Studio JZK - Blog
  BLOG    POMOC    POBIERZ!    KONTAKT     
  DRUCZEK®    WARSZTAT    INNE PROGRAMY     

 

Blog

sobota, 23 lipca 2016

Odnowione okienko fakturowania. Teraz wszystkie rzadko używane opcje zgrupowane są w jednej, przejrzystej tabelce, pozostawiając więcej miejsca na to, co najważniejsze.

Uporządkowano i uproszczono wstawianie danych z obiektów typu zamówienie lub WZ, PZ, a także tekstów dodatkowych.

Teraz dużo prościej wprowadza się dane odbiorcy faktury - jest do tego proste okienko edycyjne.

Zwraca uwagę bardzo wygodna funkcja pobierania danych z KRS i CEiDG. Wystarczy podać porawny NIP, a wszystkie dane zostaną błyskawicznie pobrane z urzędowych baz danych. Tak samo działa wyszukiwanie nazwy miejscowości po podaniu kodu pocztowego.

Uporządkowano wystawianie niektórych niszowych rodzajów faktur, na przykład faktury w procedurze marży. Teraz rodzaj marży wybiera się w ustawieniach programu, zależnie od profilu działalności przedsiębiorstwa. Rodzaj ten generalnie się nie zmienia. Zamiast czterech rodzajów faktury do wyboru w oknie fakturowania, mamy teraz tylko jeden, co jest bardzo pozytywne dla pozostałej większości użytkowników naszych programów.


piątek, 22 lipca 2016

Rozwijamy program Mecenas. Koncentrujemy się na dedykowanej aplikacji prawniczej, co pozwoli też zaoferować dodatkowe możliwości.

Przypominamy, że tak jak informowaliśmy wcześniej, funkcje prawnicze nie będą dostępne w programie Kancelaria. Osoby posiadające ważną licencję na program Kancelaria, które są prawnikami, otrzymają bezpłatnie upgrade licencji do programu Mecenas.

Zapraszamy do kontaktu także innych naszych klientów, którzy chcieliby wypróbować program Mecenas. Do końca roku osoby posiadające ważną licencję na Druczka mogą otrzymać na życzenie dodatkową licencję na program Mecenas - wystarczy tylko zadzwonić do JZK.

Rozwiązano problem z uciekającą numeracją w sytuacji, gdy przerwano wystawianie danego dokumentu. Implikuje to kilka zmian w procedurze akceptacji dokumentu, ale są to zmiany techniczne i nie powinny być zauważalne dla przeciętnego użytkownika.

Nowa strona startowa. Teraz informacja o ostatnich modułach i dokumentach jest bardziej przejrzysta.

Usunięto z listy rodzajów faktury fakturę uproszczoną. Jeśli ktoś ma ochotę wystawić fakturę uproszczona (sam NIP nabywcy, do 450 zł), po prostu wystawia ją standardowo, wpisując sam NIP. Program to zaakceptuje i wydrukuje fakturę prawidłowo. To samo dotyczy paragonu - jeśli ktoś chce wystawiać paragone bez danych nabywcy, po prostu ich nie wpisuje, zostaje tylko jeden rodzaj paragonu.

Usunięto kilka innych zbędnych opcji w fakturowaniu, w tym Zamówienie dla dostawcy bez cen i nadmiarowe opcje faktury VAT marża. To kolejny etap upraszczania programu bez straty funkcjonalności, dzięki czemu będzie bardziej przejrzyście i ergonomicznie.

Wdrożono automatyczne wyszukiwanie nowych i starych kontrahentów według NIP, tak jak to dzieje się chociażby na stacjach benzynowych wielkich sieci. Wystarczy wpisać NIP! Jeśli konhtrahent jest juz w bazie danych, zostanie wyświetlony. Jeśli jeszcze go nie ma, jego dane zostaną pobrane z CEiDG lub KRS, a następnie wyświetlone i automatycznie dodane do bazy. To bardzo proste, wydajne i efektywne.


czwartek, 21 lipca 2016

W związku z problemami ze zgodnością, usunięto opcje dotyczące automatycznego nie/drukowania faktur i innych dokumentów, wprowadzane w ustawieniach numeracji. Postępująca przebudowa architektury programu wymusza ściślejsze powiązanie numeracji z konkretną bazą danych i to tam będą wprowadzane takie ustawienia w przyszłości.

