Kopie Zapasowe: Nowe możliwości wykonywania kopii zapasowych

Teraz program umie przekierować kopię zapasową na dowolny dostępny dysk, w tym podłączony pod port USB (rozpoznawany jako dysk stały) albo dowolny zmapowany dysk sieciowy. Wiele osób korzysta z dysków twardych podłączanych przez USB, co jest bardzo wygodne i relatywnie bezpieczne.

Kopie Zapasowe: Co dwie kopie to nie jedna

Teraz można ustawić w opcjach programu drugi folder kopii zapasowych. Po wykonaniu kopii zapasowej w dotychczasowej lokalizacji, automatycznie zostanie umieszczona tam druga kopia zapasowa. To dodatkowe zabezpieczenie. Miejsce na dysku jest coraz tańsze, a nasze dane coraz cenniejsze, zatem warto włączyć tę opcję.

18 grudnia 2012

Ankieta: Jest dostępna już nowa ankieta, prosimy o jej wypełnienie

Zależy nam na poznaniu faktycznych preferencji naszych użytkowników. Ankieta jest dostępna pod tym adresem, pojawi się też jednorazowo po pobraniu kolejnej aktualizacji w programie.

17 grudnia 2012

DLL: Poprawiona obsługa bilbiotek DLL

Teraz biblioteki jzk*.dll są podłączane tylko wtedy, gdy są potrzebne, po czym natychmiast są zwalniane z pamięci. Raz, że poprawia to stabilność pracy programu, a po drugie rozwiązuje możliwe problemy podczas aktualizacji. Dzięki temu sam plik EXE jest lżejszy i pracuje szybciej.

Monitor: Teraz program w trybie automatycznym całkowicie integruje się z tłem

Główne okno programu prezentowane jest tylko wtedy, jeśli jest to konieczne. Program uruchamiany na starcie Windows ukrywa się od razu koło zegara, nie narzucając swojej obecności. Histora, Dziennik i Raport są teraz dostępne w osobnym okienku, dodatkowo odchudzając program.

Monitor: Jeden obraz więcej wart niż wiele słów, stąd więcej ikonek i mniej tekstu

Teraz jeśli aplikacja łącząca się z internetem zostanie rozpoznana, prezentowana jest jej ikonka. Podobnie adresy internetowe opatrywane są ikonką z flagą państwa, z którym się łączymy. To bardzo wygodne - zamiast niejasnego tekstu mamy szybką prezentację graficzną. Wiele innych drobnych poprawek. Zmniejszono ilość zakładek, z badań wynika, że użytkownicy jednak nie przepadają za zakładkami.

16 grudnia 2012

Faktury: Szykuje się bardzo wiele zmian w różnych modułach programów Pakietu JZK

Zmiany, które przewidujemy, oznaczyliśmy specjalnymi etykietami w programie. W ustawieniach programu przekreślono opcje, które od 1 stycznia 2013 powinny zostać usunięte - daje to czas na ich zastąpienie innymi procedurami. Przypominamy, że szczególnie wiele zmian dotyczyć będzie modułów Faktury, Pro-formy, Marża, Zaliczki, Zakupy.

Faktury: W roku 2013 nie będzie już dokumentu o nazwie Faktura VAT

Jedną z fundamentalnych zmian jest usunięcie słowa VAT w nazwach dokumentów. Generalnie w roku 2013 wszystkie dotychczasowe faktury VAT, faktury VAT marża, faktury VAT korekta itd będą nazywały się po prostu Faktura, przy czym to słowo również jest opcjonalne. Ma to dwie konsekwencje: raz, że trudniej będzie rozróżnić dokumenty, a dwa, że nie będzie możliwości drukowania dokumentów pro-forma bez ryzyka uznania ich za gotową fakturę. To samo dotyczy też paragonów imiennych, uparcie wystawianych przez niektórych sprzedawców.

Faktury: Faktury muszą być wystawiane niezależnie od tego, czy życzy sobie tego nabywca

W roku 2013 bezwzględny obowiązek wystawienia faktury dotyczy m.in. sprzedaży wysyłkowej oraz każdej sytuacji, gdy nabywcą jest inny podatnik VAT, niezależnie od jego życzenia. Konsekwencją tego jest zakaz wystawiania tzw. paragonów imiennych, co dotąd praktykowali niektórzy z użytkowników programów JZK. Zamiast tego wprowadzone zostaną tylko i wyłącznie faktury, w tym tzw. faktury uproszczone, jako jedyne dokumenty potwierdzające transakcję. Pozostanie jedynie dowód dostawy jako swoista podkładka do zbiorczej faktury miesięcznej, która również musi zostać bezwzględnie wystawiona i to najdalej ostatniego dnia miesiąca.

Rachunki: Archiwalny moduł Mój nowy rachunek nie będzie już dostępny

Od stycznia 2013 osoby nie będące płatnikami podatku od towarów i usług będą mogły wystawiać standardowe faktury, do końca 2013 będzie też można korzystać ze standardowego okna Nowy rachunek. Podobny los czeka w roku 2013 okno Moja nowa faktura.

mikroFakturzysta: Z powodu ogromu zmian w roku 2013 program mikroFakturzysta nie będzie kontynuowany

Osoby, które nabył ten program, otrzymają bezpłatny upgrade do programu Fakturzysta Start. Więcej na stronie programu mikroFakturzysta.

Centrum Licencji: Dodatkowe możliwości w standardowym Centrum Licencji

Teraz pokazywane są wszystkie licencje, także te wprowadzone tylko w Rejestrze Windows. Ulepszono procedurę aktywacji internetowej, program automatycznie rozpoznaje, które licencje zostały już aktywowane.

Aktywacje: Ulepszona procedura aktywacji licencji i uruchamiania wersji demo

Celem zmian było podwyższenie poziomu satysfakcji użytkownika przy pierwszych uruchomieniach naszych aplikacji. Teraz komunikaty ekranowe są bardziej przejrzyste, dodano też linki do strony internetowej, której adres nie dla wszystkich badanych użytkowników był oczywisty :) Na podorędziu jest teraz też numer do szybkiego kontaktu z BOK, a przede wszystkim niedoceniana opcja samodzielnego pobrania numeru licencji wprost z serwera JZK.

Deregulacja: Nasz drogi Ustawodawca zafundował nam w roku 2013 bałagan w księgowaniu

W oryginale miał to być bat na dłużników, spodziewamy się jednak dużych problemów po stronie naszych klientów, zwłaszcza tych korzystających z usług budowlanych lub innych o poważnie odroczonym terminie płatności. Warto zapoznać się z dosłowną treścią regulacji, wprowadzonej przez tzw. ustawę deregulacyjną.

15 grudnia 2012

Przeglądarek PDF: Ostatnie już prace przy nowym interfejsie

Wprowadzono nowy pasek ikon zgodny ze standardowymi ikonami Pakietu JZK X3. Teraz na ekranie jest tylko i wyłącznie zawartość pliku PDF, reszta pokazywana jest wyłącznie wtedy, gdy jest potrzebna. Cały czas dostępne jest menu pod prawym klawiszem myszy wraz ze skrótami klawiszowymi. Pasek ikon pojawia się przy przesunięciu myszy do jednego z brzegów ekranu i to w tym miejscu, gdzie go oczekujemy.

Kustosz: Drobne poprawki w programie

Również zakończyliśmy pracę przy nowym interfejsie. Program będzie w przyszłości rozwijany, na razie funkcjonuje jako podręczne narzędzie przeglądania seryjnych fotek.

Grajek: Nowy, elegancki Grajek już jest dostępny w interfejsie X3

Zrezygnowaliśmy z opcji autopodsuwania, która dla wielu użytkowników była niezrozumiała. Teraz program wkleja się po prostu półprzezroczyście w górną część ekranu, dając się jednocześnie łatwo ukryć pod innymi programami. Uproszczono wiele innych opcji w programie, koncentrując się na tym, co najważniejsze. Nowe ikonki zgodne z interfejsem X3. Program umie też ukrywać się całkowicie, jeśli takie jest akurat życzenie użytkownika.

Monitor: Odświeżyliśmy program Monitor Internetowy

Okienko informujące o połączeniach jest teraz wyświetlane w prawym dolnym rogu ekranu, co jest bardziej akceptowalną lokalizacją niż środek. Okienko informacyjne zmienia teraz kolor w zależności od rodzaju transferu - staje się pomarańczowe, jeśli dominuje wysyłanie plików. Normalnie ponad 90% ruchu powinno być w kierunku pobierania danych, wtedy okienko jest jasnobeżowe i nie rzuca się w oczy. Okienko informacyjne jest teraz klikalne, powodując wyświetlenie głównego okna programu. Przyspieszone zamykanie programu. Poprawione działanie usługi AutoRadio.

13 grudnia 2012

Systemowe: Drobne poprawki interfejsu głównej strony programu

Teraz w menu wyboru modułów dostępny jest bezpośredni link do ustawień listy modułów, podobnie w oknie wyboru funkcji programu. Dzięki temu dopasowywanie programu do własnych preferencji jest szybsze.

Aktualizacje: Ulepszona procedura aktualizowania

Program sprawdzi dostępność aktualizacji wyłącznie wtedy, gdy pracuje na wyłączność. Zapobiegnie to pobieraniu aktualizacji w sytuacji, gdy i tak nie będzie możliwe jej zainstalowanie z powodu uruchomienia kilku kopii programu. Program lepiej rozpoznaje świeżość aktualizacji, zapobiegając podwójnemu instalowaniu tej samej aktualizacji. Fakt i szczegóły aktualizacji zapisywane są teraz w logach programu oraz w nowym pliku Aktualizacja.jzk.

Drukowanie: Nowe, eleganckie okienko podglądu wydruku dopasowujące się do użytkownika

Teraz dostepne są eleganckie ikonki, a jednocześnie poprawiono dostępność funkcji z klawiatury. Wystarczy nacisnąć Esc, by zamknąć okno podglądu, dostępne są też opcje powiększenia i pomniejszenia za pomocą klawiszy plus i minus z klawiatury numerycznej.

10 grudnia 2012

Lokator: Poprawione przeliczanie wartości zużycia mediów

Odsetki: Stawki odsetek podatkowych wróciły do poziomu z roku 2003

Od 6 grudnia odsetki za zwłokę z tytułu zobowiązań podatkowych wynoszą 13,5% w stosunku rocznym. Identyczna stawka obowiązywała już w czerwcu 2003 roku, w czerwcu 2005, w lutym 2008 oraz w maju 2011. Od 2003 roku skaczemy sobie w przedziale od 11% do 14.5% p.a. Nihil novi zatem.

Drukowanie: Nowy interfejs okienka podglądu wydruku

9 grudnia 2012

Gabinet: Ulepszone tworzenie nowej recepty na bazie wcześniejszych recept

Można swobodnie dodawać do nowej recepty zawartość poprzednich recept, aż do osiągnięcia oszałamiającej ilości pięciu pozycji, dopuszczalnych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept.

Kustosz: Drobne ulepszenia w programie Kustosz

Program dopiero nabywa ostatecznego kształtu i jeszcze będzie dodatkowo rozwijany. Szybkie i niezobowiązujące przeglądanie obrazków dostępnych w komputerze jest już dostępne do przestestowania ze strony programu.

8 grudnia 2012

Faktury: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie faktur VAT zostało skierowane do podpisu

Oznacza to, że nadchodzi długo oczekiwana rewolucja w VAT. Jak to zwykle bywa, z dużej chmury na razie mały deszcz. Będą faktury uproszczone, nowe noty korygujące, nowe faktury korygujące i nowe zasady wystawiania nietypowych faktur, na przykład z tytułu marży. W przypadku pozostałych funkcji pozornie nie ma rewolucyjnych zmian. Są jednak zmiany fundamentalne, na przykład obowiązek zapewnienia integralności i weryfikowalności każdej wystawianej faktury za pomocą ścieżki kontroli biznesowej. Najdalej do końca grudnia przygotujemy odpowiednią wersję naszych flagowych aplikacji.

Monitor: Dodatkowo rozwinęliśmy Monitor Baz Danych, dostępny dla posiadaczy Abonamentu Serwisowego

Teraz zapisywane są informacje niezbędne do aktywnej pracy w sieci.

Sieci: Teraz w głównym okienku widać kontrolkę pracy w sieci

Pojawia się ona podczas uruchamiania programu na kilka sekund, tak jak kontrolki w samochodzie, a potem zaświeci się zawsze wtedy, gdy uruchomione zostanie inne stanowisko operujące na tych samych danych. Zobacz, jak wygląda nowe główne okno programu w nowym interfejsie X3.

Sieci: Posiadacze licencji sieciowej mogą teraz samodzielnie ustawić domyślny rozmiar obiektu w bazie danych

To zawsze kompromis między szybkością pracy a wielkością bazy danych. Zobacz, jak ustawić wielkość obiektu.

Chmura: Teraz uruchomiono wygodny dostęp do Chmury wprost z głównego okna programów Pakietu JZK

Wystarczy po prostu kliknąć na ikonce z chmurką.

Chmura: Jest dostępny nowy przewodnik Chmura krok po kroku

Zobacz, jak to działa.

Systemowe: Przyspieszone uruchamianie aplikacji

Systemowe: Nowe, ładniejsze okienko pobierania plików, zgodne z nowym interfejsem X3

Zobacz, jak wygląda nowe główne okno programu w nowym interfejsie X3.

Systemowe: Zmieniono nazwy plików EXE dwóch programów, Przeglądarka PDF oraz Kustosza JPG

Pliki programów nazywają się teraz odpowiednio pdf.exe oraz kustosz.exe. Powodem zmiany był zauważony błąd w Windows 7 - niemożliwe było ustawienie przyporządkowania rozszerzenia pliku do programu, jeśli plik EXE programu zawierał znak podkreślenia. Dziwne, ale tak jest.

7 grudnia 2012

Oferta: Zarząd Spółki podjął decyzję o nieznacznych zmianach w ofercie na rok 2013

Skorygowano ceny niektórych aplikacji, usunięto z oferty aplikacje nie cieszące się zainteresowaniem, zaś linia programów niebiznesowych jest teraz oferowana jako oprogramowanie bezpłatne wszystkim użytkownikom programów JZK.

Instalator: Nowy, elegancki kafelkowy instalator na płytach Pakietu JZK

Instalator uruchamia się automatycznie po włożeniu płyty CD-ROM z Pakietem JZK do napędu komputera. Jeśli nie mają Państwo płyty CD-ROM, można ją zamówić wypełniając formularz. Instalator można też pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej, wtedy zadziała w trybie internetowym. Instalator dostępny jest tutaj.

6 grudnia 2012

Faktury: Okienko Faktura Kameleon dostępna jest teraz w każdej wersji Fakturzysty i innych programów fakturujących

Ciekawostki: Użytkownik jednego z naszych programów zamówił usługę sformatowania dysku C

Do działu Pomocy Technicznej JZK zgłosił się zrozpaczony użytkownik jednego z programów. Utracił wszystkie dane. Jak do tego doszło? Poprosił o pomoc przy obsłudze programu przypadkową osobę, która poradziła mu sformatowanie dysku twardego jako remedium na zauważoną wolną pracę programu. Niewątpliwie program przyspieszył, ale przy okazji klient stracił wszystkie dane. Najgorsze okazało się, gdy klient uświadomił sobie, że nie miał zachowanych ŻADNYCH kopii zapasowych! Prosimy gorąco przed skorzystaniem z usług przypadkowych osób zadzwonić _najpierw_ do naszej pomocy technicznej. Prosimy też pamiętać o regularnym archiwizowaniu wykonywanych przez program kopii zapasowych. Warto poczytać więcej w dziale Częste Pytania oraz przejrzeć naszą Bazę Wiedzy. Jest specjalny artykuł o bezpieczeństwie danych.

5 grudnia 2012

Ikony: Nowe ikony aplikacji Pakietu JZK, przygotowane na rok 2013 i zgodne z nowymi wymogami

Teraz ikony aplikacji są w pełni zgodne z Windows 8 i wyświetlane są elegancko w Windows 8 także na kafelkach.

3 grudnia 2012

Administrator: Nowa opcja przeszukiwania raportów Monitora Baz Danych wg GUID obiektów

Teraz można szybko otrzymać pełen raport zmian dotyczących danego obiektu. Dzięki tej opcji można szczegółowo prześledzić wszystkie zmiany zawartości danego obiektu, chronologicznie według daty. Opcja dostępna jest w module Edycji Baz Danych.

O programie: Nowe, lżejsze okienko O PROGRAMIE

Szczegółowe opcje dotyczące licencji są dostępne teraz tylko w Centrum Licencji. Informacje techniczne zostały przeniesione do osobnego okienka, zgodnego w pełni z programem JZKinfo.

JZKinfo: Nowa wersja programu JZKinfo dostępna do pobrania

Teraz można szybko sprawdzić swoje wewnętrzne i zewnętrzne IP.

2 grudnia 2012

Przeglądarek PDF: Nowy elegancki interfejs programu

Przeglądarek PDF dostępny jest teraz jako wolne oprogramowanie bezpośrednio ze strony aplikacji.

Start: Ulepszona strona startowa aplikacji Pakietu JZK

Teraz prezentowane są dodatkowe informacje oraz krótki przewodnik, co przyda się szczególnie osobom zaczynającym dopiero pracę z programem.

Instalator: Poprawiony skrypt instalacyjny, umożliwiając szybkie odinstalowanie aplikacji

Jeśli brakuje uprawnień administracyjnych, system UAC w Windows nie pozwala zapisać naszym aplikacjom informacji pozwalających na ich późniejsze usunięcie z Panelu Sterowania. Teraz program instalacyjny dodaje zatem jawny skrót w menu Start.

1 grudnia 2012

VAT: Ulepszone zasysanie wpisów do modułu VAT z wielkich baz danych

Przy ogromnych ilościach danych, na których pracują niektórzy nasi klienci (kilkadziesiąt tysięcy faktur miesięcznie), program wyglądał jakby się zawiesił. Teraz dorzucono pasek postępu.

