PROGRAMY    PLIKI    ZAMÓW    BLOG    KONTAKT     

Co nowego? Blog programistów

2015

Marzec (22)
Luty (19)
Styczeń (16)

2014

Grudzień (25)
Listopad (21)
Październik (18)
Wrzesień (20)
Sierpień (20)
Lipiec (17)
Czerwiec (5)
Maj (6)
Kwiecień (11)
Marzec (7)
Luty (11)
Styczeń (20)

2013

Grudzień (8)
Listopad (5)
Październik (4)
Wrzesień (12)
Sierpień (7)
Lipiec (8)
Czerwiec (15)
Maj (23)
Kwiecień (14)
Marzec (17)
Luty (25)
Styczeń (28)

2012

Grudzień (27)
Listopad (12)
Październik (14)
Wrzesień (12)
Sierpień (7)
Lipiec (9)
Czerwiec (10)
Maj (13)
Kwiecień (17)
Marzec (21)
Luty (26)
Styczeń (26)

2011

Grudzień (23)
Listopad (18)
Październik (21)
Wrzesień (19)
Sierpień (22)
Lipiec (19)
Czerwiec (25)
Maj (24)
Kwiecień (20)
Marzec (16)
Luty (20)
Styczeń (23)

poniedziałek, 30 marca 2015

#297 · Kasa: Usunięto wydzielony dział Archiwum. Dział ten powodował problemy, bo jego działanie nie było zrozumiałe dla niektórych użytkowników programu. Pozostaje jeden ogólny moduł KASA, a zarchiwizowane raporty kasowe również będą wyświetlane bezpośrednio w tym module, po włączeniu opcji POKAŻ ARCHIWA. Inna możliwość to podwójne kliknięcie na podświetlonej na żółto nazwie raportu, w okienku edycji raportu jest teraz nowa opcja LISTA WPISÓW, pozwalająca przejrzeć i wydrukować listę wpisów z danego raportu kasowego. Usunięto opcji edycji danych kontrahenta, bo można swobodnie edytować wpisy. Usunięto też osobną opcję anulowania wpisu.

#297 · Systemowe: Nowe opcje wizualne. Można teraz przestawić panel nawigacji na prawą stronę głównego okna programu. W wielu przypadkach program wygląda wtedy lepiej, a przyciski są bardziej logiczne. Kolejna możliwość dopasowania programu do własnego gustu.

Pobierz teraz najnowsze wersje programów (#297)


piątek, 27 marca 2015

#296 · Lokator: Poprawki interfejsu. Nadchodzi duża aktualizacja programu. Przygotowujemy się do niej przez stopniową aktualizację interfejsu. Wydzielone dane teleadresowe administratora są zbędne, nie były nigdzie używane w programie i nie będą bezpośrednio dostępne, pozostają tylko podstawowe dane wspólnoty. Kody PKWiU nie będą obsługiwane. Poprawki i korekty interfejsu w wielu miejscach programu.

#296 · Lokator: Obrazki lokatora i wspólnoty. Dla każdej wspólnoty i dla każdego lokatora dostępny jest teraz systemowy panel obrazków, pozwalający powiązać dowolne pliki graficzne, jak również pobierać dane bezpośrednio ze źródeł obrazowania - na przykład bezpośrednio zeskanować akt notarialny od razu do danych lokatora. To bardzo wygodne.

#296 · Lokator: Karta lokatora i karta opłat. Dla każdego lokatora dostępna jest nowa opcja drukowania karty lokatora. To wygodne, syntetyczne podsumowanie danych teleadresowych każdego lokatora. Bardzo wygodna nowa KARTA OPŁAT prezentuje syntetyczne przyszłe naliczenia, bez bieżącego zużycia mediów - można ją wykorzystać do powiadamiania o aktualnej wysokości opłat bieżących. Nowe dodatkowe pola w danych lokatora, można podać dodatkowo datę umowy najmu, okres jej obowiązywania.