Czyli o ile wcześniej wprowadzano w ustawieniach domyślną numerację faktur i tam ustawiano, czy automatycznie drukować fakturę, teraz opcję automatycznego drukowania wprowadzać się będzie we właściwościach bazy faktur. Rozwiąże to problemy z synchronizacją numeracji na stanowiskach sieciowych i kilka innych problemów.

W związku z nadchodzącym w ramach JPK automatycznym pobieraniem i weryfikowaniem wystawianych faktur przez organy skarbowe, zmuszeni jesteśmy wprowadzić ścisłą kontrolę numeracji oraz rozdzielenie baz danych według rodzajów dokumentów księgowych.

Z przyczyn technicznych, przez pewien okres te opcje nie będą w pełni działać. Zmian będzie całkiem sporo. Prosimy pamiętać o regularnym pobieraniu każdej dostępnej aktualizacji.

Opcja automatycznego KP do faktury nie będzie już oferowana, znika z okienka akceptacji. Opcja zapisywania pliku PDF dostępna będzie dopiero po zaakceptowaniu dokumentu.

Zmieniono kolejność procedur przy akceptacji dokumentu. Drukowanie w szczególności faktury lub innego dokumentu będzie wtórna do jego akceptacji, tak by nie było już przypadków, że faktura została wydrukowana z podglądu lub wysłana mailem, zaraz potem anulowana, czyli wydruk istnieje już w obiegu, a nie zapisano faktury w bazie. Teraz najpierw faktura zostaje zapisana w bazie, potem generowana jest kopia elektroniczna, a dopiero potem generowany jest wydruk, wysyłany mail itd.


środa, 20 lipca 2016

Mamy już pierwsze wyniki ankiety dotyczącej użytkowania modułów o charakterze niszowym.

Jak na razie tylko groźba wycofania modułów Kasa fiskalna i Ryczałt zrobiła wrażenie na użytkownikach, zatem te dwa moduły na razie usunięto z listy modułów do wycofania.

Pozostałe wskazane poprzednio moduły najprawdopodobniej znikną z programu z końcem wakacji. Dzięki temu będziemy mogli się skupić na modułach popularnych, dotyczących na przykład obsługi zleceń, fakturowaniu i księgowaniu. Moduły wycofywane zmienią pozycję w menu - teraz widoczne są w dziale Wycofywane, aby zwrócić dodatkowo uwagę na ten fakt.

Planujemy wycofanie opcji w pracy w sieci. W związku z licznymi reklamacjami, wynikającymi często z niezrozumienia przez użytkowników sposobu działania tej opcji, opcja pracy w sieci jest przeznaczona do wycofania. W zamian za to oferujemy opcję dedykowanej usługi Chmura JZK oraz usługę JZK Online.

Jak informowaliśmy wcześniej, obsługa umów ex-ISP będzie ostatecznie wycofywana z programu. Przygotowany zostanie import do standardowego modułu Abonamenty. Tymczasem umieszczono w programie odpowiednią informację.


poniedziałek, 18 lipca 2016

Planujemy ostateczne wycofanie z oferty kilku niszowych modułów, z których wedle naszej wiedzy nie korzysta już nikt lub prawie nikt. Dotyczy to na przykład papierowej zbiorówki do przelewów papierowych, podobnie seryjnego drukowania papierowych przelewów podatkowych etc. Wytypowano również moduły, których utrzymywanie jest trwale deficytowe dla firmy, a wpływy z licencji nie pokrywają kosztów ich aktualizacji.