Systemowe: Zwiększone bezpieczeństwo zapisywania baz danych w przypadku nietypowych problemów

Takie błędy jak przepełnienie bufora powodują przerwanie całej procedury zapisu danych. Warto jednak podkreślić, że sporadyczne problemy nie przeszkadzają naszym uzytkownikom utrzymywać wielkie bazy danych w programach Pakietu JZK budowane od wielu lat.

Listopad 2012

30 listopada 2012

Nowy interfejs: Nowy, funkcjonalny interfejs głównego okna programu z trybem pełnoekranowym

Domyślnie w Windows 8 program uruchomi się w trybie pełnoekranowym, który w każdej chwili można przełączyć klawiszem F11 na tryb normalny. Klawisz F10 pokazuje lub ukrywa menu. Tryb pełnoekranowy dostępny jest oczywiście we wszystkich obsługiwanych wersjach Windows: XP, 2003, Vista, 7 i 8. Zobacz, jak działa nowy interfejs.

29 listopada 2012

Windows: Oficjalnie potwierdzamy, programy JZK działają całkowicie poprawnie w Windows 8

Przeprowadzone testy wykazały tylko jeden drobny problem, wynikający z błędu w architekturze nowego Windows 8. Zobacz więcej.

Systemowe: Korekty oferty na rok 2013

Niektóre bardzo rzadko pobierane i kupowane programy nie będą już dostępne w sprzedaży. Dotychczas wydane licencje pozostają oczywiście w pełni ważne. Zmiany dotyczą programów Tester, Kalkulator, Poczta, Magazyn Classic, Niezbędnik Podatnika Classic. Osoby, które posiadają program Magazyn Classic lub Niezbędnik Podatnika Classic kupiony w ciągu ostatniego roku otrzymają bezpłatny upgrade uzupełniający do odpowiedniego programu X2 (Magazyn X2 lub Niezbędnik Podatnika X2).

Kafelkarz: Przygotowujemy nowy odświeżony interfejs naszych aplikacji na rok 2013

Chcesz poczuć zalety nowego interfejsu? Pobierz nowy, bezpłatny program JZK Kafelkarz. Pierwszą próbną wersję programu można pobrać ze strony aplikacji.

27 listopada 2012

Fakturowanie: Sejm uchwalił już nową ustawę o VAT

Czekamy jeszcze na ostatnie poprawki Senatu. Wygląda na to, że zmiany będą dwie: od 1 stycznia 2013 i od 1 stycznia 2014, a wakacje mamy wolne. Prosimy poczytać więcej o planowanej rewolucji w VAT.

Systemowe: Odświeżony interfejs programów i strony internetowej

Teraz plansze w programie są dokładnie te same, co na stronie internetowej. Grafika jest prostsza, bardziej elegancka i bardziej odpowiadająca nowym trendom.

22 listopada 2012

Waluty: Program pobiera automatycznie kursy walut Europejskiego Banku Centralnego

Od stycznia te kursy będą wykorzystywane w programie do wystawiania faktur VAT. Aktualne, najnowsze kursy walut EBC można sprawdzić zawsze na stronie internetowej www.jzk.pl/EBC.

18 listopada 2012

Systemowe: Powoli przechodzimy na interfejs nieco bardziej zgodny z nowym Windows 8

Pierwszym krokiem jest zmiana panelu startowego aplikacji - zamiast nudnego białego tła, tło planszy jest teraz zgodne z wiodącym kolorem programu. Dla wszystkich wersji Druczka jest to głęboki ciepły zółty, dla Fakturzysty - niebieski, dla Niezbędnika - fioletowy.

Systemowe: Kolejną zmianą jest możliwość uruchomienia programu w trybie całkowicie pełnoekranowym, jak w Windows 8

Wystarczy nacisnąć F12. Kolejne naciśnięcie F12 przywraca normalny wygląd programu.

17 listopada 2012

Lokator: Poprawione wypełnianie modułu Zużycie

Przy zmiennych stawkach i długich okresach program podawał zawyżone sumy w polu Wartość.

14 listopada 2012

Monitor: Zmniejszono obciążenie systemu przez program pracujący w trybie ukrytym

Jeśli Monitor nie jest i pracuje w tle, działa teraz dużo szybciej. Zmniejszono też ilość komunikatów prezentowanych przez program. Jeśli w kolejce oczekują komunikaty w rodzaju "program połączył się z.", są one teraz prezentowane hurtowo.

Monitor: Dostępne jest teraz przeglądanie historii w wybranym okresie dat

Program podsumowuje i analizuje dane, pokazujac z jakimi serwerami łączy się Twój komputer.

9 listopada 2012

Umowy: Dostępne jest stare-nowe okienko zaawansowane edycji umowy, pozwalające na zmianę również jej typu

Opcja dostępna jest pod prawym klawiszem myszy, opcja Zaawansowane - Więcej.

8 listopada 2012

Odsetki: Wprowadzono nowe stawki odsetek za zwłokę, obowiązujące po ostatniej decyzji RPP

7 listopada 2012

VAT: Znamy już zarys ważnych zmian, które nastapią w zakresie podatku VAT oraz zasad wystawiania faktur

Część zmian wejdzie w życie od stycznia 2013, część od 1 lipca 2013. Przewidujemy zatem w przyszłym roku podwójną rewolucję podatkową. Nasi klienci będą na nią gotowi zawsze, o ile posiadają najnowsze aktualizowane oprogramowanie. Przeczytaj więcej o projektowanych zmianach.

5 listopada 2012

Monitor: Teraz Monitor Internetowy ma nową funkcję AutoRadio™

Wybierz radio internetowe, które ma grać zawsze w tle na starcie programu. Jeśli program uruchamia się automatycznie na starcie Windows, dostajesz zawsze czynne radio pracujące w tle. Bardzo łatwo można stworzyć własną playlistę ulubionych rozgłośni - Polskie Radio, Radio Svizzera, Cadena Dial, BBC, wedle uznania.

4 listopada 2012

BOK: W sezonie zimowym (listopad-marzec) Biuro Obsługi Klienta będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17

Pracujemy we wszystkie dni robocze, w tym normalnie również 24, 27, 28 i 31 grudnia.

Październik 2012

30 października 2012

Moje Konto: Ta wersja programu jest już dostępna dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej bez konieczności nabywania licencji

Czekamy na nową wersję X3, która wniesie nową jakość do tej sprawdzonej aplikacji.

24 października 2012

Gabinet: Poprawione drukowanie drugiego kodu kreskowego na recepcie

W oknie edycji danych wizyty można bardzo łatwo wrócić do starej recepty, podejrzeć ją lub ponownie wydrukować. Wprowadzono możliwość drukowania kolejnej takiej samej recepty. Wyłączono na stałe drukowanie dziurek dziurkacza na receptach.

23 października 2012

Systemowe: Rozszerzona opcja aktywacji licencji

Teraz można wykonać aktywację także ręcznie za pośrednictwem strony internetowej.

Systemowe: Rozszerzone informacje systemowe dostępne w oknie O PROGRAMIE

Gabinet: Poprawione tworzenie numerów w puli numerów recept

Numery ręcznie wpisane zapamiętywane były prawidłowo, natomiast numery dodawane seryjnie miały nieprawidłowo obliczaną sumę kontrolną. Nieprawidłowo wpisane numery należy usunąć, a następnie wprowadzić je jeszcze raz korzystając już z najnowszej, prawidłowo działającej wersji programu.

21 października 2012

Faktury: Dla zainteresowanych dostępna jest opcja prezentacji na ekranie zysku i kosztów zakupu z danej faktury

Opcja dostępna jest w ustawieniach programu (dział Faktury). Zysk i koszty prezentowane są prawym panelu modułu Faktury.

Oferty: Poprawione przekształcanie oferty w zamówienie

Poprawiony interfejs modułu Oferty.

Serwis: Poprawione filtrowanie w module SPRZĘT

19 października 2012

ISP: Wprowadzono obsługę płatności masowych MT940 w wariancie z system IDEN

18 października 2012

Systemowe: Wiele różnych poprawek w różnych miejscach programu

Faktury: Poprawiono kompaktowanie faktur

Bazy danych: Podczas synchronizacji baz danych w sieci podawane jest więcej informacji technicznych, pozwalających łatwiej rozwiązać ewentualne problemy

Bazy danych: Rozwiązano problem z duplikowaniem niektórych danych po synchronizacji baz danych

Program podczas synchronizacji sprawdza, czy pracuje już na wyłączność - jeśli tak, automatycznie przebuduje bazy danych zmienione w czasie synchronizacji. Jeśli program w czasie synchronizacji nie pracuje na wyłączność, synchronizacja zostanie wykonana przy kolejnym naciśnięciu F5.

Administrator: Poprawki interfejsu w module

Teraz zamknięte bazy danych ze starych wersji programu nie będą już wyświetlane na liście.

17 października 2012

SMS: Wprowadzono dodatkową weryfikację poprawności loginu do usługi SMS

Wiele osób podawało login standardowy jako login swojej usługi SMS. Przypominamy, że w ramach konta SMS można mieć wiele usług wysyłania SMS, a każda ma własny login i hasło. Należy podać login i hasło wybranej usługi wysyłania SMS.

16 października 2012

Monitor: Poprawione zamykanie aplikacji

Wcześniej w niektórych konfiguracjach mogły wystąpić programy z natychmiastowym zamknięciu programu przy wychodzeniu z Windows. Zachęcamy do pobrania tej aktualizacji.

Tabele: Program zapamiętuje teraz szerokości kolumn ustawione ręcznie przez użytkownika w każdym z modułów

Można w ten sposób lepiej dopasować sposób wyświetlania danych. Kolumny, dla których nie ustawiono ręcznie szerokości, nadal będą automatycznie rozszerzane i zwężane podczas wyświetlania, zatem wystarczy zmienić szerokość tylko tych kolumn, gdzie jest to konieczne. Kolumny z ręcznie ustawioną szerokością nie są przeliczane podczas wyświetlania, zatem wyświetlanie danych jest zdecydowanie szybsze. W razie potrzeby można wybrać opcję Zresetuj, aby przywrócić fabryczne szerokości kolumn wraz z ich autodopasowywaniem.

Grajek: Uproszczono interfejs programu

Program został znacznie odchudzony, skoncentrowano się na najważniejszej funkcji, czyli graniu. Uporządkowano interfejs aplikacji.

10 października 2012

Hotel: Teraz status pokoi prezentowany jest w formie kolorowych indeksów

Poprawiony wygląd grafiku, teraz dane prezentowane są dużo przejrzyściej. Szerokość kolumn jest dopasowywana automatycznie. Standard prezentowany jest w uporządkowany sposób, z dosunięciem do lewej - w ten sposób cały grafik nabrał elegancji.

Hotel: Zablokowano usuwanie pokoi z podpiętymi rezerwacjami

Administrator: Teraz możliwa jest globalna edycja zagnieżdżonych list obiektów, na przykład ręczne dłubanie w liście Pokoje obiektu Hotel

Systemowe: Poprawiony wygląd i zachowanie belki filtrującej daty

Teraz jest więcej miejsca na naprawdę ważne dane.

8 października 2012

Gabinet: Ulepszony interfejs modułu Wizyty

Teraz Receptariusz dostępny jest bezpośrednio z modułu Leki.MZ, ułatwiając tworzenie listy ulubionych leków.

Gabinet: Nowe, wygodne okno umawiania wizyty

Teraz umawianie jest bardzo proste i powiązane z harmonogramem dni wolnych. Bezpośrednie łącze do ustawiania harmonogramu. Opcja harmonogramu będzie jeszcze dodatkowo rozwijana.

7 października 2012

Gabinet: Wprowadzono obsługę nowego wzoru recept

Zaimplementowano obsługę nowego algorytmu obliczania liczby kontrolnej #7913. Zupełnie nowe okienko tworzenia i edycji recepty. Dopasowano filozofię pracy programu do aktualnego rozporządzenia dot. recept. Nowe okienko wyboru pozycji do recepty. Teraz pozycje recepty są edytowane w wygodnej tabelce.

Gabinet: Teraz można wprowadzić receptę dla wybranego pacjenta bez konieczności wprowadzania danych wizyty

Wiele poprawek w interfejsie programu.

4 października 2012

Towary: Ulepszony import towarów z zewnętrznego pliku DBF

Delegacje: Ulepszone rozliczanie delegacji

Teraz można rozliczać delegację etapami, wprowadzając wszelkie potrzebne dane po trochu. Wcześniej trzeba było zmienić status delegacji na rozliczony, teraz nie jest to konieczne.

3 października 2012

Systemowe: Teraz pasek postępu zawiera więcej informacji i jest bardziej czytelny

1 października 2012

Faktury: Poprawione drukowanie faktur korygujących

Teraz zerowe pozycje przed korektą nie są drukowane, zgodnie z sugestią jednego z urzędów skarbowych.

Wrzesień 2012

30 września 2012

JZK@Info: W związku z nadchodzącym przejściem na system baz danych X3, przygotowaliśmy specjalny program JZK@Info

Warto go pobrać i uruchomić, aby upewnić się, czy Państwa system pozwoli w przyszłości uruchomić nowe oprogramowanie JZK.

O programie: Ulepszona prezentacja informacji systemowych w oknie O PROGRAMIE

26 września 2012

Kasa: Poprawiony import danych kasy z wielkich plików starego formatu

23 września 2012

Drukowanie: Drobne poprawki w module drukowania

20 września 2012

Kasa: Poprawiona procedura importu danych ze starego formatu

Wcześniej mogło dojść do pominięcia części danych, teraz importowane są prawidłowo.

mikroFakturzysta SQL: Niedługo ukaże się nowy program, mikroFakturzysta SQL X3

To całkowita nowość w naszej ofercie - zbudowany od zera na solidnych fundamentach, skalowalny program oparty o standardy języka SQL z nową bazą danych JZK@DB. W standardzie niesamowita szybkość, nieograniczona dostępność w sieci, kompletna obsługa standardu SQL i otwartość na własne rozwiązania. Pierwsze wersje programu będą dostępne jeszcze w tym roku. Docelowo planujemy wdrożenie formatu JZK@DB we wszystkich aplikacjach Pakietu JZK, z uwagi na rozmiar projektu wymaga to jednak czasu. Zapisz się teraz do Programu Testów Beta!.

17 września 2012

Centrum Licencji: Nowy, prostszy interfejs okna Centrum Licencji

Systemowe: Rozszerzono treść standardowych informacji o pliku, teraz zawiera dokładny czas i datę modyfikacji pliku

12 września 2012

Monitor: Program otrzymał wygodny panel grupujący wszystkie najważniejsze informacje

Program jest teraz oficjalnie dostępny bezpłatnie do zastosowań niekomercyjnych.

11 września 2012

ISP: Poprawione przywracanie umowy z Archiwum do głównego działu ISP

Komis: Poprawiona edycja umowy komisowej

Umowy: Poprawiane oznaczanie umowy jako wykonanej, teraz można również zdjąć to oznaczenie

10 września 2012

Monitor: Ulepszone rozpoznawanie DNS

Teraz program tworzy nową, ulepszoną listę rozpoznawania DNS.

Monitor: Lepsza prezentacja informacji o aktualnych połączeniach

9 września 2012

Monitor: Wiele dodatkowych opcji w programie

Rejestr komunikatów prezentowany jest w osobnym oknie, dostępnym z zakładki Historia. Lepsze wyświetlanie informacji o połączeniach. Program zwraca teraz baczną uwagę na ilość aktywnych portów, lepiej prezentując fakt połączenia z siecią.

Monitor: Program Monitor Internetowy udostępniany jest teraz do celów niekomercyjnych bez konieczności licencji

8 września 2012

Monitor: Nowy, ulepszony interfejs programu

Mniej zakładek, ważne wiadomości są lepiej dostępne na głównej stronie programu. Lepszy, skompaktowany widok listy aplikacji, witryn i połączeń. Wiele dodatkowych zmian interfejsu, pozwalających łatwiej korzystać z programu.

Monitor: Program teraz zapamiętuje automatycznie wszystkie opcje

Nowa opcja automatycznego usuwania starych plików i ciastek na starcie programu, co zapewnia prywatność. Teraz można też usunąć jednym przyciskiem całą historię pracy programu.

5 września 2012

Administrator: Nowa, wielce wygodna możliwość usunięcia niepotrzebnych setek plików LOG

Pliki logów programu są spakowywane do pliku ZIP, a następnie usuwane z dysku. Pozwala to oszczędzić nawet 94% miejsca, a w razie potrzeby pliki logów są nadal dostępne w spakowanym pliku ZIP.

Numerowanie: Poprawione działanie okienka ustawień numeracji

Przelewy: Poprawione wprowadzanie daty podczas tworzenia nowego przelewu

Warsztat: Teraz jest dostępne nowe pole opisu pojazdu: motocykl

Można łatwo odfiltrować motocykle z bazy danych. Poprawiony interfejs okna POJAZD.

Chmura IMAP: Usługa teraz współpracuje z dowolnymi serwerami, niezależnie od obowiązującego lokalnie separatora listy folderów

4 września 2012

Monitor: Program Monitor Internetowy X2 umie teraz usuwać kompletnie niepotrzebne tymczasowe pliki IE

Na testowym komputerze pozwalało to odzyskać nawet kilka gigabajtów wolnego miejsca na dysku!.

Umowy: Poprawione zaokrąglanie kwot podatków w rachunkach do umowy

VAT: Poprawione przeliczanie odliczenia VAT od zakupu kasy fiskalnej

Zaliczki: Poprawione tworzenie faktury końcowej do serii faktur zaliczkowych

Sierpień 2012

30 sierpnia 2012

Monitor: Nowsza, odświeżona wersja programu Monitor Internetowy

Lepsza prezentacja danych o kartach sieciowych. Uproszczony mechanizm pracy programu.

29 sierpnia 2012

Internet: Nowa procedura startowa

Teraz program zaczyna od razu od sprawdzenia dostępności łącza internetowego i tym warunkuje późniejsze próby pobrania aktualizacji, kursów walut etc. Wcześniej program naiwnie próbował każdej z tych opcji, co niepotrzebnie spowalniało uruchomienie aplikacji w przypadku braku łącza internetowego. Dodatkowo program prezentuje wyraźną informację o braku możliwości połączenia z serwerem i konsekwencjach tego faktu.