#296 · Lokator: Zaliczki na media. Teraz dla każego lokatora można podać indwidualną wysokość zaliczek za poszczególne rodzaje mediów - jeśli dla danego lokatora podano wartość zaliczek, na naliczeniach okresowych pojawią się kwoty zaliczek, a nie faktycznego zużycia. Zaliczki zostaną rozliczone dopiero w przyszłości w ramach okresowego rozliczenia zaliczek na media, co stanowić będzie osobne naliczenie. Na bieżąco program pokazuje różnicę między naliczonymi zaliczkami a naliczeniami według faktycznego zużycia. Aktualnie zaliczki trzeba podać ręcznie, w przyszłości będzie możliwość automatycznej prognozy ze strony programu. Ponieważ zaliczki podaje się dla każdego lokatora, można mieć nawet część lokatorów obsługiwanych zaliczkami, a innych według faktycznego zużycia - wszystko w ramach tej samej wspólnoty lub budynku.

#296 · Lokator: Dostępne stawki czynszu najmu komercyjnego. Oprócz różnych opłat, można wprowadzić dla każdego lokatora również indywidualną stawkę opłaty czynszowej. To najprostsze rozwiązanie dla najmu komercyjnego, gdy stawka naliczana jest indywidualnie

#296 · Lokator: Stawki indywidualne. Przy danej stawce opłat jest możliwe podanie numeru lokalu, dla którego obowiązuje dana stawka opłat. W ten sposób można tworzyć indywidualne schematy stawek opłat, z ogromną elastycznością. Numer lokalu musi dokładnie odpowiadać numerowi podanemu w stawce.

#296 · Lokator: Nowe okienko naliczenia. Nowe, wydzielone okienko edycji naliczenia okresowego. Dzięki temu program staje się bardziej przejrzysty, można także będzie wprowadzić dostęp do podglądu składników naliczenia w innych miejscach programu. Uporządkowano funkcje naliczeń, teraz naliczenia hurtowe dostępne są wyłącznie w zakładce HURTOWE.


środa, 25 marca 2015

#295 · Faktury: Ulepszenia w procedurze wystawiania faktury. Jeśli wstawiono pozycję z bazy danych, nie ma już możliwości bezpośredniej edycji nazwy towaru w komórce tabeli, jest to nadal możliwe natomiast w osobnym okienku. Pozwala to uniknąć przypadkowych błędów. W przypadku pozycji wpisywanych ręcznie, jak dotychczas okienko działa jak normalne pole edycyjne.


wtorek, 24 marca 2015

Dossier: Ulepszone Dossier kontrahenta. Teraz w Dossier widoczne są wszystkie archiwalne dokumenty, tak jak w innych miejscach programu.

Użytkownicy: Możliwość filtrowania. Wprowadzono możliwość filtrowania danych na zakładce Użytkownicy - są nieliczne osoby, które użytkowników mają bardzo wielu.


poniedziałek, 23 marca 2015

#293 · Agent: Poprawki w procedurze wznowienia. Skorygowano obliczanie okresu wznawianej polisy.


niedziela, 22 marca 2015

#292 · Agent: Zmieniono układ filtrów w programie. Teraz można filtrować polisy do wznowienia według dwóch różnych kryteriów - do wznowienia w danym okresie albo z danego okresu do wznowienia w ogóle. Pomaga to zarządzać polisami.

#292 · Nowy cennik: Teraz nowe ceny oprogramowania JZK. Zmieniono układ cennika, teraz zawiera tylko dwie pozycje, Start i PRO. Można swobodnie wybierać usługi dodatkowe - Kopię Elektroniczną EJ, Abonament Serwisowy Premium, ilość stanowisk itd. Licencja Ultimate jest oferowana teraz w formie dopłaty do wersji PRO. Z technicznego punktu widzenia nic się nie zmienia, licencje wydane wcześniej zachowują ważność, a przy okazji wznowienia można wybrać lepiej dopasowaną konfigurację licencji. Usługi dodatkowe nie są już obowiązkowo wliczane do wyższych wersji.


piątek, 20 marca 2015

#291 · Faktury: Kolejne ulepszenia w fakturowaniu. Poprawione rozpoznawanie zbyt niskiego stanu towarów w magazynie.