Wytypowane do usunięcia są następujące moduły: Komis, Opakowania niebezpieczne, Wyroby węglowe, Korespondencja, Kasa fiskalna, Seryjne przelewy standardowe, Seryjne przelewy podatkowe, Seryjne przelewy ZUS, Zbiorówka do przelewów, Ryczałt, Potwierdzenie salda, Polecenie księgowania, Nota obciążeniowa, Dokumenty, Delegacje, Instytucje.

Każda osoba, która z danego modułu korzysta, zobaczy w górnej części okna ogromny żółty przycisk ze stosowną informacją. Należy kliknąć ten przycisk, aby zgłosić chęć dalszego korzystania z modułu. Zostanie wysłane odpowiednie zgłoszenie do JZK, a przycisk zniknie i nie będzie się już pojawiać. Metoda jest nieinwazyjna - jeśli ktoś z danego modułu w ogóle nie korzysta, nie zobaczy i tego przycisku.

Jeśli nikt się nie odezwie w sensownym czasie, dany moduł zostanie definitywnie usunięty. Planujemy ostateczne podjęcie decyzji do końca sierpnia, dlatego warto się pospieszyć. Po usunięcu zbędnych opcji będziemy mogli skupić się na funkcjach naprawdę użytkowanych, a przy okazji program będzie działał szybciej, bardziej stabilnie i wydajnie.


sobota, 16 lipca 2016

Usunięto zbędny panel numerowania niektórych dokumentów. Użytkowany we wcześniejszych wersjach, aktualnie był już wykorzystywany tylko w kilku niszowych modułach, na przykład Tłumaczenie, Poświadczenie i Sprawa.

Przechodzimy na w pełni automatyczne numerowanie dokumentów. Jeśli numer dla nowo tworzonego dokumentu nie zostanie wpisany ręcznie w polu Numer, zostanie nadany numer automatyczny. W przypadku obiektu już obecnego w bazie wykasowanie numeru nie spowoduje nadania nowego numeru. Program automatycznie sprawdza, czy dany numer został wykorzystany i podpowiada pierwszy wolny.


czwartek, 7 lipca 2016

Rozszerzone i ulepszone dodawanie kontrahentów.

Wprowadziliśmy ściślejszą integrację z serwisem REGON, teraz wyszukiwanie z okna wprowadzania danych jest sugerowane automatycznie.

Dodano osobny moduł REGON, umożliwiający bezpośrednie wyszukiwanie firm.

Skorygowano układ kilku okienek w programie, idziemy w kierunku większej standaryzacji i dalszego upraszczania obsługi.


niedziela, 26 czerwca 2016

Drobna korekta cennika. Dla uczczenia 1/8 finałów naszej drużyny, obniżono ceny licencji przeciętnie o 1/8. Jednocześnie upraszczamy sposób wyliczania ceny licencji wielostanowiskowych, wznowień itd - teraz to po prostu odpowiedni mnożnik podstawowej ceny.

Nowe możliwości zakupu licencji na usługi dodatkowe. Można teraz nabyć licencję na Abonament Serwisowy, Kopię Elektroniczną, JZK Online lub Księgowalnię zarówno jako dodatek do licencji podstawowej (wtedy ma abstrakcyjny okres ważności), albo jako samodzielną licencję roczną (wtedy działa na konkretny rok kalendarzowy).

Jeśli jeszcze nie zalogowali się Państwo w programie do JZK24, proszę to zrobić jak najszybciej! Wprowadzenie danych logowania gwarantuje automatyczne pobieranie odświeżonej licencji oraz dostęp do usług dodatkowych, typu Chmura JZK. Jeśli dane logowania nie zostały wprowadzone, na ekranie programu prezentowana jest odpowiednia plansza przypominająca.

Zostały 4 dni do JPK. Przypominamy, że w pierwszym etapie JZK nie będzie brało udziału we wdrażaniu JPK. Nie oferujemy oprogramowania dla wielkich firm lub instytucji, zatem JPK nie dotyczy na razie naszych klientów. Warto jednak pamiętać, że co się odwlecze, to i tak nas dopadnie, według planów od stycznia 2017. Coś nam jednak mówi, że w miarę docierania tej informacji do ogółu drobnych przedsiębiorców, narastać będzie sprzeciw wobec tego pomysłu. Prosimy poczytać więcej o JPK


poniedziałek, 20 czerwca 2016

Nadchodzi nowy Rolnik. W ramach tego wszystkie funkcje rolnicze zostaną przeniesione do tej aplikacji. Odpowiedni komunikat informuje osoby korzystające z dotychczasowych rozwiązań, co należy zrobić.