28 sierpnia 2012

Aktywacje: Nowe, uproszczone okienko aktywacji

Teraz wszystkie potrzebne informacje znajdują się w jednym miejscu.

Kontrahenci: W module dostępna jest kolumna GRUPA

22 sierpnia 2012

Nalepki: Teraz można szybko i łatwo wydrukować nalepkę do faktury

Zachęcamy do korzystania z dedykowanych drukarek nalepek serii Brother QL ewentualnie DYMO LabelWriter.

18 sierpnia 2012

Systemowe: Poprawione pliki instalacyjnie niektórych aplikacji

Teraz materiały dodatkowe są dostępne automatycznie.

12 sierpnia 2012

Wydruki: Wydruki uzyskują techniczną możliwość naniesienia specjalnego, unikalnego ID w prawym dolnym brzegu wydruku

Funkcja ta będzie wykorzystywana w przyszłości w celu zapewnienia autentyczności wydruków cyfrowych.

1 sierpnia 2012

PDF: Poprawiona treść komunikatów modułu drukującego wyświetlanych podczas generowania plików PDF

Teraz wyraźnie widać rozróżnienie między generowaniem pliku PDF a drukowaniem.

Faktury: Poprawione drukowanie informacji o płatności na fakturze korygującej

Jeśli korekta powoduje zwrot, informacja o płatności nie jest już drukowana.

Faktury: W prawym panelu nie jest już podawana informacja o koszcie zakupu lub zysku netto

Pozwala to wykorzystać treść tego panelu w zastosowaniach publicznych.

Lipiec 2012

31 lipca 2012

Mailing: Poprawione usuwanie maili z tabeli modułu Mailing

Systemowe: Pliki instalacyjne przygotowywane są teraz przy użyciu nowszego narzędzia pakującego

SMS: Bufor SMS teraz działa podobnie jak bufor maili - w formie samodzielnych plików

Umożliwia to współdzielone generowanie SMS podczas pracy w sieci. Każdy SMS jest oznaczany identyfikatorem komputera, który go wygenerował. Wysłane SMS są z kolei zapisywane jako jeden ciągły plik, co oszczędza klastry na dysku.

30 lipca 2012

Systemowe: Uaktualnione informacje w oknie O PROGRAMIE

Przeglądarek PDF: Poprawione zachowanie programu po zmaksymalizowaniu

Instaluj: Poprawki w programie instalacyjnym

29 lipca 2012

VAT: Poprawione generowanie VAT-7 w zakresie nabycia wspólnotowego

Teraz można ręcznie wprowadzić odpowiednie opcje tak, aby zakup został wprowadzony odpowiednio jako np. wewnątrzwspólnotowe nabycie usług.

Umowy: Poprawione zaokrąglanie podatku w umowach

Systemowe: Usunięta opcja ręcznej synchronizacji danych po naciśnięciu przycisku F5

Synchronizacja odbywa się automatycznie w czasie pracy w programie oraz oczywiście po jego ponownym uruchomieniu.

23 lipca 2012

Systemowe: Wiele drobnych zmian w różnych miejscach programu, przygotowujących do zmian prawnych w JZK, wchodzących w życie od 1 sierpnia 2012

Zobacz więcej o zmianach.

15 lipca 2012

Systemowe: Lepszy monitoring uruchomionych stanowisk

Każde uruchomione stanowisko tworzy i utrzymuje plik o nazwie "uzytkownik@komputer.user". Plik jest usuwany automatycznie przy zamknięciu aplikacji.

8 lipca 2012

Opakowania niebezpieczne: Nowy moduł o skrótowej nazwie OPAKOWANIA NIEBEZPIECZNE jest już dostępny

Teraz łatwo i prosto można rozliczać kaucję za opakowania sprzedawanych środków niebezpiecznych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

7 lipca 2012

Kasa: Poprawiony i ulepszony import ze starego formatu kasy

Teraz można wprost wybrać, które elementy mają zostać zaimportowane.

Systemowe: Ulepszona procedura przebudowy bazy danych

Teraz program jest dodatkowo odporny na nowe rodzaje błędów, wynikających z fizycznego uszkodzenia pliku na dysku.

4 lipca 2012

Umowy: Poprawiona procedura akceptacji umów zlecenia i o dzieło

1 lipca 2012

Systemowe: Niektóre zasoby oraz dodatki przeniesiono do zewnętrznego pliku DLL

Przyspieszy to ładowanie głównego programu. Zasoby są ładowane wtedy, gdy są konieczne.

Czerwiec 2012

29 czerwca 2012

Kasa: Poprawiono wzorzec dokumentu KP i KW

Usunięto zbędne miejsca na podpis osoby zatwierdzającej wypłatę oraz podpis głównego księgowego. Większość osób korzystających z programów JZK to osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą albo niewielkie firmy, gdzie nie występuje stanowisko głównego księgowego. Firmy te również nie prowadzą tzw. pełnej księgowości. W razie potrzeby można jednak samodzielnie wyedytować wzorzec tak, aby zawierał wszelkie potrzebne dane albo otrzymać poprzedni wzorzec.

Faktury: W związku z mniej entuzjastycznym przyjęciem ze strony użytkowników, przywróciliśmy poprzednią funkcjonalność modułu Faktury

Teraz wyświetlanie nie jest dzielone na strony.

Faktury: Ulepszona procedura kompaktowania bazy faktur

Teraz automatycznie zostaną usunięte ewentualne duplikaty.

26 czerwca 2012

Faktury: Dostępny jest eksport faktur jako e-faktury do programu Sage Symfonia

24 czerwca 2012

RR: W przypadku faktury VAT RR pole tekstów dodatkowych jest teraz zawsze włączone

23 czerwca 2012

Kontrahenci: Informacja o nazwie urzędu skarbowego jest teraz prezentowana w formie skróconej, tzn

Drugi US w Gdańsku zamiast Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku. Zwiększy to czytelność informacji i zapobiegnie jej obcinaniu.

19 czerwca 2012

Umowy: Teraz można ręcznie zmienić numer wystawionej umowy

Odpowiednia funkcja dostępna jest w module UMOWY pod prawym klawiszem myszy.

16 czerwca 2012

Umowy: Okienko NOWA UMOWA ZLECENIE też zostało przygotowane w nowym formacie

Teraz to samo okienko odpowiedzialne jest tak za tworzenie, jak i edycję umowy. Nowe okienko zawiera nowe technologie interfejsu, w tym automatyczną adaptację do dostępnego rozmiaru ekranu i możliwość skalowania.

13 czerwca 2012

Umowy: Poprawki interfejsu w okienkach tworzenia nowej umowy

Nowe okienko tworzenia umowy o dzieło, prostsze, wygodniejsze, z wykorzystaniem nowych technologii wizualnych. Jeśli się przyjmie, podobnie będą wyglądały inne tego rodzaju okienka w programie.

9 czerwca 2012

Warsztat: Poprawiona współpraca programu z programem Cacadu, odpowiedzialnym za odczyt kodu Aztec z dowodów rejestracyjnych

8 czerwca 2012

Systemowe: Zaktualizowano informacje o pomocy technicznej

3 czerwca 2012

Przewodnik: Jest już dostępny nowy Przewodnik Użytkownika: Fakturowanie 2012

Szczegółowo opisano tam fakturowanie, czyli najczęściej używaną funkcję programów Pakiet JZK. Warto poczytać o nowym serwisie mojefaktury.pl, a także ważne informacje dotyczące sposobów pracy z magazynem i fakturami. Przewodniki w PDF można pobrać ze strony internetowej.

Faktury: Poprawiono menu w kilku miejscach programu

Faktura wewnętrzna jest dostępna teraz bezpośrednio z menu.

Maj 2012

26 maja 2012

Systemowe: Program został dodatkowo uodporniony na drobne uszkodzenia bazy danych

Książka: Ulepszone wypełnianie tabeli Książka

Teraz nie będzie już samotnych przecinków widocznych w sytuacji, gdy nie podano pełnego adresu kontrahenta. Poprawiono prezentację adresu, teraz zawsze będzie dwuliniowa.

Książka: Teraz podsumowanie miesiąca wzbogacone jest dodatkowo o niepodatkowe podsumowanie miesiąca - średniomiesięczny dochód, zysk netto oraz wysokość obciążenia podatkiem i ZUS

To bardzo ciekawe dane, w sumie najważniejsze dla przedsiębiorcy.

Start: Teraz moduły VAT oraz Książka przekazują lepsze podsumowanie, które pojawi się na stronie startowej programu

Faktury: Przycisk rozliczenia faktury jest teraz dostępny także na pierwszej zakładce, ułatwiając klikanie

Kasa: Poprawione drukowanie nagłówka raportu kasowego

22 maja 2012

PDF: Odświeżona biblioteka odpowiedzialna za generowanie plików PDF

Teraz dostępne są nowe możliwości, usunięto wiele zauważonych błędów, a praca jest stabilniejsza i szybsza.

PDF: Teraz podstawowe funkcje programu JZK Przeglądarek PDF są dostępne w każdym programie Pakietu JZK od wersji PRO

Ostatnio generowany plik można teraz otworzyć w programie jednym kliknięciem.

19 maja 2012

Bazy danych: Uruchiomono nowy mechanizm synchronizacji bazy danych

Teraz synchronizacja działa szybciej i efektywniej. Wprowadzono dodatkową ochronę i monitoring błędów. Program teraz lepiej sygnalizuje sytuacje wyjątkowe i podpowiada właściwy sposób postępowania.

Bazy danych: Ulepszona procedura autoprzebudowy danych

Autoprzebudowa nastąpi także w przypadku, gdy niektóre elementy bazy danych zostaną usunięte na innym stanowisku. W momencie synchronizacji bazy danych będą one widoczne jako przekreślone, po czym znikną przy najbliższej przebudowie bazy danych. Warto upewnić się, że autoprzebudowa bazy danych jest włączona. Warto poczytać więcej o autoprzebudowie i autosynchronizjacji.

Faktury: Poprawione filtrowanie w module Faktury

Wcześniej można było niechcący :) ukryć panel dzielący tabelę, po czym traciło się możliwość wyświetlenia wszystkich dokumentów. Teraz po ukryciu tego panelu automatycznie zdejmowany jest ten filtr.

Zrzut ekranu: Wprowadzono teraz nową, wygodną funkcję zapisania zrzutu ekranu

Funkcja ta jest dostępna w menu Opcje i pozwala na zapisanie zrzutu ekranu w formacie GIF, najbardziej odpowiednim do tego celu. Przygotowanie i zapisanie zrzutu ekranu jest szczególnie przydatne w przypadku potrzeby kontaktu z pomocą techniczną.

PDF: Przy ręcznym zapisywaniu pliku PDF program zawsze wymusza pytanie o ścieżkę docelową pliku

Domyślnie podpowiadana jest standardowa lokalizacja plików PDF, ale można ją zmienić, aby np. zapisać plik na Pulpicie.

PDF: Poprawione generowanie plików PDF w przypadku stron w orientacji poziomej

Teraz wydruk jest skalowany odpowiednio. Zmniejszona informacja copyright drukowana w przypadku druku z bezpłatnej usługi PDF Standard. Usługa PDF Premium gwarantuje wydruki z dodatkowymi możliwościami PDF oraz bez tej informacji.

Produkcja: Dodano paski przewijania w oknie edycji produktu

Pozwala to łatwiej wprowadzać długie receptury. Teraz można łatwo klonować recepturę z innych produktów, nawet mieszając kilka produktów w jeden nowy.

17 maja 2012

Hotel: Poprawione działanie modułu GRAFIK

Teraz ustawienia są zapamiętywane i grafik nie mruga po dodaniu rezerwacji.

Hotel: Nowe okienko NOWA REZERWACJA

Teraz wszystkie dane sa przejrzyście ułożone w jednym okienku. W oknie wyboru pokoju podawane są też ceny "od", aby ułatwić wybór. Poprawiono przeliczanie standardowych cen.

Umowy: Poprawki interfejsu w okienku rozliczenia umowy

Teraz wszystkie kwoty są wyraźnie wskazane w okienku. Poprawione wyświetlanie zakładki Rachunki w danych umowy.

16 maja 2012

AVG: Dzisiejsza wersja programu AVG fałszywie rozpoznaje nasze oprogramowanie jako niebezpieczne

Tego typu problemy proszę zgłaszać bezpośrednio wytwórcy takiej aplikacji. Ze swej strony możemy co najwyżej pozwać tę firmę z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji. Natomiast Państwo mają pełne prawo domagać się odszkodowania z tytułu zniszczenia danych i legalnych aplikacji, czego dopuszcza się to oprogramowanie. Wszelkie kwestie z tym związane trzeba kierować bezpośrednio do wytwórcy tego oprogramowania antywirusowego.

14 maja 2012

Start: Odświeżona strona startowa programu

11 maja 2012

Poczta: Dodano w aktualizacjach standardowy cennik Poczty Polskiej

10 maja 2012

Odsetki: Wprowadzono nową stawkę odsetek z tytułu zaległości podatkowych

Od 10 maja 2012 stawka ta wynosi 14,5%, co oznacza powrót do stawki obowiązującej od 27 marca 2008 oraz od 1 lipca 2004. Ciekawe, prawda? Równo co cztery lata podobna stawka ;).

Systemowe: Dzięki rozszerzeniu systemu aktualizacyjnego teraz udostępniane będą aktualizacje do wszystkich licencji, także tych wydanych przez 2005 rokiem

Aktualizacje będą również udostępniane dla licencji, które już wygasły. Weryfikacja licencji następować będzie dopiero przy uruchomieniu programu, a nie podczas udostępniania aktualizacji. Powyższe nie dotyczy wyłącznie licencji zastrzeżonych.

7 maja 2012

Magazyn: Usunięto opcję sortowania listy dokumentów magazynowych, była niezgodna z nowym systemem baz danych X2

Aby posortować dane na ekranie w celu wyświetlenia według jakiegoś konkretnego porządku, należy użyć opcji dostępnych w ramach tabeli. Wystarczy w tym celu kliknąć na nagłówek wybranej kolumny tabeli. Aby posortować bazę na stałe, trzeba skorzystać z modułu ADMINISTRATOR.

6 maja 2012

Systemowe: Drobne poprawki interfejsu w różnych miejscach programu

3 maja 2012

Napisz do JZK: Poprawiona procedura wysyłania zgłoszeń w usłudze NAPISZ DO JZK

Wcześniej występował problem związany z blokadą transmisji przez niektórych dostawców internetu. Teraz zgłoszenie ma uproszczoną formę, nie są dodawane domyślne załączniki.

ISP: Poprawiona prezentacja danych w ISP

Rozliczone naliczenia zewnętrzne są teraz pokazywane jako przekreślone.

2 maja 2012

ISP: Poprawiona funkcja fakturowania automatycznego

PDF: Teraz standardowo dostępne jest generowanie wektorowych plików PDF dla wszystkich użytkowników programów Pakietu JZK

Poziom obsługi PDF zależy od rodzaju wykupionej usługi. W ramach usługi PDF Standard możliwe jest wyłącznie generowanie plików PDF. W ramach usługi PDF Premium dostępne są dodatkowe możliwości. Zobacz więcej o PDF Premium.

PDF: Teraz pliki PDF zawsze zapisywane są w folderze domyślnej tożsamości \PDF, chyba że użytkownik jawnie wskaże inny folder

Rozwiąże to problem z bałaganem powstającym w folderach programu. Wielu użytkowników skarżyło się na irytujące pytania o lokalizację pliku, stąd korekta.

PDF: Poprawiona procedura zapisywania pliku PDF z podglądu wydruku

Teraz można wybrać wprost lokalizację pliku.

1 maja 2012

Licencje: Zniesiono niektóre ograniczenia przy akceptacji niektórych rodzajów licencji

Licencje: Nowy system weryfikacji licencji

Teraz udostępnienie aktualizacji odbywa się wyłącznie na bazie zarejestrowanych licencji. Pozwoli to pobrać aktualizację osobom, które korzystały ze starszych wersji programu, które nie raportowały rodzaju użytkowanej aplikacji. Teraz system automatycznie rozpoznaje licencję i program, do którego ona pasuje. Pozwoli to automatycznie pobrać aktualizację między innymi posiadaczom starszych licencji wieczystych, którzy dotąd musieli pobierać aktualizację ręcznie.

Moje Faktury: Serwis mojefaktury.pl>MojeFaktury.pl jest teraz dostępny z każdego programu fakturującego JZK.

Kwiecień 2012

30 kwietnia 2012

Tabele: Poprawione wyświetlanie listy kolumn w opcji KOLUMNY TABELI

Sprzedaż: Poprawione wyświetlanie w module SPRZEDAŻ

Rozliczenia: Poprawione filtrowanie w module ROZLICZENIA

Wcześniej występował problem z rozpoznaniem nabywców, których nazwę podano dwuliniowo. W celu zwiększenia przejrzystości usunięto prawy panel z danymi faktury. Wszelkie informacje szczegółowe, w tym podgląd faktury, dostępne są teraz pod prawym klawiszem myszy.

Wezwania: Poprawki interfejsu w oknie WEZWANIA DO ZAPŁATY

Norton: Nasi klienci sygnalizują, że Norton Internet Security usuwa nasze oprogramowanie jako podejrzane

Cóż. W takiej sprawie należy kontaktować się z producentami tego rodzaju oprogramowania.

Faktury: Poprawiona procedura edycji pozycji faktury

25 kwietnia 2012

Systemowe: Skorygowany problem z przesunięciem modułów umieszczanych wewnątrz paneli

Podgląd wydruku: Teraz można skopiować podgląd wydruku bezpośrednio do Schowka

Systemowe: W głównym oknie programu działa teraz tajny skrót Ctrl+F12

Przydaje się do wykonania zrzutu głównego okna programu (bez ramek). Wykorzystamy go w kolejnej edycji Przewodnika Użytkownika.

24 kwietnia 2012

Faktury: Nowości w module FAKTURY

Funkcje Szybkiej Akcji teraz dostępne są jako osobna zakładka w module Faktury. Szybka Akcja ma już osiemnaście funkcji! Teraz wszystkie są odpowiednio widoczne.