#291 · Windykacja: Nowe możliwości w module. Można teraz wybrać, czy mają być prezentowane wszystkie faktury nierozliczone, czy tylko przeterminowane.

#291 · Komis: Nowe możliwości. W danych umowy komisowej podaje się teraz dane nabywcy, co pozwala automatycznie wystawić prawidłową fakturę sprzedaży.


czwartek, 19 marca 2015

#290 · Poprawki techniczne.

#290 · Faktury: Zapewniona lepsza unikalność kodu towaru. Program przed nadaniem nowego kodu towarowi dodatkowo sprawdza, czy taki kod nie jest nigdzie wykorzystywany, jeśli jest, nadaje kolejny wolny. Zabezpiecza to dodatkowo integralność danych. W przypadku ręcznego wprowadzania danych do faktury, zaproponowany kod jest widoczny od razu w czasie tworzenia dokumentu, pozwala to wprowadzić ewentualne modyfikacje.

#290 · Faktury: Lepsze wstawianie towaru z bazy danych. Jeśli towar do faktury został wstawiony z magazynu, nie ma juz możliwości zmiany kodu towaru w danej fakturze, co zapewni dalszą integralność danych. Naciśnięcie wyświetlonego kodu w tej sytuacji otwiera okno edycji pozycji faktury, w którym możliwe jest z kolei wyedytowanie także źródłowego obiektu w bazie danych. Następnie można wkleić poprawione dane. Przydaje się to bardzo na przykład wtedy, kiedy dopiero podczas wystawiania faktury orientujemy się, że jakieś dane nie zostały wprowadzone w bazie towarów, można je tym sposobem łatwo uzupełnić nie wychodząc z tworzenia nowej faktury.

#290 · Faktury: Ulepszone tworzenie nowej faktury. W przypadku ręcznego pisania faktury program zawsze upewnia się, czy pozostały przynajmniej dwa wolne wiersze i dodaje automatycznie kolejne wiersze w miarę potrzeby. Dzięki temu nie ma już potrzeby samodzielnego dodawania zapasowych wierszy do faktury. Po wpisaniu nazwy towaru, automatycznie uzupełniane są pola ilość (1), jednostka miary (szt.) oraz stawki VAT (23%), co przyspiesza tworzenie typowych faktur. Poprawione numerowanie wierszy nowej faktury.

#290 · Kasa: Zwiększona wygoda pracy w module. Teraz po wprowadzeniu dokumentu kasowego automatycznie przeliczana jest saldo kasy, bez konieczności odświeżania salda. Nowo tworzone KP i KW otrzymuje automatycznie bieżącą datę.


wtorek, 17 marca 2015

#289 · Przelewy: Nowa wygodna funkcja przelewu do. W oknie tworzenia nowego przelewu można teraz łatwo wstawić dane faktury sprzedażowej, faktury zakupowej lub rachunku do umowy. To bardzo wygodne, nie trzeba już wchodzić do innych modułów, aby wygenerować przelew do dokumentu innego typu. Dokument źródłowy nie zostanie oznaczony jako zapłacony.

#289 · Towary: Nowy sposób nadawania EAN cyfrowego. Teraz EAN jest kolejny i unikalny dla danego użytkownika, generowany jest na podstawie bieżącego znacznika czasu z komputera. Przygotowano też nowy sposób generowania kodów literowych, dzięki któremu również będą bardziej unikalne.

#289 · Faktury: Poprawione generowanie przelewu. Poprawione generowanie i drukowanie przelewu do faktury, zarówno sprzedażowej, jak i zakupowej. Jak się okazuje, zaskakująco dużo osób korzysta nadal z przelewów papierowych.