Wycofujemy z podstawowej oferty kilka sporadycznie używanych modułów. Dotyczy to zbiorówki do przelewów oraz seryjnych przelewów papierowych. Niestety lub stety, z tych funkcji już prawie nikt nie korzysta, obciążają one natomiast podstawową aplikację.

Jeśli będzie zainteresowanie, przygotujemy aplikację zastępczą lub po prostu udostępnimy starszą wersję programu. Rozważamy nawet powrót marki Przelewy, w końcu do dziś posiadamy domenę przelewy.pl.

Wycofujemy z oferty także ultraniszowe moduły Wyroby węglowe oraz Opakowania niebezpieczne. Wprowadzenie tych modułów było jak się okazuje zbędne, zabierając cenny czas i obciążając aplikację.

Planujemy się natomast skupić na podstawowych funkcjonalnościach, z których korzystają tysiące użytkowników każdego dnia, w tym usługach i serwisach on-line.

Powoli wraca do oferty nasz legendarny Fakturzysta®. Tym razem skupimy się na tym, co najważniejsze, czyli na fakturowaniu, w tym seryjnym, masowym, elektronicznym etc. W związku z tym moduł Abonament zostanie zastąpiony nowymi funkcjonalnościami, dostępnymi tylko w dedykowanym Fakturzyście. Osoby korzystające z modułu Abonament w innych aplikacjach zobaczą komunikat zapraszający do zgłoszenia się po bezpłatną licencję uzupełniającą na Fakturzystę. Dzięki temu Druczek będzie mógł być inaczej pozycjonowany, a funkcje fakturowania seryjnego będą mogły być rozwinięte w innym produkcie.

Czeka nas nieco zamieszania, ale spokojny okres wakacyjny to najlepszy moment na takie zmiany. W szczyt jesienno-zimowy chcemy wejść już z uporządkowaną ofertą i jasnym podziałem funkcjonalności.

Zgodnie z zapowiedziami, czeka nas jeszcze niedługo rewolucja związana z JPK i przejście na pełnoroczne licencje dotyczące księgowani. Licencja na usługę i funkcjonalność rozliczeń księgowych będzie zawsze pełnoroczna i obowiązywać aż do rozliczenia rocznego za dany okres.


niedziela, 19 czerwca 2016

Upraszczamy system licencjonowania. Najważniejsze zmiany to uproszczenie licencji. Opcje dodatkowe, typu Kopia Elektroniczna JZK, licencjonowane i wyceniane będą osobno, podobnie jak umowy serwisowe (Abonament Serwisowy).

Skorygowano i uproszczono cennik licencji. Nie będzie pobierana dopłata za opcję pracy w sieci, nie będzie również wymagana specjalna opcja w licencji. Po prostu każda licencja wielostanowiskowa automatycznie będzie sieciowa, automatycznie współdziałać będzie także w opcją Chmura JZK.

Jak zwykle osoby, które posiadały licencję starego formatu, otrzymają w najbliższych dniach automatyczny i bezpłatny upgrade do nowego formatu. Osoby posiadające dotychczasowe licencje z opcją EJ otrzymają osobną licencję Kopia Elektroniczna JZK.


wtorek, 14 czerwca 2016

Zgłaszają się do nas osoby, które padły ofiarą nowego wirusa szyfrującego dyski.

Jak się przed tym zabezpieczyć? Trzeba pamiętać o codziennym wykonywaniu kopii zapasowych i zapisywaniu ich w innej fizycznej lokalizacji.

Doskonałym pomysłem jest na to nasza nowa usługa Chmura JZK. To bezpieczne miejsce do przechowywania danych, zabezpieczonych prywatnym hasłem użytkownika.