Faktury: Szybka Akcja umie teraz wygenerować hurtowo SMS z informacją o wystawieniu faktury via bufor SMS

Faktury: Funkcje związane z usługami dodatkowymi (SMS Premium, PDF Premium oraz Kopia Elektroniczna EJ) dostały teraz osobne zakładki

Faktury: Poprawione fiskalizowanie na drukarkach Elzab

23 kwietnia 2012

WWW: Poprawione uruchamianie linków z programu

Systemowe: Jeśli Monitor Baz Danych jest włączony, zawsze tworzony jest plik log

Z kolei jeśli autoprzebudowa jest włączona, program nigdy nie będzie pytał o to. Tym sposobem dwie zbędne opcje zostały usunięte z programu.

Książka: Podczas zasysania danych sprzedaży program sięga teraz także do skompaktowanego archiwum

Wydłuży to niestety czas zasysania, ale mieliśmy kilka przypadków użytkowników, którzy najpierw dokonywali archiwizacji bazy sprzedaży za rok ubiegły, a potem (w kwietniu!) oczekiwali, że program zaksięguje dane za grudzień.

22 kwietnia 2012

Waluty: Wprowadzono w programie nowe waluty z tabeli NBP: peso chilijskie, szekel izraelski oraz rupię indyjską

Odświeżono archiwalne kursy walut. Teraz w programie dostępne są standardowo kursy za rok 2012. Jeśli występują u Państwa problemy z walutami, należy zamknąć program, usunąć plik waluty.ini, uruchomić program ponownie i wybrać w module WALUTY opcję aktualizacji kursów walut.

PDF: Uporządkowano menu ustawień programu

Teraz jeśli podano lokalizację domyślną dla plików, program nie będzie pytać w ogóle o nazwę i ścieżkę dla pliku. Jeśli nie podano lokalizacji, program każdorazowo będzie pytać. Jeśli użytkownik posiada licencję na PDF Premium, zawsze generowane będą pliki wektorowe - aby wrócić do PDF graficznych, należy usunąć licencję PDF Premium z Centrum Licencji. Blokowanie plików przed edycją, kopiowaniem i drukowaniem jest opcjonalna, aby ją włączyć należy podać własne hasło w ustawieniach programu.

19 kwietnia 2012

Kaspersky: Niestety, nadal nie udaje nam się porozumieć z wytwórcą aplikacji i nadal nasze programy rozpoznawane są przez produkty tej firmy jako wątpliwe

Zalecamy albo wyłączyć funkcje skanowania zachowań, albo kierować reklamacje bezpośrednio do wytwórcy tej aplikacji. Nie jest to pierwszy przypadek fałszywych alarmów, ale niestety pierwszy, gdy takie sytuacje się powtarzają nieustannie. Zachęcamy jednocześnie do korzystania raczej z Microsoft Security Essentials, który jest bezpłatny dla małych firm i reaguje prawidłowo.

18 kwietnia 2012

ISP: Ulepszona procedura importowania wpłat masowych

Teraz wszelkie problemy z rozpoznawaniem formatu pliku są od razu sygnalizowane w formie błędu, co pozwala wychwycić nieprawidłowości.

ISP: Dodano obsługę formatu AIPP Millenet CSV

ISP: Teraz program obsługuje teraz także usługi telefoniczne (2 linie) + usługę telewizyjną wraz z opcjonalną usługą Multiroom

Dodatkowo można podać dla każdej z tych usług wyróżnik i dodatkowe informacje, na przykład ID wykupionego pakietu.

Zaliczki: Nowe, prostsze i wygodniejsze okno zamykania zaliczek fakturą końcową

Teraz obsługa tego okna jest bardziej przejrzysta, kolejna ścieżka zdrowia odchodzi do lamusa. Poprawiona logika tworzenia faktury końcowej. Teraz akceptacja faktury następuje za pomocą standardowe okienka akceptacji, tak jak w przypadku zwyczajnej faktury VAT. Wszelkie ewentualne poprawki można nanieść PO zaakceptowaniu faktury w ramach edycji. Wcześniej niektórzy użytkownicy wykonywali wydruk z podglądu, edytowali nie zaakceptowaną fakturę, zamykali przyciskiem anulowania i dziwili się, że faktura została wydrukowana, a nie została zapisana w programie.

Mailing: Program jest teraz odporny na ewentualny znak nowej linii w nazwie odbiorcy

Wcześniej podział linii w nazwie odbiorcy interpretowany był jako przejście do pola tytułu. Niemniej jednak nadal zalecamy używanie maksymalnie prostych, jednoliniowych nazw kontrahenta, bez znaków spoza podstawowego alfabetu.

Mailing: Poprawiony interfejs modułu

Teraz usuwanie plików usuwa również załączniki, prezentowana jest też faktyczna zajętość oraz ilość zwolnionego miejsca na dysku.

17 kwietnia 2012

VAT: Pola ostatnio generowanej deklaracji podatkowej VAT-7/7K są teraz zapisywane w danych rejestru VAT

16 kwietnia 2012

ISP: Poprawione autorozpoznawanie plików z Alior Banku

14 kwietnia 2012

WWW: Teraz na stronie internetowej JZK dostępny jest wygodny system koszyka zakupowego

Można zamówić nawet kilka programów jednocześnie i wybrać usługi dodatkowe.

13 kwietnia 2012

Delegacje: Poprawiony interfejs modułu DELEGACJE

Nowe okienko dodawania delegacji. Teraz można też sklonować delegację. Można wprowadzić delegację wraz z jej rozliczeniem za jednym zamachem.

Faktury: Teraz można wybrać, czy opis na fakturach ma być drukowany kursywą, czy normalną czcionką

Normalna czcionka daje wrażenie większej elegancji.

Systemowe: Poprawki w systemie logowania internetowego

Teraz jedyną dostępną formą logowania jest pełny Panel Klienta, dostępny dla każdego użytkownika, któremu w ostatnim czasie wydano licencję. Dane do logowania każdy znajdzie na fakturze VAT, dostępne są teraz też w naszym serwisie po podaniu odpowiednich danych autoryzacyjnych.

Faktury: Zmieniona treść prawego panelu

Pozycje faktury pokazywane są teraz wyżej, niż informacje o zyskowności, bo są ważniejsze.

Systemowe: Poprawione dodawanie i usuwanie elementów w tabelach

12 kwietnia 2012

ISP: Wprowadzono obsługę formatu tekstowego wpłat masowych Alior Banku

ISP: Zasady fakturowania zostały ulepszone

Fakturowane są teraz te, umowy, które widać na ekranie, w kolejności jak są wyświetlone na ekranie. Można też zaznaczyć ręcznie zakres umów, które chcemy fakturować.

ISP: Faktury wystawione dla danego klienta widoczne są teraz w oknie edycji umowy

9 kwietnia 2012

mikroDruczek: Pierwsza edycja programu mikroDruczek jest już dostępna

Papeteria: W niektórych programach pojawia się nowy moduł PAPETERIA, agregujący funkcje drukujące bez obciążenia obsługą korespondencji pocztowej w module POCZTA

Umowy: Poprawiony interfejs modułu UMOWY CYWILNE

Planujemy nowy zestaw funkcjonalności w tym zakresie.

5 kwietnia 2012

Podatki: Weszły w życie nowe zasady zaokrągleń podatkowych

Teraz podstawy podatków, kwoty podatków i kwoty odsetek za zwłokę zaokrągla się po polsku matematycznie, wcześniej zaokrąglało się matematycznie po anglosasku. Różnica tkwi rzecz jasna w szczegółach: do 31 marca zaokrąglaliśmy kwotę 0.50 w dół do zera, teraz zaokrąglamy ją w górę do 1. Kwota 0.49 jest i była zaokrąglana w dół, kwota 0.51 - w górę.

Strona: Oświeżona strona firmowa

Teraz łatwiej znależć wszystkie ważne dane.

4 kwietnia 2012

Kontrahenci: Poprawione wyszukiwanie kontrahenta z panelu kontrahenta w oknie NOWA FAKTURA i podobnych

Kaspersky: Otrzymaliśmy informację od firmy Kaspersky Lab, że fałszywe alarmy ze strony tego programu będą w najbliższym czasie wyłączone

UE: Poprawione filtrowanie w module UE

Regulaminy: Po świętach dostępny będzie nowy moduł sklepu internetowego, wyposażonego w logowanie i system koszyka

Powiązany będzie on z systemem logowania konta klienta. Całość powiązana będzie z nowym regulaminem sprzedaży internetowej. Będzie jaśniej, prościej i bardziej przejrzyście.

3 kwietnia 2012

Tożsamości: Nowy interfejs okna TOŻSAMOŚCI

1 kwietnia 2012

Umowy: Zaktualizowano stawkę ubezpieczenia wypadkowego na obowiązujacą od kwietnia 2012 (standardowo 1

93%). Jeśli wprowadziliśmy już kwoty wpłat na ZUS do końca roku, należy pamiętać o ich przeliczeniu. Program automatycznie zastosuje nową stawkę dla składek płaconych za kwiecień 2012.

Waluty: Zmieniony algorytm pobierania kursów walut

Teraz kursy zostaną pobrane również wtedy, gdy program jest cały czas uruchomiony od rana, a wybiła już godzina 12:30. Wcześniej kursy były pobierane tylko przy uruchomieniu programu. Przygotowaliśmy specjalną informację na ten temat.

Start: Ulepszona prezentacja danych na stronie startowej

Szkoła: Drobne poprawki interfejsu

Poprawiony wzorzec zaświadczenia o ukończeniu kursu. Dane ucznia zawierają teraz pole na datę oceny. Data ta drukowana jest na zaświadczeniu o ukończeniu kursu.

Monitor Internetowy: Oświeżono program

Teraz można bezpożrednio otworzyć folder ciasteczek, aby ręcznie w nim pogrzebać. Czasami jest to konieczne, a Windows nie udostępnia niestety narzędzi do tego celu.

Marzec 2012

30 marca 2012

Waluty: Poprawiony interfejs modułu WALUTY

ISP: Teraz log z imporu płatności masowych jest zapisywany w innym pliku niż standardowy log programu

Daje to większy porządek w logach i zwiększa bezpieczeństwo danych finansowych. Logi są teraz też bardziej przejrzyste.

Systemowe: Teraz dane zapisywane w logu programu pozbawiane są tagów HTML, dzięki czemu są bardziej przejrzyste

29 marca 2012

Agent: Poprawione autosumowanie raportu

28 marca 2012

ISP: Poprawiony układ zakładek w oknie edycji umowy

Faktury: Ulepszone działanie okna FAKTURA KAMELEON

Teraz pokazują się do wyboru tylko te rodzaje dokumentów, które można wystawić zgodnie z licencją.

Drukowanie: Usunięty problem z zawieszaniem się programu przy drukowaniu z okna podglądu wydruku

Systemowe: Sporo poprawek technicznych w różnych miejscach programu

27 marca 2012

Ryczałt: Poprawione wyświetlanie danych w module RYCZAŁT

Faktury: Dodany komunikat tłumaczący konieczność podania adresu e-mail przed próbą wysłania faktury mailem w PDF

Usługa jest tożsama z Ekofakturą i dlatego wymaga podania adresu e-mail oraz oznaczenia zgody klienta na otrzymywanie faktury w takiej formie.

25 marca 2012

Warsztat: W zleceniu przechowania opon można teraz łatwo wybrać samochód bezpośrednio z bazy warsztatowej

W ten sposób nie trzeba wprowadzać tych samych danych po raz kolejny. Program prezentuje również, którego samochodu dotyczy zlecenie. Powiązanie następuje po numerze rejestracyjnym.

Systemowe: Usunięty sporadyczny problem z rozkładem okienek na ekranie

Zdarzało się, że uruchomiony moduł nie pokazywał się w całej dostępnej przestrzeni, a zajmował tylko jej część. Teraz wszystkie moduły są automatycznie rozciągane przed wyświetleniem.

Poczta: Drobne poprawki interfejsu

Teraz można zmienić podział modułu, jeśli niektóre dane nie mieszczą się na ekranie.

Szkoła: Poprawione wyświetlanie w module OFERTY

Nowy interfejs modułu PŁATNOŚCI. Nowy interfejs modułu OCENY. Nowy interfejs modułu LEKTORZY. Teraz dostępnych jest więcej danych. Umożliwiono bezpośrednie uruchomienie rozmowy na GG lub Skype, a także wysłanie maila bezpośrednio po kliknięciu w wierszu tabeli. Analogiczna funkcjonalność także w module UCZNIOWIE.

Drukowanie: Teraz nadruk logo akceptuje również pliki PNG

Jeśli wydrukowanie logo z jakichś przyczyn nie jest możliwe, pokazywany jest komunikat na ekranie. Wcześniej przechodziło to bez echa, co powodowało skargi że się logo czasami nie drukuje. Teraz będzie wiadomo, dlaczego.

Aktualizacje: Pobieranie aktualizacji pierwszy raz po zmianie czasu na letni może trwać nieco dłużej

Związane jest to Z uwagi na zmianę sygnatury czasu.

24 marca 2012

ISP: Wprowadzono automatyczny import naliczeń zewnętrznych z formatu CSV

Import opracowano na podstawie raportów z GTS Energis, ale powinien działać z każdym standardowym plikiem CSV. Odpowiednie pola zostaną znalezione automatycznie, można też wybrać kodowanie polskich liter. Program pozwala wcześniej zweryfikować poprawność odczytu pól oraz sprawdza przyporządkowania. Na tym etapie można i warto uzupełnić pole ID_ZEWNĘTRZNY w danych umowy ISP - można to zrobić półautomatycznie korzystając z tego okna. Trzeba uzupełnić przyporządkowania dla wszystkich umów, aby import był możliwy. Całość nowych funkcji znajdziemy w nowym module ISP.ZEWNĘTRZNE.

ISP: Wprowadzono automatyczne fakturowanie naliczeń zewnętrznych

Naliczenia są dodawane do najbliższej faktury, chyba że termin naliczenia ustawiono na datę późniejszą niż data fakturowania. Naliczenie po zafakturowaniu oznaczane jest standardową flagą "Zapłacono". Zdjęcie tej flagi spowoduje zafakturowanie po raz kolejny.

ISP: Jeśli wybrano fakturowanie, można teraz łatwo obejrzeć ostatnią fakturę

Również po fakturowaniu seryjnym, aż do zamknięcia programu, można szybko podejrzeć świeżo wystawioną fakturę - w oknie edycji umowy.

ISP: Poprawiono kolejność modułów w programie

Teraz odpowiadają logicznej kolejności zdarzeń.

ISP: Rozbudowano moduł ISP

Sprzęt. Teraz zamiast GUID sprzętu, na liście w umowie wyświetlane są od razu nazwy sprzętu. Jeśli zamiast nazwy nadal wyświetla się GUID, oznacza to zerwanie powiązania, czyli usunięcie sprzętu. Poprawki w module ISP.Sprzęt.

Systemowe: Poprawiono odczytywanie niektórych baz danych

Umowy: Drobna korekta interfejsu

Warsztat: Drobne korekty w różnych miejscach programu

Nowy interfejs dotarł teraz również do modułu OPONY. Okienko zlecenia przechowania opon podzielone zostało teraz na przejrzyste zakładki, dostępne także z klawiatury. Tabelka zawiera teraz dane podzielone na jednoliniowe kolumny, dzięki czemu można łatwo sumować, sortować i wyszukiwać dane. Można włączyć kolumny, które są nam potrzebne, wyłączając pozostałe. Dostępne są bezpośrednio informacje o lokalizacji i wartości opon.

23 marca 2012

Zakupy: W module udostępniono bardzo przydatną opcję kompaktowania bazy danych

Należy z niej korzystać przynajmniej raz do roku, aby zarchiwizować niepotrzebne już starsze dane.

Delegacje: Nowy interfejs także w oknie edycji delegacji

Sprzedaż: Uproszczony interfejs okna modułu SPRZEDAŻ

Książka: W module KSIĄŻKA dostępne jest teraz ręczne przesuwanie wpisów w górę i w dół

Podobna funkcjonalność w modułach RYCZAŁT oraz VAT.

SMS: Teraz informacja o wysłaniu SMS jest zapisywana w pliku SMS-RR-MM

log, nie zaśmiecając podstawowego logu programu. Udostępniono możliwość buforowania SMS. Opcja ta jest wymagana w przypadku SMS seryjnych, gdzie obowiązują ograniczenia w ilości jednocześnie wysyłanych wiadomości, na przykład w module ISP.ZALEGŁOŚCI. Dostępny jest teraz specjalny moduł SMS (w menu Poczta), gdzie dostępny jest bufor wiadomości wysłanych, nie wysłanych oraz szczegółowy log.

Teryt: Moduł TERYT dostał teraz pełnowartościową wyszukiwarkę

Odnalezienie szukanej miejscowości to teraz tylko kilka kliknięć. Baza TERYT jest szczególnie ważna dla raportowania GUS. Wyszukiwarka TERYT dostępna jest teraz w standardowym oknie edycji danych kontrahenta, a więc dostępna jest właściwie we wszystkich wersjach programu. Oczywiście najbardziej przyda się w takich programach jak ISP, gdzie jest konieczna do przygotowania właściwych raportów statystycznych.

22 marca 2012

Hotel: Dalsze poprawki w oknie edycji rezerwacji

Pole daty przyjazdu jest teraz standardowym polem wyboru daty, zatem można łatwo wpisać datę bezpośrednio z klawiatury.

Towary: Teraz w oknie edycji towaru widoczne jest jego dossier, czyli podsumowanie wszystkich znanych ruchów magazynowych

To bardzo przydatna opcja i dodatkowo będzie rozwijana. Podsumowanie działa tylko i wyłącznie, jeśli konsekwentnie używane są unikalne kody poszczególnych towarów. Poprawki także w oknie dossier towarów (= raport stanów magazynowych).