#289 · Faktury: Wygodniejsze dopisywanie nowego towaru z ręki. Teraz podczas dopisywania nowej pozycji z ręki (F7) można wybrać opcję automatycznego dodania pozycji do magazynu. Można też od razu oznaczyć pozycję dokumentu jako usługę.

#289 · Kontrahenci: Autochowanie zakładek z literkami. Ponieważ zakładki z literami nie są uwzględniane po wprowadzeniu filtra tekstowego, są one chowane automatycznie w takim przypadku. Ułatwia to zrozumienie ich działania.

#289 · Wezwania do zapłaty. Drobne korekty. Usunięto opcję klauzuli o ściganiu karnym, jest bezprzedmiotowa. Poprawione filtrowanie i wyświetlanie wezwań do zapłaty w module DOKUMENTY.


poniedziałek, 16 marca 2015

#288 · Korespondencja: Ulepszenia i poprawki. Rozwiązany problem z numerowaniem korespondencji w dzienniku. Ulepszono filtrowanie korespondencji. Wygodna opcja dodania korespondencji bezpośrednio do otwartej zbiorówki pocztowej, dostępna pod prawym klawiszem myszy.

#288 · Systemowe: Drobne poprawki techniczne. Włączono automatyczne odświeżanie szerokości kolumn po edycji lub dodaniu obiektu w tabeli, co zwiększy komfort pracy.

#288 · Magazyn: Nowe możliwości. Faktura do zaznaczonych WZtek uwzględnia teraz dowody dostawy. Jak się okazuje, niektórzy klienci korzystali wcześniej z funkcji faktury do wz dla wystawiania faktur do dowodów dostawy, chociaż ta funkcja nie była przewidziana. Teraz działa planowo, stosownie zmieniono nazwę funkcji.

#288 · Kontrahenci: Drukowanie stron adresowych. Nowa-stara możliwość drukowania strony adresowej bezpośrednio w module Kontrahenci.

#288 · Systemowe: Rozwiązano problem z odczytywaniem starych danych archiwalnych. Teraz odczyt danych następuje automatycznie, także w przypadku plików uprzednio zarchiwizowanych i skompaktowanych. W niektórych przypadkach może to spowodować nieco wolniejszą pracę programu, ale dla większości użytkowników będzie korzystne i oczekiwane. Problem mógł dotyczyć baz faktur, zakupów, przelewów, korespondencji, zleceń serwisowych i warsztatowych. Umożliwiono cofanie się w datach aż do 2000 roku. Odpowiednio zaktualizowano inne funkcje.

#288 · CBD: Nowe Centrum Bezpieczeństwa Danych. Aktywna kopia bezpieczeństwa bazy danych dostępna jest teraz jako osobne okienko modalne, pozwoli to uniknąć nieporozumień podczas jego użytkowania. Usunięto dotychczasowe zbędne opcje w CBD i Administratorze.


niedziela, 15 marca 2015

Systemowe: Nowa prezentacja blogu programistów. Teraz w blogu prezentowany jest też numer wersji i numer kompilacji, od której dostępna jest dana funkcjonalność. Numer wersji można sprawdzić w oknie O PROGRAMIE. Nowy wygląd strony internetowej JZK, mamy nadzieję, że jest teraz bardziej przejrzysta.

#286 · Faktury: Poprawki w oknie wyboru towarów. Wprowadzono możliwość szybkiego wybrania towaru po wpisaniu jego kodu w pole czytnika (Ctrl+F3).

#286 · Kody: Ulepszono wyszukiwanie kodów pocztowych. Podany adres jest automatycznie dzielony, najbardziej pasujący znaleziony kod jest podświetlany na zielono, a proponowany wynik prezentowany jest jako pierwszy na liście. Aktualnie zaznaczony kod pokazywany jest też w powiększeniu, można go stamtąd łatwo skopiować do Schowka. Jeśli kod został wcześniej podany w oknie kontrahenta, można teraz wykorzystać tę funkcję również do weryfikacji poprawności kodu pocztowego.