W związku z sytuacją związaną z wirusami szyfrującymi, usługa Chmura JZK jest teraz dostępna bezpłatnie dla naszych klientów.

Szczegóły usługi


poniedziałek, 13 czerwca 2016

Działa już pobieranie danych z serwerów GUS - w oparciu o KRS, CEiDG i inne rejestry. Usługa jest dostępna dla każdego licencjonowanego użytkownika naszych aplikacji.

Zamiast wprowadzania pełnych danych kontrahenta, wystarczy wprowadzić sam numer NIP, a reszta danych zostanie pobrana z publicznego rejestru.

Funkcja dostępna jest w każdym miejscu programu, gdzie dostępne jest standardowe okienko dodawania danych kontrahenta.


niedziela, 12 czerwca 2016

Nowy serwer pobierania danych z GUS. Na dziś jeszcze w środowisku testowym, ale dostępne jest już pobieranie i importowanie najważniejszych danych przedsiębiorców z CEiDG, REGON i KRS. Spodziewamy się docelowego rozwiązania w najbliższych dniach.

Czas nieco zwolnić. W związku z chorobą głównego programisty w najbliższym czasie przewidujemy aktualizacje rzadsze, niż dotąd.


niedziela, 5 czerwca 2016

Porządki w dziale Zamówienia. Wracamy do pierwotnego układu, w którym Zamówienia, Pro-formy, Oferty i Zaliczki funkcjonowały jako odrębne moduły. Daje to większą przejrzystość, pozwala wprowadzić dodatkowe możliwości i porządkuje układ aplikacji.


środa, 1 czerwca 2016

Do 31 lipca trwa okres testowy usługi WarsztatOnline. Zachęcamy do wypróbowania tej nowej funkcjonalności, jest teraz dostępna dla wszystkich bez konieczności nabywania dodatkowej licencji. Będziemy wdzięczni za uwagi i sugestie.


poniedziałek, 30 maja 2016

W programie Warsztat udostępniono nową usługę WarsztatOnline. Wystarczy mieć aktywną licencję JZK Online, aby eksportować statusy zleceń do serwisu on-line. Potem wystarczy tylko podać indywidualny link klientowi, aby ten mógł w każdej chwili sprawdzić aktualny status zlecenia. Taki link można wysłać mailem lub przez SMS.

O ile posiadasz ważną licencję na program Warsztat, teraz pierwszą licencję na dodatek JZK Online możesz otrzymać zupełnie bezpłatnie, wystarczy kontakt z naszym BOK.


niedziela, 29 maja 2016

Nowości na stronie startowej. Strona startowa programów została wzbogacona o nowe elementy, powiązane z nowymi dostepnymi usługami. Warto sprawdzić szczegóły.

Uporządkowaliśmy informacje na stronach programów. Teraz zawartość poszczególnych wersji licencji prezentowana jest w formie przejrzystej tabelki, co pozwala dokonać szybkiego porównania i wyjaśnia ewentualne wątpliwości.

Dobra zmiana nadchodzi i warto się przygotować. Podobnie jak konkurencja, my także zaczynamy straszyć nadchodzącym JPK :) Odpowiednia informacja prezentowana jest już w modułach Książka i VAT, które w 2017 zostaną połączone.

Całkiem możliwe, że w związku z JPK, w 2017 roku nie będziemy obsługiwać ani ryczałtu ewidencjonowanego, ani KPiR w wersji bez VAT. Jeśli taka funkcjonalność zostanie, to tylko w szczątkowej formie poza głównym Druczkiem, być może jako nowa edycja Niezbędnika (w końcu mamy ciągle opłacone domeny, znaki towarowe etc).

Osoby na ryczałcie oraz bez VAT to często klienci, którzy nie są gotowi płacić za programy tyle, ile wynosi cennikowa oferta, zatem albo przygotujemy tańsze rozwiązanie, albo będziemy rezygnować z obsługi tej niszy.