Faktury: W oknie wystawiania faktury (i w każdym innym korzystającym z tego mechanizmu) można teraz szybko wyświetlić i ukryć tabelkę z wyborem towarów i usług

Wiele osób woli korzystać raczej z okna wyboru F3, a wtedy panel można ukryć, zostawiając więcej miejsca na treść faktury. Wprowadzono też kilka dodatkowych poprawek, ułatwiających codzienną pracę. Przyspieszono przełączanie magazynów w oknie wyboru. Poprawiona klawiszologia. Teraz podręczne menu powinno od razu działać, niezależnie co klikał użytkownik. W oknie wyboru towarów F3 działa teraz klawisz Esc.

Faktury: Nowy, eksperymentalny system częściowego wyświetlania listy faktur

Teraz można przechodzić po liście tak, jak po stronach internetowych, klikając przycisk Dalej i Wstecz. Można łatwo wybrać, po ile elementów ma być wyświetlane. Jeśli taki sposób wyświetlania spotka się z pozytywnym przyjęciem, będzie dostępny w większej ilości modułów, szczególnie w tych mocno obciążonych dużymi zestawami danych.

Terminarz: Poprawiony interfejs modułu

21 marca 2012

Kontrahenci: Ulepszony interfejs okna KONTRAHENCI

Teraz pasek zakładek także i w tym okienku jest systemowy i dostępny z klawiatury.

Hotel: Ulepszony interfejs okna POKOJE oraz ROZLICZENIA

Celem jest ujednolicenie interfejsu, co oznacza poprawę przejrzystości korzystania z programu. Usunięto zbędne informacje z tabelki w module ROZLICZENIA, są dostępne w prawym panelu po zaznaczeniu rezerwacji. Ulepszenia w kilku innych modułach.

Hotel: Przerobione okienko edycji rezerwacji, teraz jest uporządkowane i podzielone logicznie na działy

Jest teraz dostęp do wystawionej faktury (i do fakturowania) bezpośrednio z okna edycji rezerwacji. Teraz można też szybko dodać dowolnie dużo towarów z magazynu i usług według cennika, na przykład sprzedaż z minibaru czy opłaty za parking. Wszystko w ramach okna edycji rezerwacji.

Towary: Nowy system zakładek dotarł teraz także do tego okna

Stary system nie pozwala nam przejść jeszcze na nowy kompilator, który zapewni stabilniejszą obsługę dużych ilości pamięci.

20 marca 2012

ISP: Nowy filtr w module ZALEGŁOŚCI

Teraz można odfiltrować klientów zalegających więcej niż n złotych, na przykład 100 czy 500. W ten sposób możemy skoncentrować się na windykacji naprawdę trudnych przypadków.

UE: Poprawki interfejsu również i w tym module

Eksport: Udostępniona została faktura VAT eksport

Ta opcja była cały czas dostępna, ale trudna do zlokalizowania - teraz jest widoczna po prostu w menu. Gotowe faktury są widoczne w module FAKTURY.

Kontrahenci: Poprawione wyświetlanie danych o kontrahentach zagranicznych w panelu kontrahenta, obecnym w oknach typu NOWA FAKTURA

Systemowe: Zmieniono kolejność reakcji na komunikaty Windows

Wcześniej zdarzenie naciśnięcia przycisku na ekranie było generowane w momencie naciśnięcia przycisku myszki. Powodowało to taki efekt, że zdarzenie zwolnienia przycisku trafiało już do okienka potomnego, powodując na przykład niepotrzebne posortowanie listy. Teraz zdarzenie jest obsługiwane dopiero w momencie zwolnienia przycisku myszki. Większość użytkowników nie zauważy w ogóle zmiany, natomiast pomoże ona rozwiązać kilka nietypowych problemów, ktore występowały u kilku klientów.

19 marca 2012

Systemowe: Ulepszenia interfejsu w różnych miejscach programu

Systemowe: Poprawiona stabilność pracy w Windows 7 w wersji 64-bitowej

Wcześniej mogły okazjonalnie wystąpić pewne problemy podczas przełączania okien programu, jeśli w systemie nie było włączone automatycznie wygładzanie czcionek ekranowych, a program sprawdzał stan tej funkcji. Przypadek rzadki, ale jednak mógł wystąpić.

Serwis: Ulepszone wyświetlanie listy zleceń

Kolumny AWARIA oraz CZYNNOŚCI są teraz wyświetlane osobno. W oknie nowego zlecenia jest teraz jeszcze więcej miejsca na opis awarii oraz wykonanych czynności.

Dostawcy: Poprawione filtrowanie w module

Warsztat: Można teraz podać w zleceniu oznaczenie stanowiska, umówioną godzinę i czas trwania zlecenia, jeśli to zlecenie krótkie

W ten sposób będzie możliwa niedługo rezerwacja stanowisk w oparciu o przejrzysty grafik.

Warsztat: Nowe moduły MECHANICY oraz STANOWISKA

Na razie tylko edycja słowników, z czasem podgląd grafiku i historii odpowiednio stanowisk oraz mechaników.

Warsztat: Nowe statusy odnośnie samochodu w zleceniu: brudny, uszkodzony, na lawecie

Teraz można lepiej opisać pojazd. Ulepszona prezentacja danych w prawym panelu w oknie zleceń.

17 marca 2012

Subskrypcje: Poprawione rozpoznawanie i akceptowanie subskrypcji w programie oraz na stronie internetowej

Programy pobierają już subskrypcję automatycznie. Można też ręcznie pobrać subskrypcję podając kilka krótkich danych.

Start: Ulepszony HTMLowy panel startowy

Teraz wymuszone jest kodowanie zgodne z Windows, wcześniej wygląd polskich liter zależał od konfiguracji ustawień regionalnych.

Blog: Niektórzy czytelnicy tego blogu zupełnie niewłaściwie odbierają słowo "poprawiono", rozumując że wcześniej był błąd

U nas poprawiono jest symbolem ulepszenia. Za każdym razem, jak dokonujemy jakiejś poprawki, zbliżamy się odrobinę bardziej do ideału. Ale może warto narzucić frazeologię bardziej poprawną politycznie.

16 marca 2012

mikroFakturzysta: Dodano dostęp do Centrum Bezpieczeństwa Danych

CBD: Poprawiony interfejs modułu

Kontrahenci: Wprowadzono możliwość zablokowania wysyłania maili w edycji danych kontrahenta

Jeśli klient nie wyraża zgody na korespondencję mailem, nie wolno przechowywać i przetwarzać jego danych w tym zakresie, nie będzie możliwe zatem zaakceptowanie danych z wypełnionym polem e-mail. Wysyłanie maili do klientów opiera się teraz o weryfikację, czy nie zablokowano wysyłania maili. Uporządkowano przy okazji interfejs okna edycji danych kontrahenta.

ISP: Uporządkowana kwestia fakturowania

Teraz w module Fakturowanie widać, co i dla kogo zostanie wystawione - czy ekofaktura, czy faktura papierowa, czy drukowana czy nie, czy wysyłana mailem etc. Fakturowanie będzie nieco wolniejsze, ale zgodne w pełni z opcjami. Teraz podczas fakturowania można wybrać, ile faktur ma być fakturowane. W przypadku wielkich baz warto fakturować na raty. Można wybrać ograniczenie do n pozycji, lub 0 = bez ograniczenia.

PDF: Rozwiązano problem z niepotrzebnym otwieraniem zapisanego pliku PDF

Teraz otwieranie będzie tylko ręczne, przygotowujemy nową funkcję do tego celu.

15 marca 2012

ISP: Poprawione wypełnianie tabeli ISP

Fakturowanie.

Start: Vox populi zażyczył sobie możliwości chowania górnego panelu z logo programu

Jest teraz dostępna taka możliwość. Ustawienia strony startowej zostały uporządkowane i dostępne są teraz w oknie standardowych ustawień programu. Programy ISP oraz Książka teraz też dostały standardową stronę startową.

13 marca 2012

Szkoła: Poprawiony interfejs modułu UCZNIOWIE

Poprawione wyświetlanie danych w prawym panelu informacyjnym. Poprawki w module OFERTY.

Systemowe: Nowa czcionka Segoe UI jest teraz narzucana przez system, zawsze wtedy, jeśli jest dostępna w systemie i jeśli włączono ClearType

W przeciwnym przypadku, i tylko wtedy, program użyje starej czcionki Tahoma. Wyłączyliśmy już opcję wyboru starej czcionki.

Kasa fiskalna: Poprawione wyświetlanie danych w module KASA FISKALNA

11 marca 2012

Start: Nowa, inteligentna strona startowa

Teraz program aktywnie pokazuje, jakie moduły były ostatnio używane, wraz z podsumowaniem wyświetlonych w nich dokumentów. Jeden rzut oka wystarczy zatem, aby zorientować się w standingu naszej firmy. Funkcja jest bardzo szybka i w żaden sposób nie obciąża systemu.

Start: Można uruchomić dowolną stronę internetową na stronie startowej programu

Strona internetowa zostanie wyświetlona w specjalnym trybie antyspamowym, czyli bez uruchamiania żadnych wtyczek i obcych skryptów. Bardzo pouczające jest zauważenie, jak wiele internetowego spamu ściągają odwiedzane przez nas strony internetowe! Taki na przykład Facebook da się uruchomić tylko i wyłącznie wtedy, gdy wejdziemy na stronę facebook.com. Podobnie z Google i innymi serwisami, które nie wiedzieć czemu są wszędzie. Warto zauważyć, że przestaną działać także strony korzystające z nieuprawnionych skryptów, powodując wyświetlenie komunikatu o błędzie. W przypadku niektórych stron nie będą działać też skróty klawiaturowe, oparte o funkcje śledzenia kliknięć użytkownika. Bezpieczeństwo jest zawsze jednak ważniejsze. Taki np.internetowy Tetris działa tylko w trybie klawiaturowym za pomocą przycisków ASDW - jakimś cudem przyciski strzałek przestały działać. Obserwacja internetu w trybie bezpieczniejszym jest bardzo pouczająca. Oczywiście jak na horyzoncie pojawi się szef, naciskamy przycisk ESC i na ekranie znów pojawia się standardowa strona startowa naszego programu :).

Start: W programach Agent, Gabinet, Kancelaria, Lokator, Serwis, Szkoła, Tłumacz i Moje Konto zamiast dotychczasowej specyficznej strony startowej pokazuje się teraz standardowa polimorficzna strona Start

Poprzedni wariant strony dostępny jest nadal jako moduł Agent.Start, Gabinet.Start etc., zatem wystarczy włączyć go jako moduł startowy w ustawieniach programu, aby przywrócić stary wygląd. Rekomendujemy jednak korzystanie z nowej wersji strony startowej.

10 marca 2012

Faktury: Ulepszony interfejs okna NOWA FAKTURA i wszystkich podobnych okien

Teraz w oknie wyboru towarów widać standardowy panel ze szczegóła wybranej pozycji. To daje pełny dostęp do danych towaru jeszcze przed jego dodaniem do faktury. Teraz wykorzystano zakładki w pełni zgodne z aktualnymi bibliotekami Windows, co umożliwi przejście na nowy kompilator.

Zaliczki: Poprawiony interfejs modułu

Noty korygujące: Poprawiony interfejs modułu

Sprzedaż: Nowy, ulepszony interfejs modułu REJESTR SPRZEDAŻY

Teraz dane prezentowane są w jasnej, przejrzystej formie.

Systemowe: Nowy interfejs głównego okna Pakietu JZK, a zatem wszystkich programów od Agenta do Warsztatu

Zakładki prezentowane są przy użyciu nowej technologii, dzięki temu możliwa jest obsługa z klawiatury i dużo lepsza jest obsługa w przypadku, gdy zakładki nie mieszczą się w jednej linii na ekranie. Dopasowano graficznie pozostałe elementy głównego okna programu. W głównym oknie pojawił się teraz elegancki polimorifczny panel, który potrafi być jednocześnie paskiem postępu, informacją o pozostałym czasie operacji oraz tytułem bieżącego modułu. Dzięki temu nie jest już potrzebny dolny pasek stanu, który zajmował cenne miejsce na ekranie i odwracał uwagę użytkownika. Panel z tytułem bieżącego modułu udostępnia też rozwijalne meny, pozwające przełączyć się na dowolny inny moduł.

Moduły: Teraz w oknie konfiguracji układu modułów dostępna jest opcja Włącz wszystkie

Nowy system zakładek pozwala wyświetlić jednocześnie wszystkie zakładki na ekranie, co wcześniej nie było możliwe. Przy okazji widać od razu, jak wiele funkcji i możliwości dają programy Pakietu JZK.

Waluty: Teraz w ramach modułu WALUTY dostępna jest bezpośrednio strona NBP z aktualnymi kursami walut

W podstawowym indeksie walut dostępnym na stronie startowej widoczny jest teraz też kurs jena japońskiego (JPY).

9 marca 2012

Start: Nowa strona startowa

Teraz prościej, czyściej i łatwiej. Wszelkie dane znajdują się teraz w jednym płaskim panelu. Pojawia się nowe logo programu, stanowiące też tło dla części informacji systemowych.

Kasa: Poprawki interfejsu w module ARCHIWUM KASY

Napisz do JZK: Teraz można załączyć pełny plik bieżącego logu programu

Plik sesji: Teraz raport pliku sesji programu tworzony jest w tle i dostępny w module Administrator w razie potrzeby

Kalkulator: Uporządkowano menu kalkulatorów

Teraz kalkulatory uruchamiają się tak jak powinny - jako okna modalne.

Systemowe: Poprawki interfejsu w różnych miejscach programów

Odchodzimy od starych, niestandardowych płaskich pasków zakładek, które z uwagi na zastosowaną technologię uniemożliwiały przejście na nowy kompilator. Czeka nas jeszcze trochę pracy nad wyrównaniem interfejsu, ale niedługo użytkownicy naszych aplikacji powinni zauważyć jeszcze wyższy komfort pracy. Pojawią się choćby takie dość oczywiste drobiazgi, jak możliwość przechodzenia po zakładkach za pomocą klawiatury.

Agent: Poprawki interfejsu w różnych miejscach programu

Gabinet: Poprawki interfejsu w różnych miejscach programu

Szkoła: Poprawki interfejsu w różnych miejscach programu

Tłumacz: Poprawki interfejsu w różnych miejscach programu

8 marca 2012

Tabele: Teraz przy zaznaczeniu więcej niż jednego dokumentu, panel z prawej strony tabeli pokazuje szybkie podsumowanie wybranych dokumentów

To wygodna funkcja do szybkiego dokonywania podsumowań.

Faktura do WZtek: Poprawione wybieranie dokumentów do zbiorczej faktury z kilku WZ

Teraz wszystkie wybrane WZtki są od razu zaznaczone na liście. Podsumowanie ilości obejmuje również sumę sztuk z WZtek. Przenoszone są też rabaty do pozycji i całego dokumentu, z dokładnością do zaokrąglenia. Usunięty problem z przeliczaniem wartości faktur i WZtek. Teraz prezentowane są dodatkowe informacje o kwotach, które należy dokładnie oglądać, aby od razu zweryfikować poprawność tworzonej faktury. Dla zachowania spójności będzie teraz tylko jedna możliwość wystawienia WZtki, wyłącznie przez okno zbiorczej faktury - nawet gdy WZtka jest tylko jedna.

Bazy danych: Poprawione wyświetlanie ewentualnego komunikatu o błędach w strukturze bazy danych

Start: Odchudzona strona startowa

Gratka dla przepracowanych: teraz na stronie startowej Druczka można wyświetlić dowolną stronę internetową. Może to być Facebook albo inny dowolny pożeracz czasu, może być strona z wiadomościami przydatnymi firmie, a może być też radio internetowe. Jak funkcja okrzepnie, wprowadzimy możliwość automatycznego startu wybranej strony. Miłe, proste i cieszy. Oczywiście jeśli ktoś nie potrzebuje internetu w programie, ma nadal prostą stronę startową.

5 marca 2012

Internet: Wprowadzamy nowy system logowania internetowego i nowy panel klienta

Każdy klient otrzyma z czasem swój indywidualny ID subskrypcji oraz hasło, dzięki któremu będzie mógł na przykład pobierać swoją licencję bezpośrednio z internetu, sprawdzić saldo rozliczeń, status przesyłki, a także sprawdzić ofertę i dokonać zmian w usługach. W związku z wprowadzonym nowym systemem, dotychczasowy Panel Klienta będzie wygaszany.

1 marca 2012

Internet: Teraz przy próbie pobrania pliku EXE z wewnątrz programu JZK wyświetlany jest komunikat uprzedzający o konieczności zamknięcia programu

Wiele osób próbowało pobrać w ten sposób instalację programu, ale jeśli plik JZK.exe pozostaje uruchomiony, instalacja nie powiedzie się.

Internet: Jak widzimy z testów, program Kaspersky rozpoznaje niektóre nasze funkcje programu jako "zachowanie podobne do

". Na pewno jest to irytujące dla Państwa. Fałszywe alarmy należy niezwłocznie zgłaszać w trybie reklamacyjnym do producenta programu antywiruoswego. Aby rozwiązać problem, prosimy raczej korzystać z bezpłatnego programu antywirusowego Microsoft Security Essentials, do pobrania z www.microsoft.com albo wyłączyć funkcje analizy heurystycznej w swoim programie antywirusowym. Programy JZK nie zawierają niebezpiecznych opcji i posiadają ważny podpis cyfrowy, który powinien być bezwzględnie honorowany przez program antywirusowe.

Licencje: W oknie O PROGRAMIE widać teraz przejrzystą listę wszystkich udostępnionych modułów, zgodnych z wprowadzoną licencją

Jeśli potrzebujemy dodatkowego modułu, dostępny jest przycisk SZUKAJ MODUŁU. W ten sposób można szybko zorientować się, w którym programie znajdziemy potrzebny moduł, a zatem czy potrzebujemy upgrade.

Licencje: Nieco niższe ceny licencji wielostanowiskowych

Teraz obowiązuje promocja: przy zakupie nowej licencji licencja na 3 stanowiska sprzedawana jest w cenie dwukrotności standardowej licencji.