#287 · Faktury: Poprawiono wystawianie nowych faktur. Usunięto komunikat o włączeniu indywidualnych warunków transakcji, dla wielu osób był irytujący. Usunięto błąd z nie honorowaniem ustalonego domyślnego terminu i formy płatności z ustawień programu.

#287 · Kontrahenci: Dodatkowe zabezpieczenia. Wprowadzono weryfikację numerów PESEL, NIP i REGON - próba zaakceptowania błędnych danych kontrahenta powoduje alert, ale ostatecznie można przyjąć błędne dane.


sobota, 14 marca 2015

Systemowe: Nowa identyfikacja wizualna. Słuchamy opinii naszych klientów. Skorygowaliśmy identyfikację wizualną produktów Pakietu JZK w wersji X5, bowiem nie wszystkie nowości się spodobały. Odświeżamy także układ strony internetowej, prosimy o wyrozumiałość jeśli pojawią się niedogodności.


piątek, 13 marca 2015

Systemowe: Poprawki i ulepszenia. Poprawiono działanie opcji dotyczącej widoczności prawego panela informacyjnego obok tabel.


czwartek, 12 marca 2015

Systemowe: Drobne poprawki. Włączono wymuszone zapisywanie zmian po każdej zaakceptowanej edycji dowolnego obiektu, niezależnie czy jakieś dane uległy zmianie, czy nie. Jest to ważne przy drobnych korektach samych danych teleadresowych w niektórych obiektach, gdzie inne pola nie były zmieniane. Naciśnięcie GOTOWE zawsze spowoduje zapisanie ewentualnych zmian, podczas gdy zamknięcie okienka krzyżykiem anuluje zmiany.

Windykacja: Drobne poprawki. Poprawione wypełnianie listy nieopłaconych faktur i wezwań do zapłaty.

Systemowe: Zaktualizowana lista aplikacji. Programy Kody, Monitor i Przeglądarek nie będą już odświeżane przy każdej aktualizacji, przechodzą do pobierania ręcznego, bo są bardzo rzadko aktualizowane. Program ISP wraca do podstawowej nazwy. W ciągu roku 2015 planujemy jeszcze pewne zmiany wizerunkowe i marketingowe, które mamy nadzieję przypadną użytkownikom do gustu.


środa, 11 marca 2015

Systemowe: Porządki w systemie. Usunięto niektóre zduplikowane funkcjonalności. Tabela danych kontrahenta dostępna jest w kolejnych okienkach. Zamiast okienka drukowania listów i strony adresowej dostępne jest standardowe okienko drukowania dokumentów w module Dokumenty. Dokument można wydrukować jako czyste pismo, stronę adresową itd.


poniedziałek, 9 marca 2015

Windykacja: Nowa twarz modułu Rozliczenia. Teraz moduł nazywa się Windykacja, zgodnie z tym, co zawiera. Wezwania do zapłaty widoczne są bezpośrednio w module, podobnie jak noty odsetkowe.

Towary: Poprawiona procedura wyboru. Teraz klikanie myszą w oknie F3 powoduje dodanie pozycji do listy tylko wtedy, gdy kliknięto w kolumnie pierwszej, tam gdzie wyświetlono checkbox. Wcześniej przypadkowe klikanie w innych miejscach powodowało niezamierzone dodawanie do listy.

Towary: Poprawiona procedura obsługi czytnika. Ulepszona obsługa czytnika kodów kreskowych, teraz za pomocą prostego okienka wklejonego wprost w panelu towarów. Za pomocą Ctrl+F3 można teraz przełączać wyświetlanie okienka obsługi kodów.

Zamówienia: Uproszczenia. Uproszczono okienko wprowadzania zamówienia z internetu, teraz służy do łatwego przygotowania danych dla standardowego okienka zamówieniowego.


sobota, 7 marca 2015

Bazy: Drobne poprawki w bazach adresowych. Rozwiązany problem z opóźnionym wypełnianiem tabeli urzędów skarbowych.