Musimy się skoncentrować na obsłudze klientów, których jest większość i którzy płacą pełną cenę, to chyba fair. W najbliższym czasie każdy użytkownik programu zostanie poproszony o wypełnienie ankiety na temat funkcji, których używa i których potrzebuje.

Niszowe moduły Opakowania i Wyroby węglowe zostały przeniesione do wersji Ultimate, a docelowo rozważamy ich usunięcie z oferty. Jeśli znajdą się osoby, które obecnie korzystają z tych modułów w niższych wersjach, otrzymają oczywiście bezpłatny upgrade do wersji Ultimate.


sobota, 28 maja 2016

Korekty w licencjonowaniu. Usunięto z oferty opcję ERP. W przypadku licencji PRO wprowadzono ściślejszą weryfikację umownego limitu 5 tożsamości/kas/magazynów/użytkowników - w ofercie ten limit prezentowany jest już od roku.

W przypadku obecnych i przyszłych usług dodatkowych (Chmura JZK, Kopia Elektroniczna EJ, Abonament Serwisowy, JZK Online, Księgowalnia JPK i innych) wydawane będą od lipca odrębne licencje, co pozwoli na przykład na zakup ich w dowolnym momencie. Niektóre z tych usług będą ze swojej natury dostępne tylko dla całego roku kalendarzowego, niezależnie od ważności licencji na sam program. Programy zostały na to już przygotowane.


środa, 25 maja 2016

Zmieniono formułę przechowywania licencji. Teraz licencja zapisywana będzie tylko i wyłącznie w Rejestrze Windows.

Oddzielono informacje o programie od informacji o licencji, teraz w oknie O PROGRAMIE prezentowane są tylko informacje o wersji i pomocy technicznej, natomiast informacje o licencji prezentowane są w oknie MOJE LICENCJE. W oknie MOJE LICENCJE dostępne są też dodatkowe funkcje zarządzania licencjami, przygotowane do wprowadzenia nowych funkcjonalności.

Przygotowujemy nowe możliwości i usługi dodatkowe. W najbliższej aktualizacji udostępnione zostanie już usługa Chmura JZK, zachęcamy do testowania. W przygotowaniu usługa JZK Online oraz Księgowalnia JPK.


wtorek, 24 maja 2016

Przestało działać pobieranie danych z serwisu REGON. Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu, prosimy o kilka dni cierpliwości.

Przypominamy, że w ramach dobrej zmiany wchodzi JPK. Czy ten obowiązek dotyczy Twojej firmy? Niestety, raczej tak.

Będzie się działo, zobacz mapę drogową. Wiele się jeszcze może zmienić, ale prezentujemy na razie już to, co wiemy.


piątek, 20 maja 2016

Po okresie małej przerwy wracamy do intensywnej pracy. Niedługo ukaże się spora aktualizacja, udostępniająca między innymi nową usługę prywatnej Chmury JZK. Usługa jest bezpłatna dla osób posiadających obecną usługę Kopia Elektroniczna EJ.

Przywrócony zostanie poprzedni układ instalacji programu, czyli podstawowy plik jzk.exe plus małe pliki uruchamiające.

Ostrzegamy w tym tygodniu przed Kasperskym, niektórym z naszych klientów usunął pliki, skróty i dane. Już wcześniej występowały problemy z tym programem. Prosimy zachować daleko idącą rezerwę w bezkrytycznym ufaniu programom wirusowym, ostrzegamy przed tym od lat.

Przypominamy, że według najnowszych teorii, od 1 stycznia 2017 roku absolutnie wszyscy podatnicy będą zobowiązani generować co miesiąc pełne pliki JPK. Oznacza to, że traci sens dotychczasowy układ aplikacji i musimy przygotować nowy. Dla osób, które nie korzystają z funkcjonalności księgowej, będzie udostępniony prostszy program do samodzielnego generowania, drukowania i wysyłania faktur, także w formacie JPK - jako Nowy Fakturzysta. Czeka nas teraz ogromnie dużo zmian i prosimy o cierpliwość.