Luty 2012

29 lutego 2012

Grajek: Teraz dla uruchomienia programu nie jest konieczna licencja

Grajek to jeden z kilku programów dostępnych teraz bez licencji dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Systemowe: Rozwiązano problem z komunikatem Integer overflow, występującym w 64-bitowych systemach z ilością pamięci RAM przekraczającej 4 GB

Powodem było użycie zmiennej mogącej pomieścić raptem 4GB. To zaszłość ze starych systemów, która dopiero teraz się ujawniła. Teraz za to użyliśmy 64-bitowej liczby całkowitej, której pojemność przekracza 1EB (2^60 lub 10^18), czyli ponad miliard gigabajtów (milion terabajtów). Słowem, na jakiś czas problem mamy rozwiązany :).

Administrator: Administrator dostępny jest teraz też w wersji DEMO

Dodatkowo każda osoba kupująca NOWĄ licencję na jeden z naszych programów otrzymuje bezpłatnie Abonament Serwisowy zależnie od rodzaju licencji: 30-dniowy w przypadku licencji Start, 90-dniowy w przypadku licencji PRO, roczny w przypadku licencji Ultimate. Oferta dotyczy tylko nowych licencji.

28 lutego 2012

Systemowe: Drobne poprawki interfejsu w różnych miejscach programu

Logo aplikacji jest teraz wyświetlane na głównej stronie programu obok kalendarza.

Ustawienia: Poprawione ustawianie i zapisywanie opcji modułów na ekranie

Hotel: Z przyczyn technicznych dotychczasowa strona startowa z grafikiem będzie widoczna jako zakładka Dziś

Można ją ustawić jako moduł startowy w ustaweniach programu. Dzięki temu program będzie bardziej spójny, będzie również możliwość rozwoju tej strony.

Rozliczenia: Poprawki interfejsu w module

Faktury: Włączono pełną obsługę ekofaktur

Jeśli dla klienta włączono obsługę ekofaktur, takowe będą wystawiane automatycznie. Każdą fakturę można zamienić na ekofakturę i odwrotnie. Więcej informacji na specjalnej stronie internetowej.

Faktury: Poprawiony interfejs modułu

ISP: Włączona opcja ekofaktury

Zamiast trzech opcji wysyłania/drukowania jedna prosta opcja w danych kontrahenta. Jeśli klient wybiera ekofakturę, nie jest drukowany oryginał faktury, a faktura jest zawsze wysyłana mailem. Jeśli klient wybiera fakturę papierową, oryginał jest drukowany, a faktura jest wysyłana mailem tylko na życzenie.

ISP: Poprawiony interfejs modułu ISP

FAKTUROWANIE.

27 lutego 2012

Napisz do JZK: Teraz wysyłając zgłoszenie można podać imię i nazwisko osoby kontaktowej

Dodatkowo można wybrać zamówienie usługi Abonament Serwisowy.

Licencje: Poprawione pobieranie subskrypcji z serwera internetowego JZK

Teraz można pobrać także standardowe licencje. Poprawiona akceptacja niektórych subskrypcji w programach JZK.

26 lutego 2012

Pamięć: Osoby posiadające aktywny Abonament Serwisowy lub licencję na Pakiet Premium zobaczą w prawym rogu programu stale aktualizowaną informację o zużyciu pamięci RAM i pozostałej wolnej ilości w systemie

Chmura: Zapisywanie w Chmurze IMAP™ jest dostępne teraz dla każdego obiektu, w ramach opcji Zaawansowane

Jeśli zapisywany jest pojedynczy obiekt w Chmurze, jest to tylko forma kopii zapasowej. Aby korzystać z synchronizacji, trzeba zapisać w Chmurze IMAP™ cały pakiet danych, czyli bazę danych lub kopię zapasową.

Licencje: Kopia licencji zapisywana jest teraz również w systemowym Rejestrze Windows

Docelowo licencje będą zapisywane przede wszystkim w Rejestrze.

Centrum Licencji: Poprawione wyświetlanie listy licencji

Poprawiona procedura usuwania licencji. Teraz usunięte mogą być wszystkie licencje, także te nierozpoznane przez program. Usuwanie licencji jest teraz dostępne wyłącznie w ramach Centrum Licencji.

25 lutego 2012

Umowy: Teraz można wydrukować kartę wynagrodzeń dowolnego zleceniobiorcy/pracownika za dowolnie wybrany okres

PDF: Jeśli włączono opcję podglądu pliku PDF po wygenerowaniu, nie jest on kasowany po wysyłaniu mailem

Niestety, będzie to zajmować miejsce na dysku.

PDF: Rozwiązano problem z drukowaniem złożonych dokumentów PDF w systemie Windows XP

Jak się okazało, jedynym wyjściem w systemie Windows XP jest ograniczenie jakości drukowanych dokumentów. Poddruk dokumentu generowany będzie ze zmniejszoną rozdzielczością. Wilk syty i babcia cała, jak mawiał Czerwony Kapturek ;) W systemach wyższych niż XP (Windows Vista, Windows 7) nie ma problemu z przydzielaniem dużych ilości pamięci, zatem wydruk generowany jest z pełną dostępną rozdzielczością, najczęściej 600x600 dpi.

Banki: W programach Pakietu JZK udostępniono właśnie najnowszą bazę banków

Nowy interfejs modułu banki. Teraz ułatwione wyszukiwanie, również wprost po numerze rachunku bankowego. Przy okazji odświeżono także interfejs innych baz danych.

Urzędy skarbowe: Odświeżona baza urzędów skarbowych

Instalator: Nowy program instalacyjny JZK jest już dostępny

Jeśli nie wiesz, jaki program JZK pobrać, pobierz program instalacyjny i zobacz sam ;) Program rozpoznaje posiadane licencje i ścieżki, w których poprzednio zainstalowano programy JZK.

Uwaga: Posiadacze programu antywirusowego Avast odnotowali dziś nieprzyjemną akcję ze strony tego programu

Jeśli Avast jest aktywny, przy próbie uruchomienia programu JZK następuje jego szybkie zamknięcie. Za błąd odpowiada funkcja Autosandbox w Avaście. Żeby było śmieszniej, nasz program się uruchamia, a dopiero po kilku sekundach następuje jego wyłącznie - więc gdyby naprawdę był groźną aplikacją, dawno zdążyłby narobić szkód. Jest to tym bardziej żenujące, że nasze aplikacje posiadają podpis cyfrowy gwarantujący tożsamość aplikacji.

24 lutego 2012

Instalacje: Poprawione funkcje aktywacji internetowej

23 lutego 2012

Instalator: Nowy internetowy program instalacyjny Pakietu JZK jest już dostępny do przetestowania

Warto go wypróbować! Daje zupełnie inną jakość pracy. Wszelkie uwagi mile widziane. Instalator dostępny jest na stronie z kolejnymi wersjami.

22 lutego 2012

Drukowanie: Rozwiązany problem z uciekającą pamięcią podczas drukowania bardziej złożonych dokumentów, szczególnie deklaracji PDF

Dodatkowo w oknie drukowania umieszczono wskaźnik ilości wolnej pamięci RAM, pokazujący ostrzeżenie, jeśli dostępna pamięć spada poniżej 30%.

Książka: Przy próbie wydrukowania rozliczenia rocznego program sam umie przełączyć się na grudzień

Systemowe: Nowe, poprawione pliki instalacyjne

Teraz instalator każdego programu jest ładniejszy, uruchamia się zauważalnie szybciej i daje dodatkowe możliwości.

Systemowe: Poprawione zachowanie głównego okna Pakietu JZK w systemie Windows 7

Teraz program zawsze uruchomi się tak, jak został pozostawiony.

Systemowe: Usunięty problem z zamykaniem programu w sytuacji, gdy włączono obsługę Chmury, a nie podano portu dla usługi

Teraz w takiej sytuacji usługa automatycznie się wyłącza.

Chmura: Teraz aktywne połączenie z Chmurą IMAP™ sygnalizowane jest kontrolką w dolnym prawym rogu głównego okna programu

20 lutego 2012

Licencje: Sukcesywnie wydawane będą nowe kody aktywacyjne dla wszystkich użytkowników

Nowe kody aktywacyjne będą miały nieco inną postać. W miarę możliwości wyróżnikiem licencji będzie teraz po prostu adres e-mail, przypisany do konta klienta. Nowe kody będą rozpoznawane przez programy począwszy od wersji z 20 lutego 2012, a stare kody przestaną działać w roku 2013. Przez ten czas każdy użytkownik otrzyma na pewno nowe kody aktywacyjne. Wprowadzamy również generalną, prostą zasadę - w przypadku licencji innych niż roczna, jest ona zawsze przypisana do rocznej wersji programu. W przypadku osób posiadających np. licencję kilkuletnią, co roku będziemy wydawać nowe kody aktywacyjne. Tylko w ten sposób możemy zachować porządek w licencjach. Warto podkreślić, że dla znakomitej większości użytkowników nie oznacza to żadnego utrudnienia, bo i tak co roku dostają nowe kody aktywacyjne.

Ikonki: Po kolejnej aktualizacji powinny zmienić się ikonki zainstalowanych programów

Teraz ikony są identyczne ze wzorami opakowań i plansz programów. Daje to jednolitą, sympatyczną identyfikację wizualną całego produktu.

Kody: Odświeżono program Kody Pocztowe

Ujednolicony i prostszy interfejs. Poprawione linki do serwisów internetowych. Przeglądarka internetowa jest teraz wbudowana wprost w programie. To doskonała funkcja! Czekamy teraz tylko na aktualizację bazy danych.

18 lutego 2012

Licencje: Uporządkowany system aktywacji internetowych

W przypadku licencji wieczystych do 31 marca każdy użytkownik programu JZK otrzyma albo automatycznie nową licencję na bieżący rok, albo ankietę z prośbą o dopełnienie procedury rejestracyjnej. Z uwagi na ogromną ilość nieprawidłowości w systemie licencji, nie ma innej możliwości niż wydanie każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi nowej licencji. Sytuacja dotyczy wyłącznie osób korzystających z licencji wydanych przez 1 stycznia 2009 roku. Z uwagi na ilość korespondencji potrzebnej do wysłania, cała akcja potrwa przynajmniej dwa miesiące. Przepraszamy z góry za ewentualnie niedogodności, ale sytuacja wymaga ostatecznego wyjaśnienia. Rejestracja nie wiąże się z żadnymi kosztami ze strony klienta, a jej koszt zostanie pokryty z funduszy własnych firmy. Dodatkowo osoby, które dokonały były rejestracji w pierwotnym terminie (31 grudnia 2011), w podziękowaniu otrzymają od nas firmową torbę Druczka. Procedura rejestracji licencji wieczystych została szczegółowo opisana tutaj.

17 lutego 2012

Licencje: Poprawiona procedura internetowej weryfikacji licencji

Wcześniej występowały problemy z rozpoznawaniem niektórych typów licencji. Teraz system wskazuje również, czy licencja wymaga wykupienia płatnych aktualizacji. Licencje zakończone lub przedłużone nie są teraz automatycznie blokowane, po prostu nowa wersja programu ich nie zaakceptuje i zażąda wprowadzenia aktualnej, ważnej licencji. Częśc użytkowników skarżyła się, że system nadgorliwie sprawdza prawidłowość licencji lub podaje niejasne dane. Od tej wersji program ściśle egzekwuje również kwestię aktywacji i weryfikacji licencji, odrzucając licencje sfałszowane. Nie będą już wydawane licencje tymczasowe (000000-), wydawane dotąd przed wystawieniem faktury. Niektóre osoby skarżyły się, że te licencje przestawały działać, co zresztą było przecież ich istotą. Obecnie licencje generowane będą wyłącznie w formie docelowej, po wystawieniu faktury.

16 lutego 2012

Gabinet: Nowe bazy leków

Teraz program daje bezpośredni dostęp do urzędowych baz leków. Program Gabinet w najnowszej wersji daje dostęp do wszystkich publicznie dostępnych internetowych baz leków. Wbudowana zostały także bezpośrednio urzędowe bazy leków według obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: część A (dopuszczenia w Polsce), B (dopuszczenia w UE) i C (import równoległy). Więcej informacji tutaj.

14 lutego 2012

Faktury: Poprawione wprowadzanie faktur wewnętrznych

13 lutego 2012

Przeglądarek: Włączono funkcję drukowania dokumentów PDF

Systemowe: Poprawiono rozmiar okien na ekranach 800x600

Systemowe: Poprawione tworzenie zamówień, ofert i proform

Teraz każdy z tych dokumentów jest osobnym rodzajem obiektu, co rozwiązuje wcześniejsze problemy z ich rozpoznawaniem i drukowaniem nieprawidłowego tytułu świeżo utworzonego dokumentu. Efekt uboczny jest taki, że zmienia to odrobinę format bazy danych, zatem odczytanie tych dokumentów w starszej wersji oprogramowania nie będzie możliwe.

Zamówienia: Poprawione tworzenie nowego zamówienia

Teraz można wprowadzić od razu planowaną datę realizacji zamówienia.

Subskrypcje: Poprawiono obsługę subskrypcji dla bardzo krótkich adresów e-mail

12 lutego 2012

Faktury: Poprawiony mechanizm wystawiania faktur w oparciu o inne dokumenty

WZ: Poprawione wystawianie faktury do WZ

Wcześniej pokazywał się błąd uniemożliwiający zakończenie procedury.

Systemowe: Poprawiona treść komunikatu pokazujące się w razie wystąpienia błędu Brak miejsca w magazynie

Błąd związany jest ze sposobem zarządzania pamięcią w systemie.

Kontrahenci: Poprawione wyświetlanie danych w systemowym panelu kontrahenta, obecnym w okna typu Nowa faktura

Folder Commander: Odświeżony program Folder Commander

Teraz dla użytkowników domowych jest całkowicie bezpłatny.

Monitor Internetowy: Program został odświeżony

11 lutego 2012

Przeglądarek PDF: Nowy Przeglądarek X2

Nowy, przyjazny interfejs, automatycznie dopasowujący się do rodzaju dokumentu. Teraz przeglądanie plików PDF jest naprawdę wygodne. Nowy sposób wybierania pliku do otwarcia, zintegrowany z programem Folder commander. Dużo nowych możliwości i nowa strona programu.

10 lutego 2012

Akytwacje: Poprawiona procedura aktywacji internetowej

W sporadycznych przypadkach aktywacja nie była wykonywana poprawnie, jeśli połączenie internetowe było blokowane. Teraz program jest odporny na tę sytuację.

ISP: Poprawione rozliczanie wpłat

Teraz w razie problemów program wyświetla dodatkowe komunikaty informacyjne.

Gabinet: Poprawione wprowadzanie numerów recept

Niektóre kombinacje numerów powodowały błąd. Ulepszono też procedurę wprowadzania bloczków.

9 lutego 2012

VAT: Nowy system drukowania deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Teraz także i te deklaracje przeniesiono do nowego formatu PDF. Przed wydrukiem program informuje o ewentualnej konieczności weryfikacji danych skarbowych. Dane po weryfikacji zapisywane są teraz na stałe.

VAT: Przyspieszone zasysanie danych

Wcześniej program niepotrzebnie dokonywał wielokrotnej przebudowy bazy danych w trakcie zasysania, teraz robi to jeden raz na koniec.

ISP: Abonent o statusie ODCIĘTY jest teraz prezentowany z pomarańczowym podświetleniem

Warsztat: Nowy moduł RAPORTY

Teraz można uzyskać przejrzyste wykresy i raporty z pracy programu. Raporty mogą być za dowolny okres, grupowane według lat, kwartałów, miesięcy, tygodni lub dni. Wykres może być rozłożony względem dat lub wyróżnika raportu. Teraz dużo więcej możliwych kombinacji wykresów!.

8 lutego 2012

Przelewy: Ulepszone tworzenie nowego przelewu dla kontrahenta

Teraz wprost pokazywany jest zawsze numer konta i oddział banku, do którego kierowany jest przelew. Tworzenie przelewu jest teraz kończone standardowym okienkiem akceptacji dokumentu, w którym można wybrać, czy dokument ma być drukowany.

Przelewy: Teraz w oknie przelewu ZUS bardzo wygodna nowa opcja wstawienia standrdowych kwot składek

Koniec z przepisywaniem stawek!.

ZUS: Poprawiony interfejs modułu

Teraz można wprowadzić automatycznie standardowe stawki od razu na cały kwartał lub rok, jeśli tylko są znane kwoty.

ZUS: Nowe okno edycji miesięcznych składek ZUS

Teraz zawartość okna jest przejrzysta i uporządkowana.

Faktury: Wygodne kompaktowanie faktury

Teraz w oknie edycji faktury dostępny jest przycisk Kompaktuj. Jeśli faktura zawiera wiele podobnych pozycji, można je zsumować do jednej pozycji zbiorczej. To wygodne w przypadku faktur wystawianych do serii zleceń czy dokumentów WZ.

Magazyn: Poprawione tworzenie zbiorczej faktury do WZ

Dla pojedynczych WZtek dostępna jest teraz szybka ścieżka tworzenia faktury. Teraz można zaznaczyć kilka WZtek, aby wprost wymusić zbiorczą fakturę dla tych wskazanych WZtek. Nowe okienko tworzenia zbiorczej faktury. Teraz dane są prezentowane w sposób jasny i przejrzysty. Można ręcznie pominąć niektóre pozycje z listy. Faktura do WZtki teraz nie ściąga już stanów magazynowych, wcześniej mogło się to zdarzyć przy niektórych kombinacjach ustawień programu.

Faktury: W przypadku faktury unijnej, program drukuje teraz kwotę do zapłaty w walucie faktury

ISP: Ulepszone wprowadzanie płatności do faktury VAT

Teraz program jawnie informuje, czy powiązał wpłatę z fakturą, co pozwala znaleźć ewentualne błędy. Poprawione wypełnianie tabeli ROZLICZENIA.

Kasa: Ulepszone tworzenie i drukowanie KP

Nowy wzorzec druku KP. Teraz KP ma pole na podanie wprost numeru dokumentu, którego dotyczy. KP drukowane w ISP otrzymuje teraz informację o numerze umowy, której dotyczy, pozwala to zachować odpowiednie powiązania.

Rozliczenia: Poprawiona edycja elementu wpłaty do faktury lub w ISP

ISP: Nowy status klienta ODCIĘTY

Warto go włączyć dla osób, którym odcinamy dostęp do sieci z powodu nie opłacenia abonamentu.