Rozliczenia: Uproszczenia w module. Przygotowujemy się do nowego, kompleksowego modułu Windykacja. Teraz prezentowane są wyłącznie należności nieopłacone, niezależnie od formy płatności. Faktury zaliczkowe nie będą prezentowane, bo przecież dotyczą wyłącznie należności opłaconych z góry.

Wezwania: Poprawki i ulepszenia. Dołożono możliwość ustawienia w wezwaniu statusu ROZLICZONE, prezentowane jest wtedy jako przekreślone na liście. Usunięty problem z wypełnianiem listy wezwań na ekranie.


piątek, 6 marca 2015

Systemowe: Poprawki techniczne. Drobne ulepszenia techniczne w programach.


środa, 4 marca 2015

Systemowe: Można uruchomić program w pełni pełnoekranowo. To wygodne dla wielu użytkowników korzystających z niewielkich monitorów albo chcących wykorzystać wszystkie możliwości ekranu. Wystarczy włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach.

Faktury: Ulepszenia. Ulepszone klonowanie. Teraz procedura klonowania faktury automatycznie rozpoznaje rodzaj dokumentu i powtarza go podczas klonowania. Wraca przycisk PDF, wiele osób było to niego przyzwyczajonych.

Magazyn: Zbiorcza faktura zakupowa do PZ. Jest teraz długo oczekiwana możliwość wystawiania zbiorczej faktury zakupowej dla wielu dokumentów PZ, nawiasem mówiąc za pomocą identycznej funkcji, jak dla zbiorczej faktury sprzedażowej dla dokumentów WZ. Włączono dodatkowo kontrolę jednolitości numeru NIP dla wszystkich dokumentów faktury zbiorczej.


wtorek, 3 marca 2015

Faktury: Drobne poprawki. Usunięto opcję drukowania podstawy prawnej, GUID i cyfrowego znacznika faktury.

Umowy: Możliwe jest podanie dodatkowych danych. Dodano możliwość podania innego miejsca zawarcia umowy.

ISP: Poprawki i ulepszenia. Zmniejszono ilość zakładek okna edycyjnego umowy abonamentowej. Uporządkowano dane w okienkach, teraz wszystkie podstawowe dane są na jednej zakładce. Łatwiejsze podawanie listy pozycji do przyszłej faktury. Możliwe jest podanie okresu sprzedaży poszczególnych pozycji, tworząc w ten sposób okresy promocyjne. Nowa wygodna funkcja podglądu brudnopisu przyszłej (najbliższej faktury).


poniedziałek, 2 marca 2015

Przelewy: Przelew zwrotny. W związku z uwagami użytkowników, wraca opcja przelewu zwrotnego.

Faktury: Można wyłaczyć zagnieżdżone listy rozwijalne. Nie dla wszystkich użytkowników listy rozwijalne w panelu faktury to wygoda. Wprowadzono możliwość wyłączenia tej funkcjonalności w menu pod prawym klawiszem myszy.

Towary: Drobne ulepszenia.


niedziela, 1 marca 2015

Magazyn: Ulepszenia i uproszczenia. Dokument typu W/P już nie będzie oferowany, pozostają standardowe WZ/PZ oraz RW/PW.

Faktury: Poprawki wewnętrzne. Poprawiono powiązanie towaru z fakturą - w niektórych rzadkich przypadkach program mógł nie wziąć pod uwagę rabatów i sposobu przeliczania cen z oryginalnej faktury podczas np. zasysania do VAT.


 

 

Druczek
Fakturzysta
Warsztat
Inne programy
Co nowego?
Pliki
Cennik
90 DNI GRATIS!
Zamów teraz
Licencje
Firma
Napisz do JZK
Kontakt
Zaloguj się
Regulamin
Mapa serwisu


1427834542