Warsztat: Podświetlane są teraz zlecenia zakończone, a nie opłacone

Pozwala to łatwiej zorientować się w statusie płatności.

7 lutego 2012

Książka: Poprawione ustawianie parametrów podatkowych miesiąca

Teraz przełączanie jest szybkie i powoduje od razu przebudowę bazy danych. Poprawiony interfejs okienka.

Książka: Jest już dostępny nowy formularz PIT-36L oraz PIT-36 do rozliczenia rocznego

PDF: Poprawione wysyłanie załączników PDF

Wcześniej tymczasowy plik PDF nie był usuwany, teraz jest.

Przelewy: Usunięty problem z generowaniem nowego przelewu

Wcześniej występował problem przy próbie wygenerowania drugiego lub kolejnego przelewu danego dnia.

6 lutego 2012

Systemowe: Drobne poprawki w Centrum Bezpieczeństwa Danych

Można teraz użyć opcji TYLKO PRZEBUDUJ, aby naprawić błędy występujące w bazie danych.

Napisz do JZK: Teraz w usłudze można dołączyć raport Monitora Baz Danych

To konieczne, aby śledzić ewentualne problemy z wydajnością baz danych. Korzystanie z tej usługi wymaga posiadania Abonamentu Serwisowego.

Napisz do JZK: Prostsze, płaskie okienko wysyłania zgłoszenia

Teraz wszystkie informacje mieszczą się na jednej stronie. Odchodzimy od ścieżek zdrowia, zwanych urzędowo Kreatorami - dla użytkowników są to częściej raczej kreatury.

Monitor: Dodatkowe opcje w Monitorze Bazy Danych

Monitor pokazuje teraz także wydajność wypełniania danych ekranowych, to najczęstszy powód spadku wydajności. Można łatwo prześledzić, ile trwa obróbka baz danych, a ile wypełnienie tabeli na ekranie.

Kompaktowanie: Ulepszone kompaktowanie danych

Teraz kompaktowanie pozwala także na przeniesienie roku 2011 do osobnego archiwum. W przypadku szczególnie obciążonych baz daje to dużo większą wydajność pracy.

Administrator: Przebudowa bazy danych jest teraz dostępna wprost pod prawym klawiszem myszy

Udostępniono też testowo możliwość przebudowy bazy z zadanymi parametrami dotyczącymi górki danych.

Chmura: Moduł obsługi Chmury nabiera docelowych kształtów

Teraz można przeglądać pliki danych i usuwać je w razie potrzeby. Program też automatycznie lokuje teraz kopię zapasową w Chmurze, jeśli wybraliśmy taką opcję.

Chmura: Ustabilizowany nagłówek wysyłanego pliku

Teraz dane zapisywane są wraz z ID stacji oraz ID licencji ostatniego użytkownika. To ułatwi śledzenie źródła problemów w razie potrzeby.

5 lutego 2012

Bazy danych: Wykorzystaliśmy w końcu elastyczność zawartą w formacie bazy danych X1

Teraz rozmiar obiektów na dysku jest dopasowywany inteligentnie do jego zawartości. W ten sposób rzadziej wystąpi konieczność przebudowy bazy danych. Docelowo każdy użytkownik będzie mógł samodzielnie zmieniać rozmiar tzw. górki, wybierając między oszczędnością miejsca na dysku a wygodą pracy. Górka standardowo wynosi 1KB, co jest adekwatne dla prostych obiektów typu Towar. W przypadku obiektów złożonych typu Faktura górka wynosić teraz będzie 4KB, czyli rozmiar każdej faktury na dysku zostanie zaokrąglony w górę do pełnych 4KB. Zajętość pamięci RAM nie ulegnie zwiększeniu, z wyjątkiem chwili zapisywania pliku na dysku. W przypadku obiektów bardzo złożonych (ISP) domyślna górka będzie wynosiła teraz 8KB, zaś w przypadku obiektu Wspólnota równo 1MB. Górka na dysku wypełniona jest jednolitą przestrzenią gwiazdek, zatem doskonale podlega pakowaniu. Generalnie aby górka spełniła swoje zadanie, powinna być równa średniej wielkości obiektu z trzeciego kwartyla bazy danych.

CBD: Drobne poprawki w Centrum Bezpieczeństwa Danych

Teraz informacje o bazie danych podlegają przewijaniu.

4 lutego 2012

ISP: Wyłączono automatyczne uruchamianie zakładki DOKUMENTY na starcie programu

W trosce o wydajność, zakładka ta w ogóle nie będzie dostępna w programie ISP. Również wskaźniki ze strony startowej zostaną przeniesione do nowego modułu ISP.Statystyka.

Lokator: Poprawione hurtowe wprowadzanie naliczeń

Teraz cała praca seryjna odbywa się w pamięci, baza jest zapisywana dopiero na koniec pracy. Daje to niesamowite przyspieszenie operacji.

Chmura: Dostępne już jest zapisywanie danych do Chmury oraz odczyt tych danych z Chmury

W czasie testów okazuje się, że przy dobrym łączu internetowym i sprawnym serwerze wymiana całej bazy danych może trwać bardzo, bardzo krótko.

3 lutego 2012

Lokator: Poprawiona edycja danych wspólnoty

Chmura: Rozwiązano problem z zapisywaniem wielkich plików w chmurze IMAP

Nadal jednak zapisywanie nie działa na kontach GMAIL, proszę zatem korzystać z normalnych komercyjnych systemów, które nie narzucają nietypowych formatów i ograniczeń.

2 lutego 2012

Faktury: Wielokrotnie przyspieszono wyszukiwanie faktur po numerze

ISP: Przyspieszono hurtowe przeliczanie sald

Magazyn: Poprawione generowanie WZ do faktury i faktury do WZ

Wcześniej numery WZ nie były zapamiętywane w danych faktury.

Systemowe: Poprawki w oknie funkcji obiektu

Teraz standardowa informacja o obiekcie jest bardziej przejrzysta.

Mailing: Rozwiązany problem z podwójnym generowaniem stopki w mailach

1 lutego 2012

Przelewy: Poprawiony interfejs okna nowego przelewu podatkowego

Po wyborze użytkownika automatycznie odświeżane są też dane na ekranie, w tym wybór urzędu skarbowego.

Remanent: Poprawione drukowanie podsumowania remanentu

Start: Poprawki wyglądu strony startowej programu

Styczeń 2012

30 stycznia 2012

Umowy: Nowe wzorce druków PIT-4R i PIT-8AR

Poprawione wypełnianie druków według nowego wzorca. Teraz wzorzec PDF dostępny jest bezpośrednio w folderze programu, można go wykorzystać również do wypełnienia ręcznego w razie potrzeby lub dokonać prostej korekty załączonych wzorców wydruku. Moduł PIT-8AR jest teraz widoczny w menu programu. Dzięki zmianie na wzorce PDF odchudzona została nieco instalka programu.

Hotel: Poprawiony interfejs modułu REZERWACJE

Kopie zapasowe: Kopia zapasowa umie się już sama zapisać w prywatnej Chmurze IMAP™

To bardzo wygodne, daje dodatkowe bezpieczeństwo naszych plików. Warto pamiętać, że niektóre serwery nie przyjmą dużego pliku, co może spowodować zawieszenie programu. warto sprawdzić zawczasu, czy używane przez nas konto IMAP działa z tą usługą.

Dodatkowo poprawiony interfejs okna KOPIA ZAPASOWA

26 stycznia 2012

Nastroje: Programy JZK są teraz bardziej przyjazne

Na stronie startowej można teraz ustawić aktualny nastrój. Do wyboru jest ponad 40 specjalnie przygotowanych emotikonek. Można wybrać dowolną z nich w każdej chwili.

Hotel: Nowe okno edycji danych pokoju

Teraz dane są uporządkowane. Teraz można przeglądać i tworzyć nowe rezerwacje wprost z okna edycji pokoju. Program obsługuje teraz pokoje o podwyższonym standardzie, pojawiła się do tego odpowiednia opcja.

Hotel: Poprawiony interfejs modułu POKOJE

Teraz widać więcej informacji w formie przejrzystej tabeli.

Hotel: Poprawiony wygląd strony startowej

Teraz informacje prezentowane są w sposób bardziej przejrzysty.

Hotel: Nowy moduł OFERTY

Teraz można rejestrować wszystkie dostępne oferty, także te z ceną podwyższoną z okazji większych wydarzeń lub sezonu wysokiego i z ceną obniżoną z powodu niskiego sezonu. Na podstawie tych danych powstanie w przyszłości przejrzysty kalendarz cen z możliwością prostej rezerwacji. Oferty można w prosty sposób klonować, wypełniając w ten sposób kalendarz na przyszłość.

25 stycznia 2012

Hotel: Poprawiona obsługa grafiku

Teraz można ustawić w danych hotelu, na ile dni naprzód ma być wyświetlany grafik - domyślnie to 14 dni.

Hotel: Łatwiejsze tworzenie rezerwacji

Teraz wybór pokoi jest prostszy. Program prezentuje od razu dostępny standard i pełne informacje dotyczące danego pokoju.

24 stycznia 2012

Zakupy: Poprawiona prezentacja faktury zakupowej

Standardowo podawane było słowo Nabywca na oznaczenie kontrahenta, teraz program odróżnia fakturę zakupową od sprzedażowej i prezentuje właściwą informację.

Kontrahenci: Poprawki w oknie wyboru kontrahenta

Teraz bieżący kontrahent jest zawsze domyślnie zaznaczony. W panelu wyboru kontrahenta widoczny jest teraz początek pola UWAGI.

23 stycznia 2012

Towary: Poprawki w oknie wyboru towarów do faktury

Teraz podświetlenie jest bardziej wyraźne.

Lokator: Lepsza aktualizacja salda w module WPŁATY

Teraz saldo lokatora jest aktualizowane i odświeżane na ekranie natychmiast po wpisaniu nowej wpłaty.

Administrator: Nowy test wydajności

W module Administrator pojawił się nowy, bardzo przydatny test wydajności. Jeśli narzekają Państwo na wolną pracę programu, należy uruchomić ten test na każdym z używanych stanowisk. Pozwala wychwycić różnice w wydajności, przy tym pozwala zrozumieć przyczyny ewentualnego spowalniania programu.

ZUS: Wprowadzono nowe stawki składek za 2012

Prawie 200 zł więcej w przypadku przedsiębiorcy!.

22 stycznia 2012

CRM: Drobne poprawki w module Dossier kontrahenta

Zamówienia: Automatyczny import aukcji z Allegro

Nie wyważamy otwartych drzwi - zamiast walczyć bezpośrednio z Allegro, przygotowaliśmy prosty import z plików eksportu popularnego programu EasyUploader. W ten sposób można szybko pobrać przygotowane aukcje jako nowe zamówienia do modułu Zamówienia. Pola są rozpoznawane automatycznie, importowane są pełne dane klienta i dane aukcji.

Faktury: Automatyczna fiskalizacja faktury

Teraz tworząc fakturę można automatycznie ją zafiskalizować. Opcja fiskalizacji jest dostępna obok opcji drukowania w oknie akceptacji dokumentu. Oczywiście opcja ta pojawi się tylko dla faktur i tylko wtedy, gdy fiskalizacja jest możliwa. Tak czy owak, dla wielu osób będzie to wielkie ułatwienie.

21 stycznia 2012

Serwis: Poprawki w programie

Poprawiono kolejność pól w oknie nowego zlecenia. Poprawiono ustawianie domyślnego terminu realizacji zlecenia i gwarancji, wcześniej ta opcja była dzielona z programem Warsztat.

Paragony: Teraz okienko tworzenia nowego paragonu ma zawsze zaznaczone opcje cen brutto i kwoty VAT dla każdej pozycji

W inny sposób zresztą nie da się wydrukować paragonu.

Węgiel: Akcyza od wyrobów węglowych

Jeśli tylko włączono w opcjach naliczanie akcyzy od wyrobów węglowych, program automatycznie ujmuje należną kwotę akcyzy w kwocie do zapłaty. Kwota do zapłaty to wartość netto + vat + kwota akcyzy minus suma dotychczasowych wpłat. Informacja o naliczeniu akcyzy lub zwolnieniu drukowana jest teraz automatycznie na fakturze, jeśli pojawią się na niej wyroby węglowe. Jeśli potrzebny jest dodatkowy tekst, na przykład opis powodu zwolnienia, należy go umieścić w standardowym polu opisu pod fakturą.

Lokator: Nowy moduł LOKATOR

RAPORTY. Teraz można szybko przejrzeć raporty naliczeń z dowolnego okresu, filtrując dowolne wspólnoty i tytuły naliczeń. Jeśli chcemy dowiedzieć się, ile w danym okresie naliczyliśmy z dowolnego tytułu, teraz jest to wprost dostępne. Raport można filtrować, eksportować, drukować, posortować itp.

19 stycznia 2012

ISP: Poprawione wysyłanie SMS o stanie zaległości klienta

Teraz w SMS podawane jest poprawnie indywidualne konto danego klienta.

Sytemowe: Poprawiona obsługa tabel

Po odfiltrowaniu zawartości tabeli zaznaczenie aktywnego wiersza nie było uaktualniane.

18 stycznia 2012

ISP: Rozszerzono płatności masowe

Wprowadzono możliwość importu z kolejnych rodzajów plików płatności masowych, w tym MT942 z Alior Banku. Pojawiły się dodatkowe opcje, rozszerzono i zaktualizowano opis usługi. Znika konieczność włączenia tej usługi, teraz jest zawsze dostępna. Teraz też program zawsze rozpoznaje ID klienta według numeru oddziału oraz ID usługi - należy zatem zadbać, aby te dane były zawsze podane prawidłowo.

Eksport: Nowy, prosty eksport danych

Teraz w programach domyślnie dostępna jest jedna, prosta opcja eksportu do pliku CSV. Można samemu wybrać, które pola mają zostać wyeksportowane. Bardzo wygodnie można teraz eksportować dowolny zestaw pól z kilkudziesięciu dostępnych dla każdego rodzaju obiektu. Powstały plik tekstowy CSV ma nagłówek zawierający nazwy pól, co pozwala łatwo zaimportować dane do innego systemu. Teraz eksport jest naprawdę bardzo prosty.

Serwis: Na wykazie zleceń dostępne jest teraz także pole MECHANIK

Przydatne do tworzenia prostych raportów.

Serwis: Nowy interfejs modułu SERWIS, zgodny z pozostałymi modułami

Nowy interfejs także w oknie SERWIS.SPRZĘT oraz SERWIS.GWARANCJE.

Fakturowanie: Nowy interfejs modułu FAKTUROWANIE SERYJNE

Komis: Nowy interfejs modułu KOMIS

Dawno nie zaglądaliśmy do tego modułu. Teraz został gruntownie odświeżony, wyposażony w nowe przejrzyste filtrowanie etc. Wprowadzono prawy panel informacyjny, dzięki czemu w tabelce zrobiło się bardziej przejrzyście, a jednocześnie więcej danych jest dostępnych na ekranie.

17 stycznia 2012

Ryczałt: Dostępny jest już nowy wzór druku PIT-28 i PIT-28A

Teraz wszystkie nowo tworzone wzorce dostępne są w otwartym formacie PDF, a układ pól zapisany jest w prostym pliku tekstowym. W razie potrzeby można zmodyfikować te dane. Wzorce zostaną teraz automatycznie podczas aktualizacji programu, nie trzeba ich pobierać osobno.

16 stycznia 2012

Eksport: Teraz eksport do pliku tekstowego może zawierać każdorazowo dane kontrahenta, a w przypadku eksportu faktur również dane sprzedawcy

To przydatne do zaimportowania faktur do innego systemu. Lista elementów powiązanych z obiektem (np. lista pozycji faktury) jest teraz opcjonalna. Pełny eksport tekstowy dostępny jest teraz jako osobna opcja, dla przejrzystości. Po eksporcie program proponuje automatyczny podgląd gotowego pliku.

Systemowe: Teraz w danych użytkownika można nareszcie wprowadzić numer GIOS

Jeśli wprowadzono, numer ten jest drukowany na fakturach obok numeru REGON. Z uwagi na sposób przechowywania danych, numer GIOŚ będzie widoczny dopiero w nowo tworzonych fakturach.

Użytkownicy: Okno wyboru użytkownika ma teraz automatycznie zaznaczonego bieżącego użytkownika

Dodatkowo można dwukrotnie kliknąć, aby edytować dane.

Kontrahenci: Można podać zupełnie inne dane nabywcy na fakturze

Są osoby, które importują faktury z innych systemów, mają dane kontrahenta w jednym bloku i nie potrzebują podziału na pola. Rozwiązaniem jest pole INNE DANE DO FAKTURY, które teraz dostępne jest dla każdego kontrahenta. Dodatkowo można je wykorzystać po prostu wtedy, gdy standardowe formatowanie danych nie jest dla nas wystarczające albo chcemy dopisać dane zupełnie innego nabywcy, zostawiając dane kontrahenta standardowe. Możliwości jest mnóstwo, ograniczeniem jest tylko fantazja użytkownika, chociaż z fakturami lepiej zbytnio nie fantazjować.

Kilometrówka: Teraz w oknie kilometrówki można wybrać, czy samochody na liście mają być pokazywane ze szczegółami, czy też bez (tylko pole NAZWA)

To przydatne, jeśli chcemy zmieścić na ekranie więcej samochodów. Wprowadzono nowy format listy, z opcją przewijania w przypadku długich list.

Tabele: Ulepszone dodawanie nowych elementów do tabeli

Teraz świeżo dodany element będzie zawsze umieszczony na końcu tabeli, a następnie automatycznie podświetlony. Szczególnie przyjemne jest to w przypadku modułu KONTRAHENCI. Wcześniej cała lista była odświeżana, co niepotrzebnie spowalniało program. Teraz odświeżany jest wyłącznie nowy wiersz, zatem dodawanie nowych obiektów jest szybkie i przyjemne. Warto wypróbować ;).

ISP: Ulepszono wybór kontrahenta do umowy

Teraz przycisk EDYTUJ jest niedostępny do momentu, aż wybierzemy kontrahenta z bazy, co ustawi powiązanie z obiektem w bazie kontrahentów. Warto poczytać więcej o powiązaniach wg GUID.

15 stycznia 2012

ISP: Teraz można podać ID zewnętrznego systemu billingowego, na przykład GTS

To przydatne do automatycznego wprowadzenia np. opłat za połączenia telefoniczne.

ISP: Nowy interfejs modułu ISP

Wpłaty. Teraz wpłaty masowe domyślnie należy księgować w tym module, zapewni to większą konsystencję danych.

ISP: Można teraz powiązać umowę ISP ze sprzętem z bazy sprzętu

To bardzo przydatne! Teraz można prowadzić całą buchalterię sprzętu wydanego klientom.

ISP: Teraz można szybko wprowadzić korektę do faktury wprowadzanej w ISP

Wystarczy w module ISP.ROZLICZENIA zaznaczyć naliczenie odpowiadające wystawionej wcześniej fakturze i wybrać opcję korekty. Program automatycznie przygotuje fakturę korygującą i zapisze naliczenie korygujące odpowiadające wartości korekty. W ten sposób saldo rozliczeń klienta będzie uwzględniać tę korektę.

Faktury: Lepszy interfejs okna KOREKTA FAKTURY

Teraz przed korektą widać więcej informacji.

Systemowe: Nowa funkcja drukowania systemowej strony właściwości obiektu

Teraz możliwe jest drukowanie danych każdego obiektu, także takiego, który dotąd nie został oprogramowany. W ten sposób dostępna jest teraz na przykład karta sprzętu, zawierająca dokładnie te same informacje, które normalnie widać w prawym panelu na ekranie. Funkcja zadziała dla każdego obiektu, który nie ma wzorca wydruku ani żadnej innej specyficznej funkcji drukowania.

14 stycznia 2012

Systemowe: Poprawiono zachowanie okienka NOWA FAKTURA na bardzo małych ekranach, rzędu 1024x600

Do pracy z programem zalecamy jednak nieco większe monitory.

Warsztat: Usunięty problem z brakiem możliwości jednoczesnego przeglądania historii napraw na kilku stanowiskach

Program niepotrzebnie wymagał pracy na wyłączność.

Warsztat: Nowy interfejs okna Warsztat

Samochody.

Polecenia księgowania: Poprawiony interfejs okna POLECENIE KSIĘGOWANIA

Wcześniej występował problem z wysokością pierwszego wiersza.

13 stycznia 2012

ISP: Poprawki interfejsu w Centrum Eksportu Danych

Dostawcy: Poprawione zamykanie zamówienia dla dostawcy

Reklamacje: Poprawione tworzenie nowego zgłoszenia reklamacyjnego

Wcześniej występował problem z nadawaniem numeru nowego zlecenia. Teraz można także edytować numer wcześniejszego zgłoszenia.

Systemowe: Poprawione tworzenie i wypełnianie podręcznego menu w głównym oknie programu

Start: Lepsza prezentacja bieżącego użytkownika

Okienko bieżącego użytkownika przeniesiono na pasek zakładek. Można teraz szybko wybrać bieżacego użytkowenika za pomocą nowego okienka szybkiego wybierania. Okienko jest widoczne wyłącznie wtedy, gdy licencja daje prawo posiadania więcej niż 1 użytkownika i wprowadzono więcej niż 1 użytkownika w systemie. Możliwość tę docenią szczególnie biura rachunkowe, które lubią mieć kilkuset użytkowników.

Menu: Można ukrywać główne okno programu

Teraz można chować i ukrywać główne menu programu za pomocą klawisza F11. To nowa, przyjemna funkcja. Oczywiście gdy naciśniemy F10 lub klawisz Alt, główne menu programu również pojawi się automatycznie.

O programie: Teraz bezpośrednie łącze do blogu programistów

Wiele osób odruchowo sprawdza po aktualizacji, jaki jest numer wersji programu i co zostało zmienione. Teraz obie funkcje dostępne są wprost na zakładkach okna O programie.

12 stycznia 2012

Fakturzysta: Fakturzysta Start dostał znaczek "Komputer ŚWIAT poleca"

Dziękujemy! To wyraz uznania dla naszej ciężkiej pracy.

Marża: Nowy interfejs uzyskało teraz także okno NOWA FAKTURA VAT MARŻA

UE: Poprawione wystawianie nowej faktury UE

Remanent: Poprawione drukowanie remanentu po rozliczeniu

Warsztat: Drobne poprawki

Dla niektórych użytkowników idea działania opcji ZBIORCZA FAKTURA nie była jasna. Teraz jest przejrzysty komunikat w sytuacji, gdy nie ma do czego wystawić zbiorczej faktury.

Agent: Poprawiona procedura wydawania polis z magazynu

Poprawiony interfejs okna MAGAZYN POLIS.

Systemowe: Programy przeznaczone dla konsumentów akceptują teraz uruchomienie także bez ważnej licencji i po przekroczeniu jej ważności

Dotyczy to programów: Moje Konto, Monitor Internetowy, Grajek, Przegladarek PDF, Kustosz JPG, Zgrywus MP3, Tester oraz Folder Commander. Pozostałe programy są przeznaczone wyłącznie dla firm i nie mogą być uruchamiane bez ważnej licencji.

11 stycznia 2012

Węgiel: Programy JZK obsługują teraz rozliczanie akcyzy z tytułu dostawy wyrobów węglowych i drukują odpowiednie raporty

Warto zapoznać się ze specjalną informacją na temat tego modułu. Funkcja dostępna jest w standardzie w wersjach PRO i Ultimate każdego programu JZK, który obsługuje funkcje magazynowe.

10 stycznia 2012

Remanent: Usunięto możliwość sortowania pozycji w sporządzonym remanencie

Sortowanie na etapie między sporządzeniem a rozliczeniem remanentu powodowało problemy z prawidłowym wprowadzeniem zmienionych stanów magazynowych, a w konsekwencji bałagan w stanach magazynowych.

VAT: Poprawiona literówka w słowie Rejestr sprzedaży

ISP: Poprawione drobne problemy w edycji danych umowy

ISP: Automatyczna weryfikacja kwot naliczeń

Są osoby, które wystawione faktury edytowały, korygując w ten sposób obciążenia dla klienta, bez jednoczesnej korekty naliczeń w ISP. Jeśli faktura nie była prawidłowo powiązana, wcześniejsze naliczenie automatyczne nie było poprawiane, co powodowało bajzel w naliczeniach. Przygotowaliśmy automatyczny weryfikator, dostępny pod prawym klawiszem myszy w ISP.ROZLICZENIA. Przed użyciem na realnych danych należy go przetestować na kopii bazy danych. Korekta pozostawi w każdym przypadku ślad w uwagach danego naliczenia.

9 stycznia 2012

Hotel: Poprawione interfejs okna edycji danych hotelu

8 stycznia 2012

ZUS: Wprowadzono część nowych stawek składek na rok 2012

Czekamy jeszcze na wskazanie podstawy obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Eksport: Teraz dodatkowe możliwości eksportu danych z programu

Eksport do pliku tekstowego dostępny jest w trzech wariantach: skróconym podstawowym, rozszerzonym oraz pełnym, zawierającym wszystkie pola i dodatkowe dane przetworzone. Na przykład w przypadku faktur eksport podstawowy wyeksportuje tylko kwotę brutto, eksport rozszerzony wyeksportuje pełną listę towarów i pól podstawowych, ale bez pól powstających w wyniku obliczeń, a eksport rozszerzony wyeksportuje absolutnie wszystkie dane, w tym podsumowanie w stawkach VAT, kwoty netto, brutto, koszt zakupu, wartość marży i inne pola wyliczane z danych.

ISP

Rozliczenia: Poprawiony interfejs modułu. Poprawione zapisywanie informacji o numerze umowy w fakturze wystawianej w programie ISP. Wcześniej ID umowy był umieszczany nieprawidłowo w polu opisu faktury. Przy okazji wykonano funkcję automatycznej korekty błędnego powiązania w uprzednio wystawionych fakturach z ręki - dostępna jest pod prawym klawiszem myszy.

Systemowe: ClearType i nowa czcionka ekranowa są używane domyślnie w systemie Windows 7 i Windows Vista

Jeśli nowa czcionka nie jest dostępna, będzie używana czcionka. W systemie Windows XP konieczne jest włącznie opcji ClearType, co jest dostępne teraz wprost w programie. Bez tej opcji nowa czcionka wygląda fatalnie.

7 stycznia 2012

ISP: Nowy interfejs modułu ISP

UMOWY. Teraz wykorzystano nowe możliwości, na przykład panel informacyjny prezentowany wtedy, gdy nie ma nic innego do pokazania. Lepsze to niż pusta tabelka.

ISP: Poprawki techniczne w module ISP

ZALEGŁOŚCI. Poprawiono wyszukiwanie faktur po numerze. Teraz odrobinę bardziej przejrzysty interfejs.

ISP: Nowa funkcja kompaktowania rozliczeń

W module ISP.ROZLICZENIA pod prawym klawiszem myszy pojawiła się nowa opcja KOMPAKTUJ ROZLICZENIA. Wystarczy wskazać datę (domyślnie dwa lata wstecz, równa okresowi przedawnienia zobowiązań), do której zostaną skompaktowane naliczenia i wpłaty danego klienta. Kompaktowanie polega na tym, że wpisy sprzed wskazanej daty zostaną zsumowane i zastąpione jedną pozycją. To doskonale porządkuje bazę, bo przecież stare wpisy detaliczne nie są potrzebne. Jeśli chcemy udzielić klientowi amnestii, wystarczy potem anulować wpis ze zsumowanym naliczeniem. Nie warto jednak pozbywać się informacji o naliczeniach i wpłatach w ogóle, bo jest to bardzo ważna informacja historyczna. W nowym wpisie zawierającym skompaktowaną kwotę zapisywana jest też domyślnie zarchiwizowana informacja o skompaktowanych wpłatach lub naliczeniach - w polu UWAGI. Warto zatrzymać tę informację na wypadek, gdyby jakiś klient życzył sobie składać reklamację po latach.

Systemowe: Nowe okienko edycji raty, wpłaty lub naliczenia

Okienko to ma teraz lepszy rozmiar i pozwala na przechowanie dużej ilości treści w polu UWAGI, które jest teraz wieloliniowe.

Numerowanie: Poprawiony interfejs okna ustawień numerowania

Zyski i straty: Poprawione przeliczanie marży i zysku od faktur w cenach brutto

W przypadku faktur w cenach brutto program błędnie odliczał od kosztu zakupu kwotę VAT od tej pozycji. Teraz program zawsze rozpoznaje sposób liczenia faktury. Niepoprawnie do przeliczeń był brany sposób wystawienia faktury zamiast sposobu prowadzenia magazynu. Jeśli magazyn prowadzony jest w cenach brutto, koszt zakupu netto cena zakupu razy ilość, minus VAT odliczony od sta.

6 stycznia 2012

Umowy: Poprawione filtrowanie dat przy generowaniu PIT-11

Wcześniej program korzystał z centralnej dla programu belki filtrowania daty. Niektórzy użytkownicy nie radzili sobie z tym i manipulowali datą systemową w komputerze. Jak w starym przysłowiu: z armatą na wróbla. Teraz ten moduł ma prywatną belkę filtrującą.

ISP: Funkcja świeżego otwarcia

Można wyczyścić bazę programu z naliczeń, wpłat i faktur, pozostawiając same umowy. To wygodne dla osób, które wcześniej powprowadzały różne dane testowe, a teraz chcą zacząć od zera. Oczywiście wykonanie czyszczenia poprzedzone jest wykonaniem dodatkowej kopii zapasowej.

5 stycznia 2012

ISP: Drobne poprawki

Występował problem w przykładowym skrypcie PHP.

4 stycznia 2012

Faktury: Poprawione wystawianie faktur wg cen netto lub brutto

W najnowszej wersji beta (niedostępnej publicznie) program narzucał domyślnie ceny brutto, co było oczywistym błędem. Teraz program narzuca to, co ustawiliśmy sami w opcjach.

ISP: Poprawiona edycja kontrahenta

Towary: Poprawione sortowanie na ekranie

Występowały problemy z sortowaniem kolumny NAZWA. Teraz jest OK ;).

Przelewy: Jeśli licencja na to pozwala, można teraz zmienić użytkownika (wystawcę dokumentu) w oknie NOWY PRZELEW PODATKOWY oraz NOWY PRZELEW ZUS

Funkcja była postulowana przez biura rachunkowe.

Systemowe: W Windows XP niestety nowa czcionka Segoe wygląda źle

W przypadku uruchomienia programu JZK w tym starym systemie automatycznie zostanie podstawiona tradycyjna czcionka Tahoma. W systemach Windows Vista i Windows 7, wyposażony w nowy mechanizm antialiasingu, czcionka Segoe UI wygląda elegancko i będzie wykorzystywana. Dodaliśmy jednak opcję umożliwiającą narzucenie starej czcionki interfejsu, jeśli komuś na tym zależy.

Produkcja: Teraz można pobrać towar do receptury z dowolnego magazynu

Przyspieszono wprowadzanie złożonej receptury. Poprawione wyświetlanie składu.

3 stycznia 2012

Certyfikaty: Nowy certyfikat SSL dla JZK

Po instalacji certyfikatu SSL dla jzk.pl przestał być widoczny prawidłowy certyfikat dla *.home.pl. Podczas korzystania z serwisu prosimy ignorować ewentualne komunikaty o nieprawidłowym certyfikacie. Należy pobrać aktualizację programu, aby korzystać z prawidłowego certyfikatu.

2 stycznia 2012

Remanent: Poprawiona procedura rozliczania remanentu

Wcześniej towary po rozliczeniu lądowały zawsze w magazynie podstawowym, teraz zostają tam, gdzie były. Poprawiono też logikę rozliczania remanentu. Teraz jest zawsze prosto i wyłącznie po kodzie towaru: jeśli znaleziono towar po kodzie, stan ilościowy towaru jest korygowany. Jeśli nie znaleziono, dopisywana jest nowa pozycja do właściwego magazynu.

Remanent: Zmiany stanów wskutek remanentu są teraz także ujmowane w raporcie ruchu towarów, z którego powstaje dossier towaru

Remanent: Mocno przyspieszono procedurę rozliczania remanentu

Teraz całość wymaga pracy na wyłączność, co daje szybkość pracy. Na koniec prezentowany jest komunikat z podsumowaniem całości operacji.

1 stycznia 2012

Bazy danych: Nowa opcja automatycznej synchronizacji i przebudowy baz danych

Można ją włączyć w dowolnym momencie. Zadziała przy zamykaniu programu, tylko w odniesieniu do otwartych baz danych i tylko w przypadku, jeśli pracujemy na wyłączność. Warto włączyć tę opcję, jeśli pracujemy solo - gwarantuje płynną pracę tak, jak w starszych wersjach naszych programów. Wiele osób tęskniło za prostotą starych baz danych JZK, która co prawda powodowała problemy z pracą w sieci, ale ponad 90% naszych klientów nie pracuje w sieci. Jeśli program wykryje pracę w sieci (licencja sieciowa), automatyczna przebudowa zadziała tylko wtedy, jeśli uruchomimy program na wyłączność. Dzięki tej opcji mamy teraz Wash&Go, czyli dwa w jednym - szybkość i bezpieczeństwo baz danych systemu X1 oraz wygodę starych baz danych. Takie zachowanie będzie już standardem w wersji X2, w których pojawi się jasny podział na programy sieciowe i lokalne. Ponad 90% klientów JZK nie potrzebuje obsługi sieci, za to oczekuje maksymalnie prostego systemu, który będzie myślał za nich. Dlatego też jest druga opcja - automatyczna synchronizacja i przebudowa bez pytania. Program sam zdecyduje, kiedy wykonać tę czynność.

ZUS: Wprowadzono nową składkę rentową

Wynosi ona 6,5% po stronie pracodawcy dla wypłat rozliczanych od 1 lutego 2012. Dla wypłat wcześniejszych będzie stosowana dotychczasowa stawka. W przypadku działalności gospodarczej płacimy obie strony składki rentowej, czyli 8%. Przypominamy o konieczności pobrania aktualizacji oprogramowania!.

Remanent: Poprawiono tworzenie nowego remanentu

Teraz remanent z każdego magazynu wykonywany jest osobno, pozwoli to zachować porządek w papierach i ułatwi rozliczenie. Remanent ma teraz numer oraz opis zdarzenia podatkowego, ułatwiający późniejsze księgowanie.

Fakturowanie seryjne: Poprawki w oknie wzorca faktury seryjnej

Moduł ten czeka w najbliższym czasie kompletna przeróbka, lepiej integrująca ze standardowym modułem Faktury.

Podatki: Poprawiony interfejs modułu

Lokator: Nowe, przydatne opcje

Teraz można wprowadzić składnik dotyczący osób posiadających internet. Można też wprowadzić numer księgi wieczystej oraz numer aktu notarialnego, będącego podstawą nabycia.

ISP: Poprawki w oknie edycji umowy

Poprawione zapisywanie informacji o cenach brutto i vat dla kazej pozycji.

Usuwator: Poprawiona procedura usuwania

Na prośbę użytkowników usunięto irytujące niektórych pytanie o powód deinstalacji.

Pobierz najnowsze wersje programów.

 

 


Nowości
Blog programistów
Nowa wersja X5
Zmiany VAT 2014
JPK Jednolity Plik Kontrolny

Programy
Druczek
Fakturzysta
Przelewy
Warsztat
Inne programy
Cennik

Pomoc
Napisz do JZK
Przewodnik PDF
Baza wiedzy
Licencje
Pliki do pobrania

Nasi klienci
Opinie
Zaloguj się
Rejestracja

Firma
Szukaj
Kontakt
Praca
Regulamin
Mapa serwisu

Projekt i programowanie © Studio JZK, 1992-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sprzedawcą i licencjodawcą jest Studio JZK sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Oprogramowanie i sprzedaż tylko dla firm i instytucji. Ceny netto w złotych, VAT 23%. Obowiązuje regulamin.